2013. december 27., péntek

Lehetséges.

                                                                                   

A biztonság ebben a szóban rejlik: „Lehetséges”. Minden döntésünkkel választunk: vagy azt,ami támogatja az életet, vagy azt, ami csupán tagadja. Gondolataink vagy támogatnak és fölemelnek bennünket, vagy letaszítanak a depresszióba és a reménytelenségbe. A legcsekélyebb bírálat vagy panasz is azt a hitvilágot támogatja, amely tagadja a fényt, amely benne van mindenben, ami él. Gondolataink olyanok, mint a kövek az úton. Nincs egyetlen olyan gondolatunk sem, amely ne vinne bennünket valahová. Ezért nem szabad konfliktusban hagyni a tudatunkat, ha az egészség és a béke felé igyekszünk.A konfliktustól való megszabaduláshoz egyetlen dologra van szükség: olyan célra, amely önmagában nem hordoz konfliktust. Bárminek a megváltoztatására törekedni harcot jelent;olyasmit akarni, ami csak a jövőben lehet a miénk, egyet jelent azzal, hogy elzárjuk a jelen pillanat boldogságának útját. Olyan célt tűzz ki tehát magad elé, amelyet álltó helyedből is elérhetsz. Legyen a jelen pillanat boldogságod kapuja, s meg fogod látni, hogy valahányszor békében visszatérsz ehhez a pillanathoz, ez a kapu mindig egy kicsivel szélesebbre nyílik. /A szeretet tanítása/

2013. november 26., kedd

Négy lépés a bölcsességhez.

                                                                               

-Az első dolog, amire szükséged van, az az, hogy érintkezésbe kerülj a negatív érzéseiddel,amelyek létét nem is gyanítod. Rengeteg embernek vannak negatív érzései, melyekről még csak nem is tudnak. Rengeteg ember depressziós, és még csak nem is tud róla. Csupán akkor értik meg, hogy mennyire depressziósok voltak, amikor megismerik, hogy mi az öröm. Nem lehet olyan rákos betegséget kezelni, melynek létét még fel sem derítették. Nem irthatod ki a földeden a gabonaférgeket, ha azok létezéséről még csak nem is tudsz. Az első dolog, amire szükséged van, ez: légy tudatában negatív érzéseidnek. Miféléknek? Például a komorságnak.Komorságot és mélabút érzel. Önmegvetést és bűntudatot érzel. Úgy érzed, hogy az élet céltalan, hogy nincs semmi értelme; sajgó érzelmeid vannak, idegesnek, feszültnek érzed magad.Először ezekkel az érzésekkel kerülj kapcsolatba.
-A második lépés annak megértése, hogy az érzés benned van, nem a valóságban. Ez annyira magától értetődő dolog, de gondolod, hogy az emberek tudják? Nem tudják, hidd el nekem.Doktori fokozatuk van, az egyetemek első emberei, de ezt még nem értették meg. Még azt sem tanították meg nekem, hogyan éljek az iskolában. Mindenféle másra tanítottak. Amint azt egy férfi megjegyezte: "Igen jó oktatást kaptam. Évekbe telt, amíg kihevertem." Tudod, ez az, amit a spiritualitás jelent; a megtanult dolgok elfelejtése. Elfelejteni azokat az ócska dolgokat,amelyekre tanítottak.A negatív érzések benned vannak, nem a valóságban. Add fel a próbálkozásokat a valóság megváltoztatására! Ez őrültség! Hagyj fel próbálkozásaiddal a másik ember megváltoztatására.Minden időnk és energiánk annak próbálgatásával telik, hogy külső körülményeken változtassunk, változtatni akarunk a feleségünkön, a férjünkön, a főnökünkön, az ellenségünkön, a barátunkon és mindenki máson. Semmin sem kell változtatnunk. Benned vannak a negatív érzések. Téged a világon senkinek sincs hatalma boldogtalanná tenni. Nincs olyan esemény a világon, amelynek hatalmában állna téged zaklatni vagy sérteni. Nincs ilyen esemény, kondíció, helyzet vagy személy. Ezt senki sem mondta neked; az ellenkezőjét mondták neked. Ezért leledzel abban a lelki összevisszaságban, amelyben nyakig ülsz most.Ezért szunnyadsz. Sohasem mondták ezt neked. Pedig ez magától értetődő.
Tételezzük fel, hogy egy pikniket elmos az eső. Ki táplál negatív érzelmet? Az eső avagy te? Mi okozza a negatív érzelmet? Az eső, vagy a reakciód? Amikor bevered a térdedet az asztalba,nincs semmi probléma az asztallal. Azon buzgólkodik, hogy az legyen, amivé alkották - egy asztal. A fájdalom a térdedben van, nem az asztalban. A misztikusok szakadatlanul győzködnek minket arról, hogy a valósággal minden rendben van. A valóság nem problematikus. A problémák csupán az emberi elme szüleményei. Hozzátehetjük: a szunnyadó, bolond elme szüleményei. A valóság nincs tele problémákkal. Ha eltávolítanád az emberi lényeket erről a bolygóról, az élet folytatódnék, továbbra is léteznék a természet minden tüneményessége és erőszakossága. Hol lenne a probléma? Sehol. Magad alkottad a problémát. Magad vagy a probléma. Azonosultál a "magam"-mal, ez a probléma. Az érzés benned van, nem a valóságban.
-A harmadik lépés: Sohase azonosulj ezzel az érzéssel. Ennek semmi köze sincs az "én"-hez. A self lényege nem ennek alapján definiálandó. Ne mondd azt: "Depressziós vagyok." Ha azt akarod kifejezni: "A dolog depressziós", az ellen semmi kifogásom. Ha azt akarod mondani,hogy jelen van a depresszió, az rendjén van; ha azt akarod mondani, hogy a komorság jelen van,az rendjén való. De az nem, hogy "én komor vagyok". Önmagadat az érzés alapján definiálod.

Ez az illúziód; ez a hibád. A fájó érzések, a depresszió jelen vannak, hát hadd legyenek, hagyd magukra azokat. Elmúlnak majd. Minden elmúlik, minden. A boldogsághoz semmi közük sincs a depresszióidnak és rémüldözéseidnek. Azok az inga kilengései. Ha arra vársz, hogy valami feldobjon, vagy kellemes izgalommal töltsön el, számíts depresszióra. Ez a kábítószered.
Akarod? Számíts arra, hogy másnapos leszel. Az inga az egyik oldalról a másikra lendül.Ennek semmi köze sincs az "én"-hez; nincs köze a boldogsághoz. Az a "magam". Ha ezt emlékezetedben tartod, ha ezt ezerszer elismétled önmagadnak, ha ezt a három lépést ezerszer végigpróbálod, eléred a boldogságot. Lehetséges, hogy még három próbálkozásra sem lesz szükséged, s eléred. Nem tudom; erre nincs szabály. De ismételd meg ezerszer, s életed legnagyobb felfedezését teszed. Pokolba az alaszkai aranybányákkal! Mihez kezdesz majd azzal az arannyal? Ha nem vagy boldog, nem tudsz élni. Aranyat találtál? Min változtat ez? Király vagy; herceg vagy. Szabad vagy; elfogadnak-e, vagy visszautasítanak, többé nem érdekel, egyre

megy, mindegy. A pszichológusok azt mondják nekünk, hogy igen fontos a valakihez tartozás érzése. Halandzsa! Miért akarsz bárkihez is tartozni? Ez többé nem számít.
Egyik barátomtól hallottam, hogy van egy afrikai törzs, amelyben halálbüntetésnek számít a kiközösítés. Ha téged kirúgnának New Yorkból, vagy bárhonnan, ahol élsz, nem halnál bele.Hogyan lehet, hogy az afrikai törzs tagja meghal, ha kiközösítik? Mert osztozik az emberi természet mindennapos butaságában. Azt hiszi, nem lesz képes élni, ha nem tartozik valakihez.
Mennyire másképp van ez a legtöbb emberrel, ugye? Hiszi, hogy szükséges valakihez tartozni.Pedig nincs szükséged arra, hogy bárkihez, bármihez, bármely csoporthoz tartozz. Még szerelmesnek sem kell lenned! Ki mondta neked az ellenkezőjét? Amire szükséged van, az a szabadság. Amire szükséged van, az: szeretetet adni. Ez az; ez a valódi természeted. De amit nekem mondsz, az valójában az, hogy kívánatos akarsz lenni. Azt akarod, hogy megtapsoljanak,hogy vonzó légy, hogy az összes kis majom fusson utánad. Elvesztegeted az életedet. Ébredj fel!
Erre nincs szükséged. Sugárzó boldogságban élhetsz nélküle.A társaságodhoz tartozók nem örülnek majd ezt hallva, mert rémületet keltesz, amikor kinyitod a szemedet, és mindezt megérted. Hiszen hogyan lehetne kontroll alatt tartani egy olyan embert, mint amilyenné váltál? Egy olyan embernek nincs szüksége senkire; nem fenyegeti már emberek kritikája; nem törődik azzal, mit gondolnak róla mások, sem azzal, hogy mit mondanak róla mások. Elvágta ezeket a húrokat; nem lehet többé zsinóron rángatni, mint egy bábut. Ez rémületet kelt. "Meg kell tehát szabadulnunk tőle. Igazat beszél; nem fog rajta a félelem; megszűnt emberinek lenni." Emberi! Nézd csak! Most lett emberi lény, végre! Kitört a rabszolgaságból, kitört mások börtönéből.Semmiféle esemény nem igazol negatív érzelmet. Nincs a világon olyan helyzet, amely negatív érzelmet igazol. Minden misztikusunk rekedtre sírta magát afeletti igyekezetében, hogy ezt elmondja nekünk. De senki sem figyel oda. A negatív érzés benned van. A hinduk szent könyve a Bhagavad-Gita, melyben Krisna Isten így szól Arjunához: "Vesd bele magad a csata sűrűjébe,és {ugyanakkor} tartsd a szívedet az Isten lótusz alakú lábánál."(Vö. BhagavadGita 8,7) Csodálatos mondat.Semmit sem kell tenned a boldogság eléréséért. Eckhart, a nagy tanítómester, csodálatosan fejezte ki magát: "Nem az a folyamat segít Istenhez, amely állandóan hozzáad valamit a lelkedhez, hanem az, amely állandóan kivon belőle." {Értsd: kiüresedés, megszabadulás a szeméttől.} Nem tenned kell azért, hogy szabad legyél, hanem fel kell érte adnod valamit. És akkor szabad vagy."
-A negyedik lépés: Hogyan változtass a dolgokon? Hogyan változtass magadon? E lépés megtételéhez sok dolgot kell megértened, helyesebben csupán egyet, amely sokféleképpen fejezhető ki. Képzeld el, amint egy beteg felkeresi az orvost, és előadja a panaszát. Az orvos így szól: "Rendben van, megértettem a tüneteit. Tudja, mit teszek? Gyógyszert írok az ön szomszédja számára!" Mire a beteg: "Köszönöm, doktor úr, máris sokkal jobban érzem magam."Hát nem abszurd? De mindnyájan ezt tesszük. Aki szunnyad, mindig azt hiszi, hogy jobban érzi majd magát, ha a rajta kívül álló emberek közül valaki megváltozik. Szunnyadsz, tehát szenvedsz, de azt gondolod: "Milyen csodás lenne az élet, ha valaki más megváltozna; milyen csodás lenne az élet, ha a szomszédom megváltozna, ha a feleségem megváltozna, a főnököm megváltozna."Mindig azt akarjuk, hogy valaki más megváltozzon, s ezáltal jól érezhessük magunkat. De átvillant-e az agyadon valaha is a gondolat, hogy változzon bár meg a feleséged vagy a férjed,mit eredményez az számodra? Ugyanúgy támadható, sebezhető vagy, mint korábban; éppen annyira ostoba vagy, mint korábban; ugyanúgy szunnyadsz, mint korábban. Te vagy az, akinek változnia kell, akinek gyógyszerre van szüksége. Makacskodsz: "Akkor érzem jól magam, ha a

világ jó." Tévedés! A világ jó, mivel jól érzem magam. Ez az, amit minden misztikus újra és újra megismétel.
                                    /Anthony De Mello/
                                                                               

2013. november 11., hétfő

Minden egyes nap egy újabb ok arra,hogy BOLDOG legyél. : )

                                                                           

Minden egyes nap egy újabb ok arra,hogy boldog legyél,és élvezhesd azt amivel az élet megajándékozott téged.A szeretet egy nap számtalanszor simogatja meg arcod,..és adja tudtodra,hogy határtalan ajándékokkal vagy ellátva.Az,hogy miként kelsz föl reggel,..milyen célokkal,és hálával kezded a napod, az csak is azon múlik,hogy te mennyire vagy elégedett,és mennyire vagy befogadó az élet ajándékaira,..és apró örömeire.Minden egyes napod tedd különlegessé,..ismerd fel azt,hogy bármi legyen is az életedben minden azért van,hogy általa fejlődj,és felismerd azt,hogy a szenvedés csak is azért szükséges,hogy általa megtudd mennyivel jobb örömben,..és jó gondolatokkal a fejünkben,...és jó érzésekkel szívünkben együtt élni.A szenvedés,..a rossz érzések csak is addig tartanak ameddig fel nem ismered,hogy te okozod magadnak azzal,hogy élteted a gondolataiddal, figyelmeddel...az energiáiddal,....ha felismerd,hogy mindez rajtad múlik,..rálátsz a helyzetedre,..és rájössz,hogy tudatos átformálással nap mint nap jó érzést keltő dolgokra figyelsz,..akkor hirtelen rájössz,és átérzed azt,hogy minden nap egy csoda,..egy ajándék,és lehetőség arra,hogy minden amit szeretnél valósággá formáld.A jó érzéseket keltő gondolatok hatására,..rengeteg jó fog áramolni hozzád,..és előbb utóbb természetessé fog válni a számodra,mert a jóra figyelsz,..és azt látod meg mindenben,..és mindenkiben.Azért mert egyensúlyban,..és harmóniában vagy.A lehetőség,..és az irányítás a te kezedben van,..és bármelyik pillanatban amikor elhatározod,hogy új életet kezdesz,..új ajtókat nyitsz ki magad előtt,..új lehetőségek fognak felbukkanni,...és határtalan szeretet áramlik hozzád,...igen,..mert fejlődésed,és szemléleted által új energiákat vonzol magadhoz,..és adsz ki magadból,...és rengeteg szeretet fog visszaáramolni hozzád.Mert amit kiadsz magadból,...sokszorosan visszatér hozzád.Minden nap egy csoda,..és rajtad áll,hogy TE miként éled meg.

Készíts Háladobozt!

                                                                             

Fantasztikus érzés leírni,hogy miért vagy hálás,és átérezni pozitív szeretettel teljes rezgését annak ami hálával tölti el a szívemet! :)   Minden nap amiért hálás vagyok,...örömet,boldogságot adott az nap,azt leírom egy papírra,...Hálás vagyok mert............! És a végére odaírom,hogy KÖSZÖNÖM! :) Lehet bármilyen apróság is,..de ha a szívedben őszinte hálát érzel írd le egy papírra,...csodálatos érzéseket fog okozni,..és csak azt veszed észre,hogy a dobozkádban egyre több,és több papír gyűlik össze amiért hálás vagy,és őszinte szeretetet érzel. ...és így teszel nap mint nap,...és a napjaidat egyre jobban a hála,és a jóérzések fogják vezetni,..és még több jót,..pozitív,és szeretetteljes érzéseid lesznek,....mert még több olyan dolgot fogsz kapni amiért hálás lehetsz.Mert az amit a szívedben érzel,..az vezérli a napjaidat,..az egész életedet.Ha egyre több jó érzést,...és hálát dédelgetsz a szívedben,rengeteg jó,és varázslatos csodák fognak megjelenni az életedben! :) Ha jól érzed magad,...és boldogságot érzel a szívedben,..akkor az életünk csodálatosan alakul,és mindenünk meglesz az életben.Mert ha a boldogság,..jó érzés éltet minket minden nap,...akkor mindenünk megvan ami fontos,...harmónia,boldogság,szeretet,..és egészség.Ezektől bizony semmi sem fontosabb! :)

Szeretettel teljes boldog napot kívánok nektek! :) Tímea 

2013. október 17., csütörtök

Érzelmi Vezérlőrendszered fokozatai.

                                                                             

Különböző érzelmeknek különböző a rezgésszámuk, de pontosabb, ha azt mondjuk,hogy érzelmeid mindig a rezgésszámodat jelzik. Ha tudod, hogy érzelmeid jelzik, mennyire vagy összhangban a Forrásenergiával,és azt is, hogy minél jobban érzed magad, annál inkább hagyod,hogy összhangba kerülj mindazzal, amire vágysz, könnyebben megértheted, mihez kezdj az érzelmeiddel.Ha tökéletesen összhangban vagy Forrásenergiáddal, akkor tudod, hogy:

♦ Szabad vagy.
♦ Erős vagy.
♦ Jó vagy.
♦ Értékes vagy.
♦ Van célod.
♦ Minden rendben van.
Ha gondolataid arra vezetnek, hogy megismered valódi természeted,akkor összhangban vagy azzal, aki valójában vagy, mert ez a tökéletes összhang állapota. És az e gondolatok által kiváltott érzés a kapcsolat alapvető érzelme. Hogy visszatérünk egy korábbi hasonlatunkhoz, az összhangnak ez az állapota olyan,mint amikor tele van az autód üzemanyagtartálya.Tehát képzelj el egy kijelzőt vagy egy fokbeosztásos skálát,amelynek fokozatai a Forrásenergiádhoz fűződő kapcsolatod elfogadásától (teli tank) az összhang legnagyobb mértékű elutasításáig (üres tank) terjednek.
Érzelmeid skálája valahogy így nézne ki:
1. Boldogság / Tudás / Magabiztosság / Szabadság / Szeretet /Nagyrabecsülés
2. Szenvedély
3. Lelkesedés / Elragadtatás / Öröm
4. Örömteli várakozás / Hit
5. Derűlátás
6. Remény
7. Belenyugvás
8. Unalom
9. Borúlátás
10. Kielégületlenség / Bosszankodás / Türelmetlenség
11. „Legyőzöttség”
12. Csalódottság
13. Kétség
14. Aggodalom
15. Mások hibáztatása
16. Elbizonytalanodás
17. Harag
18. Bosszúvágy
19. Gyűlölet/Düh
20. Irigység
21. Fenyegetettségérzés / Bűntudat / Az önbecsülés hiánya
22. Szorongás / Fájdalom / Elkeseredettség / Kétségbeesés / Tehetetlenség
Mivel bizonyos szavak több dolgot is jelenthetnek, és ugyanazt a dolgot gyakran több szóval is jelölhetjük, az érzelmeknek ezek az elnevezései nem tökéletesen helytállóak minden hasonlóképpen érző ember esetében. Ha neveket adunk az érzelmeknek, az tulajdonképpen zavart is okozhat, és elterelheti figyelmedet Érzelmi Vezérlőrendszered valódi rendeltetéséről.Csupán az számít, hogy tudatosan a jobb érzések felé haladj.Az érzés elnevezése nem lényeges./Esther &Jerry Hicks/

Szellemi törvények

                                                                               
                                                         
Az egészség nem csupán a betegségek hiánya, hanem egyben testi-, lelki- és szellemi jólét. És mindegyik fejlesztése indokolt.
Életünket belső rend hatja át. Mindennek megvan a maga ideje (A belégzésnek és a kilégzésnek, az aktivitásnak és a pihenésnek, a sírásnak és a nevetésnek, a nyárnak és a télnek, az éjszakának és a nappalnak, megvan az ideje, mikor kell adni és mikor kapni, mikor beszélni és mikor hallgatni…), fontos tehát, hogy megismerjük az örök törvényeket, ritmusokat, és ezek szerint éljünk.

Kurt Tepperwein arra figyelmeztet, hogy az élet egyetlen értelme a tapasztalatszerzés, melyből felismerések születnek. Felismered és beteljesíted életed feladatát, felismered, hogyan lehet harmóniába kerülni a teremtéssel.

Hogyan lehetsz boldog?
Idővel felismered, hogy semmi nem tesz boldoggá, amit birtokolhatsz. Boldog akkor lehetsz, ha IGEN-t mondasz az életre. Valahányszor szenvedsz, NEM-et mondasz vagy azt, hogy „IGEN,DE…”
Miért kell annyit szenvedni? – kérdezed. Nos, az élet azért állít próbatételek elé, hogy megtanulj még tudatosabban élni. Az ego időszaka lejár, s ha megszabadulsz félelmeidtől, végre adhatod önmagad. Ugye, már gyakran felmerült benned a kérdés, ami másokban is: „Ki vagyok?, Miért vagyok itt?, Miért vagyok olyan, amilyen vagyok?, Mi a feladatom?, Hogyan teljesíthetem?” – Az élet tanulást jelent. Létfeladatod pedig, hogy önmagad légy.
A SZERETET TÖRVÉNYE – ha valakit szeretsz, akkor önmagadat adod, az illetőnek a legjobbat akarod és kívánod, anélkül, hogy ezért bármiféle ellenszolgáltatást várnál. Szeretlek – mondod, de közben azt érzed: „szükségem van rád, ne hagyj el!” Ez azt jelenti, hogy csak azért keresed a párod, mert képtelen vagy magadat szeretni. Énképed tehát javításra szorul. A szeretetben ne várj feltétlen viszonzást, cselekedeteid mozgatórugója a gyengéd odafigyelés, a nagyrabecsülés, a csodálat legyen. Szerethetsz mellette másokat is, és ezt a jogot neki is add meg. Nem kaphatsz több szeretetet, mint amennyit magad is képes vagy adni. A partner szembesít hiányosságaiddal, megmutatja, hol nem vagy még egészséges. Együtt haladtok önmagatok az önmagatok felé vezető úton. A tartós szeretet feltétele a csodálat, a mindkét felet lelkesítő feladat, megértés.
A HARMÓNIA TÖRVÉNYE – különféle hatásokat kiegyenlíti. Vagyis ahol sok a fény, sok az árnyék is, aki ad, annak adatik. "Ne bánts meg senkit és semmit, ne zavard meg mások harmóniáját, mert ők is te vagy." Önmagadat se bántsd, ne legyen bűntudatod.
AZ EVOLÚCIÓ TÖRVÉNYE – Minden állandó változásban van, véget ér, hogy valami újnak adjon életet.
REZGÉS TÖRVÉNYE – Minden gondolat, érzés, kívánság különböző frekvenciájú rezgés, minden mindennel összefügg és befolyásolja egymást. Ok és okozat. Ha a gondolatainkat megváltoztatjuk, megváltozik az egész életünk. A hit aktiválja a teremtő erőt, mindent el tudsz érni, amire csak gondolsz. Amikor megnyitod magad, gondolataidat és hitedet kitágítod, megszűnnek a korlátok, minden lehetővé válik.
A POLARITÁS TÖRVÉNYE – Bár minden létezőnek 2 pólusa van ugyan, valójában minden egy. Álláspontod megváltoztatásával a dolgok megváltoznak – a félelmet bátorsággá, a sötétséget fénnyé alakíthatod. Tudatod rezgésszintjének emelésével más eseményeket, személyeket és életkörülményeket vonzol magadhoz. Felébreszted az emberben rejlő jót, tudatod megváltoztatásával megváltoztatod világodat és ez kihat a környezetedre, Áldás az egész világ számára! Ha a tudatodat a magasabb rezgésszinten tartod, az alacsonyabb tudatszint ellenreakciója nem érhet fel hozzád.
A RITMUS TÖRVÉNYE – "a mosoly,melyet küldesz, visszatér hozzád" – tartja az indiai mondás. Minden létezőnek megvan a saját, egyéni ritmusa: növekedés és csökkenés, aktivitás és pihenés... Mindenkinek meg kell találnia, hogy a maga személyes ritmusával, s ne annak ellenében éljen. Mert csak így lehet harmóniában a világgal.

MEGFELELÉS TÖRVÉNYE – "Amint lent, úgy fent is…” Adott tartalomhoz mindig egy adott forma illik.

A REZONANCIA TÖRVÉNYE – A hasonló hasonlót vonzza magához, és általa megerősödik. Két különböző dolog taszítja egymást. Mindenki csak azt tudja magához vonzani, ami pillanatnyi rezgésének megfelel. A félelem magához vonzza azt, amitől félünk. Viselkedésünk meghatározza a körülményeinket. Az OM rezonanciába hoz bennünket a legmagasabb rezgéssel.
Ami a rezonancia-képességünk határain kívül van, azt nem érzékeljük, de azért még létezik. Gondolataink és érzéseink láthatatlan mágnesek, melyek a világból szüntelenül magukhoz vonzzák mindazt, ami velük egynemű, megteremtik a siker vagy sikertelenség auráját. Amit a másik emberben elutasítasz, benned is megvan, rezonál benned. Bosszant, haragszol, gyűlölöd, idegesít. Mihelyt belül szilárdan hiszed, hogy sikeres vagy, el leszel halmozva szerencsés véletlenekkel. Amire valóban szükséged van, az rád talál. Hagyd, hogy rád találjon! Csak annyit kaphatsz, amennyinek a felvételére képes vagy, és olyan minőségben, amennyi a tudatod rezgésének megfelel. Tökéletes, egészséges, harmonikus és boldog életből csak annyi tud megvalósulni,amennyit tudatod befogadni képes. Befogadni annyit jelent, mint hinni. A hited az egyetlen, ami a tökéletes élet megvalósítását korlátozza.
A TELJESSÉG TÖRVÉNYE – Az élet teljessége minden pillanatban rendelkezésünkre áll, bár hibás szellemi beállítottságunk és csekély hitünk külső és belső gazdagságunkat korlátok közé szorítja. Mihelyt felismerjük igaz valónkat, a teljesség törvénye manifesztálódik életünkben, többé semmiben sem szenvedünk hiányt. A „mindenbe” beletartoznak a leckék is, melyeket az élet kínál számunkra, h tanuljunk és fejlődjünk. Aki a teljességben él, az bőségben éli életét, élete minden aspektusa harmóniában van.
A SZABADSÁG TÖRVÉNYE – Minden pillanatban lehetőséged van szabadon választani. Ugyanakkor köteles vagy dönteni is, a következmények vállalásával. Köteles vagy megszabadulni a birtoklástól érzelmeid (harag, félelem, stressz, bűntudat, érzékenység, kisebbrendűségi érzés, önsajnálat, utálat, irigység, bizonytalanság, izgalom, agresszió, düh) elengedésével. Szakítanod kell bizonyos magatartásformákkal – mint a kényelmesség, hamisság, szeretetlenség, intolerancia, ítéletek, fegyelmezetlenség, rossz szokások, igények, elvárások, túlzott vágyak. Meg kell tanulnod elengedni a múltat, a megcsontosodott elképzeléseket, a túlhaladott programokat, elavult célokat, a rossz neveltetés hatásait, szakítani kell a környezeti befolyással, a negatív gondolkodással, a negatív énképpel, az önfejűséggel.

A te felelősséged, hogy irányítod-e az életed, vagy hagyod magad sodortatni. A szellemi törvények valóban hatnak, függetlenül attól, hogy hiszel-e bennük, vagy sem. Tagadhatod, ellenállhatsz – ám ekkor betegség vagy szenvedés formájában korrepetálást kapsz a sorstól.
A GONDOLKODÁS TÖRVÉNYE. Minden egyes gondolat teremt, megváltoztatja sorsunkat, sikert, vagy sikertelenséget, örömöt vagy bánatot von maga után. Minden, ami történik veled, az ÉRTED VAN! – még ha fájdalmas is. A sors addig ismételteti veled a leckét, míg a feladatot meg nem oldod. Mindenkiben kincsek rejlenek, fejlődni kell, hogy az utolsó cseppig kibányászhasd.
A HARAG TÖRVÉNYE – A harag és a düh a gyenge érzelmi kontroll terméke, erősen csökkenti a vitalitást! A haragvó ember vonzza magához a betegségeket, a mérgelődés emésztési, alvási zavarokat okozhat. Önmagadat bünteted, az egészségeddel fizetsz érte. Fogadj el mindenkit olyannak, amilyen, hagyd rá, hogy ő változzon, és akkor, amikor ő akarja. Szabadítsd meg magad az elvárásoktól. A meditáció szeretetteljes kapcsolat az egész teremtéssel, út a lét középpontjába.
AZ IMMAGINÁCIÓ TÖRVÉNYE – Minden képszerű elgondolásunk arra törekszik, hogy megvalósuljon! Az akarattal szemben mindig a HIT győz! A kép a tudatalatti és a lélek nyelve. A kívánt eredményt képszerűen teljes részletességében érdemes kidolgozni, és akkor elegendő energiát mobilizál.
A HIT TÖRVÉNYE – A hit belső tudás. Amire hiteddel IGENT MONDTÁL, AZ MEG IS VALÓSUL, kivéve, ha a beteljesülést kitolod a jövőbe, vagy a jelenben a hiányosságokra összpontosítasz...! A kétely az a hit, ami ellened dolgozik!
AZ ÁLDÁS TÖRVÉNYE – Az Univerzum leghatalmasabb erejét, az isteni szeretetet mozgósítja azonnal. Amit tiszta szívedből megáldasz, az áldásként száll vissza rád. Ha megáldasz egy ellenséget, egy barátot nyersz ezzel.

AZ OK ÉS OKOZAT TÖRVÉNYE –- Semmi sincs a földön ok nélkül. Minden következmény mind minőségében, mind mennyiségében mindig pontosan megfelel az oknak.
A SORS, A VÉGZET TÖRVÉNYE – cselekedeteink következményeivel szembesít. Tudatosan vállalj teljes felelősséget az életedért! A végzet törvénye akkor avatkozik be, ha az ember maga nem tudja megteremteni a harmóniát. Arra figyelmeztet, hogy Te döntesz! „Ki mint vet, úgy arat". „Legyen meg a Te akaratod!"
A karmikus kapcsolatban állók rendezik a számlát egymással és lehetőséget adnak egymásnak a gyors szellemi növekedésre. A partnerkapcsolat értelmét veszíti, mihelyt feladatát beteljesítette, vagy nem képes ezt a feladatot betölteni. Ha mégis együtt maradnak, az kíméletlenség, mert gátolják a másik, és a saját fejlődésüket!! Igazi társkapcsolat kizárólag két önálló, egészséges lény között jöhet létre, akik individualitásukat mindvégig megőrzik. Csak így lesznek képesek szembenézni azokkal a gyengéikkel, amiket a társuk segítségével fedeztek fel.
A KEGYELEM TÖRVÉNYE – Minden pillanatban kiléphetsz a tudatlanságból. Ha kéred, nyitottá és befogadóvá válsz.
A BOLDOGSÁG TÖRVÉNYE – Semmi nem teheti az embert igazán boldoggá, amit kivülről kell megszerezni. A boldogságot nem lehet birtokolni, csak magadban találhatod meg, ha feltétel nélkül igent mondasz az életre. Valahányszor szenvedsz, az azt jelenti, nem fogadtad el az életet. Ne tedd a sorsodat függővé valamely cél elérésétől! Boldog akkor lehetsz, ha önmagaddal és az élettel harmóniában vagy, ha a helyedet minden pillanatban optimálisan töltöd be és teljes életet élsz.
A KÖSZÖNET TÖRVÉNYE – Az igaz hála és köszönet minden nehézségen átsegít az életben. Adj hálát teljes szívből valamiért, amid még nincsen, úgy mintha már megvolna, és megkapod! A hála aktivizálja a hitet, amely hegyeket mozgat.
"Senki nem ismeri az utat, mely előtted áll, még soha senki nem járt ezen az úton és nem is fog, mert ez a Te utad! Menj hát az utadon, amely csak a tiéd, engedd, hogy az élet mindennap megajándékozzon, és ha készen állsz, belső mestered vezessen. És énekelj! Mert minden a Te örömödre teremtetett, az egész teremtés érted van!" Kurt Tepperwein

KÖSZÖNET TÖRVÉNYE

                                                                           

"Az igaz hála és köszönet minden nehézségen átsegít az életben. Adjon hálát teljes szívéből valamiért, amije még nincs, úgy, mintha már megvolna - és meg fogja kapni. A szüntelen hála és köszönet aktivizálja a hitet, amely hegyeket mozgat. Mennyi minden van az életünkben, amely tökéletesen rendben van, és figyelemre sem méltatjuk, mert mindig csak arra a kevésre figyelünk, amely éppen nincs egészen rendben. Amint szívemet hála tölti el életem minden körülményéért, eseményéért, az univerzum legmagasabb rendű ereje működni kezd rajtam keresztül, mert a hálás és szeretetteljes szív a legtisztább csatorna az egyetlen erő számára, amit mi Istennek nevezünk. Minden úgy van jól, ahogy van, függetlenül attól, hogy kellemes-e számodra vagy sem, elfogadod-e vagy tiltakozol. Ha nem fogadod el, akkor szenvedsz. Ám, ha feltétel nélkül igent mondasz, felfedezed a boldogság titkát. A levél ősszel magától hullik le a fáról. A hó apró pelyhekben esik, a tavasz beköszönt, a fű növekedésnek indul. Mindez könnyedén, félelem nélkül, kötöttségek és erőlködés nélkül. Nem szükséges hozzá terápia, nem kellenek traumák. A dráma csupán illúzió, az igazság egészen egyszerű. Sem nem jó, sem nem rossz, egyszerűen csak van. Semmit sem birtokolhatsz, hiszen minden te vagy. Minden, ami létezik, abból az egyetlen realitásból jött létre, amely Te magad vagy. Az emberek akikkel találkozol, a tárgyak, amelyek hozzád tartoznak vagy amelyeket elveszítesz, csupán ajándék, mellyel önmagad megleped, hogy léted újabb aspektusait megtapasztalhasd. A valóságban semmit sem lehet nyerni, sem pedig veszíteni, kivéve önmagad Igaz Valójának megtapasztalását. Az életjátékban csak te nyerhetsz. Ez a játék ugyanis a te örömödre jött létre, örvendj hát léted csodálatos teljességének. "
/Bence Grúz/

2013. szeptember 28., szombat

Minden amire gondolunk magunkhoz vonzzuk!

                                                                             

Minden amire gondolunk magunkhoz vonzzuk,...megteremtjük!Csak is azokkal a gondolatokkal foglalkozzunk amiket el szeretnénk érni!.....és a gondolatok,érzések,amiben hiszel megvalósulnak.A gondolatok olyan energiát bocsájtanak ki amivel magadhoz vonzhatod azt amit szeretnél,vagy éppen azt is amit nem!A Teremtés mindig megtörténik,legyen az jó vagy éppen rossz!Mindig arra helyezzük a figyelmünket amit el akarunk érni,és nem arra amitől félünk!A pozitív megerősítések,gondolatok,sokkal erősebbek mint a negatívak!Mindig tudatába kell lennünk annak,hogy mit gondolunk,mit beszélünk,és mit érzünk.Te alakítod az életed,és olyanná formálod amilyenné a gondolataid,..és szokásaiddal alakítod.Mindig a gondolataid okozzák az érzelmeidet,minden a gondolatból ered!!Gondolat,berögződés a tudatba,szokás,érzések!....és ezek következménye persze ezek után az eredmény,amit mindezek után megkapunk.Minél jobban érzed magad,..akkor vagy igazán egyenesben!!Minden negatív berögződésen lehet változtatni tudatossággal,odafigyeléssel,kitartással,és hittel!Nem megy azonnal,sok munka,elszántság,kitartás,kell hozzá!....és Cél,amit el akarunk érni!!Nagyon fontos,hogy jól érezzük magunkat,mert a jó dolgok akkor történnek,ha folyamatosan azonos hullámhosszon vagyok,...és fenntartom magamban ezt az állapotot!...és nem engedem meg,hogy bármi kizökkentsen az egyensúlyomból,nem hagyom,hogy bármi befolyással legyen rám.Az életünket mindig úgy alakítsuk ahogy nekünk jó,..és ne hagyjuk,hogy mások akarata,..és döntése eltántorítson minket a célunktól!Mindig tartsunk ki az mellett amit el akarunk érni!Döntsd el mit akarsz,..és a tiéd lehet,ha teszel érte!Készen nem fogsz megkapni semmit sem!Fontos,hogy mit látsz,mit gondolsz,..és mit érzel!

2013. szeptember 25., szerda

Hála

                                                                                   

Ha hálásak vagyunk akkor még több szeretetet veszünk észre,és még több szeretetet adunk másoknak.Rengeteg mindenért lehetünk hálásak,ha végig nézel az életeden sok-sok olyan dolgot láthatsz amiért hálás és boldog lehetsz.Ha hálás vagy jó érzések lesznek benned,..és minél többet meglátod a jót az életedben annál több jó fog érni téged,..mert a jó,még több jót vonz magához,...még több jó érzést keltő dolgot kapsz ami melegséggel,szeretettel és jó érzéssel tölti el a szíved.A jó érzések megadják neked azt amire vágysz,..mert a jó érzések,a hála állapota mindent meggyógyít,....a lelkedet,a kapcsolataidat,...mindent ami gyógyulásra szorul az életedben.Ha beengeditek magatokhoz a szeretetet a szívetekbe,és megélitek azt a csodát amit általa kaphattok,akkor fantasztikus érzések,találkozások, szerencse,és jóság fog érkezni hozzátok.Rengeteg szeretet áramlik minden nap felétek és amit kaptok,és befogadtok a lelketekbe nem tudjátok másokkal nem megosztani,..hiszem ami bennetek van azt akarva akaratlanul tovább adjátok más ember szívébe.

2013. szeptember 23., hétfő

Átkelés a határon.

                                                                             

Csodálatos hatalommal rendelkezel, s e tekintetben még sok felfedezni való áll előtted. Ha egy adott pillanatot szeretnénk kifejezni, azt mindig csak MÁnak vagy MOST-nak hívjuk. Ezért mindig a MOST, a JELEN a valóságunk, a múlt és a jövő pedig csak fogalmak. Vagyis mindig a JELEN-ben vagyunk. A LINEÁRIS időhöz szoktunk hozzá. Számunkra a TEGNAP az, ami megtörtént, és soha többé nem ismétlődhet meg. A MA az, ami most történik velünk – a valóságunk –, és a HOLNAP ismeretlen, csupán egy reményekből kirakott fogalom. Ám ezek a fogalmak a MOST pillanatainak végeláthatatlan sorozatában válnak valósággá. A lineáris ember sajnálkozik a múlt fölött, és próbálja megfejteni az értelmét; kiegyensúlyozottságra törekszik a jelenben, és fél a jövőtől. Ehelyett a JELEN lévő ember békés és nyugodt, mert tudja: „Minden, ami valaha voltam és valaha leszek, a saját energiámban van JELEN. Ezért megvan hozzá minden eszközöm, hogy bármelyik lehetőséget kiválasszam és megvalósítsam, amit valaha teremtettem és teremteni fogok.” Az ismeretlen félelmet szült, a félelem kétségeket hozott magával, és összeesküvési elméleteket gyártott – mint oly gyakran az életben. Az ÉN VAGYOK egy szent köszöntés, amely lényed magasabb részeit üdvözli. Az, aki kifejezésre juttatja igényét belső isteni mivoltára, és ezáltal társteremtőjévé válik saját valóságának, igazság szerint irányítója annak, amit nem ért, ami látszólag rejtve van előtte. Azért vagyunk itt a földön, hogy rátaláljunk az emberben élő Isteni Szikra szeretetére és együttérzésére, ami próbatételünk részeként el lett rejtve bennünk. A jelent meghatározza a MI VALÓSÁGUNKNAK hívott energia, amely a jelenből, a múltunkból és jövőnk lehetőségeiből áll össze. Aki érti az isteni JELEN időt, érti, hogy bármi is történjen, az képességei keretei közé fog esni, mivel ő maga teremtette meg azt a valóságot. A JELEN időben létezésed egy teljes kép, amely a létező múlt, a létező jelen és a jövőhöz megteremtett létező lehetőségeid energiájából áll össze. Vagyis létezik egy kiegyensúlyozott, teljes kép arról, hogy ki vagy, és kivé válhatsz. Ennek a képnek az önismeret, a képességek és a bölcsesség szintén elemei. Ez a MOSTBAN való létezés olyan embert eredményez, aki képes együtt élni a múlttal, mert ismeri a miértjeit, és képes békében élni a jelenben, mert ismeri a jövő lehetőségeinek miértjeit. Tudatosságotokkal és szándékotokkal meg tudjátok változtatni a jövőt, és ettől fogva a világ soha többé nem lesz már ugyanolyan. A ma energiája nem olyan, mint a holnapé. Ez a megvilágosodott Föld alapvető vonása. Az emberekben mindig létezik egy horizont, egy szemhatár, amelyen nem látnak túl, így mindig van, ami rejtve marad előttük. És amíg léteznek rejtett dolgok, azok az emberek félelmeit és aggodalmait táplálják. A félelemnek, az aggodalomnak, az önbecsülés hiányának el kell tűnnie, ha elkezded magad teremteni a jövődet és megváltoztatni a valóságodat./Kryon: Átkelés a határon/

2013. szeptember 16., hétfő

Hozd ki magadból a legjobbat,..és csak erre koncentrálj.

                                                                               
Az egyik legfontosabb dolog a lelki fejlődésben talán az,hogy a lehető legtöbbet,és legjobbat hozzam ki magamból,...és jobb legyek annál aki tegnap voltam. :) Felismerjem azokat a dolgokat amik nem szolgálják lelki fejlődésemet,és visszatartanak attól,hogy az legyek aki igazából vagyok.Megértsem,és elfogadjam minden kialakult negatívnak tűnő helyzetet az életemben,és elengedjem a fájdalmat,és rossz érzést keltő érzést,és gondolatot,ami meggátol,attól,hogy a lehető legjobbat hozzam ki magamból.Ha elengedem azokat a dolgokat amik nem szolgálnak,és arra koncentrálok amit ki akarok hozni magamból,és eltökélten csak is a jó dolgokra,...a jó érzést keltő dolgokra gondolok,akkor az igazi lényedet,és önvalódat helyezed előtérbe,és engeded,hogy szíveden,a szeretetteljes érzéseiden keresztül megnyilvánuljon az a csodálatos angyal,aki TE VAGY! :) Akit a figyelmeddel,a pozitív érzéseiddel,előhoztál magadból,és szárnyakat adtál neki,hogy szabad legyen,hogy Te szabad legyél,...és boldog! :) Hiszen az a lényeg,hogy jól érzed magad,és boldog legyél,..és csodálatos angyali lényed által sok-sok szívbe szeretetet,és jóságot vigyél. 

2013. szeptember 13., péntek

Tedd szándékodat valóságoddá. ❤1. lépés: Nézz a tükörbe, lépj magaddal szemkontaktusba, és a nap folyamán annyiszor mondd el így,hogy „szeretem magamat", ahányszor csak lehetséges!
„Szeretem magamat": e két varázsszó segít megőrizni önbecsülésedet. Már most légy tisztában azzal, hogy eleinte nehéz lehet e szavak kiejtése azon körülmények miatt, amelyek hatásának egy életen át ki voltál téve, és mert ezek a szavak felszínre hozhatják a tiszteletlenségmaradványait, amelyekhez egód ragaszkodásra akar bírni. Nyomban az az ösztönzésed támadhat, hogy ezt a gyakorlatot egód általános felsőbbrendűségi vágyának megnyilvánulásaként fogd fel. Ám ez korántsem egy ego diktálta kijelentés, hanem önbecsülésed megerősítése.Lépj túl az ego-elmén, és erősítsd meg az önmagad iránt érzett szeretetedet és az Isten Szelleméhez fűződőkapcsolatodat! Ez még nem tesz felsőbbrendűvé; inkább egyenlővé tesz mindenkivel, és magasztalja, hogy Istenrésze vagy. Mondd ki ezt a kijelentést saját önbecsülésed érdekében! Tedd meg azért, hogy tiszteletet tanúsíts a hatalom iránt, amely e világra rendelt! Tedd meg azért, mert ily módon kapcsolatban maradsz Forrásoddal, és visszanyered a szándék hatalmát! „Szeretem magamat." Zavar nélkül mondd ki! Büszkén mondd ki, és légy a szeretet és az önbecsülés képmása!
2.lépés: írd le a következő megerősítést, és ismételd el újra meg újra önmagadnak: teljes és tökéletes vagyok, amilyennek megteremtettek!
Vidd ezt a gondolatot mindenhová magaddal, amerre jársz!Lamináltasd, és tedd a zsebedbe, a műszerfaladra, a hűtődre vagy az ágyad mellé - hagyd, hogy a szavak a magas szintű energiák és az önbecsülés forrásává váljanak! Pusztán azáltal, hogy magaddal hordod e szavakat,és hogy egy térben vannak veled, energiájuk egyenesen hozzád fog áramlani.Önmagad tisztelete abból a tényből fakad, hogy tiszteled a Forrást, amelyből származol, és eldöntötted, hogy újra kapcsolatba lépsz vele, tekintet nélkül arra, hogy mit gondolnak mások. Nagyon fontos, hogy kezdetben folyamatosan emlékeztesd magadat, hogy méltó vagy ama Forrásnak - az Istenenergia téged meghatározórészének - a végtelen tiszteletére, amelyre mindig számíthatsz. Ez az emlékeztető csodákat fog tenni önbecsüléseddel, következésképpen azon képességeddel is, hogy felhasználd a szándék hatalmát az életedben.Újra meg újra emlékeztesd magadat: „Nem vagyok azonos a testemmel. Nem vagyok azonos felhalmozott javaimmal, sem elért eredményeimmel, sem hírnevemmel. Én teljes és tökéletes vagyok, amilyennek megteremtettek!"
3.lépés: Tanúsíts több tiszteletet mások és az élet egésze iránt!
Az önbecsülés talán legnagyobb titka az,hogy jobban becsüljünk másokat. Ennek legegyszerűbb módja, ha meglátjuk bennük Isten kibontakozását.Tekintsünk el mások külsejének, kudarcainak és sikereinek, társadalmi állásának, gazdagságának vagy e gazdagság hiányának a bírálatától... és adjuk meg a megbecsülést és a szeretetet a Forrásnak, amelyből fakadtak.Mindenki Isten gyermeke - mindenki! Próbáld meg ezt még azokban is meglátni, akik istentelennek tűnő módon viselkednek. Tudd, hogy ha szeretetet és tiszteletet adsz, megfordíthatod ezt az energiát, hogy Forrása irányába áramoljon, ne pedig tőle elfelé. Egyszóval tiszteletet sugározz, mert ez az, amit ajándékoznod kell! Ha bírálatot és alacsony szintű energiákat sugárzol, akkor ugyanezt vonzod magadhoz. Ne feledd, amikor másokat megbírálsz, nem róluk mondasz ítéletet, hanem ön-magadról, mint olyan emberről, akinek szüksége van a bírálgatásra! Ugyanez a rád irányuló bírálatokra is érvényes.
4.lépés: Erősítsd meg önmagadnak és mindenkinek, akivel találkozol: „Én ehhez a világhoz tartozom!"
A hova tartozás érzése az egyik legfelsőbb sajátosság. Annak érzése, hogy nem tartozol sehová, és rossz helyen vagy, az önbecsüléshiányából következhet. Tiszteld meg önmagadat és isteni természetedet azzal, hogy megérted:
mindenki idetartozik.
Kétség sem férhet hozzá. Jelenléted ebben az univerzumban már önmagában is bizonyítja, hogy idetartozol. És ezt nem az emberek döntik el. Egyetlen kormány sem határozhatja meg, hogy egyesek idetartoznak, mások pedig nem. Egy intelligens rendszerről van szó, amelynek része vagy. A teremtés bölcsessége rendelt téged e világra, erre a helyre, ezekkel a testvérekkel és szülőkkel, hogy ezt a becses helyet töltsd be. Mondd magadnak, és erősítsd meg, amikor csak szükséges: „Én ehhez a világhoz tartozom!" Akárcsak mindenki más. Senki sincs itt véletlenül!
5.lépés: Emlékeztesd magad, hogy sosem vagy egyedül!
Az önbecsülésem mindaddig ép marad, amíg tudom,lehetetlen, hogy egyedül legyek. Van egy „vezető cégtársam", aki sosem hagy cserben, és még azokban a pillanatokban is kitart mellettem, amikor látszólag hátat fordítok Forrásomnak. Érzem, hogy ha az egyetemes szellem eléggé tisztel ahhoz, hogy megengedje idejövetelemet, és rajtam keresztül munkálkodjon - és megvédjen olyan alkalmakkor, amikor veszedelmes, nem spirituális területre tévedek -, akkor társaskapcsolatunk rászolgál e tisztelet viszonzására. Eszembe jut barátom, Pat McMahon, egy beszélgetős műsor házigazdája a KTAR rádiónál az arizonai Phoenixben, amint találkozásáról mesél nekem Teréz anyával a stúdiójában, mielőtt interjút készített volna vele a műsora számára. Barátom arra igyekezett rábírni Teréz anyát,engedje meg, hogy tegyen valamit érte.
- Akármit - könyörgött. - Egyszerűen csak segíteni szeretnék Önnek valahogyan. Teréz anya ránézett, és így szólt:- Keljen fel holnap hajnali négykor, és menjen ki Phoenix utcáira. Keressen valakit, aki ott él, és azt hiszi, hogy egyedül van, és győzze meg arról, hogy ez nincs így. Nagyszerű tanács, hiszen mindenki, aki az önbizalomhiány mocsarában evickél, vagy elveszettnek tűnik... azért veszítette el önbecsülését, mert elfelejtette, hogy nincs egyedül.
6.lépés: Tiszteld a testedet!
Tökéletes testet kaptál, hogy hajlékul szolgáljon láthatatlan lényednek pár röpke pillanatig az örökkévalóságban. Méretétől, alakjától, színétől és bármely képzelt fogyatkozásától függetlenül tökéletes alkotás arra a célra, amelyért e világra rendeltettél. Nem kell megdolgoznod az egészségért; az egészség olyasvalami, aminek eleve a birtokában vagy, hacsak meg nem zavarod. Egészséges testedben zavart okozhatsz a túltápláltsággal, az elégtelen testmozgással és azzal, ha túlstimulálod méreganyagokkal vagy drogokkal, amelyek gyengélkedővé, kimerültté, idegessé, szorongóvá, depresszióssá, pöffeszkedővé, komisszá tesznek, és a betegségek végtelen sorát váltják ki. Az Önbecsülésben töltött élettel kapcsolatos szándékod beteljesítését kezdheted azzal, hogy tiszteletet tanúsítasz a hajlékodul szolgáló templom iránt. Tüdőd, mit kell tenned. Nincs szükséged egy újabb diétára, testedzési kézikönyvre vagy személyes edzőre. Mélyedj magadba,figyelj a testedre, és bánj vele mindazzal a méltósággal és szeretettel, amelyet önbecsülésed megkövetel!
7.lépés: Meditálj, hogy tudatos kapcsolatban maradj Forrásoddal, amely mindenkor tisztel téged!
Nem ismételhetem ezt el elégszer: a meditáció módszer arra, hogy felfedezzük, amit öt érzékünk nem képes észlelni.Amikor kapcsolatban állsz a szándék energiamezejével, a bensődben rejlő bölcsességhez is kapcsolódsz. Eme isteni bölcsesség nagy tiszteletet tanúsít irántad, és gondodat viseli, amíg e világon vagy. A meditáció mód annak biztosítására, hogy megmaradj az önbecsülés állapotában. Tekintet nélkül környezeted eseményeire, amikor belépsz a meditáció megszentelt terébe, minden kétséged eloszlik azt az értéket illetően, amelyet megbecsült teremtményként képviselsz. Úgy emelkedsz ki a meditáció ünnepélyességéből, hogy kapcsolatban érzed magadat Forrásoddal, és tisztelettel viseltetsz valamennyi lény, kiváltképp önmagad iránt.
8.lépés: Kövesd meg ellenségeidet!
Megkövetésük cselekedetével a tisztelet jelét sugárzód ellenlábasaid felé.Ha ezt a megbocsátó energiát árasztod magadból, ugyanilyen fajta, tiszteletteljes, pozitív energia fog visszaáramlani hozzád. Ha elég nagylelkű vagy, hogy megkövess másokat, és a harag, a keserűség és a feszültség energiáját jósággal helyettesítsd -még ha továbbra is fenntartod, hogy neked van igazad -, sokkalta jobban fogod tisztelni önmagadat, mint megbocsátó cselekedeted előtt. Ha düh tölt el valaki iránt, lényed egy igen tetemes része rossz néven veszi ennek a gyengítő energiának a jelenlétét. Szánj rá egy percet most rögtön,hogy egyszerűen szembenézz azzal a személlyel, aki kiemelkedik elmédben az általad megsértett vagy téged megsértő emberek közül, és mondd meg neki, hogy szeretnéd kiengesztelni. Észrevehetően jobban fogod érezni magadat. A jó érzés, hogy tiszta helyzetet teremtettél, nem más, mint önbecsülés. Sokkalta több bátorságot, jellemerőt és belső meggyőződést igényel, hogy megkövessünk másokat, mint az, hogy belekapaszkodjunk alacsony energiaszintű érzéseinkbe.
9.lépés: Sose feledkezz meg az énről,amelyet becsülsz!Ennek érdekében fel kell ismerned, hogy mások rád vonatkozó véleménye nem tény, csupán vélekedés. Amikor egy ötszáz fős hallgatósághoz beszélek, az estevégére ötszáz különböző véleményt táplálnak rólam a teremben. E vélemények egyikével sem vagyok azonos. Nem lehetek felelős azért, hogy ők hogyan tekintenek rám. Egyes-egyedül a saját jellememért lehetek felelős, és ez mindnyájunkra igaz. Ha tisztelem magamat, akkor énemre támaszkodom önbecsülésemben. Ha kételkedem magamban, vagy büntetem magamat, akkor nem csupán az önbecsülésemet veszítem el, hanem továbbra is mind több és több kétséget és alacsonyabb energiájú vélekedést fogok magamhoz vonzani, amelyekkel tovább büntetem magamat. Nem maradhatsz összeköttetésben az egyetemes szellemmel, amely mindnyájunkat e világra rendel, ha elmulasztasz énedből önbecsülést meríteni.
10. lépés: Légy a hála állapotában!
Észre fogod venni, hogy valamennyi, ezután következő fejezetnek a hála az utolsó lépése. Becsüld nagyra - és sose fitymáld - mindazt, ami feltűnik az életedben! Amikor azt mondod:„köszönet, Istenem, mindenért", és amikor hálát adsz életedért és mindazért, amit látsz és átélsz, akkor a Teremtés iránt tanúsítasz tiszteletet. E tisztelet benned rejlik, márpedig csak azt adhatod ajándékba, amit a bensődben érzel. A hála állapotában lenni hajszálpontosan ugyanazt jelenti, mint a tisztelet állapotában leledzeni - vagyis önmagad iránti tiszteletet jelent, amelyet önként adsz ajándékba, és amely tízszeresen áramlik vissza hozzád.A Názáreti Jézus szavaival zárom ezt a fejezetet, aki apostolán, Szent Mátén keresztül szól hozzánk (Mt 5:48):„Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes." Kapcsolódj össze újra azzal a tökéletességgel, amelyből származol!Ez aztán igazán az Önbecsülés felsőfoka!(Dr. Wayne Dyer)

2013. szeptember 4., szerda

A pozitívumok könyve

                                                                             
         
Ez a gyakorlat abban segít, hogy rátalálj a pozitív vonzás egy tudatosabb, állandó

állapotára.Szerezz be egy üres füzetet, majd írd rá címként: "POZITÍVUMOK KÖNYVE". E füzet elsődleges célja, hogy gyorsan a jó érzés, tehát a pozitív vonzás állapotába juttasson. Emellett azonban egyéb haszna is van. A pozitívumok napi följegyzése ugyanis akár régi, akár új ügyekről van benne szó - hozzásegít ahhoz, hogy megőrizd pozitív "mérlegedet". Amint életed egyik területe miatt leülsz a pozitívumok könyvéhez,meglátod, följegyzéseid életélményed más területeire is kedvezően hatnak majd ki! Mivel egyre többször érzed magad jól - sőt egyre jobban -, egyre több, általad jónak ítélt dolog kezd majd az életedbe áramolni. Olyanok, amikre már egy ideje vágytál, ám azok manifesztálódását gondolataiddal és negatív érzéseiddel eddig megakadályoztad.A pozitívumok könyvének módszerével tehát gondolataid és érzéseid mérlege átbillen majd a túlnyomórészt negatív oldalról a pozitívra. Hamarosan azt veszed észre, hogy a körülményektől függetlenül lényegesen pozitívabb érzelmi állapotban élsz, mint korábban. Törvényszerű - ez a kifejezés adott esetben szó szerint értendő, hiszen a vonzás törvénye érvényesül -, hogy életed azonnal tükrözni kezdi a "könyvezés"eredményét.A pozitívumok könyvével nem azt akarjuk elérni, hogy valamilyen negatív dologról bebeszéld magadnak, hogy az tulajdonképpen pozitív, hanem hogy figyelmedet a negatívumokról a pozitívumokra tudd irányítani. Amikor ugyanis pozitív dolgokra
összpontosítasz, akkor nem tudsz egyidejűleg a negatívakra is gondolni. Márpedig amint visszavonod figyelmedet a negatívumokról, azok távoznak az életélményedből!A könyv - füzet - minden oldalán új témát kezdj! Írd le, ami könnyedén előjön belőled!Semmi erőlködés! Ha erőlteted, előfordulhat, hogy megpróbálsz pozitívummá pofozni valamit, amit pedig valójában negatívumnak érzékelsz, és figyelmed ráirányításával - az alkalmazott pozitív szavak ellenére - így a negatív hatást erősíted. Amikor az adott témában már nem áramlik elő belőled több gondolat, akkor lapozz egyet, és az új oldalra már új témáról írj!Elegendő reggelente 15 perc erre a feladatra. Mindennap olvasd el, amit az előző nap írtál, és add hozzá az új gondolataidat, ha előbukkannak! Figyeld meg, milyen jól érzed magad írás közben és azt követően! Ha azon kapod magad, hogy valakivel kapcsolatban negatív érzéseid támadnak, gyűjts össze egy új oldalra pozitívumokat róla!Ha bármely témával kapcsolatban - túl kevés pénz, túl kevés idő, túl sok munka,
minimális tisztelet és megbecsülés valakitől negatív érzést észlelsz magadban, akkor
kezdj el egy oldalt a könyvedben, hogy az adott helyzettel kapcsolatban azonosíthasd a pozitívumokat!Azonnal érzed majd, hogy jobb lett a közérzeted. Nem csupán az a konkrét helyzet fog rögtőn javulni, amiről írtál, hanem azonkívül még más ügyeid is, amikről pedig nem is jegyeztél /e semmit a könyvedben, mert AMINT JOBBAN ÉRZED MAGAD, TÖBBET VONZOL ABBÓL, AMIT JÓNAK ÍTÉLSZ MEG. AMIKOR PEDIG ROSSZUL ÉRZED MAGAD, AKKOR TÖBBET VONZOL ABBÓL, AMIT ROSSZNAK ÍTÉLSZ MEG.Egy héten át naponta végezd az írásos gyakorlatot! Mindennap olvasd el, amit előzőleg írtál, bővítsd a listáidat! Egy hét után tedd félre a füzetet, és vegyél egy másikat! Arra is írd rá: POZITÍVUMOK KÖNYVE. Talán kezded már sejteni, mekkora kincset ér ez a módszer, hiszen jó hangulatba és kiegyensúlyozott állapotba hoz, ami szükségszerűen pozitív irányú vonzással jár. Míg világod elsősorban a negatívumokra koncentrál, és sokkal több benne a bírálat, mint a dicséret, te ráleltél arra az egyszerű eszközre, amellyel irányíthatod érzéseidet. Amíg környezetedben szinte mindenki azon az alapon dönt tetteiről, hogy mi történne, ha nem cselekedne, addig te már pozitív,örömteli tettekre érzel majd késztetést.A cselekvésre indító erő alapvetően kétféle lehet: világos, lelkesítő elképzelése annak,amit akarunk; vagy világos, kényelmetlen elképzelése annak, amit nem akarunk. Fizikai világodat szemlélve azt látjuk, hogy a tettek többségét az utóbbi motiválja. Az emberek zöme nem boldogan és lelkesen megy munkába, mert a munka értékéről világos elképzelése van; nem örömmel tesz ezt vagy azt, vágyott céljáról világos képet hordozva elméjében. A legtöbben azért dolgoznak, mert úgy hiszik, hogy ha nem tennék, akkor nem lenne pénzük, és az esetben nélkülöznék mindazt, amire pedig vágynak. Márpedig -amint azt már említettük - nem lehet boldog vége a boldogtalan utazásnak, nem lehet boldog az életutad, ha a negatív következményekre irányuló figyelmed ösztönzi tetteidet.A lényeg annak megértése, hogy a cselekvés a teremtő erődnek csupán apró töredékéért felelős. Elsősorban a benned élő ÉRZÉSEK határozzák meg életed alakulását!Sokan hatástalanul cselekszenek. Próbálkoznak, küszködnek, kitartanak, de semmi
javulás. Azért nem javul a helyzetük, mert teremtő vonzásuk alapja nem a tevékenységből származik, hanem abból az érzésből, amit a cselekvés idején éreznek.Ha a fizikai dimenzióban töltött idődet jól akarod tölteni, akkor hát szenteld figyelmedet elsősorban az érzéseidnek, és keress okokat arra, hogy jól érezd magad!Nincs a világon annyi tett, ami ellensúlyozná a rossz érzést. Ilyen alapállapotból egyszerűen hiába cselekszel, az kevésnek fog bizonyulni! Kulcsfontosságú segédeszköz tehát a pozitívumok könyve! Ha tudatosan keresel okokat, hogy jól érezd magad, meg fogod őket találni. Ha pedig ezekre az okokra koncentrálsz, akkor jól érzed majd magad, és végre olyan dolgokat vonzol az életedbe,amiket jónak tartasz.Igen gyakran esik meg, hogy amikor negatív érzések közepette találod magad, akkor azért a helyzetért valaki mást hibáztatsz. Mentségeket keresel magad számára, mivel befelé nézve érzed, hogy valami nincs rendben. Nos tudd, hogy az önigazolás a negatív vonzás állapota.Amint megpróbálod megmagyarázni, miért érzel éppen negatív érzelmet, csak növeled annak az erejét! Ereszd szélnek a negatív érzést - és azzal a negatív vonzást is - oly módon, hogy eltereled róla a figyelmedet! Irányítsd azt inkább arra, amitől jól érzed magad, és ezzel szükségszerűen elvonod a figyelmedet arról, amitől rosszul érzed magad!
A fizikai világban élő barátaink zöme - ahogy azt már említettük - túlzottan a tettekre koncentrál. Ez érthető, hiszen testi lények vagytok, ezért a cselekvés
a tapasztalásotok fontos része. Állandóan az idő legjobb kihasználásán gondolkoztok, a "mit kéne tenni?" jelmondattal. Nem próbálunk lebeszélni a cselekvésről. Nem akarjuk elhitetni veletek, hogy a tett jelentéktelen lenne, csak arra igyekszünk rávezetni titeket,hogy önmagában kevés, ha az - a cselekvés - negatív érzéssel párosul.Figyeld meg magad, hogy napi teendőid közben kellemes vagy kellemetlen érzés jár-e át! Jobbára örömet érzel vagy inkább valamifajta elutasítást? Egyik feladatodról a másikra szökkensz, vagy morcosan cselekszel, és az órát lesed, hogy mikor hagyhatod már abba a munkádat? Mosolyogsz? Énekelsz? Boldog vagy?Engedd, hogy cselekvésedet pozitív belső képek inspirálják, s ne negatívak. Ha arra összpontosítasz, amitől jól érzed magad, akkor meglátod, egyre többször az őröm késztet majd tettre. Márpedig amint örömmel cselekszel, egyre több olyan dolog fog áramolni élményedbe, méghozzá könnyedén, amire vágysz./Esther&Jerry Hicks/

2013. augusztus 5., hétfő

TE mit látsz?

                                                                             

Azt látom, amit te is láthatnál, itt és most, de te a rosszul fókuszált figyelmed miatt nem figyelsz önmagadra. A te elméd csak dolgokkal, emberekkel és gondolatokkal foglalkozik, önmagaddal soha. Állítsd önmagadat a fókuszba, válj tudatossá saját létezésedre. Lásd, hogyan működsz, figyeld meg tetteid indítékait és következményeit. Tanulmányozd a börtönt, amit figyelmetlenséged miatt építettél önmagad köré. Annak megértésével, hogy ki nem vagy, jutsz el önmagad megismeréséhez. Az önmagad felé fordulás elutasításon, elvetésen keresztül vezet. Egy dolog biztos: a valóság nem képzelet szülte, nem az elme terméke. Még ha az 'én vagyok' érzése nem is folytonos, mégis hasznos iránytű; megmutatja, hogy hol kell keresni, de azt nem, hogy mit. Csak vizsgáld meg alaposan. Mihelyt meggyőződtél róla, hogy semmilyen más hitelt érdemlő dolgot nem tudsz önmagadról mondani, azon kívül, hogy ‟én vagyok‟, és hogy semmi olyan nincs, ami rámutathatna, hogy mi lehet az Éned, az ‟én vagyok‟ iránti szükségleted elmúlik – nem lesz többé szándékod szavakkal kifejezni, hogy mi vagy. Mindössze arra van szükség, hogy megszabadulj önmagad definiálásának hajlamától. Minden definíció a testedre vonatkozik csak, és annak megnyilvánulásaira. Amint a test kényszerképzete elmúlik, spontán módon, és erőfeszítés nélkül visszatérsz természetes állapotodba. Az egyetlen különbség közöttünk az, hogy én tudatában vagyok természetes állapotomnak, míg te a gondolataidba vagy merülve. Mint ahogy az arany ékszer sem értékesebb az aranypornál, hacsak az elme azzá teszi, ugyanúgy vagyunk mi azonosak a létben – csak megjelenésünkben különbözünk. Ezt csak kellő komolysággal, mindennapi és -órábani kereséssel, érdeklődéssel, kutatással, életünknek e felfedező munkának való átadásával fedezzük fel./ Sri Nisargadatta Maharaj/

2013. augusztus 2., péntek

A Mennyei Akarat hetedik minősége: A Kifejező Akarat .- az isteniség megteremtése formában.

                                                                           

A hetedik sugár - a Kifejező Akarat: a Felső és az Alsó találkozik
A hetedik sugár a Mennyei Akarat azon minőségét sugározza ki, melyet Kifejező akaratnak nevezünk – olyan energia mely összehozza a szellemet és az anyagot. Ennek szerepe, hogy tökéletes formákat hozzon manifesztációba, melyek kifejezik az isteniség szépségét és fényét. Szokták Manifesztáló sugárnak, Ibolya[színű] Sugárnak, vagy a Ceremoniális Rend sugarának is nevezni.
Ebben a cikkben arra fogok fókuszálni, hogyan dolgozhatsz e sugár Mennyei Akarat[hoz kapcsolódó] minőségével, melyet Kifejező Akaratnak hívnak, és amelyet a Hetedik Sugár esszenciális energiájaként meghívhatsz és felhasználhatsz Szakrális [vagy megszentelt] Átváltoztató Lángként is. A Hetedik Sugár minőségei sok lehetőséget kínálnak neked, hogy átalakítsd az életedet és a tudatosságodat, és kifejezi lelkedet és Isteni Énedet az összes formán, körülményen, tevékenységen, kapcsolaton és helyzeten keresztül az életedben.
Dolgozz a Kifejező Akarattal, hogy isteniséget teremts a formában
A Kifejező Akarat elő[térbe] hozza azt az energiát, amely olyan formák, struktúrák és szervezetek teremtését ösztönzi, melyek kifejezik az isteni ideálokat és az Isteni Tervet, minden egyes ember, és az emberiség, mint egész számára.
A Kifejező Akarat segít téged, hogy összevegyülj és eggyé válj lelkeddel és Isteni Éneddel. Az erő szavai ennél az Akaratnál: „A Felső és az Alsó találkozik”. Ez segít neked, Isteni Énednek, hogy elhozd korlátlan fényedet, spirituális erődet, örömödet, bölcsességedet és szeretetedet személyiséged énjének. A Mennyei Akarat e minősége segít olyan formák, körülmények és kapcsolatok megteremtésében, melyek visszatükrözik lelkedet és Isteni Énedet, elhozva az eget [a Mennyet] a Földre.
E Mennyei Akarat alatt a manifesztálás nem a kívánságon és az álmod(oz)áson keresztül megy végbe, hanem tervezésen, szervezésen, illetve azon keresztül, hogy tiszta elmével (Cselekvő Akarat) és tiszta motívum erején keresztül (Előidéző Akarat) megtesszük azokat a gyakorlati, józan ész által diktált lépéseket, melyek adódnak [vagyis kézenfekvőnek tűnnek].
Ezen Akarat legmagasabb kifejeződéseinek egyike a szervezet
A jólszervezett struktúrák hosszú életűek; hosszú ideig fennmaradnak. Minden elemük kiegyensúlyozott; egyénileg az emberek és összes része és viszonyuk az összes többihez támogatják az egész precíz működését. Megláthatod ezt a természetben, ahol minden rész hozzájárul az élet egészének egyensúlyban tartásához.
A Kifejező Akarat, a Hetedik Sugár szorosan együttműködik az Egyesítő Akarattal, mely kiterjeszti lát(om)ásodat az egységre és az élet egészére. A jólszervezett struktúrák hosszú életűek, mert az egyén hatókörét és látomását messze túlhaladó perspektívából teremtődtek. Ez a kiterjedtebb lát(om)ás aztán kifejeződik mindabban ami manifesztálódik.
Ez az Akarat a manifesztáció pontossága révén gyönyörű formákat hoz létre. A Kifejező Akarat befolyása alatt gondoskodsz a legkisebb részletekről is. Figyelmet szentelsz annak, hogy megbizonyosodj, hogy minden részlet jól illik egymáshoz, és illeszkedik az egészbe.
Tapasztald a helyes cselekvést, és a helyes időzítést
A Kifejező Akarathoz kapcsolódva helyes cselekedeteket helyes időzítéssel hajthatsz végre. Figyeld meg, mikor érzel késztetést, hogy tegyél valamit, vagy leállj. Lehet, hogy késztetést érzel, de aztán az időzítés nem illeszkedik életed kiterjesztettebb céljához és az univerzum áramlásához [flow]. Figyeld meg, hogyan tudod érzékelni a ’helyes időzítést’. Melyik dolgok indítanak el téged, és melyek nem? Mit kínál neked az univerzum éppen most? Átmenetileg engedd el azokat a dolgokat, melyeket szerettél volna, hogy bekövetkezzenek, ha még nem történtek meg. Cselekedj azon lehetőségek szerint, melyeket az univerzum most kínál neked. Játssz a helyes időzítés érzésével, és azzal, hogy átmenetileg háttérbe helyezed azokat a dolgokat, melyek még nincsenek készen arra, hogy elinduljanak és manifesztálódjanak. Amikor itt az idő, nem fogod továbbra is lezártnak érezni az ajtókat, nem kell nyomulnod, vagy harcolnod, hogy megtörténjen.
Ez az akarat az, amelyik rendet hoz a káoszba. Azon területek, ahol összevisszaságban vannak a dolgok, egyszerűen azok a területek, melyeknek nagyobb szükségük van a rájuk irányított ’isteni rend’ energiára. Továbbíthatod ezt az energiát életed bármely területére, ahol összegabalyodottnak, rendezetlennek érzed magad, vagy az általad keresettnél kevésbé szép a mintázata. Továbbíthatod ezt az energiát bármely területre, melyen több szépséget, rendezettséget, harmonikus mintázatot szeretnél létrehozni – a művészi tevékenységedbe, a kapcsolataidba, életcélod vagy karriered kapcsán.
Miközben meghívod ezt a Nagyot, összekapcsolódsz vele, és összevegyíted tudatosságodat az övével, Ő meg fogja nyitni tudatosságát számodra, segítve annak megértését, hogyan manifesztáld az isteniséget formában. Hajlandóságod, hogy feladd elvárásaidat az eredmények formáját és időzítését illetően, valamint az erre a kapcsolatra irányuló kérésed intenzitása és őszintesége a fő gyorsító [tényezői] az e Nagy által kínált tudatosság [különböző] minőségei kibontakozásának.
Ahogy tapasztalod ezt a hatalmas szeretetet és erőteljes energiát, tudd, hogy ez a belső alapja tudatosságodnak, hogy elhozza az Isteni tervet a lényed fizikai manifesztációjába. Mialatt az Isteni Manifesztálás éppen folyamatban van, tudj róla, hogy minden egyes alkalommal, amikor létrehozod ezt a mély kapcsolatot a Kifejező Akarattal, a tudatosságod nagyobb tökéletességgel lesz képes kifejezni minden egyes gondolatot, érzést és cselekedetet. Ez az egyszer megalapozott isteni kapcsolat minden alkalommal fel fogja építeni magát, hogy elérd a Kifejező Akaratot.
E folyamat figyelemreméltóan fel fog gyorsulni, amikor figyelmet szentelsz az e Naggyal való kapcsolat létrehozása folyamán feltámadó bármely érzelmednek, vagy gondolatodnak. Például, ha zavarodottság van, ami elvonja a figyelmedet a meditációról, meghívhatod a Mennyei Akarat végtelen fényét, hogy kiterjesszen, és feloldja mindazt, ami blokkol téged – majd folytathatod [a meditációt]. Ahogy mind többet és többet dolgozol a Hetedik Sugárral és a Szent Lánggal, és mind befogadóbbá válsz ezekre az isteni minőségekre, fel fogod ismerni a rád várakozó korlátlan erőt, hogy az átölelhessen.
Jelen van az emelkedettség hatalmas érzése, melyet megtapasztalhatsz, miközben a Kifejező Akarattal dolgozol – mert [az Akarat] ellát téged ’eszközökkel’ és annak megértésével, hogyan törhetsz át a múltbelinél sokkal könnyebben a manifesztálás akadályain. Ahogy eltűnnek az akadályok, helyükbe a Mennyei Manifesztálás megértése lép, a rendíthetetlen Igazságba vetett bizalom és meggyőződés. Ez az Igazság a Forrás, és az ok maga, mely alapjául szolgál az összes manifesztációnak.
Hívd meg a Kifejező Akaratot, és engedd, hogy elmélyítse benned a következő minőségeket:
• Megnövekedett belső erő, állhatatosság, bátorság, önbizalom, rendületlenség, gondosság a részletekben, pontosság, fókusz és türelem a formák teremtésében.
• Megtisztítja a testedet, az érzelmeidet, az elmédet. Imagináld a fény Átváltoztató Lángját, mely keresztülhalad a testeden, kiszabadítva a nemkívánatos, alacsonyabb energiákat.
• Jobban kifejezi életedben az isteni Tervet, bármelyik területen is dolgozol.
• Kifejezi lelkedet és Isteni Énedet a környezetedben, a körülményeidben, választásaidban, döntéseidben és életed minden területén.
• Megváltoztatja életritmusodat, ha túlhajszolt vagy, túl elfoglalt, rosszul szervezett életed, vagy szabályosabb, békésebb ritmusban szeretnél élni.
• Olyan formákat teremt, melyek kifejezik Isteni Énedet.
• Megszervezi a munkádat, a családi életedet, vagy teremtő erőfeszítéseidet, melyekkel szépséget és hosszú életű formákat teremtesz, melyek kifejezik mögöttes [létezésük hátterében álló] céljaikat.
• [A Kifejező Akarat] segít téged, hogy több szép formát hozz be az életedbe a manifesztáció pontosságán keresztül; hogy segítsen a legkisebb részletek [fontosságára is] ráébredni, és gondjukat viselni, megbizonyosodva arról, hogy a részek helyesen illeszkednek egymáshoz, és az egészbe.
• Még az eredetileg elképzeltnél is szebb formát hoz létre életed néhány területén, vagy valamiben, amin dolgozol.
• [Az Akarat] segédkezik neked valaminek a megteremtésében, amin dolgozol, több figyelemmel, gondossággal, pontossággal, fókusszal, türelemmel és szeretettel – melyeket belevihetsz [a munkádba].
• Létbe hozza a helyes cselekvést a megfelelő időzítéssel. Ha erőlködsz, hogy megtegyél valamit, állj le! Időzítésed nem illeszkedik életed céljához, és az univerzum áramlásához [flow]. Engedd el, és tedd azok közé a dolgok közé, melyek nem történnek meg. Cselekedj az univerzum által kínált lehetőségek szerint.
• Rendet csepegtet a rendetlenségbe, káoszba és diszharmóniába életed bármely területén, és átalakítja azt [a területet], amely jobb struktúrát, több rendet, helyesebb ritmust igényel, és kevesebb mozgalmasságot, elfoglaltságot, illetve kívül esik az áramláson [flow].
A Szent Láng [eredetiben: ’Sacred Flame’] meghívása a Hetedik Sugár [által kínált lehetőségeken] keresztül
A Hetedik Sugár kifejleszti képességedet, hogy magadhoz, vonzd, fókuszáld, formáld és kisugározd a spirituális energiát, így az általad magadhoz vonzott formák és körülmények mesterévé válhatsz. E sugár az, amelyik megerősíti képességedet [és megnöveli lehetőségeidet], hogy megidézd a spirituális energiákat. Az univerzum olyan elsődleges [vagy ős-] energiából keletkezett, mely válaszol szándékodra, érzéseidre, gondolataidra és kimondott szavaidra. Ez az ősenergia, ez a fény-anyag gyönyörű, harmonikus, tiszta, intelligens, engedelmes és semleges. Körülményekként és formákként manifesztálódik.
„Minőséggel látod el” ezt az energiát gondolataiddal és érzelmeiddel, és az mindig munkába lép, és megteremti mindazt, ami megfelel azon energia minőségének, mellyel átitattad. Az általad most tapasztalt körülmények abból az energiaminőségből származnak, melyet kiküldtél, ahogy formáltad ezt az elsődleges [ős]energiát.
Használd a Szent Átváltoztató Lángot, hogy megtisztulj a negatív állapotoktól
A Szent Átváltoztató Láng ajándék az emberiség számára, melyet a Hetedik Sugár kínál. Ez a Szent Láng a Hetedik Sugár esszenciája, és gyakran úgy néz ki, mint az Ibolya Láng [Violet Flame] – és így is nevezik. Az ibolya színt sokáig társították a spiritualitással. Ez a látható spektrum legmagasabb frekvenciája, és segít a fény magasabb oktávjába való átmenetben.
Használhatod ezt a Szent Lángot, mint olyan valami megtisztításának egyik módját, ami „elrontja az [ős]energiát”, így például a félelem, harag, kétség, az elmúlt negatív állapotok és körülmények. Amikor „elrontod” az energiát, akkor negatív, kellemetlen körülményeket és formákat teremtesz, melyek a hiányt, a korlátozottságot tükrözik, vagy csapdába ejtenek, beleragasztanak téged valamibe. A Szent Átváltoztató Lánggal megváltoztathatod, amit magadhoz vonzottál és kiküldtél, és így megváltoztathatod életedet és körülményeidet.
Kapcsolódás a Szent Lánghoz [Sacred Flame]
Hogy dolgozhass az Ibolya lánggal, hozd magad nyugodt, középponti állapotba. Imagináld [vagy képzeld el] a Szent Átváltoztató Lángot magad előtt, legalább 9 láb [kb. 2,75 méter] magasnak. Csak figyeld egy ideig, észrevéve, hogy miközben nézed, egyre békésebbé válsz. Ez a Szent Láng intelligens és tudatában van jelenlétednek. Közvetlenül Istentől származik.
Imaginációdban kerülj közelebb a Szent lánghoz, érezd kisugárzását és energiáját, amely szeretetet, gyógyulást és békét kínál neked. Kerülj közelebb, egyenesen bele e Láng közepébe, amíg mindenütt ott van körülötted. Ha nem kényelmetlen számodra, képzeld el, hogy a Szent Láng közepében állsz, mely körülötted mindenfelé lángol.
Az energia átváltoztatása a Szent Lánggal
Az Átváltoztató Ibolya Lángnak megvan az ereje, hogy átváltoztassa, az okot, a hatást, és még a múlt hibáinak emlékét is. Átalakíthatja a negatív érzelmeket és érzéseket, fénnyé változtatva energiájukat. Segíthet neked elmúlt cselekedeteid hatásának eltörlésében, melyek negatív eseményeket vonzanak hozzád. Segíthet neked elméd, tested, érzelmeid téged visszatartó, alacsonyabb energiáinak megtisztításában.
A Szent Láng elősegíti, hogy jótékony körülményeket teremts magad körül. Segít téged a stressz, a szorongás, a kétségek elengedésében, a béke és harmónia érzésével helyettesítve azokat. Miközben átváltoznak sűrű, alacsonyabb energiáid, vibrációd növekszik, könnyebbé téve, hogy kifejezd Isteni Énedet az életedben minden formában, kapcsolatban, tevékenységben és körülményben.
Használd a Szent Átváltoztató Lángot, hogy átalakítsd
mentális, érzelmi, éter- és fizikai testedet
Hozd keresztül a Lángot a mentális testeden. Imagináld, hogy elégeti és átváltoztatja összes negatív emlékedet, régi kondícionálásodat, illúziódat, korlátozó fogalmaidat, negatív gondolataidat, magad és mások számára ártalmas gondolataidat, és minden más, téged visszatartó mentális energiádat. Hadd égjen el minden gondolatod, mely tovább már nem hasznos számodra, a régi programjaid és hiedelmeid, tökéletlen gondolataid, és mindazok a gondolatok, melyek egy alacsonyabb fejlődési szinthez tartoznak. Kérd, hogy változzon át, bármely, a jövővel kapcsolatos korlátozó gondolatod, így megnyílhatsz egy jobb és még magasabb jövő gondolatai számára. Tudj róla, hogy az összes átváltoztatott energia visszatér az univerzális energia tárolójába [tartalékkészletébe], ahol felhasználható egyéb célokra.
Aztán hozd keresztül érzelmi testeden a Szent Lángot. Engedd, hadd égesse el a félelmeket, a kétségeket, a szorongásokat és az összes olyan érzelmi állapotot, amely visszatart attól, hogy Isteni Éned legyél. Tudd, hogy ez az energia mindenre hat, és nincs olyan energia, melyet ne tudna magasabb formájúvá változtatni.
Hozd a Szent Lángot étertestedbe, a fény hálózatába, mely körülveszi a fizikai testedet, és tartalmazza azokat a mintázatokat, melyre a fizikai tested ráépült. Feljegyzi az idők során szerzett összes tapasztalatodat, ahogyan az energiát és vibrációt használod. Mielőtt az érzelmek és gondolatok manifesztálódnának a fizikai világban, előtte át kell szűrődniük étertesteden.
Miközben keresztülhozod a Szent Lángot étertesteden, képzeld el, hogy elégeti az összes feljegyzést, ahol hibáztál, vagy nem belső fényednek megfelelően éltél. Elégeti, átváltoztatja mindenfajta tökéletlenség összes emlékét. Hadd égjen el az öregedés, a szétesettség, a fájdalom és a szenvedés összes feljegyzése. Engedd, hadd távozzon minden ok, amely negatív hatásokhoz vezetett.
Következőleg keresztülhozhatod a Szent Lángot a fizikai testeden, elégetve az összes tisztátalanságot, tökéletlenséget, és mindazokat a helyeket, ahol nem tudod megtartani Isteni Éned fényét és ragyogását.
Sok módja van annak, ahogyan a Szent Lángot használhatod. Minden reggel, amikor felébredsz, vagy a napi meditációdban, kérd a Szent Lángot, hogy takarítsa ki és tisztítsa meg alacsonyabb testeidet (elmédet, érzelmeidet, éteri és fizikai testedet), így az egész napod során visszatükrözheted Isteni Éned fényét. Miközben elalszol, kérd az Ibolya lángot, hogy változtassa át, égesse el mindazokat az energiákat, melyeket összeszedtél a napod során, és a jövőben akadályt képezhetnek. Kérd, hogy változtassa meg vibrációdat, így többé ne szedd össze, és ne rezonálj együtt számodra korlátozó, akadályozó vagy romboló gondolatokkal és érzelmekkel.
Ahogy energiád tisztábbá és még szebbé válik, ez lehetővé teszi Isteni éned fényének, hogy keresztülragyogjon lényed minden szintjén. Ezután mindaz, amit manifesztálsz, vissza fogja tükrözni Isteni Éned tökéletességét és szépségét. Mindaz, amit teremtesz, célod visszatükröződése, és életed isteni Tervének beteljesítése lesz, és örömöt, harmóniát, békét, szeretetet és az összes jó dolgot el fogja neked hozni.
A Szent Átváltoztató Láng egyik fontos aspektusa, hogy van benne egy ’erősödési [halmozódási] momentum’, ami gyarapszik megértésével és folyamatos használatával. Az Ibolya Láng olyan, mint bármely új folyamat, melyet tanulsz. Először elolvashatod milyen hozadékai vannak, és hogyan kell használni, de csak utána tapasztalod meg erejét, vagy hatásosságát. Ahogy a Szent láng egyre inkább tudatosságod és tapasztalatod részévé válik, növekszik ereje, hogy értékké legyen számodra. A Szent Láng csak annyira erős, amennyire megvalósítod, és lehetővé teszed. Folyamatos használata megnöveli erejét és átalakító-képességét, és átváltoztatja az összes negatív, korlátozó, bebörtönzött energiát, melyek csapdába eshettek benned az alacsonyabb vibrációban és életedben.
Kínálj áldást a világnak
Ha szeretnél a világnak áldást felajánlani, imagináld a Szent Átváltoztató Lángot a Földet körülvevőnek. Képzeld el, hogy a Föld benne van ebben a Lángban, és érzékeld ahogy elégeti és megtisztítja mindenki mentális, érzelmi, éteri és fizikai testét a Földön. Lásd átváltozni az emberiség összes láthatatlan kisugárzását: az összes dühöt, gyűlöletet, illúziót, és félreértést, melyek elfátyolozzák az emberek Isteni Énjeinek fényét. Minden általad küldött áldás felhasználható energiaként tér vissza hozzád, melyet megnövelt a befogadott áldás.
Amikor azt mondod „én vagyok…” [ahogy az angol minden egyes szám első személyű kijelentésben mondja], akkor mi követi ezt?
Minden magadról alkotott kijelentéssel jó vagy rossz minőséggel ruházod fel az energiát. Különlegesen erőteljes állítás az, amelyik „I Am”-mel [én vagyokkal] kezdődik – meghatározza, hogy mit vonzol magadhoz. Az „én vagyok” kimondása megidézi a spirituális energiákat, és meghatározza valóságod megteremtésének módját. Ebből a kijelentésből az „én” [I] megidézi Isteni Éned erejét és szeretetét, lényed magját, magát a Tudatosságot.
Figyelj bármikor, ha kimondod „én vagyok” [vagy magyarul csak „vagyok”]. Követi-e ezt a kijelentést a hiány, a korlátozottság, a kétség, vagy önmagad más negatív visszatükrözése? Ha igen, változtasd meg állításodat valami pozitívra magadról, például ÉN gazdag, örömteli, egészséges, sikeres, stb. VAGYOK. Amikor pozitív minőséggel látod el az energiát, új és több hozadékkal kecsegtető körülmények megteremtését hozod mozgásba magad számára. Sok csodálatos, pozitív valóságot teremtő megerősítés felhasználására látogasd meg Napi Megerősítő Szobánkat [eredetiben: Daily Affirmation Room – egy csomó korrektül megfogalmazott pozitív megerősítés található ott].
Emlékezz, hogy Te VAGY az univerzum; nemcsak az Én vagy, aki befogad valamit a lelkedtől, hanem maga a lelked VAGY. Nemcsak az én vagy, aki valamit befogad az Isteni Énedtől, hanem maga az Isteni Éned VAGY. Nemcsak az én vagy, aki valamit befogad a Mennyei Akaratból, hanem maga a Mennyei Akarat VAGY. Szánj rá egy pillanatot és mondd ki. „ÉN VAGYOK a lélek. ÉN VAGYOK az Isteni Én. ÉN VAGYOK a Mennyei Akarat. ÉN VAGYOK:” /Orin tanítása a Mennyei Akarat hét minőségéről fordította:Lechnitzky Magdolna,és Szigeti Antal/