2012. január 31., kedd

Angyali üzenet.

                                                                                   
Lelkesedés - öröm - megelégedettség.
E három isteni erény benned kapcsolódik össze a Szeretet láncán.A lelkesedés erőt ad, hogy belül és kívül is átélhesd a pillanat örömét.A belül megélt öröm a megelégedettség energiáival, új erővel tölt fel.A kívül megélt öröm érzése hamar elillan, ereje nem tartós.De ha benned a kint és bent összekapcsolódva létezik az örömben,a
megelégedettség örökkön tiéd! (Forrás:Kristálycsakra)

AJTÓ AZ ÚJ KEZDETRE - A TIZENKETTEK TANÁCSA ÜZENETE 2012-RŐL

                                                                               
Évezredek óta, ahogy a társadalmatok haladt, azzal most mindannyiótoknak szembe kell nézni. Az előző generációk alatt egy nagy felejtésre került sor, mivel az emberek elfelejtették isteni természetüket és így a bolygóra beköltözött a félelem. A szeretet nélkül vezetett bolygó világába a megosztottság került középpontba, amely teret adott a konfliktusoknak, összeütközéseknek és válságoknak, amit most tapasztaltok meg.
A 2012-es év jelentős fordulópont lesz, mert jelentős számban ébrednek fel az emberek, és a fény felé fogják tartani fókuszukat. Ez egy eddig példa nélküli emelkedése a fénynek, amely lehetővé teszi azt, hogy az emberiség döntő része, különböző utakon mozduljon át, haladjon keresztül néhány hatalmas kihíváson. Így sokan azt hiszik, hogy az emberiségre az ítélet napja vár és szembe kell néznie a végső bukásával, az emelkedő fény azonban egy teljesen új kezdet lehetőségét teremti meg. Egy új típusú létezés alapja a szeretet kell, hogy legyen, ez lehet csak válasz az emberiség számára a válságra. Ez az amiért itt vagytok, és amiért éltek most. 
Valójában most a lehetőségek kapujában álltok, olyan lehetőségekkel, amely egy gyökeresen más fajta jövőbe vezet.
Hogyan tudtok az új jövő ajtaján belépni?
Az új jövő ajtaján való belépés legfontosabb kulcsa a tudatosság. Ez egy közös erőfeszítés eredménye az, amikor az emberek együtt fedezik, fel azt hogyan lehet egymás hasznára élni. Ezt nem lehet egyedül csinálni. Egy olyan bolygón éltek a Földön, ahol több milliárd ember van összekapcsolódva, éltek életekkel közösen. Te egyedül önmagad, nem lehetsz egész. A saját önfelszabadításod teszi lehetővé az ajtón való belépést, amely elhozza a mesterré válást, egy új és még több szerető módon történő egymáshoz kapcsolódást, bár nem röpke idő alatt fog végbemenni az.
 Közelgő energiák és események.
Most itt az következik néhány dolog kiemelésével, hogy mi vár rátok 2012-ben?
A világ színpadán rengeteg harcot, összecsapást fogtok látni a hatalomért. A legtöbbje fizikai erővel való kényszerítés és manipuláció lesz. Ezek az érdekkörök egyre átláthatóbbá válnak és számos felháborodást váltanak ki az ego-alapú igazságtalan korlátozások ellen. Ezért egyre nehezebbé válnak majd a hatalmon levők helyzete, akik félelemben tartással uralkodtak eddig és figyelmen kívül hagyták az emberi jogaikat.
Kozmikus léptékben, a bolygómozgások és bolygóigazodások, 2012-ben sokkal mélyrehatóbban katalizálják az embereken belül azokat a kérdésfelvetéseket, hogy mi történt az elmúlt évtizedekben. Ha lesznek olyanok közöttetek, akik még nem nyitották ki a szemüket a felemelkedés felé, 2012-ben a kérdéseik java részét össze fogják keverni a hiedelmek, hitrendszerek, vallások világával, hogy válaszokat kapjanak. Lehet, hogy a ti útmutatásotokkal, vagy az Interneten oly sok estén keresztül kutatva próbálnak választ keresni a nektek oly kedves emberek, hogy a világ problémáinak okaira, értelmezésére választ kapjanak, arra, amit láttak, éreztek vagy hallottak. 
Spirituális szinten:
Észre fogjátok venni, hogy az emberek szükségét érzik annak, hogy minél többen beszélgetnek arról, hogy a mindennapi, hétköznapi életükben, megtestesítsék a szellemiségüket. Ez már most is történik, de lesz egy hatalmas elterjedése a változtatás irányára 2012-ben. A spirituális, szellemiség felé való törekvés egy elfogadott irányalap lesz, sokkal fontosabb fogalom, mint ahogy korábban gondolták, mint amit érintett a new-age, el fog mozdulni minden a szellemiség, spiritualitás felé, és beköltözik a köztudatba. Amint ez megtörténik, ezek a gondolatok átszivárognak a médiákba, és egyre többen akarnak tudni és tanulni erről az emberek, hogy hogyan kell egységbe hozni az életüket a szellemi-spirituális középpontjukkal. Az elkövetkező években, ahhoz hogy ezt a hatalmas érdeklődést szolgálni tudjátok, számos támogató rendszert kell bevezetnetek, hogy segíteni tudjatok az embereknek elindulni spirituális útjaikon.
Fizikai szinten: 
Az emberek újra fogják értékelni azt, hogy mi az a mi szükséges az életük fenntartásához és boldogságukhoz. Amint a társadalom folytatja az őt nagyon is érintő átalakulását a gazdaságba és más ágazatokban, az emberek újra fogják értékelni az anyagi/tárgyi javaik értékét és helyzetét az életükben. Nagyon sok ember olyan munkát fog találni, ami őt érdekli valójában, és más típusú munkát választ, mint amit végzett eddig. Azok számára, akik ugyanabban a karrierben maradnak, mint eddig, megkérdőjelezik azt, hogy hogyan végezték ezt eddig, és új megközelítésekkel dolgoznak majd azon, hogy hogyan teremtsenek pozitiv változásokat a napi feladataik ellátásában és a munkatársaikkal való kapcsolataikban.
Személyes energiátokban: 
Azt fogjátok érezni, hogy az idő haladtával egyre gyorsulni fogtok, és érzékenységetek fokozódni fog. Ez a folyamat kéz a kézen fogja vezetni a Földet és minden életformájának a változásában. Az érzékenységetek fog sürgetni abban, hogy változtassatok, de részben ez azért is történik, mert az idegrendszeretek ebben a nagyon nehéz időszakban, gyakran van kitéve az energiaváltozásoknak. A személyes energiarezgésetek ezekben a változásokban, gyakran ragyogóbbá válik, de gyakran le is esik, és nagy lehet az ingadozása akár egy napon belül is, mert a gondolataitok, érzéseitek, lelki állapototok, és a bevitt ételek katalizálják az érzékenységetek. Minden alkalommal, amikor a frekvenciátok változik, a szerveiteknek szüksége van arra, hogy alkalmazkodjon ehhez. Az egyre nagyobb érzékenységetek elválaszthatatlan része a spirituális utazásotoknak, ne harcoljatok ellene, és ne bánkódjatok emiatt. Minél inkább tudatában vagytok spiritualitásotoknak, annál inkább képesek lesztek érzékelni sokféle olyan dolgot, mint még eddig sohasem. Ne feledjétek azonban, azért mert valamit fontosnak éreztek, az még nem azt jelenti, hogy meg is kellene tennetek. A ti feladatok az, hogy mint Isteni VáltozástTevők, megtanuljátok azt, hogy hogyan váljatok együttérzővé de semlegessé is, mert ez teszi azt lehetővé, hogy a külső korlátozó dolgokba ne gabalyodjatok bele.
A személyes életetekben, megtaláljátok azokat a kérdéseket, minden dologban, azzal kapcsolatban, amiben eddig hittetek. A világ most hihetetlen nagyságrendű változásokkal vesz körül bennetek, mint amit eddig meg tudtatok tapasztalni. Gyökeres jellegű változások zajlanak le szerte a világon. Olyan gyorsan történik minden, hogy akár a katonai írásrögzítők, kódfejtők sem tudnák feljegyezni ezeket naprakészen. Amikor majd visszatekintetek majd erre az időszakra, meg fogjátok érteni azt, hogy a rengeteg hiedelemrendszer jelenléte beszűkítő kerettel rendelkezik ahhoz, hogy ezek beleilleszkedjenek a valóságotok teljes megtapasztalásához. A DNS-ben rögzült hiedelmeiteket örököltétek, és így meg kell vizsgálnotok, hogy ezekből mit tartotok meg magatoknak, mielőtt teljes mértékben élvezhetnétek a mostani életetek tapasztalásait. 
A kapcsolataitok a változások legtermékenyebb talajára lelnek majd, mind a személyes és mind a spirituális átalakulásotok során. A kapcsolataitok segítő kezelése határozza meg a 2012-es tapasztalásaitokat és a továbbhaladásotokat ezen az úton. Minden kapcsolat egy barométere a saját kiteljesedéseteknek, amely felfedi erősségeiteket és gyengeségeiteket. Ha tehetitek, legyetek, megfigyelői kapcsolataitoknak és legyetek semlegesek másokkal, mert annál könnyebben lesztek pontosabban felmérni, hogy hol is vagytok, hol álltok, és mit lehet ezeken még javítani. Egyik kapcsolatotok sem egy-egy befejezett késztermékek. Ne feledjétek azt sem, hogyan kapcsolódtok szeretteitekhez, barátaitokhoz, munkatársaitokhoz és szomszédotokhoz. Az emberiség összessége egy átalakulási folyamatba került, és most azt tanulja meg újra, hogy hogyan kell és lehet szeretni. Egy szerető világ fog megnyilvánulni, ha az emberek megtanulják szeretni egymást. Feltétel nélkül kell és lehet csak szeretni egymást. Ti megadhatjátok ezt a szeretetet, függetlenül attól, hogy bármit is kapnátok érte cserébe. Megtanulni, úgy szeretni, mintha bármelyik napotok az utolsó lenne a Földön, mert ez adhatja meg nektek a leghatalmasabb fényességeteket.
A Fény ragyogása 2012-ben
Ha valaha is volt fontosabb korszak az életetekben, akkor az most van. Fordítsatok figyelmet a belső hangotokra és tartsátok a pillantásotokat a megvilágosodásotokra, mert ennek az ideje most jött el. A 2012-es év egy jelzőoszlop, egy mérföldköve a nagy változásoknak a Földön. Mivel most éltek itt és ti vagytok az Isteni VáltozásTevők, kulcs szerepet játszotok ebben. Ez azt jelenti, hogy ti élen jártok ezekben a változásokban, és folyamatosan megteszitek ezeket a kvantum-változtatásokat, magatokban. De ez azt is jelenteni fogja, hogy szeretteitek és munkatársaitok által feltett kérdésekkel is szembe kell néznetek, de nem önfeláldozással, hanem mert ti vagytok az első címzettjei ennek, és mert erre vagytok kódolva. A problémáikra válaszolni a munkátokkal, így lesztek élő példái a pozitív változásoknak, melyre annyira szüksége van a világnak, arra hogy ragyogó fénnyé legyetek mások számára.
Továbbra is legyetek az isteni természetetek felfedezésének útján, mi körülveszünk bennetek szeretetünkkel és áldásunkkal.

2012. január 30., hétfő

Napi útmutató.

                                                                           
Mindennap szükséged van a bölcsesség irányítására, a szeretet melegére és a természeti erők által nyújtott vitalitásra. Így a három rész benned: a tested, lelked és szellemed megkapja a maga „mindennapi kenyerét”. A cselekvő, érző és gondolkodó részeid elégedettsége hozzásegít téged ahhoz, hogy harmóniában lehess az Egésszel. Velünk és az égi szféra csodás energiáival. Légy hát tudatos és teremts egyensúlyt e három részed között. Akkor találod meg a földi és égi boldogságot, ha embered, lelked és szellemed egyetért egymással a létezésed következő lépését illetően. Lélegezd hát be a bölcs gondolatokat, a szeretet érzését, és az élet kenyerét az egyéni fejlődésed állandó folyamatában.
(forrás:Angyalsziget,az új földért)

2012. január 27., péntek

Napi útmutató:Lásd meg mindenben a szépséget.

                                                                                   
Az élet szépsége mindenhol ott van körülötted. Nyisd ki a szemed, és lásd meg, idd magadba, becsüld meg, sugározd vissza, és válj a részévé! Akár a szépségre, akár a csúnyaságra gondolsz, mindkettőt megfogod látni. Ezért a választás a tiéd, hogy mi felé fordítod a figyelmedet. Varázsolj magad köré egy csodás világot pusztán a gondolataid és a figyelmed erejével. Ezáltal kiemelkedsz a világ lehúzó energiáitól. Fokozd hát a tudatosságodat és meglátod képes leszel mindenben és mindenkiben meglátni a szépséget és a csodát, ami nem más, mint Isten.  :-)

2012. január 25., szerda

Megérzések

                                                                                       
Az intuíció, vagyis a megérzés a latin „intueri” szóból származik, ami annyit jelent: belül látni.Minden egyes embernek megvan ez a képessége: a logikuson túlmutató tudást vagy azonnali érzékelést jelenti.Előfordul, hogy minden különösebb logika vagy magyarázat nélkül úgy érezzük, meg kell tennünk bizonyos dolgokat. Ha pedig kicsit odafigyelünk, kiderülhet, hogy sokat köszönhetünk egy-egy ilyen döntésnek – akár az életünket is.Fontos figyelni erre a belső hangra, kicsit elcsendesedve, akár a külvilágtól nyugalmat teremtve,menet közben, vagy csak ösztönösen figyelni érzéseinkre.Időnként el kell gondolkodni cselekedeteinken, átgondolni jót és rosszat, utána tiszta fejjel könnyebb hallgatni megérzéseinkre.
Éld meg belső szabadságod, törekedj harmóniára.
Ez a belső hang bennünk él. Olykor dörömböl és kiabál, melynek hatására azonnal cselekszünk, máskor finoman szólít meg. Gyakran előfordul, hogy mintha nem akarnánk meghallani suttogását. Hogy miért? Mert egónk többnyire erőteljesebb, mint a lelkünk, és túlgondolkozunk mindent.Néha unottan legyintünk ezekre a figyelmeztető jelekre, pedig érezzük, hogy jót akar, jó irányba visz.
De mi is ez a belső hang? Sokan, sokféleképpen nevezzük. Van, aki intuíciónak, megérzésnek hiszik, van, aki isteni sugallatnak hívja, és van, aki úgy gondolja, valójában saját magunknak üzenünk. Az agyunk olyan hullámhosszra vált, ahol érzékenyebben figyel a tudatalattira.Mindegy minek nevezzük, a lényeg, hogy halljuk meg szavát – sokat segíthet.
A intúíció minden ember számára nagyon fontos. Annak érdekében, hogy meghalljuk a belső hangunkat tennünk is kell valamit. Amikor "megszólal" ne kételkedjünk benne, ne tegyünk ellene, hanem figyelemmel és bizalommal higyjük el és cselekedjünk.Sokan érzik meg, ha számukra közel álló emberrel történik valami. Ez is egyfajta telepátia. Vannak, akik megálmodnak eseményeket, igaz, gyakran az álom és ébrenlét határán, az agykontroll szerint alfának nevezett különös lelkiállapotban "veszi az információt".
Mindig titokzatosnak tűnt, ha valaki ösztönösen, belső hangját és nem más ismert - látással, szaglással, olvasással - fogható jelzést érzékelt. Ilyen a telepátia is, vagy azok az emberek képességei, akiket látóknak neveznek. Néha össze is keverednek ezek a jelzők, nem igazán választhatók szét.
Bíznunk kell benne és önmagunkban is. És minél többször cselekszünk megérzéseink szerint és minél jobban bízunk benne annál többször hallattatja majd magát. (forrás:Tudatos lét)

2012. január 24., kedd

Napi útmutató.

                                                                                 
Akár tisztában vagyunk vele,akár nem,a gondolat állandóan-örökösen-alakot próbál ölteni,és mindig keresi az önkifejezés lehetőségét.A tény,akkor is tény marad:ha gondolkodásunk határozott,építő jellegű,és pozitív,ez szemmel láthatóan megmutatkozik majd az egészségi állapotunkban,az üzleti ügyeinkben,és a környezetünkben is.Ha gondolkodásunk határozatlan,kritikus,és általában véve negatív,akkor félelem,aggodalom,és idegesség formájában fog megmutatkozni a testünkben,hiányként,és korlátokként pedig a pénzügyeinkben,zűrzavaros körülményekként pedig a környezetünkben.

2012. január 23., hétfő

Teremtő képességünk felfedezése.

                                                                 
Amikor az ember az önmagával való ismerkedésben érzelemmentesen, semleges szemlélőként néz magára, akkor szép lassan feltárulnak a válaszok előtte, s legvégül ráérez arra, hogy mi mindnyájan a Teremtő egy parány részeként szintén teremtő lények vagyunk. Megérzi, hogy egy egyszeri, megismételhetetlen csoda lények vagyunk, ki úgy tökéletes, ahogyan van.
 Rádöbben, hogy mindent, amit eddig teremtett, arra épp úgy, és épp akkor szüksége is volt. Ám amikor már sok-sok tapasztalatot begyűjtött, akkor nem szükséges tovább vakon tapogatóznia, már tudatosan teremthet, magára lelhet, végre felébredhet. Az önmagával való ismerkedés során egyszer csak megnyitva a szívét, meghallja annak szavát, s rádöbben arra, hogy semmi más nem fontos, csak az, hogy higgyen önmagában! 
 Semmi nem kell a fejlődéséhez, a tanulásához, a tapasztalatszerzéséhez, csak a tiszta hit, hogy amiért ide érkezett, azt meg tudja tenni, ahhoz minden feltétel rendelkezésére áll, minden segítség időben megérkezik, minden körülmény épp úgy, ahogyan ott fenn, a testetlen lélekvilágban megtervezte, időben megteremtődik. Nincsen semmi más dolga az embernek, csupán hinni, hogy minden úgy történik, ahogyan kell, azzal a naiv, őszinte, feltétel nélküli gyermeki hittel, amivel a földre leszületett.
Ezzel a gyermeki hittel kell csupán hinnie, hogy minden személyi és tárgyi feltétel a rendelkezésére áll, s ezzel a hittel, ezzel a tiszta tudati akarattal kell élnie. Amikor az ember a hitében él, akkor megnyugszik, megszűnik a kapkodása, a céltalan rohangálása, elcsendesedik, s derűsen éli napjait. Ekkortól már az elméje helyett, a sok gondolkodás, agyalás helyett a bensője veszi át az irányítást, innentől kezdve az ember a szíve szavára hallgat. Ekkor megváltoznak a külső hatások is, azonnal eltűnik a káosz, helyreáll a rend körülötte, s minden csak úgy magától, szépen elrendeződik az életében.
Csupán hinni kell, tisztán, őszintén, a szívünkkel, a szeretetünkkel. Hamarosan megtapasztaljuk azt is, hogy ma már nem kell nagy hókusz- pókusz ahhoz, hogy bármit megteremtsünk. Csak hinni kell benne, hogy rendet teremthetünk. Elég annyi, hogy egyszerűen csak nem ragaszkodunk tovább hozzá, elengedjük azt, ami miatt kellemetlenül érezzük magunkat, s ismét rend lesz körülöttünk. Őszintén, a szívünkkel kell hinnünk, s akkor képesek vagyunk megteremteni a számunkra komfortos, kellemes élethelyzetet.Egyszerűen, teljes meggyőződéssel kell hinni, hogy bármit meg tudunk teremteni, ami beillik az élettervünkbe.
Ám ahhoz, hogy azokat a dolgokat teremtsük meg, ami az úttartásunkhoz szükséges, nagyon lényeges, hogy önmagunkat, teremtő hatalmunkat tisztán lássunk, értsük. 
Nincsenek nagy különbségek az egyes élethelyzetekben, csupán abban vannak hatalmas különbségek, hogy azokat milyen érzelmekkel éljük meg. Azt teremtjük, ahogyan érzünk, gondolkodunk, úgy teremtünk, amilyen tudati szinten, rezgésszinten vagyunk. Ha valaki fél, retteg, elégedetlen, kishitű, vagy irigy, haragvó, gyűlölködő, akkor az angyali seregek, a segítők magasabb rezgéseit nem képes fogadni, hanem a saját rezgésének megfelelő alacsony rezgési tartományú entitásokkal veszi körül magát, s ezek befolyása alá kerülve olyan élethelyzeteket teremt, melyek a negatív érzelmei, félelmei által keltett állapotban tarják. Aki a pénztelenségtől fél, azt félelemben tartják, s a szűkösséget tapasztalja meg. Aki a létbizonytalanságtól retteg, azt rettegésben tartják, s nap, mint nap azt teremti, s tapasztalja meg. Aki kishitű, s az alkalmatlanságtól fél, az megtapasztalja önmaga alkalmatlanságát.
Ám ha elfogadjuk, hogy bármilyen élethelyzetben is vagyunk, azt magunknak teremtettük meg, az nem jó, vagy rossz, szép, vagy csúnya, hanem csak van, s arra szolgál, hogy minket tanítson, akkor elengedhetjük a címkézést, s elengedhetjük a félelmet, a negatív gondolatokat is. Akkor már teljes hittel, sőt szertettel fogadhatjuk magunkat, s az élethelyzeteinket épp olyannak, amilyenek most vagyunk, az ítélkezéssel felhagyhatunk. Elengedve a félelmeket, kishitűségünket, bizonytalankodásunkat, feltámasztva magunkban a félelem ellenpólusát, a szeretetet, az elégedettséget, a megbocsátást, a bizalmat, a hitet, egy csapásra minden megváltozik bennünk, s körülöttünk. A rezgéseink emelkednek, s meghalljuk a minket körülvevő angyali seregek hangját, finom jelzéseit, szeretetét, segítségét, iránymutatását.
Innentől kezdve az elménk uralma helyett egyre gyakrabban a tudatunk, a lelkünk, a szellemünk irányítja gondolatainkat, vágyainkat, a szívünk szeretete vezérli tetteinket. S ebben az állapotban megteremtjük az áhított rendet, nyugalmat, békét, harmóniát. Innentől egyre gyakrabban érezzük a belőlünk áradó, és a hozzánk érkező szeretetet úgy a földi, mint a lelki világból, innentől bizonyosan a tervezett utunkon haladunk.
Ma már nagyon egyszerű az élet, hisz ebben a látszólag kaotikus, rendezetlen világban nincsen semmi más dolgunk, csak önmagunkat elfogadva, s szeretve, erős, tiszta hittel a teremtő atya-anya részeként önmagunkat tisztelve létezni. Amikor igazán hinni tudunk, akkor bizonyos, hogy rálelünk az utunkra, ahol már minden szépen, szinte észrevétlenül elrendeződik, a nagy káoszból csodálatos rend lesz, minden egyszerűvé, könnyűvé, tisztává, s átláthatóvá válik.
Persze ebben az állapotban is jönnek a tanulni valók, itt is fejlődnünk kell, de már nem vakon, tudatlanul rohangálunk, hanem értelmet nyernek a velünk történő dolgok, s egyre gyakrabban leljük örömünket a tudatos teremtésben.
 
(forrás:Földi úton égi fényben)

2012. január 21., szombat

Napi útmutató.

                                                                             
Ha a szívedet nem hagyják közömbösen az érzelmek, akkor tudhatod, hogy kapcsolatban vagy a lelkeddel. Életedet érezheted egy mesének vagy történetnek, melyben megjelennek a mély belső tartalmak. Tápláld a lelkedet, hisz Ő a közvetítő a tested és szellemed között. Meríts az élet forrásából, térj vissza igaz önmagadhoz és fogadj el mindent: a jót, a rosszat, a csúnyát, a fájdalmasat a gyönyörűségeset, a hétköznapit és a különleges napokat. Légy figyelmes az életedre, mert ez a figyelem ajtót nyit a lelked felé. Ezzel eljutsz a belső erőforrásaidhoz, gyógyulást és felszabadulást nyerhetsz a lelked által. Mindezzel táplálod magadban mindazt, ami emberi és azt is, ami isteni.

2012. január 20., péntek

Jó érzések,rossz érzések.

                                                                                 
Mint az életben minden,az érzéseid is pozitívak vagy negatívak lehetnek,vagyis rosszak vagy jók.Minden jó érzés forrása a szeretet!A rossz érzések pedig a szeretet hiányából fakadnak.Minél jobban érzed magad-például amikor örülsz-annál több szeretetet adsz.És minél több szeretetet adsz,annál többet is kapsz.Minél rosszabbul érzed magad-például amikor kétségbe esel,annál többet kapsz vissza az élettől.A negatív érzésektől azért érzed magad annyira rosszul,mert az élet pozitív ereje a szeretet,a negatív érzésekből pedig ez teljességgel hiányzik!Minél jobban érzed magad,annál jobb lesz az életed.Minél rosszabbul érzed magad,az életed annál rosszabb lesz-egészen addig amíg meg nem változtatod az érzéseidet.Amikor jól érted magad,abból automatikusan az következik,hogy a gondolataid is jók.Képtelenség,hogy jól érezd magad,ugyanakkor negatív gondolataid legyenek!És ugyanilyen lehetetlen,hogy rosszul érezd magad,miközben jó gondolatok járnak a fejedben.Ahogy érzed magad,az pontos tükre,leheletfinom és precíz fokmérője annak,amit az adott pillanatban kifelé sugárzol.Ha jól érzed magad,nem kell törődnöd semmi mással,hiszen biztos lehetsz benne,hogy a gondolataid,a szavaid,és a tetteid szintén jók.A jó érzések pedig önmagukba is garantálják,hogy szeretetet adsz,a szeretetnek pedig vissza kell térnie hozzád!!  :-)    (Rhonda Byrne)

2012. január 19., csütörtök

Találjunk rá az angyalokra!

Az angyalok azóta velünk vannak, mióta megérkeztünk a Földre.Soha nem hagynak el bennünket. Tisztában vannak azzal, hogy elsősorban lelkek vagyunk, és az emberi test csak egy öltözék, amelyet addig kell viselnünk, amíg a Földön vagyunk, és be nem töltjük sorsunkat.Az angyalok ugyanis segítők, akik azokban a feladatokban nyújtanak segítséget, amelyek elvégzéséért útnak indultunk. Mert minden embernek van feladata, küldetése, amiért erre a Földre érkezett. Szellemünk képes arra, hogy ráhangolódjon az angyalokra, csak meg kell próbálnunk.
Volt már olyan érzésed, hogy nem is ide tartozol? Ez bizonyos értelemben helytálló. A Föld ugyanis nem a természetes élőhelyünk, és spirituális énünk emlékszik arra, hogy odakint más dolgok is vannak. Ezeket a dolgokat már megtapasztaltuk, és meg is fogjuk tapasztalni. Amikor a Földre kerülünk, esküt teszünk arra, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk feladatunk teljesítése érdekében, a számunkra kimért időben. Erről az esküről gyakran megfeledkezünk, és csak spirituális fejlődésünk során nyerünk egyre tisztább képet arról, hogy mi is a küldetésünk valójában.
Az angyalok azonban soha nem feledkeznek meg ígéretünkről, hogy mit teszünk, amíg itt vagyunk a földön. Segítenek nekünk emlékezni, és folyamatos segítségünkre vannak a személyes küldetésünkben is. Meg kell tanulnunk tehát, hogy figyeljünk rájuk, mert ha kizárjuk őket az életünkből, akkor csupán az álmok, és a szép mesék tündéri lényei maradnak. Soha ne feledjük tehát: nem vagyunk egyedül! Hogyan léphetnek velünk kapcsolatba az angyalok? Az angyalok mindig a mi szükségleteinkhez szabják a velünk való érintkezést. Vannak, akik hangokat hallanak a fejükben - békés, bölcs gondolatokat. Mások álmaikban kapnak üzeneteket. Végül olyanok is vannak, akik látomások formájában kapnak segítséget az angyaloktól.
Rengetegen állítják, hogy láttak már angyalokat, vagy érezték hatásukat az életükben. Ez természetes, de leckéink célja nem az, hogy példákat hozzunk más emberek tapasztalataiból, hanem az, hogy mi magunk szerezzük meg a tapasztalatokat az angyalokkal kapcsolatban.
Kik, vagy mik számunkra az angyalok? 
A válasz igen egyszerű: az angyalok azok, aminek mi érzékeljük őket. Mielőtt azonban dolgozni, együttműködni kezdenénk velük, el kell döntenünk, mit is jelent számunkra egy angyal, és mit nem. Ez a kiinduló pont. El is érkeztünk a legfontosabbhoz: gondolkodjunk a saját fejünkkel! Amit választunk, abban szabadon hihetünk. Lehet, hogy az elképzelések érdekében el kell szakadnunk néhány kemény gondolattól, melyet még gyerekkorunkban sulykoltak belénk. Tartsunk tehát magunk mellett egy képzeletbeli szemétkosarat, ahova ezeket a helytelen gondolatokat "beledobhatjuk".
Ha ez meg van, akkor bátran megváltoztathatjuk a véleményünket. Hiszel-e abban,hogy minden angyal hasonlít az emberhez? 
Az angyalok energiaformák, külsejük akaratuktól függően változhat, és olyan formában jelennek meg, amely a feladat megoldáshoz szükséges. Természetesen, amikor emberekkel dolgoznak, akkor ember alakjában bukkannak fel, nehogy túlságosan megrémisszenek bennünket. Az angyalok tehát bármilyen faj képében megjelenhetnek bolygónkon, férfiként és nőként egyaránt. Úgy fogjuk látni és vizualizálni őket, ahogyan arra a leginkább szükségünk van az adott pillanatban.
Mit gondolsz?
 Az angyalok ebben a dimenzióban jelennek meg előtted, a fejedben szólnak hozzád, vagy csak ötleteket küldenek feléd? Az angyali látogatásoknak mindezen fajtáit megtapasztalták már. A legszokványosabb azonban, ha ötleteken és benyomásokon keresztül kapunk üzeneteket.
Mit gondolsz?
Az őrangyalok és az égi angyalok azonosak, vagy különbözőek?Lehetnek azonosak, és lehetnek különbözőek is. Van egy olyan elgondolás, miszerint az égi angyalok alkalmanként segítséget nyújtanak az őrangyalunknak, ezáltal erre az időre védelmezőinkké is válnak. Az égi angyalok tehát általában az őrangyalaink segítői.
Mit gondolsz?
A szellemek és az angyalok azonosak lehetnek? Nem valószínű, hogy ugyanazok lennének. Bár elhunyt szeretteinknek minden bizonnyal lehetőségük van segíteni bennünket. Nekünk kell tehát meghatároznunk, hol húzzuk meg azt a bizonyos határvonalat a szellemektől kapott segítség az angyali segítségnyújtás között.
Mit gondolsz?
 A szellemi vezetők és az angyalok azonosak?Nem feltétlenül azonos entitások, viszont ugyan annak az isteni energiának a részei.
Kell, hogy legyen nevük az angyaloknak?
Nem fontos, bár vannak, akik nevet adnak azoknak az angyaloknak/szellemi vezetőknek, akikkel rendszeres kapcsolatban állnak.Mások inkább ahhoz a tényhez ragaszkodnak, melyet az adott angyal képvisel, pl. a gyógyítás,a siker, a vidámság, a szeretet angyalai.
Hogy néznek ki az angyalok?
Ez mindig rajtunk múlik. Kizárólag olyan öltözéket öltenek magukra, amilyennek mi magunk képzeljük őket. Az angyalábrázolások között vannak szárnyas, dicsfényben (glóriában) ragyogók, de vannak kecskebőrt viselő lények is. 
Emberek is lehetnek angyalok, vagy az angyalok egy külön fajt alkotnak? 
Vannak, akik úgy gondolják, hogy bizonyos emberek tanuló angyalok,míg mások azt hiszik, hogy az angyalokat az idő hajnalán teremtették egy sajátos fajként. Egy azonban biztos: az Isten/Istennő részét jelképezik.
Biztos, hogy a fentieken kívül más gondolataink is vannak az angyalokkal kapcsolatban. Ez helyes is. Ezek a kérdések csak a leggyakoribbak, amik megfogalmazódnak bennünk. Ha van olyan kérdés, amit még nagyon fontosnak tartunk, akkor írjuk bele az angyalnaplóba! A későbbiekben ugyanis biztos, hogy választ kapunk rá. (Angyalforrás)

Teremtő gondolatok.

                                                                             
Az alkotó vizualizáció használata kulcsot ad a kezünkbe ahhoz, hogy hozzájuthassunk az élet bőséges javaihoz.A gondolatoknak és érzéseknek megvan a saját mágneses energiájuk, amely hasonló természetű energiát vonz magához. Ez azt jelenti, hogy mindig azt a dolgot vonzzuk az életünkbe, amire a legtöbbet gondolunk, amiben a legerősebben hiszünk, amit lényünk legmélyén a legélénkebben képzelünk el.
Képzeletünk alkotó használatának a végső célja az, hogy életünk minden pillanatát az alkotás csodálatos pillanatává változtassuk, amelyben természetszerűleg mindig a legjobb, a leggyönyörűbb és a legteljesebb életet választjuk, amit csak el tudunk képzelni…Félelmeink azokból származnak, amelyekkel nem nézünk szembe. A félelem elveszíti erejét, ha készek vagyunk szembenézni vele, és megállapítani, honnan ered.
Ha rájössz, hogy célod megváltozott, mindenképpen valld be magadnak. Tisztázd ezt elmédben, zárd le, és kezdj egy újon dolgozni. Ez segít abban, hogy ne érezz magadban teljes zűrzavart, vagy hogy kudarcot vallottál, amikor egyszerűen csak változás történt benned.Az alkotó vizualizáció olyan eszköz, amellyel azokat a korlátokat szüntethetjük meg, amelyeket mi magunk állítottunk az univerzum természetszerűen harmonikus, bőséges és szeretetteli áramlásai elé.Fogalmazd meg és képzeld el a célt, azt nem kell kigondolnod vagy elképzelned, hogyan történik majd mindez; csak tételezd fel, hogy minden a lehető legjobb úton-módon oldódik meg, és hagyd, hogy az egyetemes intelligencia dolgozza ki a részleteket.A gondolat egy gyors, mozgékony energiaformáció. Rögtön manifesztálódik.A változás magában foglalja azt, hogy kutatjuk, felfedezzük és megváltoztatjuk az élettel kapcsolatos legmélyebb és legalapvetőbb hozzáállásunkat.Az ember azért gátolja saját megjelenítési képességét, mert fél attól, amit önmagába nézve találhat, fél saját be nem vallott érzéseitől és érzelmeitől.A célok gyakran megváltoznak megvalósulásuk előtt, de ez az ember változási és fejlődési folyamatának természetes része. Így hát ne is próbálj meg tovább kitartani mellette, mint ameddig van rá energiád. Kultúránkban a legtöbb ember nincs tisztában azzal, hogy kicsoda is ő valójában. Időlegesen elvesztették kapcsolatukat magasabb énjükkel, így nem érzik saját énjüket sem, és azt sem, hogy ők felelősek életükért.Az alkotó vizualizáció csak akkor alkalmazható eredményesen, ha összhangban van legmagasabb céljainkkal, és minden létező legjavát szolgálja. Ha valaki ezt a módszert másoknak kárt okozó vagy kimondottan önző célokra használja, csak arról tesz tanúbizonyságot, hogy nem ismeri az univerzum törvényét. Ez ugyanazon az alapelven működik, mint a szétterjedés és vonzás törvénye, vagyis „amint vetsz, úgy aratsz”.Nagyon gyakran elérünk olyan dolgokat, amelyekre vágyunk, és még csak észre sem vesszük, hogy sikerült. Részesítsd magadat némi elismerésben, és feltétlenül köszönd meg az univerzumnak, hogy teljesítette kérésedet. Az emberek belső erőtlensége okozza azt, hogy megpróbálják túlkompenzálni abbéli elszánt törekvésüket, hogy valamilyen mértékű hatalmat kapjanak a külső világban.Az a létállapot, ahonnan a legtöbb ember indul, célokat tűz ki maga elé és megpróbálja megteremteni, amire szüksége van, de sajnos ezen a tudatszinten ez egyáltalán nem működik. Vagy azért, mert sok olyan akadályt állít maga elé, hogy eleve nem sikerülhet, vagy igenis sikerül célját elérni, de úgy találja, nem teszi őt boldoggá.Amikor kezdesz kiszabadulni az üres, fojtogató, manipulációkat használó állapotból, az első dolgod, hogy megtanuld elengedni a dolgokat. Ne akarj olyan sok mindent tenni, helyette tapasztald meg azt, hogy létezel. Hagyod a világot úgy, ahogy van, anélkül, hogy megpróbálnád megváltoztatni a dolgokat.Amikor csatornákat nyitsz magasabb lényed felé, előbb vagy utóbb hatalmas teremtő energiák kezdenek átáramlani rajtad. Észreveszed, hogy már most teremted meg egész életed és mindazt, ami történik veled, és egyre jobban érdekel az, hogy még jobb tapasztalatokkal jutalmazd magad és másokat.
Légy türelmes. Mostani világod működése tartalmazza egész eddigi életed erőfeszítéseit. Kitartással és a folyamat pontos megértésével sikerül majd csodának tűnő dolgokat teremtened életedben.Fontos, hogy készségesen elfogadd és birtokold majd azt, amit most keresel. Néha ugyanis olyan célokat követünk, amelyeket valójában nem akarunk elérni, jobban megfelel a keresés folyamata.A világ olyan lehetőségeket rejteget, amelyek mindenki javára szolgálnak.Az emberek nagyon célorientáltakká válnak, érzelmileg is kötődnek rajtuk kívül álló dolgokhoz és más emberekhez, és úgy vélik, szükségük van ezekre saját boldogságukhoz. Állandóan próbálják ezt az űrt kitölteni, és manipulálják a külvilágot, hogy megkaphassák, amire szükségük van.Keresésünk közben sok különféle tapasztalatot szerezhetünk, sokféle folyamat zajlik le bennünk, de végül is lassanként újra visszatalálunk önmagunkhoz. Vagyis megtapasztaljuk igazi énünket, a mindannyiunkban fellelhető isteni természetet, univerzális szellemiséget.Az „itt és a most létezés” alapvető élménye, a dolgokhoz való ragaszkodás elengedése, a tudatosodás felé vezet.
Amikor összpontosítani tudod majd energiádat a legmagasabb és leginkább kiteljesítő célok elérésére, amelyek épp az adott pillanatban fontosak neked, megtapasztalod, hogy az élet alapjában véve jó, bőséggel és örömmel teli, és az, hogy küzdelem és feszültség nélkül megkapod, amit akarsz, természetes jogod születésedtől fogva, úgy is mint létezésed egyik funkciója..Minél jobban hiszel kiválasztott célodban és abban, hogy elérheted azt, annál biztosabb lehetsz, hogy így fog történni.
Te vagy világod teremtője. Ha ezt így éled meg, dönteni tudsz arról, mit is akarsz megteremteni, és úgy irányítod magasabb éned végtelen energiáját, erejét, bölcsességét, hogy az az aktív vizualizáció és a megerősítések segítségével a választásodnak megfelelő valóságot hozzon létre.Nehézségekkel fogunk találkozni, miközben megpróbáljuk megvalósítani saját vágyainkat. Mindez azért van így, mert az emberi természet a szeretetre épül, és így legtöbben azért nem engedjük meg magunknak, hogy elérjük, amit szeretnénk, mivel úgy hisszük, így másokat megfosztunk valamitől. Az alkotó vizualizáció nem csupán módszer, hanem végső soron tudatállapot. Olyan, amelyben lényünk mélyén ráébredünk, hogy állandó teremtői vagyunk univerzumunknak, amelyért minden pillanatban felelősséget vállalunk. Valójában nincs hiány vagy túl kevés valamiből, nem kell megpróbálnunk semmit elérni vagy magunkhoz vonzani, bennünk rejlik a lehetőség mindenre.
Minden emberi lény alapvető szükséglete, hogy pozitív módon hozzájáruljon a világ és embertársai legjavához, miként az is, hogy jobbítsuk és élvezzük egyéni életünket.Mindig teljesen önmagadnak kell lenned, természetes módon, és valami olyat kell tenned, amit őszintén szeretsz csinálni.Ha megpróbálsz valamit kifejezésre juttatni, és az látszólag nem sikerül, akkor lehet, hogy nem felel meg az életed mélyén rejlő mintának és célnak. Légy türelemmel, újra hangolódj rá belső vezérlésedre. Visszatekintve azt fogod látni, hogy minden a maga tökéletességében bontakozik ki.Minden pillanat új lehetőséget nyújt, és új döntést hozhatok.
Tartós kapcsolatainkban túlontúl gyakran beragadunk bizonyos szerepekbe és egymásról kialakított képzetekbe, amelyeket nehezünkre esik megváltoztatni.
Nem vagyunk elkülönítve Istentől, a létezés e fokán a teremtő elv isteni kifejeződései vagyunk.Az alkotó vizualizációval végzett manifesztálás az a folyamat, amely által a fizikai létsíkon megvalósul és láthatóvá válik isteni potenciálunk.
Mindannyian sokat adhatunk a világnak és egymásnak is, mindegyikünk a maga sajátos, mindenki mástól különböző módján. Nagymértékben saját jólétünk a mutatója annak, mennyire tesszük meg ezt.Figyeld meg azokat az elemeket, amelyek folyton visszatérnek álmaidban, céljaidban és elképzeléseidben, azokat a sajátos tulajdonságokat, amelyek jelen vannak az általad végzett és teremtett dolgokban. Ezek fontos kulcsok életcélod mögöttes jelentésében.Úgy is tehetem dolgaimat, ahogy eddig szoktam, vagy választhatok a különböző alternatívák közül, és megpróbálkozhatom valami újjal, mással, olyannal, ami jobban megjutalmaz majd.
Minden kapcsolatban, akárcsak az egyénekben, benne rejlik a tökéletesedés lehetősége. Már ott van, egyszerűen csak elő kell bányásznunk, lefejtve róla az összes kacatot, amit ráraktunk.Ha igazán vágysz tökéletesen kielégítő, boldog kapcsolatokra, ha hiszel ennek megvalósításában életedben, és ha hajlandó vagy elfogadni ezt a boldogságot és megelégedést, akkor képes leszel és fogsz is jól működő kapcsolatokat létrehozni

2012. január 17., kedd

A szeretet az egyetlen erő a világon.

                                                                                     
A szeretet erejének nincs ellentettje.Nem létezik más hatalom rajta kívül.Nincs olyan,hogy negatív erő.A régi időkben a sötét erőket ördögnek,vagy gonosznak nevezték.A világon egyetlen erő létezik,ez pedig szeretet.Minden negatív dolog a világon,a szeretet hiányának megtestesülése.Legyen szó emberről,helyről,körülményről,vagy eseményről,a rossz mindig a szeretet hiányából fakad.A szomorúságnak nincs ereje-a szomorúság a jókedv hiánya,és minden jókedv forrása a szeretet.A kudarcnak nincs ereje-a kudarc a siker hiánya,és minden siker a szeretetből fakad.A szegénységnek nincs ereje-a szegénység a bőség hiánya,és a bőség a szeretetből fakad.A szeretet az élet pozitív ereje,és mindig minden negatív állapot ennek a hiányára vezethető vissza.Ha egyszer az emberek átlendülnének a fordulóponton,és több szeretetet adnának,mint negativitás,a rossz egy pillanat alatt eltűnne a bolygóról.Minden alkalommal amikor a szeretetet választod,te is hozzájárulsz ahhoz,hogy az egész világon a pozitivitás uralkodjon.Itt az idő,hogy te is elkezdj szeretetet,és pozitivitást sugározni.Tedd meg a saját életedért.az országodért,a világért. (Rhonda Byrne)

2012. január 16., hétfő

Napi útmutató.

                                                                                   
A törvény úgy szól,hogy a gondolat kapcsolatban áll a saját tárgyával,és az anyagi világban megteremti,a szellemi világban kigondolt,vagy létrehozott dolog kézzelfogható megfelelőjét.Annak érdekében tehát ,hogy a növekedés törvénye jó dolgokat hozzon létre-hiszen csak a jó tud tartósan erőt közvetíteni-feltétlenül be kell látnunk,hogy minden gondolatban ott rejlik az igazság csírája.

A koncentráció ereje.

                                                                               
"Először ismeretekre van szükségünk,hogy tudjuk,mekkora erővel bírunk,másodszor bátorságra,hogy merjünk,és harmadszor pedig hitre,hogy cselekedjünk."
Ha konkrét dologra összpontosítunk,ha teljes figyelmünket ezeknek szenteljük,minden egyes mondatban jelentések egész sorozatát találjuk,és velük összhangban lévő más gondolatokat is magunkhoz vonzunk.A tudás nem képes önmagát alkalmazni,ezt nekünk kell megtenni,és az alkalmazás annyit jelent,hogy valós céllal termékenyítjük meg a gondolatot.Az az idő-és gondolatmennyiség amelyet a legtöbben fölösleges erőfeszítések során pazarolnak el,csodákra lenne képes,ha konkrét célra irányulna.Ennek érdekében egy adott gondolatra kell összpontosítanunk szellemi erőinket,és minden más gondolatot ki kell zárni a fejünkből.Ha nem tudunk a számunkra fontos témára összpontosítani,akkor egy elmosódott,jellegtelen,halvány,és széteső,homályos képet látunk,és akkor az eredmények is ezzel a kusza mentális képekkel lesz összhangban!!

2012. január 15., vasárnap

Napi útmutató.Változás

                                                                           
A spirituális élet egy cselekvéssel és változásokkal teli élet. Neked szükséges elvégezned a spirituális munkádat. Neked szükséges keresni és kutatni a saját magad módján. Nézd meg, hogy hol szükséges változnod és segítsd ezt az átalakulást azzal, hogy nyitott vagy és elfogadod, amit találsz. Ne feledd a felismerés, az elfogadás és a szándékod elég ahhoz, hogy a változás elindulhasson benned és körülötted. Ha szükséges, akkor habozás nélkül tedd meg azt a bizonyos ugrást a régiből az újba, hogy beáramolhasson új életed frissítő és éltető energiája. Fogadd el mindezt és adj örök hálát érte.

2012. január 14., szombat

Angyali üzenet.

                                                                         
Belső bizonyosságoddal tudnod kell, hogy soha nem kapsz nagyobb terhet, mint amit elbírsz, és hogy azt a terhet soha nem kell egyedül cipelned, mert mi mindig Veled vagyunk és segítünk neked. Amikor igazán tudatában vagy ennek a segítségnek, soha többé nem fogod azt érezni, hogy a feladataid, felelősségeid súlya túl nagy lenne. Nekünk azokra a lelkekre van szükségünk, akik hajlandóak vállalni a feladatokat, és nem hátrálnak meg tőlük. Olyan lelkekkel tudunk együtt munkálkodni a felemelkedés folyamatában, akik feltétel nélkül odaadóak és akik énjükről elfeledkeznek az embertársaiknak végzett szolgálat során. Mostanra már biztosan tudod, hogy csak akkor működik minden együtt a jó érdekében, ha igazán odaadod magad az Égi Vezetésednek. Várunk RÁD!

2012. január 13., péntek

A válaszod a Lélekzeteddel érkezik el hozzád.

                                                                           
Számos szinted létezik: Az emberi Önvalód, a részed, amely ezt a földi valóságot tapasztalja, megéli az emberi életedet; az Angyali Önvalód, vagy a Felettes Éned, a részed, amely kapcsolatban áll a fátyol túloldalán állókkal, akik állandóan a téged szolgálnak; a Lelki Önvalód, az a részed, amely az összes tapasztalatodat, tudásodat, emlékedet és bölcsességedet őrzi, amelyet az összes tapasztalatodon során gyűjtöttél; az Isteni Éned, az istenséged, az a részed, amely a tiszta Teremtő Energiát hordozza.
Amikor Tudatosan lélegzel, belélegezvén mindazt, ami vagy, ezek a szintek és rétegek összeilleszkednek, ahogy a szivárvány színei is belépve a prizmába, tiszta fénnyé változnak.
A Tudatos Lélekzettel, mindaz, ami vagy és mindaz, amire szükséged van elérhetővé lesz a számodra a Jelen pillanatban. Egységessé válsz, megengedvén a gyógyulást és a kioldódást minden szinteden, és megvalósítod az Autentikus Énedet.

2012. január 12., csütörtök

Napi útmutató:Az elfogadás,mint varázsszer.

                                                                                 
Létezik egy varázsszer, amelyhez már ma hozzájuthatsz. Ez nem más, mint az elfogadás. Az élet sok minden elfogadását kéri tőled. Fogadd el magadat olyannak, amilyen vagy; az érzéseidet, szükségleteidet, vágyaidat, választásaidat, jelenlegi helyzetedet. Fogadj el másokat olyannak amilyenek. A velük kialakított kapcsolatodat. A problémáidat. Az áldásokat. Anyagi helyzetedet. Azt a helyet, ahol most élsz. A munkádat és a feladataidat. Sok esetben elégedetlenséget és nemtetszést érzel mindezekkel kapcsolatban. Ellenállást érzel, ami azonban nem visz előre, sőt még a meglévő dolgokat fel is erősítheti. Azonban az ellenállásodat is el kell tudnod fogadni. Az elfogadás azért csodaszer, mert általa tudsz később változtatni. Az elfogadás egy gyönyörű kék minőség, mely megnyugtat, befogadóvá és elfogadóvá tesz, egy olyan pozitív energia mely fényével ragyogja be azt, amid van és aki vagy. Az elfogadás erősíti a pozitív dolgokat, s tudatja Istennel, hogy alárendelted magad az isteni tervednek.
                                                                             

2012. január 10., kedd

Hála érzése.

                                                                             
Ha hálás vagy mindazért amit az életedben kaptál,...a családodért,a  párodért, stb,mindenért ami az életedben jelenleg jelen van,és boldogság érzése tölt el azért amit eddig kaptál,..ami a tiéd,még ha kevesebb anyagi körülmény is vesz jelenleg körül,de a hála és a szeretet érzése van benned,még több jóhoz fogsz jutni az életben,mert a jó érzés,...még több jót vonz magához!!....még ha vannak olyan helyzetek,vagy kapcsolatok az életedben amik esetleg javulásra szorulnak,.....ha jó érzéseket táplálsz irányában akkor javulni is fog!!Mert minden amibe belefektetjük a pozitív érzéseket,..a szeretet érzését,az még több jót fog adni számunkra!A hálát egy nagyon egyszerű,és gyönyörű szóval fejezhetjük ki!KÖSZÖNÖM.  Ami a legfontosabb,hogy ez a szó a szíved tiszta érzéséből fakadjon!Minél többször mondod,hogy köszönöm,annál inkább képes leszel átérezni,és annál több szeretetet is fogsz tudni adni.Ha köszönet mondasz azért amit eddig az élettől kaptál,és folyamatosan kapsz,az megsokszorozza a jó dolgokat.Ugyanakkor a hála érzése az is elhozza számodra amire vágysz!Ha gyakran alkalmazod az életedben,hogy Hálás vagy,...és megköszönöd mindazt amid van,csodálatos változások állnak majd be az életedbe!!A pozitív érzésekkel a szívedbe,elűzöl minden negatív dolgot magad körül,bármilyen helyzetben is legyél.Ha így teszel,és ezeket a tiszta érzéseket táplálod magadban,akkor bármilyen negativitást eloszlathatsz magadban,..és körülötted!

Napi útmutató:Azt kapod,ami a fejlődésedhez szükséges.

                                                                             
Az a képességünk,hogy a magunkévá tegyük mindazt,amire a gyarapodáshoz szükségünk van,folyamatosan fejlődik,ahogyan magasabb szintre kerülünk,és tágul a látókörünk,és minél konkrétabban tudjuk,hogy mire van szükségünk,annál biztosabbak lehetünk benne,hogy észlelni tudjuk a jelenlétét,közelebb tudjuk vonzani,és magunkba tudjuk szippantani.Semmi más nem kerülhet hozzád közel,...csak is az ami  a fejlődésedhez szükséges!

2012. január 9., hétfő

Napi útmutató:Engedd el a túlzott ragaszkodást.

                                                                             
Nem kaphatjuk meg,ami hiányzik,ha túlzottan ragaszkodunk ahhoz amink már meg van!Akkor vagyunk képesek tudatosan alakítani a körülményeinket,ha megértjük,hogy mindennek,amit magunkhoz vonzunk,célja van,és ha minden egyes tapasztalatból csak azt szemezgetjük ki magunknak,amire a további fejlődésünkhöz szükségük van.Az,hogy mennyiben vagyunk képesek erre,meghatározza,....milyen mértékű harmónia,vagy boldogság lesz a részünk. 

Szeress bele az életbe.

                                                                               
Ha beleszeretsz az életbe,nincs többé határ.Minden korlát ledől ami eddig csak jelen volt az életedben,ami akadályozott téged bármiben is.Ha beleszeretsz az életbe,többé semmi sem foghat vissza,és minden amit szeretsz,szinte azonnal megjelenik az életedben.Ezt a kisugárzást fogod magadból kiadni,és az emberek megérzik majd a jelenlétedben!!Mert ahogy te érzed magad,azt sugárzod ki a környezeted felé is!Ha ezt az állapotot fenntartod magadban,..csak is a jó dolgok fognak hozzád érkezni,..és a negativitásnak pedig a legkisebb érintés is szertefoszlik.Sokkal jobban érzed majd magad,mint azt lehetségesnek tartottad.Tele leszel energiával,és lendülettel,és kielégíthetetlen gyönyörűséget lelsz az életben.Minden amit szeretsz a lábaid előtt hever.Gondolj arra amit szeretsz.Beszélj arról amit szeretsz.Csináld azt amit szeretsz.Mert ha így teszel,közben a szeretet érzése tölt el.Szeress bele az életbe,engedd szabadjára magadban ezt az erőt,és megállíthatatlan,legyőzhetetlen leszel!

2012. január 8., vasárnap

Napi útmutató.

                                                                           
Soha ne vesztegess időt arra, hogy úgy érzed, nagyon hosszú utat kell megtenned ebben a spirituális életben. Ehelyett bátorítson és erősítsen annak tudata, hogy milyen nagy utat tettél meg eddig is, és adj örök hálát ezért. Ismerd fel, hogy mennyi minden van, amiért hálásnak kell lenned! Vedd körbe magad csodálatos gondolatokkal, csodálatos dolgokkal, csodálatos emberekkel. Lásd az igazság fényét ragyogni mindenben és mindenkiben. Önmagadból, a lelked mélyéről ragyogjon ez a fény. És tudd, hogy kívülről semmi nem képes eloltani, csupán a saját negatív hozzáállásod. Légy ezért mindig pozitív hangulatban. Mindig a fény ösvényét válaszd. Egyre több és több fényre van szükség, amint a világban zajlik az intenzív tisztulás. Őrizd meg a belső fényedet és tápláld, hogy minél erősebben és fényesebben égjen. Légy a fény, és hagyd hogy ragyogva világítson belőled segítve ezzel a sötétség gyógyulását.

2012. január 6., péntek

Müller Péter 2012-ről

                                                                                 
Földünkön jelentős energetikai változások zajlanak, melyek minden ember életét érintik. Felgyorsult életünknek jó páran ismerik az okát, azonban sokan kétségbeesetten, értetlenül állnak a változások előtt.
Átalakulásunk oka, a jelenlegi sűrű anyagból való felemelkedés egy

magasabb rezgésszámú dimenzióba, ahol az alacsony rezgésű energiák már nem hatnak ránk, (félelem, gyűlölet, irigység, féltékenység stb.) vagy már nincsenek is jelen.Tudom, hihetetlennek tűnik, mert a látszat gyakorta mást mutat, de ezek az energiák már nem sokáig lesznek életképesek.Sokat hallhatunk, olvashatunk a dimenzióváltásról, hogy zajlik majd, de biztosat senki nem tud, mi is fog történni valójában. Számos könyv foglalkozik régóta a témával, több verzió is elképzelhető. Az emelkedés célja, hogy tudatunkat megtisztítsuk és egónkat kordák közé szorítva, lelkünket megnyitva kapcsolódjunk isteni énünkhöz. Ez a folyamat már régóta elkezdődött, idáig azonban nem volt ennyire szembeötlő a változás. A folyamat a maja naptár szerint 2012-ben éri el a tetőpontját. Mit jelent ez?Azt érezzük, felgyorsul az idő. (Az időt egyébként csak mi, emberek érzékeljük, más dimenziókban nincs se tér, se idő.) A Földet érő energiák rezgése fokozatosan emelkedik, az anyag sűrűsége csökken.
Mivel jár ez a jelenség?Tudatunk kitágul, egyre többször használjuk intuitív érzékelésünket.Fejlődik finom érzékelésünk, egyre többen tudnak összekapcsolódni Isteni énükkel, másokkal is tudati szinten. Testünk is változáson megy át, ennek következtében sokszor érezhetjük magunkat fáradtnak, idegesnek, levertnek ok nélkül. Komoly hangulathullámzások törhetnek ránk a semmiből. Ez azért van, mert testünk nehezen alkalmazkodik a hozzánk érkező, új energiákhoz, amíg beépül. Nem kell tőlük megijedni,hagyjuk, hogy beépülhessenek az új energiák. " Feküdjünk rá arra a bizonyos hullámra és hagyjuk, hogy vigyen magával előre" Sokkal gyorsabban túljutunk a nehezén!Tudati szinten gondolataink egyre többször és egyre pontosabban valósulnak meg. A pozitív,teremtő gondolataink is, de a félelmeink,

nehézségeink ugyan így. Ezért is fontos, hogy figyeljünk
gondolatainkra, és tudatosan fogalmazzuk meg őket. Egyre többen
foglalkoznak ezotériával, nyitnak alternatív gyógymódok felé, aminek megvan az előnye is, és a hátránya is. Ha nem vagyunk elég körültekintőek és túl gyorsan akarjuk életünkbe a változásokat behozni, akkor bajt is okozhatunk, első sorban magunknak, de környezetünknek is.
A két legfőbb erény, amit mindenkinek meg kell tanulni, ha szeretne a változásokban részt venni: türelem és alázat. E kettő nélkül könnyen kicsúszhat lábunk alatt a talaj! De ha betartjuk a szabályokat, akkor megtapasztalhatjuk a bőséget és szeretetet életünkben!
Ahogy emelkedik a rezgés szint, úgy növekszik a stressz, feszültség az emberek között. Vannak emberek, akik nem akarják a változásokat és nem képesek ezeket az új rezgéseket befogadni. Ők maradnak a saját rezgés szintjükön, viszont azok, akik emelkednek, már nem tudják elviselni a durva energiákat. Ilyenkor a két tábor energiája egymásnak feszül.
Sokszor tapasztalhatjuk, hogy régi barátok, ismerősök maradnak el mellőlünk és új ismeretségek születnek. A hazugságok, önáltatások ideje lejárt. Mindenkinek szembe kell néznie saját félelmeivel,megoldatlan ügyeivel. Mindenki saját magáért felelős, persze útmutatást kérhetünk, de az úton egyedül kell végig mennünk. Nem szabad elfelejtenünk, sose vagyunk egyedül!
Azok, akiknek azonos a rezgésük, csoportokba szerveződnek és együtt haladnak tovább az úton. Lesznek, akik utolérnek minket és

felzárkóznak, de lesznek, akik végleg elmaradnak. Amikor becsukódik mögöttünk egy ajtó,kinyílik előttünk egy új! Ezt ne felejtsük el. Ne rágjuk magunkat azon, hogy mi lesz majd, hanem éljünk a jelenben, tanulva a múltból! Ez a feladat!
" Aki megtalálta " középpontját" ,messzire sugárzik! Hívójele bejárja a világot, és akinek szól, meghallja s válaszol. Rokon lelkek, ha tiszták, állandó adásban-vételben vannak. Ne félj,hogy társtalan maradsz. Szíved adásban van,és megtalálod a veled "egyívásút".Minden az "adó" erején és tisztaságán múlik."
" Ha csillagodat követed,életed is megváltozik. Régi

szokások,szemléletek és társak is elmaradnak. Mások jönnek helyettük."
Az egónk az egyetlen ellenségünk,ami visszavethet fejlődésünkben.Az,aki elhiteti velünk,hogy nem vagyunk méltók a változásra, az emelkedésre,hogy nem is érdemeljük meg a tudást. Ne higgyünk neki! Az egyik legerősebb fegyver,a szeretet ,mely mindent elsöpör és nincs ellenség,mely szembe szállna vele. Jelenünkben szívcsakránk megnyitása a feladat, ami korántsem olyan egyszerű,mint amilyen könnyű leírnom.Sok sérelmet, fájdalmat, és feldolgozatlan traumát cipelünk magunkban,(életek óta) aminek feldolgozására és megbocsájtására most jött el az idő.
Bontsuk le falainkat! Merjünk hinni, bízni és szeretni! Még ha védtelenek is leszünk általa, sebezhetők,de a régi színjátékok már nem folytathatók . " magadat kell átalakítani,ha sorsodon változtatni akarsz. Ha belül változol, megváltozik a "kívül"is. Lelked sugárzása messzire hat, átvarázsolja a külvilágodat. De magadon kell kezdeni! Ha külső harmóniára vágysz,először magadban kell összhangot teremtened.

Ha szeretetre vágysz: szeretned kell! Ha társra vágysz,alkalmassá kell válnod a társulásra." Akiben ez a "benső mágnes" működni kezd,nem akarja a másikat sem elnyomni, sem manipulálni -úgy vonz,hogy mindenkit meghagy a maga szabadságában. Az emberek ezt megérzik. A vonzásnak ezt az ellenállhatatlan erejét szeretet-nek hívjuk."

Napi útmutató.

                                                                                   
Nagy lendülettel lépdelj előre az úton. Lásd magad előtt a célodat és ne engedd, hogy bárki vagy bármi eltérítsen ettől. Hagyd magad mögött a régit, és bátran lépj tovább az ismeretlen felé. Hogy honnan fogod tudni, hogy mit kell elengedned? Bízz benne, hogy megsúgja majd a szíved. Ha adódik egy nehézség vagy akadály, akkor ne minősítsd és ne elemezd. Nincs más dolgod, minthogy tudatosítod a jelenlétét és ugyanazzal a lendülettel már mész is tovább. Olyan ez,mint amikor poros lesz a kezed, vagy a ruhád és azt hirtelen leporolod. Ugyanígy rázd le magadról az elemzés bilincsét és búj bele a játékosság és rugalmasság köpenyébe. Ez az energia átsegít majd mindenen, hiszen lelked erejét közvetíti feléd. Játékos és spontán erő. Ez legyen az útitársad és engedd feledésbe a régi megkötő, visszahúzó elemző énedet. Légy Itt és Most, és akkor elér hozzád Isten segítő karja.

2012. január 5., csütörtök

Angyalok

                                                                                   
Az angyalok Isten alakokba sűrített energiái a másik síkon. Ők testesítik meg Isten fényét és sugarait bennünk és körülöttünk. Ők az Univerzum szellemi törvényeinek őrzői és hordozói. Energiájuk és erejük végtelen. Az angyalok a menny különböző területein működnek. Az arkangyalok minden világ és galaxis, valamint az elemek: a levegő, a tűz, a víz és a föld őrzői. Ezen kívül ők kötnek össze a tökéletes léttel, az egységgel és a teljességgel. Egyben ők az energiatestek, a tudati síkok és a csakrák őrzői is. Az angyalok nagyon magas rezgéssel rendelkeznek mint erők, formával viszont – nem. Fénylények. Ha látni szeretnénk őket, a tudatalattinkból hoznak felszínre egy számunkra megfelelő képet és ebben a formában fognak megmutatkozni, hogy elnyerjék tetszésünket. Ezért fordulhat elő, hogy mindenki, aki látja az angyalokat, más-más tapasztalatról számol be. Ego nélküli, szeretetteljes lények, akiket Isten, az irántunk érzett végtelen szeretetből teremtett, hogy segítséget nyújtsanak nekünk. Intuícióink, újra ismétlődő fizikai érzeteink, álmaink segítségével mutatják az utat és terelgetnek rajta. S ha elindultunk a tudatosság lépcsőjén, egy idő után azt tapasztalhatjuk, hogy már kezdjük érezni is a jelenlétüket. Később akár hallhatjuk és láthatjuk is őket, az aktuális fejlődési szintnek megfelelően. Ez bárkinek megadathat, aki törekszik erre, megfelelő gyakorlatokat végez, és hisz benne, hogy képes rá. Sokszor hitetlenségünk - és félelmeink a kudarctól, vagy a kitartás hiánya - gátolnak meg minket az angyalokkal való közvetlen kommunikációban. Az angyalok mindenben segítséget nyújtanak, ha kérjük őket erre és ha ez nem ütközik a karmánkkal, illetve nem befolyásol a döntéseinkben, hiszen azokat magunknak kell meghoznunk. Azért születtünk le a Földre, hogy életeink során keresztül menjünk a tanulófolyamatok sorozatain és általuk fejlődhessünk.

Ehhez minden segítséget megkapunk, csak figyelnünk kell a belső sugallatokra.

A gondolat mint öntevékeny lény

                                                                                       
Ha az energia nem veszhet el, akkor minden gondolatnak, melyet gondoltak, "valahol" meg kell maradnia vagy lennie. Mi történik tehát a pozitív és a negatív gondolatokkal?
 Minden gondolatnak ill. gondolatkomplexumnak - mivel energia - meghatározott formája van. Látnoki képességgel rendelkező emberek láthatják ezeket a gondolatformákat. Ezek öntevékeny lények, melyek magukban hordozzák rendeltetési helyüket. Ha pl. egy bizonyos embertársunkra szeretettel gondolunk, akkor az általunk létrehozott szeretet-energiamező elindul ennek az embernek az irányában. Hiszen rendeltetése a megbízatás: ehhez az emberhez szeretet-energiát juttatni.
Ennélfogva a szeretetnek ez a gondolatmezője teljes biztonsággal megtalálja a helyes átvevőt.Emellett független attól, hogy az átvevő ismeri-e ezeket a gondolatokat vagy sem, és hogy hol tartózkodik - a gondolatenergiák nincsenek térhez és időhöz kötve, és mindig elérik céljukat. Ezek a pozitív energiák aztán az átvevőre felvevőkészségének arányában tudnak hatni építően, élénkítően. Ha az átvevő nem tudja rögtön ezt a pozitív energiát felvenni, mivel abban az időpontban negatív beállítottságú, akkor a pozitív energiák aurájában, a lélek kisugárzásában maradnak mindaddig, amíg le nem hívja őket azáltal, hogy pozitívan gondolkodik.
Ha negatívan gondolunk egy embertársunkra, akkor negatív energiamezőt építünk fel pl. azáltal, hogy a gyűlölet vagy az irigység gondolatait bocsátjuk ki. Ezek a gondolatok szintén eljutnak ehhez az emberhez - hiszen öntevékeny lények -, és megpróbálják őt befolyásolni.
Amennyiben az átvevő hasonlóan gondolkodik, rezonancia jön létre, a közös energiakomplexum rezgésbe jön, és a negatív gondolatok felerősödnek benne. Ezáltal szabályos gondolatfelhők képződhetnek, az ember úgymond "felhőkbe burkolta magát". Ez azt jelenti, hogy a másikat már nem úgy látja, amilyen az valójában, a jót már nem tudja felebarátjában felismerni. Ennek következménye veszekedés, sőt harc is lehet.

2012. január 4., szerda

Napi útmutató.

                                                                  
Tudjátok-e,hogy Isten temploma vagytok,és Isten Lelke lakozik bennetek?......ez a "Belső Világ" csodálatos teremtőerejének a titka!Ez az erő a nagyság titka.Felülkerekedni nem azt jelenti,hogy mindenről le kell mondanunk.Az önmegtagadás nem siker.Nem adhatunk,ha nem kapunk;nem tudunk segíteni ha nem vagyunk erősek.A Végtelen nem Nincstelen,és mi akik a Végtelen Erő megtestesítői vagyunk,sem lehetünk nincstelenek,mert ha mások szolgálatára akarunk lenni,minél több erőre van szükségünk.De ahhoz,hogy kapjunk,adnunk is muszáj!!  

A félelembe, vagy a fénybe kapaszkodsz?

                                                                               
Mindkettő megfoghatatlan, egyiket sem tudod kézzelfogható alakban a markodban tartani és most mégis eljött az idõ, amikor választanod kell a fény vagy a félelem világban kívánsz létezni. A döntésed most nem más, mint egy áthangolódás egy olyan frekvenciára, ahova a félelem nem képes követni, mert ez a frekvencia taszítja a felelem energiáját, viszont vonzza a fény felé a változásra éhes angyali lelkedet.
Jelen pillanatban két világ közt feszülsz.
Az egyik vonz, a másik megfélemlít téged. Vajon mi történik, ha mindkét kezeddel elengeded magad és páros lábbal elrugaszkodsz abból a valóságból, ami valójában már csak halvány emlék a fejedben.Az a világ, ami korábban a biztonságot, az állandóságot, a változatlanságot jelentette számodra valójában már nem létezik. Energetikai szinten egyszerűen megszűnt és már csak a gondolataid tartják ébren az egyszerre fájdalmas, élvezetes, örömteli és félelmetes emlékét. Az az élet, amit jelen pillanatban élsz valójában csak az emléke egy hajdan volt letűnt világnak.
MOST valóra válthatod az álmaidat, amikről eddig csak suttogva beszéltél.
A véges idõ és tér rabságából a végtelen és idõtlen MOST vár rád tele azokkal az élményekkel, amikrõl eddig csak suttogva mertél beszélni, nehogy összetörd a fejedben levõ halovány álom képet, amit róla õriztél. A jövõ, ahova tartasz már itt van ebben a szent pillanatban és csak arra var, hogy összehangolódj vele. Ennek semmi köze ahhoz, hogy milyen dátumot írunk a naptárba, mert a naptár is csak leképzése, annak a szellemi dimenziónak, ahonnan a valóságot formálód.
A jelen pillanatban egyetlen dolgod, hogy a kétségbeesett félelem valóságából, a fény tudatos teremtõ valóságára hangolódj és elkezd megteremteni magadnak azt az életet, amire vágysz. Ehhez nem kell megvárnod az évfordulót, mert ez a mostani pillanat a legalkalmasabb rá, hogy mindezt megtedd.Hozd meg az egyetlen helyes döntést az életedben, ami a felemelkedés útjára vezet!Bármilyen sötétnek és kilátástalannak tűnik most az életed, bármennyi kétség vagy félelem van benned....
....egyetlen mondatot ismételj magadban:
                                                A FÉNYT VÁLASZTOM!