2012. október 31., szerda

Szuper tudatos Meditáció

                                                         
A tudatfeletti tudás megvalósításának módszere:
Az emberiség története az emberi elme törté­nete. Az ember minden szerszáma, lakhelye és fegyvere; kényelmének és kényelmetlen­ségének valamennyi eszköze cselekvést szülő akaratából és tudásából jött létre; ám az ember számos tévedésen és a hibák korri­gálásán keresztül vezető útja során mégis elkövet egy alapvető hibát, melyet a többség még nem küszöbölt ki. Anyagi környezetét tekinti a legfontosabb tényezőnek saját fejlő­désében. Ez azért van így, mert az érzékek a külső világ felé nyílnak, s adataikat a környe­zetből gyűjtik össze. Az ember nem rendel­kezik megfelelő eszközökkel ahhoz, hogy saját létét vegye vizsgálat alá, vagy saját létezésére következtessen, az érzékeknél fi­nomabb belső világ létezéséről nem is beszélve. Egyetlen dolog van, amit a szemek nem látnak: a szemeket. Az elme nincsen felkészítve arra, hogy az ént megismerje. Jóllehet a fentiek igazak a legtöbb emberi lényre, azért volt és van néhány finomabb érzékelő képességgel rendelkező elme, aki önmagára tekintett, s a valódi Én felfedezését életcéljává tette. Nem volna helyes azt mondani, hogy ezek az emberek fizikai szempontból mindig visszavonultak társadalmi és anyagi környezetüktől, vagy hogy megpróbáltak elmenekülni az elviselhetetlen fájdalmak elől, melyeket az emberi létezés állapota gyakran a testre és az elmére kényszerít. Az ősi India nagy risijei, az Ótestamentum prófétái, az antik Görögország látói mind család­fenntartó életet vezettek. Ám lényüknek volt egy spirituális középpontja, melyet abból a békés fényességből nyertek, mely segített nekik egy másfajta emberi lét vízióját formába önteni.
Felhasználhatjuk a fény segítségét, ha bizonyos dolgokra rá akarunk lelni, ám hol van a fény, mellyel a belső fény után kutathatunk? Hol találni a szemet, mellyel magát a szemet pillant­hatjuk meg? A tudatosság azon állapotát, melyben az én tudomást szerez az énről, meditá­ciónak nevezzük. A Szupertudatos Meditáció egy következetesen felépített, tudományos módszer, mely a tanítványt tudatosságának sűrűbb, durvább szintjéről a tudat legmagasabb és legfinomabb állapotába vezeti.
Ez a módszer nem pusztán relaxációs technika, hanem egy olyan eljárás, mely rányitja a tanuló tudatát az élet egész filozófiájára. Az élőlények rendszerint csupán az elme három állapotának - az ébrenlétnek, az álomállapotnak és az alvásnak vannak tudatában. A Szupertudatos Meditáció segítségével azonban elérhetjük a turijának nevezett negyedik állapotot.
A meditáció egy befelé vezető út, mely révén a tudat valamennyi szintjének a mélyére hatol­hatunk, ahonnan a tudatosság különböző mértékben és fokozatban terjed tovább.
A meditációt szószólói tudományként jellemzik, mégis tagadjuk a meditáció mellett felhozott érvek bizonyítására irányuló objektív megközelítés érvényességét. Ebben a tudományban maga a tudós a kísérleti nyúl, a megfigyelő a megfigyelt. A szem igyekszik felismerni saját pillantását, saját látóképességét, még akkor is, ha a látásnak semmiféle tárgya nincs jelen. Hadd világítsuk meg mindezt egy analógiával: a tűz lángja megvilágítja a közelében lévő tárgyakat, ám önmagában fénylik. A környező tárgyakra vetülő fény a láng fényének függ­vénye - nem a teljessége, csupán egyike a láng világítóképességét illető bizonyítékoknak, amely viszont a megvilágított tárgyaktól független. Tekintsük ezt a lángot az ember tudatos személyisége központjának; tudatossága nem függ azoktól a tárgyaktól, melyekről az elme és az érzékek tudomást szereznek. A helytelen nevelés miatt sajnos elfojtottuk magunkban ezt a tudatosságot. Amíg tudok a tárgyakról, tudom, hogy tudatos vagyok. Ha nem vagyok tudatában a tárgyaknak, nyilvánvalóan öntudatlan vagyok. Ez az elhibázott érvelés vezet bennünket oda, hogy folyamatos függőségben vagyunk környezetünktől és a helyzetektől, melyekre reagálunk, ahelyett, hogy a belső én fényessége révén függetlenül cselekednénk. Ez éppen olyan, mintha folyamatosan hanghullámokat küldenénk szét, mint a denevér, s csak ha a hullámok visszaverődtek hozzánk a tárgyakról, akkor mondjuk. „Mivel ez a hanghullám visszaverődött hozzám, minden bizonnyal létezem.” „Mivel látok, vagyok; mivel hallok, vagyok; mivel ízlelek, tapintok és szagolok, vagyok.” A meditáció szószólója azt mondja, „Vagyok, tehát gondolkodom, látok, hallok.”
Nem létezik olyan módszer, mellyel az ember objektívan vizsgálhatna egy másik embert, egy másik személyes tudatot. Mert abban a pillanatban, hogy kísérletet tesz erre, a másik a vizsgálat tárgyává válik, az alany, előítélet mentes, minősítetlen lényegi természete pedig feledésbe merül.
Tehát megismételjük, egyedül a tudatállapotok a bizonyítékai a tudatállapotok létezésének. Lehet, hogy a meditációs tudatállapotok egyes jelei és tünetei mérhetőek, ám az érzetüket lehetetlen egy bármilyen mércével felszerelt másik személy által megmérni. A tudatállapot maga nem kikövetkeztethető és szavakkal nem leírható. Nem annyira egy gondolat, hanem, sokkal inkább egy érzet. A tapasztalás mindig intuitív érzetként jelentkezik, mielőtt rátalál a racionális kategóriákra és a megfelelő fogalmakra, hogy önmagát kifejezze.

2012. október 30., kedd

Az igaz szeretet 10 titka: Adam J. JacksonAz Igazi Szeretet Első titka - a gondolat ereje. 
A szeretet a gondolattal kezdődik.Azzá válunk, amiről gondolkodunk. A szeretettel teli gondolatok szeretettel teli életet és szeretettel teli kapcsolatokat hoznak létre.
A pozitív megerősítések meg tudják változtatni másokkal és magunkkal kapcsolatos meggyőződésünket és gondolatainkat.Ha szeretni akarsz valakit, akkor figyelembe kell venni az ő igényeit és kívánságait, elvárásait.Az ideális partnerről kialakított elképzelés segít felismerni őt, amikor találkozol vele.
Az Igaz Szeretet második titka - a tisztelet ereje 
Nem lehet szeretni valamit, vagy valakit, ha nem tiszteltük korábban.Mindenek előtt magunkat kell tisztelnünk.Ahhoz, hogy tiszteletet ébresszünk magunkban magunk iránt, kérdezzük meg magunktól: "Mit tisztelek magamban?"Ahhoz, hogy tiszteletet ébresszünk magunkban mások iránt - azok iránt is, akik nem tetszenek nekünk - kérdezzük meg magunktól: "Mit tisztelek ebben az emberben?"
Az Igaz Szeretet harmadik titka - az adni tudás ereje. 
Ha szeretetet akarsz kapni, egyszerűn csak adnod kell. Minél többet szeretetet adsz, annál többet kapsz.Szeretni - azt jelenti, hogy egy részt adsz magadból, fizetséget nem kérve és feltételek nélkül.Cselekedj jót, csak úgy!Mielőtt egy életre szóló kapcsolatba lépnél, ne azt kérdezd magadtól, hogy a másik ember mit tud adni a számodra, hanem azt, hogy te mit tudsz adni a másik embernek.Az egész életre szóló, boldog szerelmes kapcsolatok titkos receptje a következő: sohasem arra kell figyelni, hogy mit kaphatunk, hanem mindig azt kell nézni, hogy mit adhatunk.
Az Igaz Szeretet negyedik titka - a barátság ereje 
Ahhoz, hogy megtaláljuk az igaz szerelmet, először igaz barátra kell lelnünk.
Szeretni azt jelenti, hogy nem egymásra nézünk, hanem együtt nézünk azonos irányba. Ahhoz, hogy igazán szeressünk valakit, azért kell szeretnünk őt, aki, nem azért, ahogy kinéz. A barátság - táptalaj, ahol a szerelem életre kelhet.Ha szerelmet akarsz vinni egy kapcsolatba, akkor először barátságot kell vinni bele.
Az Igaz Szeretet ötödik titka - az érintés ereje. 
Az érintés - a szeretet egyik legerősebb megnyilvánulása, amely legyőzi a gátlásokat és megerősíti a kapcsolatokat.Az érintés megváltoztatja a fizikai és érzelmi állapotunkat és érzékenyebbé teszi az embereket a szeretetre.Az érintés meggyógyíthatja a testet és felmelegítheti a szívet.Ha ölelésre tárod karjaidat, azzal szíved is kitárod.
Az igaz szeretet hatodik titka - a "szabadnak hagyni" elv ereje. 
Ha szeretsz valakit, engedd szabadon. Ha visszatér hozzád, akkor ő a tiéd, ha nem, akkor soha nem is volt a tiéd.Még az igazi szeretetteljes kapcsolatban is szükségük van az embereknek mozgástérre.Ha meg akarsz tanulni szeretni, akkor először meg kell tanulni megbocsátani és megszabadulni a múltbéli sérelmektől és fájdalmaktól.
A szeretet azt jelenti - megszabadulni a félelmektől, előítéletektől, egótól, és fenntartásoktól.
 
"Ma megszabadulok minden félelmemtől, a múltnak nincs hatalma felettem - ma van az új élet kezdete."
Az igaz szeretet hetedik titka - a szavak ereje. 
Amikor tanulunk nyíltan és becsületesen kommunikálni, az élet megváltozik.Szeretni valakit, ez azt jelenti, hogy ápoljuk a vele való kapcsolatunkat.Adjuk tudtára az embereknek, akiket szeretünk, hogy szeretjük és értékeljük őket. Soha se féljünk kimondani a varázsszót: "Szeretlek".Ne hagyjuk ki az alkalmat, ha valakit megdicsérhetünk.Mindig fejezzük ki a szeretetünket annak, akit szeretünk - lehet, hogy utoljára látjuk őt.Ha megtudnád, hogy hamarosan meghalsz és lehetőséged lenne felhívni azokat, akiket szeretnél, - kit hívnál fel, mit mondanál... és miért nem teszed meg ezt most?
Az igaz szeretet nyolcadik titka - az elkötelezettség ereje. 
Ahhoz, hogy a szeretet igaz szeretet legyen, elkötelezettnek kell lenni felé, és ennek az elkötelezettségnek tükröződnie kell a gondolatokban és cselekedetekben.
Az elkötelezettség - a szeretet valódi próbája.Ahhoz, hogy igazi szeretettel teli kapcsolatunk lehessen, ahhoz elkötelezettnek kell lennünk ebben a kapcsolatban.
Ha elkötelezettjei vagyunk valakinek, vagy valaminek, akkor feladni - az nem lehet alternatíva.Az elkötelezettség különbözteti meg a felszínes kapcsolatot a tartós kapcsolattól.
Az Igaz Szeretet kilencedik titka - a szenvedély ereje 
A szenvedély lángra lobbantja a szeretetet és nem hagyja kihunyni.Az örök szenvedély nem egyedül a fizikai vonzalom, hanem az erős elkötelezettség, lelkesedés, érdeklődés és örömteli izgalom együttes segítségével jön létre.A szenvedélyt újra lehet éleszteni, a múlt eseményeinek újbóli átélésével, amikor éreztük ezt a szenvedélyt.A spontaneitás és a meglepetések létrehozzák a szenvedélyt.
A szeretet és a boldogság lényege egy és ugyanaz: szenvedéllyel kell élni, minden nap.
Az Igaz Szeretet tizedik titka - a bizalom ereje 
A bizalom életbevágóan fontos az igazi szeretettel teli kapcsolatokban. Bizalom nélkül az egyik partner gyanakvóvá válik, nyugtalanná és tele lesz előítéletekkel, félelmekkel, a másik úgy érzi lélektani csapdába került, azt hiszi, hogy nem hagyják szabadon lélegezni, s érzelmileg megfojtják.Lehetetlen valakit igazán szeretni, ha nem bízunk meg benne teljesen.Cselekedjünk úgy, mintha kapcsolatunk a szeretett emberrel sohasem érne véget.Az egyik módja annak, hogy eldöntsük, megfelel-e nekünk a másik ember, meg kell kérdeznünk magunktól: "Feltétlenül és teljesen megbízom a partneremben?" Ha a válasz "Nem!", akkor alaposan el kell gondolkodni, mielőtt elköteleznénk magunkat.

2012. október 29., hétfő

Az erős érzések rezgést keltenek.

                                                                                   
Emlékszel olyan pillanataidra, amikor dühbe gurultál, és villámcsapásként járta át testedet a harag?
Vagy arra a percre, amikor elöntött a szerelem, és a levegőben lebegtél?
Az érzelmek is előmozdítják vagy mozgásba hozzák a teremtő erőt.
Érzéseid vágyakat keltenek benned, ettől felerősödik rezgésed, működésbe hozva a mágneses vonzóerőt, amely közvetíti vágyadat.
Spirituális képességed veled született önmagad kifejezésére és érzelmi rezgésed által benső tered nyitva tartására.
Megfigyeltél valaha is egy síró kisbabát?
Minden porcikáját beleadja bőgésébe.
Nagyobb gyerekként nyilván arra taní­tottak, hogy csöndben maradj, nyugton ülj, ne sírj, ne adj hangot érzéseidnek.
Egy idő után aztán úgy érezted: rád zárul az életed, bezárul benső tered, mintha fogyatkozóban lenne személyes szabadságod, mintha ellenőrzés alá, csapdába kerültél volna, és elnyomnának, mert elvesztetted spirituális képességedet és alkalmasságodat arra, hogy elég erősen rezegj, s ezzel nyitva tartsd benső teredet.
Más szóval:halódsz.
Rezgésed hozza létre azt a mágneses erőt, amely az életenergiát hozzád vonzza.
Ez az az elektronikus fényszubsztancia, amely táplálja testedet-lelkedet, kapcsolatba hozva téged Örök Éneddel.
Minél zaklatottabbá válsz, annál inkább lelassulnak érzelmi rezgéseid, és annál nehezebben tudsz változtatni magadon. Ezt csak érzelmi felszabadulásod révén érheted el. Előbb érzelmeidet szabadítsd föl, a gondolatok maguktól követik őket.
A legkönnyebb akkor elérni a felszabadulást, amikor valami éppen félresikerült, és kiborultál. Ilyen időszakokban őrangyalod, Örök Éned és a téged segítő angyalcsoport más tagjai hozzásegítenek, hogy fölismerd, ami utadat eltorlaszolja, és áttörj rajta
Negatív érzéseid ereje és intenzitása szolgáltatja azt a tüzelőanyagot, amellyel felégetheted azt a merev struktúrát, ami gátolta az energia szabad áradását és rezgésedet.
Az energiák szintjén ez a struktúra van olyan szilárd, mint a házad az anyagi világ szintjén. Korlátozza a kapott és adott energia mennyiségét, valamint annak belátását, ami igaz és jelentőségteljes, meggátolva annak felismerését, ki is vagy valójában.
Ha éppen semmi nem vált ki indulatokat belőled, ülj le, és nyugodtan vedd számba: mit érzel. Igyekezz fellelni önmagadban azt a mélységes vágyat a szabadság, a szeretet vagy más iránt, ami fontos neked.
Kövesd nyomon ezt az érzést, mintha sötétben világító fénycsóva lenne.
Engedd, hogy vágyad intenzitása fokozódjék, és tedd azt, amit gondolsz.
A hang maga is rezgés, elvezethet ahhoz az energiához, amely érzelmi felszabadulásodhoz kell.
Kezdd azzal, hogy hangot adsz és mozogsz, úgy, ahogy kedved tartja!
Idézd elő a rezgésnek olyan fokát, amely lángra lobbantja és porig égeti a torlaszként utadat álló struktúrát.
Bízd magad Örök Éned vezérletére.
Kérd Istent, Ő tartson meg, és mutassa meg neked az utat. Vesd bele teljesen magad! Úgy, mint a síró kisbaba!
Amint átjutsz a torlasz túloldalára, megváltozik magatartásod.
Érezd: színültig tölt fel az energia és az öröm!
Egy csapásra tisztábban látod életedet
Ha tested eddig néma volt és aludt, felébred.
Minél inkább elszánod magad az érzelmi felszabadításra és arra, hogy befogadd Örök Énedet, annál több energia árad beléd.
Ez a felfokozott rezgés új barátokat és eszméket, jobb egészséget, több életerőt, angyalokat von körödbe!
Mindez neked való munkát, társat vagy elmélyültebb kapcsolatot jelent, jobb létfeltételeket és családi kapcsolatokat teremt számodra.

2012. október 28., vasárnap

Az vagy amit gondolsz!

                                                                                                   
A legdrágább kincsünk az egészség!

Az egészségünk attól függ, hogyan gondolkodunk!
Amikor ezt a szót halljuk, egészség, mindenki a testi tökéletességre gondol, pedig a lelkünk egészsége a legfontosabb.
A lelkünk sérülést szenved, ez az állapot tartóssá válik, s a testünk csak ezután jelez nekünk.
Minden betegségünknek lelki eredete van!

A lelkünk egészsége pedig attól függ, hogyan gondolkodunk.
A gondolataink teremtik meg az egészséget,a jólétet, a boldogságot és sikereinket.
Ha azt gondolod egészséges leszel, akkor az leszel!
Ha azt gondolod gazdag leszel, megkapod!
Ha azt gondolod megtalálod az igazi társad, biztos, hogy meg fogod találni.
Ha azt gondolod őszinte barátok vesznek körül,akkor ilyen barátaid lesznek.
Ha azt gondolod megtalálod a legmegfelelőbb munkát, így lesz.
Ha azt gondolod sikeres leszel, biztos lehetsz benne, hogy az leszel.
De mi van ha nem?
S már meg is buktunk az élet iskolájában!
Mert nincs elég hitünk, mert nem hisszük, hogy lehet jobb. Nem hisszük, hogy álmaink valóra válnak, nem hiszünk a csodában. Legfőképpen Önmagunkban!
Jár nekünk a boldogság, a jólét, a gazdagság az egészség a siker és a szerelem
Ezért születtünk!
Most lehet azt kérdezed:hol van?
Talán nem ott, ahol most vagy!
Nézz körül magad körül!
Milyenek az életkörülményeid?
Milyen vagy te magad?
Tetszik amit látsz?
Ha nem változtass!
Az vagy amit gondolsz, azzá válsz amit gondolsz, azt vonzod be amit elképzelsz.

Minden ember tükör, nézd meg mi az ami taszít a másik emberben?Keresd meg magadban ezeket a részeket!Ott van, csak Te eldugod jó mélyre, nem akarsz vele szembesülni!
Gondolkozz el azon, mennyivel könnyebb dolog másokat hibáztatni, ha egy számunkra nem kívánatos esemény történik velünk..

Én mindig azt kérdeztem magamtól, miért pont velem történik ez?
Ma már tudom, hogy minden úgy történik, ahogy történnie kell!
Pontosan azt a tapasztalatot kapom az élettől, amire szükségem van.
Testem mint egy iránytű jelez.
Ha nyugodt vagyok és békés az adott helyzetben, akkor pontosan azt tettem, amit tennem kellett.
Ha feszültség, félelem vagy valamilyen rossz érzés keletkezik bennem, akkor tudom, hogy vagy rosszul döntöttem, nem ez az utam, vagy arra figyelmeztet, nézzek a látszat mögé, melyik az az érzés amivel nem akarok szembesülni .

Egyet nem teszek soha!
Nem táplálok haragot!
Nem szidom az életet,hogy miért is ilyen mostoha hozzám, és nem vagyok dühös és elutasító azzal szemben aki a „ rossz hír” hozója .

Mert pontosan tudom, neki ezt kellett tennie, ezt kellett mondania, azért , hogy mindketten megtanuljunk valamilyen fontos leckét.
Ősi szellemi törvény, hogy nem másokat kell megváltoztatnunk, hanem nekünk kell változnunk. Így változnak meg körülményeink is!
Ami bent, úgy kint!
Tehát ha nem tetszik amit kívül látsz, azt bent kell megváltoztatnod!

Magadon kell kezdened!
Vállalj felelőséget magadért, hogy úgy élj, ahogy szeretnél!

Tudatosan, fegyelmezetten, még akkor is ha másoknak ez nem igazán felel meg.
Sajnos a mai kort nem érdekli az önfegyelem!
Aki erre az útra tér, néha nevetség és gúnyolódás tárgya lesz.
Szerintük bolond az, aki megpróbálja irányítani az életét.
De vajon ki is a bolond?
Az-e aki le akarja győzni önmagát, vagy az aki minduntalan a félelem, a kétség, az aggodalom és a nyugtalanság áldozata?
Aki le akarja győzni önmagát, az nem csak a legbölcsebb ember, de a legnagyobb isteni hős is.
„Ha azért küzdesz, hogy uralni tudd magad, Isten mosolyogva felvesz, Életátalakítás-Iskolájába!”(?)

Önmagaddá lettél!

                                                                               
"A csend kibontja a lélek szárnyait. A csendben megnyílnak a kapuk. Egyre magasabb és magasabb kapuk tárulnak ki a csend érintésére, míg végül ott áll a Lélek leplezetlenül. Fátylak és tükrök nélkül, tisztán, szemtől-szembe. Vajh, érett-e a lélek erre a találkozásra? Elbírja-e önnön nagyságát? Szembe mer-e nézni a földi lét a tisztán ragyogó, makulátlan Létezéssel?
Mert a szembesülés pillanata mélységes tükröt tart a sárral-porral fedett földi vándor elé. Bele mer-e tekinteni? S ha igen, megrendül-e a látványtól? Mert a tiszta, sugárzó Lélek előtt nincsen semmi sem elfedve. Mindent megmutat, mindenről fellebbenti a fátylat, mindent tisztán, önmaga valóságában tár fel.
Bizony, a földi vándornak erősnek, s rettenthetetlennek kell lennie, ha bele akar nézni e tükörbe – önnön lelke mélységeibe. Erősnek, hogy találkozhasson valódi, óriás Önmagával. S e találkozás nem történhet idő előtt, mert a kis földi én összeroppanna benne. Ezért a Gondviselés óvó keze megmenti a korai kibontakozástól. Ahogy a virág szirmai is fokozatosan nyílnak meg a Nap melegítő sugarának, úgy van ezzel a lélek is.
A belülről izzó tűz heve ébreszti fel a lélek dermedt szirmait.
Mert Isten gondoskodó keze kitisztítja a neki szentelt templomot, mielőtt belépne oda. Így midőn az ember lelke méltónak találtatik templommá válni, a szent tűz végigmossa falait, átizzítja oltárát. Majd az oltáron egyesül a fentről alászálló Égi Tűzzel.

A templom immár előkészíttetett. A megtisztult belső várja a nagy ünnepet, hogy Isten ismét felszentelje, s újra birtokba vegye. S mikor beléköltözik, az Ember hazaér. Újra otthonára lel égi hazájában.
Földi vándor, mikor csendben vagy, a templomodban vagy. S minél mélyebbre hatol bensődben a nyugalom, s a rezdületlenség, annál közelebb vagy mezítelen Önmagad megpillantásához. S Teremtőd gondviselését dicséri, hogy nem fog felkészületlenül érni a Találkozás.

Belemerülve a csendbe, felébred a szent tűz, s tudja, itt az idő, hogy előkészítse a templomot. Ezért hát ne bánd, ha hulló könnyeid mossák le templomod ablakát. Drágák ezek a könnyek Istennek. Mint gyöngyszemeket őrzi, hogy ha majd visszatérsz, megtisztult lelkedet ékesítse velük. Ne bánd hát, ha a templom tisztulása fájdalom földi árnyékodnak. Istennek sokkal jobban fájt látni téged a végtelen bolyongásban. Te boldogan mentél el, s az Ő szíve fájt.
De mint türelmes, hűséges szerelmes várta visszatértedet. S most, mikor megálltál a legtávolabbi ponton, felemelted fejed, s újra megszólítottad Őt, minden megváltozott. Az Ő Szíve ujjong az örömtől, s a te por-sár ruhád foszladozik – vele együtt a mámorba alászállt lelked is.

És midőn a legtávolabb kerülsz, mikor úgy érzed, hazátlan, kivetett, otthontalan nyomorult vagy, csend lesz benned, vándor. A fájdalom feltárja rég elfeledett templomod ajtaját. Rozsdás, nyikorgó hangon, de megnyílik, s te hirtelen elvakulsz a bentről kiáradó fénytől.
Majd megrémülsz, s gyorsan bezárod az ajtót. De már minden hiába, megérintette szívedet. Lelked beleremegett az emlékbe. Otthon! Újra otthon! Az emlékezés sűrű ködén átsugárzik a mennyei érzés: otthon lenni, megérkezni, visszatérni a szent végtelenségbe.

Édes, mámorító érzés!
S nem tehetsz mást, földi vándor, mint követed szíved hívó szavát. Mert már emlékszel, s emlékeid a szent létezésről lassan kioltják földi vágyadat. Hazafelé tisztul belső szentélyed, elmélyül a csend, lelked kibontja szárnyait. Poros ruháid lassan lehullanak rólad, fátylaid szertefoszlanak, s végül ott állsz átfényesedve, tükrök és leplek nélkül.
Nincs már találkozás, mert eltűnt a szemlélő, s te Önmagaddá lettél.
Megérkeztél."

2012. október 27., szombat

A magasabb világok üzenetei és a belső út.

                                                                               
Mint tudjuk és látjuk a mai világban rengeteg nyitott lélek születik,nem véletlen.Hisz ezek a lelkek közvetítenek egy magasabb rezgésű energiát,melyeket felemelkedett mesterek egy csoportja,ún. anyapáholyok sugároznak magukból,vagy angyali és arkangyali rezgés segítségével segítenek emelni a szeretet frekvenciáját.Hiszen minden a frekvenciákon,rezgéseken alapul,minden ebből indul ki és ide ér vissza.Születés és halál nem más,mint mozgás egyik tartományból egy másik tartományba.
Ezen rezgések addig módosulnak,mig elérik az un.kozmikus rezgés állapotát,egyé válnak a világegyetemmel és kialakul egy eggyé vált,nirvánai állapot.
Erre mondják,hogy elered az eső,hogy miért,mert egy megvilágosodott,átrezgett lélek úgy hat a környezetére mind eső a száraz földre.Ilyenkor minden kihajt és virágzik,ezt mutatja meg,hogy valami történik itt és most.Ami nem más,mint rezgés szint változás.Mivel mi mind az univerzum részei vagyunk,ezért ebben a változásban mindannyiunknak része van,még ha nem is tudunk róla.
Ebben nyújtanak segítséget a magasabb világok frekvenciája is a földnek,mert ezen rezgések emelnek,mindaddig amíg magad is a belső úttá válsz,egy igaz lélekszikrává,mely meggyújtja maga körül a többi mécsest.
Ha boldog vagy a környezeted is boldog,jönnek hozzád a jó dolgok.Ha nem taszítólag hatsz-ami valóban nem tanítás,hanem vonzás,mert csak önön rezgésedet vonzod be.
A belső út nem más,mint az,hogy feloldódnak korlátaid,már magad emeled az emberek rezgésszintjét,magas rezgésű frekvenciát sugárzol mint pl. szeretet,béke,nyugalom,megértés stb.
A belső úthoz minden esetben magadon át jutsz,de két irányból az egyik a tapasztalás világa a fizikai életben,a másik a felismerés világa elvonulások-a belső csend útja.Mert minden út más és más,ezen utak kombinációja.
Az eredmény viszont ugyanaz,csak tegyük a dolgunk.Jó é rossz út nincs,hiszen minden tanulás önmagunkhoz vezet.Az utak ránk vannak szabva,nekünk kell végig járnunk és eközben jönnek az útmutatók,melyekből ha figyelünk tudjuk merre haladjunk tovább.
Ha pedig valakivel találkozol nyílj ki felé,merd elengedni magad,add át ami rád bízott,és ha az út ketté válik ne félj elengedni hiszen egyszer minden út összeér.A végtelen szeretetben és szabadságban.Ahol minden a maga valóságában fog ragyogni,teljes fényében,mert ez a felemelkedés útjának a célja.

Figyelj! :)

                                                                               
Az én igazságom,az nem biztos,hogy ugyanaz mint a tiéd.Amit én igaznak tartok,és felismertem, az az én megfigyeléseimen,és érzéseimen alapszik.De az én igazságom,amit én megtapasztaltam ,segíthet neked   abban,hogy felismerd a saját magad igazságát.Figyeld meg mi az amivel azonosulni tudsz,mi az amit igaznak hiszel bármiben,mi az amivel együtt rezegsz és lelkesít,felemel téged. Lelked úgy is elvezet ahhoz ami neked szükséges,csak figyelned kell,hogy mit mutat neked!  :) Ezekre figyelj nagyon,és ezek által tudod felépíteni a saját Világodat , és az Igazságodat.Ne feledd,az érzéseid segítenek,és elvezetnek a te megismerésedhez,és igazságodhoz!Lehet,hogy találkozol valakivel ,vagy a kezed ügyébe akad egy könyv,...egy film ami felnyitja a szemed,és nagy hatással lesz rád!!Volt már olyan veletek biztos,hogy valakinek odaadtatok egy könyvet,hogy olvassa el mert rád nagyon nagy hatással volt,és ajánlod neki is,hogy olvassa el,és nála a hatás elmarad,...hát nem véletlen,mert az a könyv neked szól,és a mondanivalója csak rád van olyan hatással,mert neked kellett megtanulnod belőle valamit ami lehet egy életre megváltoztatja az életedet,vagy a világról kialakult nézetedet!Csak FIGYELJ az érzéseidre,...a Lelkedtől érkező apró üzenetekre,legyél befogadó,és hagyd,hogy vezessen a Lelked,mert ő mindig irányt mutat neked,és elvezet ahhoz ami által rábukkanhatsz,és megismerheted az IGAZSÁGOT!  :)

A.J.Christian -Mit keresett Isten a nappalimban című könyvéből

                                                                         
...A fizikai életetek során energiára van szükségetek. Alapvetően minden cselekedetetek hátterében az áll, hogy valamilyen formában energiához jussatok. Ezt az energiát ki tudjátok facsarni azokból az anyagokból is, amelyeket megesztek, de a többi Létezőtől a többi élő érzelmeiből és gondolataiból nyerhető életerőre van inkább szükségetek, mivel ezeket az egótok sokkal könnyebben és univerzálisabban képes hasznosítani. Az egyéniség egy másik egyéniségtől csak úgy tud energiát szerezni, ha az valamilyen formában rá figyel. Hogy a többi embertől, állattól és növénytől ezt a figyelmet megszerezhessétek, még gyermekkorotokban különféle viselkedési formákat, trükköket, álcákat fejlesztettetek ki, amelyeket most már az Énetek részének hisztek. Észre sem veszitek, hogy a cselekedeteitek kilencvenkilenc százaléka az energiarablást szolgálja. Mindezt nem gonoszságból teszitek, hanem azért, mert a Tudatosság hiánya miatt nem tudjátok az Energiát a maga valójában felfogni. Ennek az állandó energiarablásnak köszönhető, hogy az emberek szembe helyezkednek egymással, mert úgymond egymás elől próbálják elszívni a levegőt.


Hogyan nyerjünk anélkül energiát, hogy az ne váljon más kárára?


Csak az egótok falai nélkül, a Tudatos-Befogadással és a Szépség befogadásával lesztek képesek arra, hogy ne mások rovására töltődjetek fel. (A Befogadást és a Szépség Befogadását a Könyvajánló menüpontban elolvashatod)
Ilyenkor az energiák kiapadhatatlan forrása tör felszínre bennetek, és minél többet akarnak tőletek harácsolni, annál több és több lesz nektek. Nos, ha egy másik élőlénnyel kapcsolatba kerültök, mindig megindul a kölcsönös energiacsere. Ez már a találkozás azon pillanatában elkezdődik, amikor a fizikai érzékeitekkel látszólag még nem is figyeltek egymásra, ám ilyenkor az aurátok - azaz ti, a finomabb rezgésű valóságrendszerekben - végigsimítják, feltérképezik egymást. Ha a két aura harmonizál, akkor szimpatikusak lesztek egymásnak, vagy szeretni fogjátok azt a bizonyos állatot, növényt, ételt vagy helyet. Mert hát mindennek, a legkisebb atomnak is megvan a maga energiája, ami vagy megfelel az egyéniségeteknek, vagy nem. De most maradjunk annál az esetnél, amikor egy emberrel kerültök kapcsolatba. A találkozáskor meginduló folyamat akkor működik tökéletesen, ha az ego akaratán túl játszódik, és mindenféle színészkedés, udvariaskodás, bájolgás nélkül tudjátok adni önmagatokat, majd ugyanilyen természetességgel tudjátok befogadni a másikat. A kapcsolat akkor az igazi, ha az együttlétetek alatt a partneretek is ezt az élményt éli át. Ilyenkor jól megértitek, kiegészítitek egymást: ha olyan tapasztalatokkal tudjátok gazdagítani a tudatotokat amelyre mind a kettőtöknek szüksége van, akkor kölcsönös energiacsere jön létre, amely akár évtizedes barátságokat, harmonikus együttléteket eredményezhet. Természetesen, ha az évek folyamán mindketten más irányba változtok, a Valóság más megnyilvánulásai iránt kezdtek érdeklődni, akkor már nem harmonizáltok egymással. Ha ilyenkor nem erőltetitek a kapcsolatot, hanem mindketten bejárjátok a magatok útját, olyan tapasztalatokat szerezhettek, amelyek hatására meglehet, hogy újra harmonizálni fogtok egymással, és az az idő, amelyet újra együtt töltötök majd el, mindkettőtöknek örömöt fog jelenteni.

Nos, valljuk meg őszintén, hogy ez az ideális eset elég ritka. Amikor két ember találkozik, általában az egyik félnek kevesebb energiája van, vagy olyan módszerrel töltődik fel, amely a másik energiájának elorozását jelenti. Ilyenkor a harácsoló fél úgy torzítja a kölcsönös áramlást, hogy a találkozás pillanatában nem ad a saját energiáiból, csak a lehető legtöbbet veszi el a másiktól. Ezt jól „megrágja”, amit használni tud, azt felemészti, majd a számára értéktelen maradékot visszalöki. Ennek a folyamatnak a fizikai síkon látható jele az unszimpátia, a tartózkodás, a közöny, a gyűlölködés, a veszekedés, a harag és a többi. S mivel a felnőtt emberek nagy része a stressz, a gátlások, a különféle fóbiák, az egyénisége és az egója korlátai miatt állandó energiahiányban szenved – vagy csak a másik életerejéből képes energiát szerezni -, szinte mindenki csak rabolni akar.

A megoldás első fázisában fel kell ismernetek azokat a trükköket, amelyekkel a többi élőtől energiát vesztek el, a második fázisban pedig meg kell szüntetnetek ezeket. Ám ami még szintén fontos, hogy emellett párhuzamosan sajátítsátok el a Szépség Befogadását, mert a másikból kifacsart energia elvesztéséét valahonnan pótolni kell. Ez azért nem lehetetlen feladat, mert az Energia nem hasonlítható a matériához: bármennyit vehetsz belőle, sosem fogy el. Amikor egy egyéniség ezt felismeri, abban a pillanatban nincs szüksége a többiek életerejére, mert az a folyamat, amellyel a többiek elvesznek tőle, neki energiát ad.

Azt a mechanizmust, amellyel energiát szerzünk az emberektől vagy az állatoktól, nos, azt meg tudom érteni. De hogyan nyerünk energiát, mondjuk, tárgyakból?

Az emberegyéniség a korlátai miatt leginkább úgy képes energiát nyerni, ha önmaga és a környezete figyelmét az egójára irányítja. A tárgyakkal, avagy a számotokra élettelen dolgokkal ezt úgy teszitek meg, hogy átalakítjátok őket: az agyagból korsót készítetek, a fából papírt.
Természetesen vannak olyan emberek, akiknek az egyénisége nem tud energiát nyerni az anyag megformálásából, de mivel az átalakításkor létrejövő energiára szükségük van, ezért ők összetörik, megváltoztatják a tárgyak jelenlegi határait. S mivel az efféle egyének kevesebb energiát kapnak a pusztításból, mint az alkotók a létrehozásból, ezért nekik sokkal többet kell rombolniuk, mint az alkotóknak teremteniük…
Azok az egyéniségek is ezzel a módszerrel nyernek életerőt, akik a többi élőlényt megalázzák, kínozzák, elnyomják. Számukra ez ugyanolyan fontos, mint számotokra az evés, mivel az ő egyéniségük csak ebben a formában képes megemészteni a környezetéből nyert energiát. S noha mindez gonoszságnak látszik, majd meglátjátok, hogy a kegyetlenség éppúgy része a ti jóságotoknak, mint mindennek a földön.

Tehát a tárgyakból ily módon nyertek energiát. Természetesen erre leginkább a fajtársaitokat használjátok, mivel egy másik embernek van olyan típusú energiája, amelyre nektek leginkább szükségetek van. Az életerő elorozása nem gonoszság, de állandó háborúskodáshoz, csatározásokhoz vezet: mások kárára próbáltok érvényesülni, mint az egymást alányomva menekülő fuldoklók.
Hogy ezt az állapotot megszüntethessétek, megismerhessétek önmagatokat és a Mindenséget, tudatossá kell tennetek azokat a trükköket, amelyekkel a leggyakrabban facsarjátok ki a környezeteteket. S noha a megértés kedvéért öt különböző irányvonallal ábrázolom az emberi módszereket, mindegyik, ismétlem: mindegyik energiaszívást használjátok. Azért lehet mégis felállítani ezeket a kategóriákat, mert egyes formákat gyakrabban használtok, úgymond jellemző rátok. Ezek általában a gyermekkorotokban alakultak ki, leginkább a szüleitek, nevelőitek, barátaitok hatására.

Mielőtt megbeszélnénk ezeket a típusokat, javasolnék valamit. Ne engedjétek meg az egótoknak, hogy bárkit is rossznak vagy aljasnak tartsatok azért, mert valamelyik módszert használja. Biztos, hogy ráismertek majd egy-két ismerősötökre. Amikor az ember megérti mások viselkedésének valódi okát, hajlamos fölényes legyintéssel, és egy „Te szegény, még csak itt tartsz!” felkiáltással lekezelni őket. Mindez nem baj, az embereknek át kell élniük mások lenézésének az érzését is, de mivel ti a valódi megismerést keresitek, ne essetek bele ebbe az egoista csapdába.


Nos, az első energiarabló embertípus a Mártír. Ők azok, akik önmaguk szenvedéseit a világba vetítve, a többiek sajnálkozásából merítenek energiát. Ha be tudjátok fogadni a Mártír típusú embereket, észrevehetitek, hogy szabályosan kéjelegnek a betegségeik, a szerencsétlenségeik ecsetelése közben, és ha ti nem sajnáljátok őket elég látványosan – azaz nem adtok elegendő energiát – érzéketlen tahónak titulálnak benneteket, és más „barátot”, más áldozatot keresnek. Megfigyelhetitek, hogy a Mártír aurája a sérelmei felhánytorgatása közben örvény módjára próbálja a hallgatósága energiáit magába szívni.
Ebbe a kategóriába sorolhatók mindazok, akik az önsajnálat, a hisztéria és az efféle érzelmi kitörésekkel keltik fel önmaguk iránt a figyelmet. Természetesen mindig találnak okot arra, hogy így viselkedjenek, ezért roppant nehéz, ha nem lehetetlen ezt a folyamatot megmagyarázni nekik. Ha elfogadtok egy baráti tanácsot, ne is nagyon próbálkozzatok vele, inkább önmagatokban keressétek meg a Mártír-módszer jeleit.
A Mártír energiaszívása általában akkor alakul ki, ha valakit erősebb, például Despota típusok vesznek körbe. Ahogy a nagyobb tölgyfa elveszi a kisebb elől a napfényt, úgy árnyékolja be a Despota típusú személyiség a nála gyengébbeket. Természetesen a Mártír akkor is kialakulhat, ha egy gyermek Mártír típusú családban nő fel, és akarva-akaratlan elsajátítja a viselkedési mintát.

A második típus a Despota. Ezek az emberek általában a terrorizálással, elnyomással nyernek energiát. Ha megnézel egyszer egy ilyen találkozást, láthatod, hogy a Despota aurája körülfogja, majd szabályosan maga alá gyűri a másik fél energiamezejét.
A Despota nem mindig nyilvánul meg a fizikai világban agresszorként, gyakran előfordul, hogy a légynek sem ártó, a ma született bárány pillantásával érzelmi-gondolati szinten gyűri maga alá áldozatát. Természetesen, mint minden, ez sem rossz, egyszerűen a Despota erre képes. Kialakulása általában a gyermekkorig vezethető vissza: ha a gyermeket olyan szülők vették körbe, akik maguk is Despoták voltak, akkor a kicsi önvédelemből azonosul velük, hogy a tőle elorozott energiát másoktól visszaszerezze. Ám mindez akkor is kialakulhat, ha a gyermek környezete az előbb emlegetett Mártírokból áll. Ilyenkor az ifjú azért válik elnyomóvá, mert más módon nem képes a környezete figyelmét – s ezáltal a energiáit – magára vonni. Tanítók, papok, vezető beosztású, illetve kis növésű, gátlásos emberek gyakori módszere ez.

A harmadik típus a Központ. Ezek az emberek az összes lehetséges módszert megragadják, hogy egy társaság figyelmének a központjába kerüljenek Ők azok, akik megpróbálják a lehető legszélsőségesebb egyéniséget létrehozni, és azt a lehető legharsányabban, legfeltűnőbben előadni. A legkirívóbb öltözködés, a legextrémebb hajviselet, a legdrágább ékszerek és a legnagyobb botrányt kavaró viselkedés jellemzi ezt a típust. Természetesen ide tartoznak a lehető legszerényebb, legszegényebb, legönmegtartóztatóbb életet hirdető emberek is.
Amikor a Központ típusú emberek egy társaságban eljátsszák a belépőjüket, az aurájuk hosszú csápok vagy hatalmas felhőgörgeteg módjára a lehető legnagyobbra tágul, és köteléket épít ki a jelenlévőkkel. Ezeken a energiaszálakon sokkal erőteljesebben szerezhetik meg a feléjük áradó figyelmet. Az így nyert energiával azonnal megerősítik, megvastagítják a társaságra kivetett hálót, hogy még többet harácsolhassanak.
A Központ típusok gyakran lesznek színészek, vallási vezetők, ünnepelt hősök, politikusok vagy sztárok. Nekik nagyon szükségük van erre az energiára, mert ez hozza ki belőlük a legtöbbet, így tudják kamatoztatni leginkább a képességeiket, így lehetnek leginkább önmaguk. Nem véletlen, hogy amikor egy hírességnek valamiért lehanyatlik a csillaga, gyakran értéktelen senkinek tartja magát, és üresnek, értelmetlennek érzi az életét. A Központ kialakulását nem könnyű meghatározni. Alapvetően mindenkiben benne van – végül is ez az ego alapja -, és egy bizonyos mértékig mindenki szereti alkalmazni.
A Központ típus általában azért specializálódik erre a módszerre, mert az egója túlzottan eluralkodott rajta, és mindenképpen ki akarja emelni a tömegből.
Eddig a pontig mindenkit más hatások vezethetnek el: egyesekbe belénevelték, hogy csak a sikerrel, a csillogással válhatnak valakivé, másokkal egy ilyen környezet látványa hitetheti el, hogy csak a hírnév fényében érdemes élni. Itt a lehetőségek maximálisan egyénfüggőek, de ha az Elvre ráéreztek, akkor e módszer legravaszabb megnyilvánulását is észrevehetitek.


A negyedik típus a Titokzatos. Ezek a emberek a Központ típus ellentétének látszanak, ám valójában ők is a lehető legnagyobb elismerésre vágynak. Csak míg a Központ típusúak természetüknek vagy a neveltetésüknek köszönhetően szívesen szerepelnek, a Titokzatos a különféle gátlások és negatív tapasztalatok miatt képtelen a magamutogatásra.
Titokzatosak azok, akik egy társaságban látványosan elkülönülnek, vagy ha elvegyülnek is, apróbb jelekkel éreztetik, hogy ők sokkal többek annál, mint ami most látszik belőlük, csak mindenféle misztikus, még titokzatosabb okok miatt nem mutathatják meg igaz valójukat. Klasszikus módszereik a jelentőségteljes hallgatások, a megfelelő pillanatban elejtett félmondatok, a sokatmondó pillantások és a saját dicsőítésük olyan formán, hogy addig csűrik-csavarják egy beszélgetés menetét, amíg más valaki meséli el egy kalandos tettüket. S amikor mindenki elismerően, érdeklődve feléjük fordul, sokat sejtető zárkózottsággal vonulnak el – természetesen csak olyan távolságra, hogy akinek felkeltették az érdeklődését, utolérhesse őket.
A Titokzatos emberekben általában rengeteg az energia, csak képtelenek azt maguktól előhívni, ezért van szükségük az érdeklődő figyelemre. De mivel a korlátaik miatt nyilvánosan nem akarják, nem merik elfogadni senki segítségét sem, ezért ezzel a módszerrel használják fel a többieket.
A Titokzatos aurája érdekes. Eleinte olyan, mint egy vastag falakkal körbevett nap, amely egy társaság vagy egy érdeklődő ember hatására kisebb-nagyobb sugarakat szór szerteszét. Akárcsak a Központok, ők is a lehető legnagyobb teret igyekeznek betölteni, ám miután sikeresen behálózták a környezetüket, a megfelelő pillanatban visszahúzódnak, és csak halvány fénycsíkokat, amolyan mézesmadzagot hagynak maguk után. Ezzel a trükkel felkeltik maguk iránt a figyelmet, de önmagukkal is el tudják hitetni, hogy őket nem érdekli senki és nincs szükségük senkire.
Ez az energiagyűjtő módszer általában akkor alakul ki, ha valaki alapvetően Központ típus, de a különféle gátlásai, gyermekkori fájdalmai megaláztatásai miatt bezáródott, és elhitette magával, hogy a magamutogatók, az ismert emberek nem is tudnak igazán, mert az igazi tudás nem kérkedik, nem hivalkodik. S noha ez valahol igaz is, az egónak igenis szüksége van a páváskodásra. Ha ezt megtagadjátok tőle, akkor becsap titeket, és a titokzatosság módszerével szerzi meg az elismerés energiáját.


S végül az ötödik típus a Kaméleon. Ez a módszer ritkán tölti ki maximálisan egy személyiség életét, mert a Kaméleon átéléséhez egy bizonyos fokig egótlannak kell lenni. Ugyanis a kaméleon egyénisége épp az egyénietlenségében rejlik. A Kaméleonok mindig azonosulnak a környezetük elvárásaival. Megérzik, hogy a körülöttük lévő emberek milyen reakciót, milyen embertípust látnának a legszívesebben, és könnyedén felveszik az elvárt formát. A valódi érzéseiket véleményüket szinte sosem mutatják vagy mondják ki, sőt az átváltozásuk egy szakaszában maguk sem tudnak róla, mert olyannyira azonosulnak az új figurával. Általában a szerepük felvételének az elején vagy a végén jutnak el odáig, hogy felvállalják önmagukat, és egy esetleges robbanással felszínre hozzák a véleményüket , valódi érzéseiket, gondolataikat.

Nos, ezek lettek volna azok a figyelemfelkeltő, energianyerő módszerek, amelyeket mindannyian használtok életetek folyamán. Ha figyelemmel kíséritek a cselekedeteiteket, biztos találkozni fogtok olyan trükkjeitekkel is, amelyek nem illenek bele egyik kategóriába sem, bár úgy vettem észre, hogy valahová az összes viselkedésminta besorolható. Újfent hangsúlyozom: ebben az energianyelős álarcosbálban semmi rossz nincs, ráadásul ezeket a módszereket általában nem tudatosan használjátok: a nevelés és a civilizáció hatására alakulnak ki, és észrevétlenül irányítanak titeket. Nehogy most vádló ujjal mutassatok arra, aki öntudatlanul így nyer energiát. Azért kell ezeket felfedeznetek az életetekben, hogy megoldhassátok, megváltoztathassátok őket. Ha ezt megteszitek, akkor ti és a környezetetek pontosan annyi energiát fogtok kapni, amennyire szükségetek van.

Első lépésben meg kell találnotok önmagatokban az előbb említett típusokat. Ezt csak a Tudatos-Befogadással tehetitek meg, mivel az emberi figyelmet és gondolatokat az ego befolyásolja. Ám a Befogadással tiszta képet kaphattok az energiaszívásotok mechanizmusáról. Ennek köszönhetően észre fogjátok venni, hogy a következő tetteiteket és szavaitokat valójában nem ti, hanem energiaharácsoló gépezetetek tenné. Ilyenkor ne tegyétek meg magát a cselekedetet, hanem a Szépség Befogadásával nézzétek a szituációt. Ebben az esetben éppúgy energiát nyertek, mintha a régi módszereteket használtok volna, csak épp nem a másiktól veszitek el.

Már csak azért is megéri az eredendő Energiából táplálkoznotok, mert a másik egyéniségtől elorozott energia mindig ártalmas rátok nézve. Valahogy úgy, mint a táplálkozás: noha az ételre a testeteknek szüksége van, minden falat munkára, energiavesztésre kényszeríti a szervezeteteket. S mivel százegységnyi energia beszerzése az emberi módszerekkel minimum kétszáz egységbe kerül, ezért fokozatosan felélitek a születésetekkor rendelkezésetekre álló tartalékaitokat. Voltaképp ezért öregedik és pusztul el fizikai testetek.

2012. október 26., péntek

Egy valami állandó,... a változás!

                                                                         
Szeretjük, ha nyugodtan és boldogan élhetjük az életünket.

Mindig, minden változik, hiszen jól tudjuk, egy valami állandó, a változás.
Bármikor, bármelyik pillanatban történhet valami, ami beindít új folyamatokat. Néha akár egy -egy pillanatra fájdalmas is lehet.Az új helyzet elfogadása, első pillanatban talán nehéznek tűnik, de senki nem ígérte, hogy mindig minden könnyű lesz.Te vagy kulcs, hogy megoldd a helyzetet, hogy átlásd, miben és hogyan változtathatsz.

Nézzük lépésről, lépésre, mit kell tenned ha egy új helyzetbe kerülsz:
1. Maradj nyitott
2. Tekints rá úgy, mint egy kisgyermek és szemlélődj
3. Fogadd el
4. Gondold át, mit tehetsz
5. Ne kapkodj, ne ess kétségbe
6. Mindig van megoldás, minden helyzetben
7. Nem az minősít egy embert, hogy mikről beszél, hanem adott helyzetben hogyan viselkedik
8. Minden nehézség, amit megoldasz erősít
9. Ne hagyd, hogy a körülmények irányítsanak, légy Te az irányító
10. Mindig csak olyan feladatot kapunk, amihez van elég erőnk, hogy megoldjuk
11. Tisztítsd meg a tudatodat a zavaró érzelmektől
12. Légy nagyon türelmes
13. Bármi is történik ne hagyd, hogy eltántorítson a célodtól
14. A benned lévő hit a legnagyobb erő
15. Ha megoldasz egy nehéz feladatot vagy helyzetet, mindig magasabb szintre lépsz, ez a fejlődés
16. Szíved legyen mindig tele szeretettel
17. Adj időt, hogy letisztuljanak a dolgok, hiszen nem mindig lehet mindent pikk-pakk megoldani
18. Haladj előre lépésről-lépésre, ha kell várj
19. Minden helyzet tanít, minden azért van, hogy erősebb légy
20. Hagyd meg az energiák szabad áramlását

/Brandon Bays/

Ez A Pillanat Teljesen Tökéletes.

                                                                           
Hozd magad a jelen pillanatba, az éppen zajló életedbe. Érezd a testedet itt és most, és figyeld meg, épp hol vagy, épp mit csinálsz, épp hogyan érzed magad… és tedd fel magadnak a kérdést:

Mi teszi teljesen tökéletessé ezt a pillanatot?

Várj csendben, türelmesen, gyengéden, hogy a szíved megadhassa a választ. Vedd észre, ahogy az elme sikítozni és tiltakozni szeretne, bármi történjék is. Te csak figyelj a szívedre, és várd a válaszát.
Mi teszi teljesen tökéletessé ezt a pillanatot?
Hogy még mélyebb válaszokat kaphassál, tedd fel ezeket a kérdéseket magadnak:
-Ha tudom, hogy ez egy Barátságos Univerzum, ahol minden értem történik, nem pedig velem, hogyan, mivel biztosítja számomra ez a pillanat pont azt, amire szükségem van?
-Mi teljesen tökéletes számomra abban, ahol épp vagyok, abban, ahogyan érzem magam, abban, aki épp vagyok, és abban, amit épp csinálok?
- Mi teljesen tökéletes más emberek számára abban, ahol épp vagyok, abban, ahogy érzem magam, abban, aki épp vagyok, és abban, amit épp csinálok?
-Mi teljesen tökéletes valójában az egész világ számára itt és most abban, ahol épp vagyok, abban, ahogy érzem magam, abban, aki épp vagyok, és abban, amit épp csinálok?
Vedd észre, hogy ha nem hasonlítod magadat másokhoz vagy valamilyen idealizált képhez a fejedben, nincs-e minden a lehető legnagyobb rendben itt és most?
Tényleg bármi másra szükséged van, mint ez a pillanat, amit ez a pillanat nyújt számodra?

Kapcsolatok teljessége.

                                                                           
Gyakran jobban megismerheted magadat abból, hogy milyen emberekhez vonzódsz igazán. Ahogy haladsz a gyógyulás útján, megtanulod, hogy most már nem kezdeményezhetsz kapcsolatokat pusztán a vonzalom alapján.

Megtanulsz türelmesnek lenni, megengeded magadnak, hogy figyelembe végy fontos tényezőket és feldolgozd az információkat az adott személyről. Ahogy megoldod a problémái
dat, úgy fogsz egészségesen vonzódni másokhoz.

Ez azt jelenti, hogy valódi énjükhöz vonzódsz majd és nem ahhoz amit rájuk vetítettél. Ez nagyon nagy lépés és hatalmas gyógyulás a kapcsolataid vonatkozásában.
Minél inkább megtanulod szeretni és elfogadni magadat, annál inkább fognak vonzani azok az emberek, akik tisztelnek, szeretnek és becsülnek téged.

Megtanulod, hogy mi jó neked, ahelyett, hogy folyton azt lesnéd, hogy mi jó a másiknak. És talán, ami a legfontosabb: felelősséget vállalsz és felhagysz azzal, hogy Istent okold a rossz kapcsolataidért.

Mi a félelem?

Amikor elszakadsz a Forrástól, az félelmet eredményez. A félelem egy sűrű és erőteljes energia, amely meghatározza az élethez való alapvető hozzáállásunkat. Félünk a haláltól, a változástól, állatoktól, idegenektől, földönkívüliektől, külföldiektől, az öregedéstől, attól, hogy megsérülünk, a betegségtől, illetve pénzünk, szépségünk, szerelmünk elvesztésétől...A félelem mindenhol jelen van.
A félelem alapját mindig félreértések képezik...mindig. A félelem ellenszere a Forráshoz való kapcsolódás, összhangba kerülni az eredeti energiáddal, a lelkeddel. Semmilyen képesség kifejlesztése vagy tréning nem fogja megszüntetni a félelmet az életedben. Csak a valós Istennel történő összehangolódás gyógyítja meg a félelem gyökereit. A Galaktikus energia - mely a bolygónkra áramlik - hozzájárul a Föld minden lakójának rezgésszint - emelkedéséhez. Ez az energia felgyorsítja az időérzékünket, előidézi az ellentétek erősödését a bolygón és táplálja a tudatosság minden szintjét. Ez azt jelenti, hogy a félelmet is felerősíti. A félelem egy erőteljes üzemanyag, mely a tudat más szennyeződéseit is gyorsan képes támogatni. Ezeket a szennyeződéseket úgy határozhatjuk meg, hogy mindaz, ami nem a szereteten alapul. Ha valaki félelemben él és elvárásai vannak másokkal szemben, akik képtelenek ennek megfelelni, az illető előbb - utóbb meg fog haragudni rájuk.
Például, ha hirtelen elveszíted az állásodat, ez haragot fog kiváltani belőled akkor, ha a tudatos és tudatalatti elvárásokat tápláltál a munkahelyed biztonságát illetően. A Félelem - Harag Körforgás tipikus esemény-válasz reakció, mely állandósul a társadalomban. A harag tettre késztető érzelem, mely általában külső irányultsággal rendelkezik. Ezért, amikor ezt megérzed, az egód valószínűleg arra fog sarkallni, hogy valamilyen irányba cselekedj. Ennek a cselekvésnek a mozgatórugója az a vágy, hogy megerősödj abban a hitben, hogy biztonságban vagy, vagy hogy elfogadható vagy. A harag megpróbálja az irányítást visszaadni annak a személynek, aki hirtelen félelemet érzékelt. Ha az motivál, hogy ismét érzelmi örömet érezz, akkor a Félelem-Harag Körforgás fennmarad. Ez azért lehetséges, mert az érzelmi - öröm egy egó-szükséglet és mint ilyen,külső irányultságot keres. Vagyis érzelmi örömöd külső tényezőtől függ. A békéd a munkádtól, egészségedtől, lottónyereményedtől, egy új szeretőtől, stb. függ. Így a félelem-harag körforgás mindig elérhető a tudatosság felszíne alatt, amint a következő kiváltó eseményre várakozik. Ha a világméretű eseményeket szemléljük, észrevehetjük a Félelem-Harag Körforgásának működését, főleg politikai nézeteltérések tekintetében. Amikor a félelem és a harag nem tud gyorsan megszűnni, gyűlölet keletkezik. A képlet ilyen egyszerű: FÉLELEM+HARAG=GYŰLÖLET.
Nem szükséges sok félelem vagy harag ahhoz, hogy gyűlölet szülessen, elég annyi,hogy mindkét energia egyszerre jelen legyen. Csoportos helyzetekben nem szükséges, hogy minden résztvevő rendelkezzen mindkét érzelemmel. A gyűlöletet nem lehet tárgyalások útján megoldani. A gyűlöletnek nem lehet szerződésekkel, garanciákkal, katonai egyensúllyal elejét venni. Nem lehet béke anélkül, hogy a felek képesek lennének félelmüket felismerni és megoldani. A félelem az alapja az elégedetlenségnek. Személyes szinten kell a félelemmel szembenézni. Meg kell barátkoznod a saját árnyékoddal és integrálnod kell a félelem tapasztalatát a teljességedbe. Árnyoldalad integrálása egyenrangú egyfajta hazaérkezéssel, mivel megnyit a megtagadott energiák felé. Nézz szembe a félelmeddel azáltal, hogy fölvállalod és örökre feloldódik. Így találod meg a teljességet. Nem várhatjuk el, hogy az országok másként viselkedjenek, mint azt a polgáraik tudatszintje indokolná. A félelem egy szokás. A félelem és harag eszközök, melyeket arra használnak a befolyásra törekvő emberi lények, hogy hatással legyenek a dolgok kimenetelére.
Srí Ram Kaa - Kira Raa: 2012 - van választásod

Jó tanács! :)

                                                                         
"Ha valamit rád bízhatnék, ha tanácsot adhatnék Neked, az az lenne:

Szeresd a folyamatot, amelyen most keresztülhaladsz!
Ünnepeld a mindennapjaidat, a nehézségeidet!
Ünnepeld a nehézségeidet, mert annak, aki tudatosodik, ezek ugródeszkák, vagy lépcsőfokok.Keresd azokat a technikákat, amelyek segítenek a "MOST"-ban elengedni, hogy egyre több fény és szeretet legyen benned a félelmek helyett! 
Csak a félelmeid választanak el attól, aki Te valójában vagy!"

Mabel Katz: Az élet legkönnyebb útja

                                                                         
„Amikor boldog vagy, szerencsés vagy, mert nyitott csatornává alakulsz át, ettől kezdve hagyod, hogy az a részed irányítson, amely téged megteremtett, és amely mindenki másnál jobban ismert téged.
Az Univerzum mozgása mindig az arra legalkalmasabb pillanatban tesz téged a megfelelő helyre, amikor kinyitod a kaput és hagyod neki.
Amikor hiszel saját magadban és olyannak fogadod el az életet, amil
yen, amikor észreveszed, hogy minden egyes, az életedben felmerülő probléma egy lépés a szabadságod felé – és nincs szükséged arra, hogy igazad legyen, sem az utolsó szó kimondására -, automatikusan könnyebbnek és boldogabbnak érzed magad.
Szerencsésnek lenni annyit tesz, mint hogy megfelelő helyen, alkalmas időpontban, oda való emberekkel vagy körülvéve. Általában akkor van szerencséd, ha sikerül elérned, hogy nem akadályozod többé a saját utadat. Amint megállítod elmédben a gondolatok végtelen zuhatagát és kinyitod a szíved, megengeded, hogy a csodák megérkezzenek hozzád.
Az egyetlen dolog, amikre szükséged van az, hogy bízz a szívedben. A boldogság, az öröm, a belső béke és a szabadság meglelésének titkos kulcsai a szívedben rejtőznek. 
Senki nincs rajtad kívül, aki számodra bármit is megtenne, te vagy a felelős – nem a bűnös – azokért a személyekért és helyzetekért, akiket és amelyeket az életedbe vonzol.”
                                            Mabel Katz: Az élet legkönnyebb útja

Az elfogadás imája.

                                                                             

Ez az ima tulajdonképpen egyfajta elfogadása Mindannak, Ami Van. Amikor ezt az imát mondom, akkor teljesen tisztában vagyok azzal, hogy eddig is minden imámat hallotta a Szellem, valamint azzal is, hogy bármilyen bennem felmerülő vágy beteljesítésének a lehetőségét is úgyszintén reám ruházta. Elfogadása továbbá annak is, hogy lelkem teljesen fel van töltekezve tökéletességgel

és Isten kegyével. Elfogadása a totális tökéletességemnek és "Valóságosságomnak". Mindaz, amire vágyakozhatom, mindaz, amit társteremtenék, annak a megoldásai is mind-mind benne vannak már a valóságomban. Csendes imának hívom ezt, mivel tudom jól, hogy Lényem teljesen kész és egész. Ezért hát teljesen szükségtelen bármit is kérjek a Szellemtől, mivel már úgyis rég ideadott nekem már mindent...(Geoffrey Hoppe)

Teljes szívemmel, elfogadom Létezésem tökéletességét. Elfogadom azt az örömet, amit már jó előre elterveztem magamnak az életemre. Elfogadom azt a szeretetet, melyért imádkoztam, azt, hogy teljesen birtoklom is azt már. Elfogadom azt a békét, melyet kértem, s mely már teljesen a valóságom is immár. Elfogadom azt a bőséget, melyet mindig is kerestem, hogy az teljesen betölti az életem.

Teljes meggyőződésemben, elfogadom Létezésem tökéletességét. Felelősséget vállalok a saját teremtéseimért, és minden dologért, ami csak van az életemben. Elfogadom a Szellem erejét, mely bennem rejlik, s tudom azt, hogy minden dolog úgy van, ahogy azoknak lenniük kell. Teljes bölcsességemben, elfogadom létezésem tökéletességét. A leckéimet igen nagy körültekintéssel saját magam választottam ki, és most teljes egészükben megtapasztalva azokat, végzem el őket. Az út, melyen lépkedek, megszentelt ösvény, isteni céllal. A megtapasztalásaim egyúttal gazdagítják a minden létezőt is, annak részeivé válván. Teljes tudásomban, elfogadom létezésem tökéletességét./Tóbiástól Geoffrey Hoppe közvetítésében/