2013. augusztus 5., hétfő

TE mit látsz?

                                                                             

Azt látom, amit te is láthatnál, itt és most, de te a rosszul fókuszált figyelmed miatt nem figyelsz önmagadra. A te elméd csak dolgokkal, emberekkel és gondolatokkal foglalkozik, önmagaddal soha. Állítsd önmagadat a fókuszba, válj tudatossá saját létezésedre. Lásd, hogyan működsz, figyeld meg tetteid indítékait és következményeit. Tanulmányozd a börtönt, amit figyelmetlenséged miatt építettél önmagad köré. Annak megértésével, hogy ki nem vagy, jutsz el önmagad megismeréséhez. Az önmagad felé fordulás elutasításon, elvetésen keresztül vezet. Egy dolog biztos: a valóság nem képzelet szülte, nem az elme terméke. Még ha az 'én vagyok' érzése nem is folytonos, mégis hasznos iránytű; megmutatja, hogy hol kell keresni, de azt nem, hogy mit. Csak vizsgáld meg alaposan. Mihelyt meggyőződtél róla, hogy semmilyen más hitelt érdemlő dolgot nem tudsz önmagadról mondani, azon kívül, hogy ‟én vagyok‟, és hogy semmi olyan nincs, ami rámutathatna, hogy mi lehet az Éned, az ‟én vagyok‟ iránti szükségleted elmúlik – nem lesz többé szándékod szavakkal kifejezni, hogy mi vagy. Mindössze arra van szükség, hogy megszabadulj önmagad definiálásának hajlamától. Minden definíció a testedre vonatkozik csak, és annak megnyilvánulásaira. Amint a test kényszerképzete elmúlik, spontán módon, és erőfeszítés nélkül visszatérsz természetes állapotodba. Az egyetlen különbség közöttünk az, hogy én tudatában vagyok természetes állapotomnak, míg te a gondolataidba vagy merülve. Mint ahogy az arany ékszer sem értékesebb az aranypornál, hacsak az elme azzá teszi, ugyanúgy vagyunk mi azonosak a létben – csak megjelenésünkben különbözünk. Ezt csak kellő komolysággal, mindennapi és -órábani kereséssel, érdeklődéssel, kutatással, életünknek e felfedező munkának való átadásával fedezzük fel./ Sri Nisargadatta Maharaj/

2013. augusztus 2., péntek

A Mennyei Akarat hetedik minősége: A Kifejező Akarat .- az isteniség megteremtése formában.

                                                                           

A hetedik sugár - a Kifejező Akarat: a Felső és az Alsó találkozik
A hetedik sugár a Mennyei Akarat azon minőségét sugározza ki, melyet Kifejező akaratnak nevezünk – olyan energia mely összehozza a szellemet és az anyagot. Ennek szerepe, hogy tökéletes formákat hozzon manifesztációba, melyek kifejezik az isteniség szépségét és fényét. Szokták Manifesztáló sugárnak, Ibolya[színű] Sugárnak, vagy a Ceremoniális Rend sugarának is nevezni.
Ebben a cikkben arra fogok fókuszálni, hogyan dolgozhatsz e sugár Mennyei Akarat[hoz kapcsolódó] minőségével, melyet Kifejező Akaratnak hívnak, és amelyet a Hetedik Sugár esszenciális energiájaként meghívhatsz és felhasználhatsz Szakrális [vagy megszentelt] Átváltoztató Lángként is. A Hetedik Sugár minőségei sok lehetőséget kínálnak neked, hogy átalakítsd az életedet és a tudatosságodat, és kifejezi lelkedet és Isteni Énedet az összes formán, körülményen, tevékenységen, kapcsolaton és helyzeten keresztül az életedben.
Dolgozz a Kifejező Akarattal, hogy isteniséget teremts a formában
A Kifejező Akarat elő[térbe] hozza azt az energiát, amely olyan formák, struktúrák és szervezetek teremtését ösztönzi, melyek kifejezik az isteni ideálokat és az Isteni Tervet, minden egyes ember, és az emberiség, mint egész számára.
A Kifejező Akarat segít téged, hogy összevegyülj és eggyé válj lelkeddel és Isteni Éneddel. Az erő szavai ennél az Akaratnál: „A Felső és az Alsó találkozik”. Ez segít neked, Isteni Énednek, hogy elhozd korlátlan fényedet, spirituális erődet, örömödet, bölcsességedet és szeretetedet személyiséged énjének. A Mennyei Akarat e minősége segít olyan formák, körülmények és kapcsolatok megteremtésében, melyek visszatükrözik lelkedet és Isteni Énedet, elhozva az eget [a Mennyet] a Földre.
E Mennyei Akarat alatt a manifesztálás nem a kívánságon és az álmod(oz)áson keresztül megy végbe, hanem tervezésen, szervezésen, illetve azon keresztül, hogy tiszta elmével (Cselekvő Akarat) és tiszta motívum erején keresztül (Előidéző Akarat) megtesszük azokat a gyakorlati, józan ész által diktált lépéseket, melyek adódnak [vagyis kézenfekvőnek tűnnek].
Ezen Akarat legmagasabb kifejeződéseinek egyike a szervezet
A jólszervezett struktúrák hosszú életűek; hosszú ideig fennmaradnak. Minden elemük kiegyensúlyozott; egyénileg az emberek és összes része és viszonyuk az összes többihez támogatják az egész precíz működését. Megláthatod ezt a természetben, ahol minden rész hozzájárul az élet egészének egyensúlyban tartásához.
A Kifejező Akarat, a Hetedik Sugár szorosan együttműködik az Egyesítő Akarattal, mely kiterjeszti lát(om)ásodat az egységre és az élet egészére. A jólszervezett struktúrák hosszú életűek, mert az egyén hatókörét és látomását messze túlhaladó perspektívából teremtődtek. Ez a kiterjedtebb lát(om)ás aztán kifejeződik mindabban ami manifesztálódik.
Ez az Akarat a manifesztáció pontossága révén gyönyörű formákat hoz létre. A Kifejező Akarat befolyása alatt gondoskodsz a legkisebb részletekről is. Figyelmet szentelsz annak, hogy megbizonyosodj, hogy minden részlet jól illik egymáshoz, és illeszkedik az egészbe.
Tapasztald a helyes cselekvést, és a helyes időzítést
A Kifejező Akarathoz kapcsolódva helyes cselekedeteket helyes időzítéssel hajthatsz végre. Figyeld meg, mikor érzel késztetést, hogy tegyél valamit, vagy leállj. Lehet, hogy késztetést érzel, de aztán az időzítés nem illeszkedik életed kiterjesztettebb céljához és az univerzum áramlásához [flow]. Figyeld meg, hogyan tudod érzékelni a ’helyes időzítést’. Melyik dolgok indítanak el téged, és melyek nem? Mit kínál neked az univerzum éppen most? Átmenetileg engedd el azokat a dolgokat, melyeket szerettél volna, hogy bekövetkezzenek, ha még nem történtek meg. Cselekedj azon lehetőségek szerint, melyeket az univerzum most kínál neked. Játssz a helyes időzítés érzésével, és azzal, hogy átmenetileg háttérbe helyezed azokat a dolgokat, melyek még nincsenek készen arra, hogy elinduljanak és manifesztálódjanak. Amikor itt az idő, nem fogod továbbra is lezártnak érezni az ajtókat, nem kell nyomulnod, vagy harcolnod, hogy megtörténjen.
Ez az akarat az, amelyik rendet hoz a káoszba. Azon területek, ahol összevisszaságban vannak a dolgok, egyszerűen azok a területek, melyeknek nagyobb szükségük van a rájuk irányított ’isteni rend’ energiára. Továbbíthatod ezt az energiát életed bármely területére, ahol összegabalyodottnak, rendezetlennek érzed magad, vagy az általad keresettnél kevésbé szép a mintázata. Továbbíthatod ezt az energiát bármely területre, melyen több szépséget, rendezettséget, harmonikus mintázatot szeretnél létrehozni – a művészi tevékenységedbe, a kapcsolataidba, életcélod vagy karriered kapcsán.
Miközben meghívod ezt a Nagyot, összekapcsolódsz vele, és összevegyíted tudatosságodat az övével, Ő meg fogja nyitni tudatosságát számodra, segítve annak megértését, hogyan manifesztáld az isteniséget formában. Hajlandóságod, hogy feladd elvárásaidat az eredmények formáját és időzítését illetően, valamint az erre a kapcsolatra irányuló kérésed intenzitása és őszintesége a fő gyorsító [tényezői] az e Nagy által kínált tudatosság [különböző] minőségei kibontakozásának.
Ahogy tapasztalod ezt a hatalmas szeretetet és erőteljes energiát, tudd, hogy ez a belső alapja tudatosságodnak, hogy elhozza az Isteni tervet a lényed fizikai manifesztációjába. Mialatt az Isteni Manifesztálás éppen folyamatban van, tudj róla, hogy minden egyes alkalommal, amikor létrehozod ezt a mély kapcsolatot a Kifejező Akarattal, a tudatosságod nagyobb tökéletességgel lesz képes kifejezni minden egyes gondolatot, érzést és cselekedetet. Ez az egyszer megalapozott isteni kapcsolat minden alkalommal fel fogja építeni magát, hogy elérd a Kifejező Akaratot.
E folyamat figyelemreméltóan fel fog gyorsulni, amikor figyelmet szentelsz az e Naggyal való kapcsolat létrehozása folyamán feltámadó bármely érzelmednek, vagy gondolatodnak. Például, ha zavarodottság van, ami elvonja a figyelmedet a meditációról, meghívhatod a Mennyei Akarat végtelen fényét, hogy kiterjesszen, és feloldja mindazt, ami blokkol téged – majd folytathatod [a meditációt]. Ahogy mind többet és többet dolgozol a Hetedik Sugárral és a Szent Lánggal, és mind befogadóbbá válsz ezekre az isteni minőségekre, fel fogod ismerni a rád várakozó korlátlan erőt, hogy az átölelhessen.
Jelen van az emelkedettség hatalmas érzése, melyet megtapasztalhatsz, miközben a Kifejező Akarattal dolgozol – mert [az Akarat] ellát téged ’eszközökkel’ és annak megértésével, hogyan törhetsz át a múltbelinél sokkal könnyebben a manifesztálás akadályain. Ahogy eltűnnek az akadályok, helyükbe a Mennyei Manifesztálás megértése lép, a rendíthetetlen Igazságba vetett bizalom és meggyőződés. Ez az Igazság a Forrás, és az ok maga, mely alapjául szolgál az összes manifesztációnak.
Hívd meg a Kifejező Akaratot, és engedd, hogy elmélyítse benned a következő minőségeket:
• Megnövekedett belső erő, állhatatosság, bátorság, önbizalom, rendületlenség, gondosság a részletekben, pontosság, fókusz és türelem a formák teremtésében.
• Megtisztítja a testedet, az érzelmeidet, az elmédet. Imagináld a fény Átváltoztató Lángját, mely keresztülhalad a testeden, kiszabadítva a nemkívánatos, alacsonyabb energiákat.
• Jobban kifejezi életedben az isteni Tervet, bármelyik területen is dolgozol.
• Kifejezi lelkedet és Isteni Énedet a környezetedben, a körülményeidben, választásaidban, döntéseidben és életed minden területén.
• Megváltoztatja életritmusodat, ha túlhajszolt vagy, túl elfoglalt, rosszul szervezett életed, vagy szabályosabb, békésebb ritmusban szeretnél élni.
• Olyan formákat teremt, melyek kifejezik Isteni Énedet.
• Megszervezi a munkádat, a családi életedet, vagy teremtő erőfeszítéseidet, melyekkel szépséget és hosszú életű formákat teremtesz, melyek kifejezik mögöttes [létezésük hátterében álló] céljaikat.
• [A Kifejező Akarat] segít téged, hogy több szép formát hozz be az életedbe a manifesztáció pontosságán keresztül; hogy segítsen a legkisebb részletek [fontosságára is] ráébredni, és gondjukat viselni, megbizonyosodva arról, hogy a részek helyesen illeszkednek egymáshoz, és az egészbe.
• Még az eredetileg elképzeltnél is szebb formát hoz létre életed néhány területén, vagy valamiben, amin dolgozol.
• [Az Akarat] segédkezik neked valaminek a megteremtésében, amin dolgozol, több figyelemmel, gondossággal, pontossággal, fókusszal, türelemmel és szeretettel – melyeket belevihetsz [a munkádba].
• Létbe hozza a helyes cselekvést a megfelelő időzítéssel. Ha erőlködsz, hogy megtegyél valamit, állj le! Időzítésed nem illeszkedik életed céljához, és az univerzum áramlásához [flow]. Engedd el, és tedd azok közé a dolgok közé, melyek nem történnek meg. Cselekedj az univerzum által kínált lehetőségek szerint.
• Rendet csepegtet a rendetlenségbe, káoszba és diszharmóniába életed bármely területén, és átalakítja azt [a területet], amely jobb struktúrát, több rendet, helyesebb ritmust igényel, és kevesebb mozgalmasságot, elfoglaltságot, illetve kívül esik az áramláson [flow].
A Szent Láng [eredetiben: ’Sacred Flame’] meghívása a Hetedik Sugár [által kínált lehetőségeken] keresztül
A Hetedik Sugár kifejleszti képességedet, hogy magadhoz, vonzd, fókuszáld, formáld és kisugározd a spirituális energiát, így az általad magadhoz vonzott formák és körülmények mesterévé válhatsz. E sugár az, amelyik megerősíti képességedet [és megnöveli lehetőségeidet], hogy megidézd a spirituális energiákat. Az univerzum olyan elsődleges [vagy ős-] energiából keletkezett, mely válaszol szándékodra, érzéseidre, gondolataidra és kimondott szavaidra. Ez az ősenergia, ez a fény-anyag gyönyörű, harmonikus, tiszta, intelligens, engedelmes és semleges. Körülményekként és formákként manifesztálódik.
„Minőséggel látod el” ezt az energiát gondolataiddal és érzelmeiddel, és az mindig munkába lép, és megteremti mindazt, ami megfelel azon energia minőségének, mellyel átitattad. Az általad most tapasztalt körülmények abból az energiaminőségből származnak, melyet kiküldtél, ahogy formáltad ezt az elsődleges [ős]energiát.
Használd a Szent Átváltoztató Lángot, hogy megtisztulj a negatív állapotoktól
A Szent Átváltoztató Láng ajándék az emberiség számára, melyet a Hetedik Sugár kínál. Ez a Szent Láng a Hetedik Sugár esszenciája, és gyakran úgy néz ki, mint az Ibolya Láng [Violet Flame] – és így is nevezik. Az ibolya színt sokáig társították a spiritualitással. Ez a látható spektrum legmagasabb frekvenciája, és segít a fény magasabb oktávjába való átmenetben.
Használhatod ezt a Szent Lángot, mint olyan valami megtisztításának egyik módját, ami „elrontja az [ős]energiát”, így például a félelem, harag, kétség, az elmúlt negatív állapotok és körülmények. Amikor „elrontod” az energiát, akkor negatív, kellemetlen körülményeket és formákat teremtesz, melyek a hiányt, a korlátozottságot tükrözik, vagy csapdába ejtenek, beleragasztanak téged valamibe. A Szent Átváltoztató Lánggal megváltoztathatod, amit magadhoz vonzottál és kiküldtél, és így megváltoztathatod életedet és körülményeidet.
Kapcsolódás a Szent Lánghoz [Sacred Flame]
Hogy dolgozhass az Ibolya lánggal, hozd magad nyugodt, középponti állapotba. Imagináld [vagy képzeld el] a Szent Átváltoztató Lángot magad előtt, legalább 9 láb [kb. 2,75 méter] magasnak. Csak figyeld egy ideig, észrevéve, hogy miközben nézed, egyre békésebbé válsz. Ez a Szent Láng intelligens és tudatában van jelenlétednek. Közvetlenül Istentől származik.
Imaginációdban kerülj közelebb a Szent lánghoz, érezd kisugárzását és energiáját, amely szeretetet, gyógyulást és békét kínál neked. Kerülj közelebb, egyenesen bele e Láng közepébe, amíg mindenütt ott van körülötted. Ha nem kényelmetlen számodra, képzeld el, hogy a Szent Láng közepében állsz, mely körülötted mindenfelé lángol.
Az energia átváltoztatása a Szent Lánggal
Az Átváltoztató Ibolya Lángnak megvan az ereje, hogy átváltoztassa, az okot, a hatást, és még a múlt hibáinak emlékét is. Átalakíthatja a negatív érzelmeket és érzéseket, fénnyé változtatva energiájukat. Segíthet neked elmúlt cselekedeteid hatásának eltörlésében, melyek negatív eseményeket vonzanak hozzád. Segíthet neked elméd, tested, érzelmeid téged visszatartó, alacsonyabb energiáinak megtisztításában.
A Szent Láng elősegíti, hogy jótékony körülményeket teremts magad körül. Segít téged a stressz, a szorongás, a kétségek elengedésében, a béke és harmónia érzésével helyettesítve azokat. Miközben átváltoznak sűrű, alacsonyabb energiáid, vibrációd növekszik, könnyebbé téve, hogy kifejezd Isteni Énedet az életedben minden formában, kapcsolatban, tevékenységben és körülményben.
Használd a Szent Átváltoztató Lángot, hogy átalakítsd
mentális, érzelmi, éter- és fizikai testedet
Hozd keresztül a Lángot a mentális testeden. Imagináld, hogy elégeti és átváltoztatja összes negatív emlékedet, régi kondícionálásodat, illúziódat, korlátozó fogalmaidat, negatív gondolataidat, magad és mások számára ártalmas gondolataidat, és minden más, téged visszatartó mentális energiádat. Hadd égjen el minden gondolatod, mely tovább már nem hasznos számodra, a régi programjaid és hiedelmeid, tökéletlen gondolataid, és mindazok a gondolatok, melyek egy alacsonyabb fejlődési szinthez tartoznak. Kérd, hogy változzon át, bármely, a jövővel kapcsolatos korlátozó gondolatod, így megnyílhatsz egy jobb és még magasabb jövő gondolatai számára. Tudj róla, hogy az összes átváltoztatott energia visszatér az univerzális energia tárolójába [tartalékkészletébe], ahol felhasználható egyéb célokra.
Aztán hozd keresztül érzelmi testeden a Szent Lángot. Engedd, hadd égesse el a félelmeket, a kétségeket, a szorongásokat és az összes olyan érzelmi állapotot, amely visszatart attól, hogy Isteni Éned legyél. Tudd, hogy ez az energia mindenre hat, és nincs olyan energia, melyet ne tudna magasabb formájúvá változtatni.
Hozd a Szent Lángot étertestedbe, a fény hálózatába, mely körülveszi a fizikai testedet, és tartalmazza azokat a mintázatokat, melyre a fizikai tested ráépült. Feljegyzi az idők során szerzett összes tapasztalatodat, ahogyan az energiát és vibrációt használod. Mielőtt az érzelmek és gondolatok manifesztálódnának a fizikai világban, előtte át kell szűrődniük étertesteden.
Miközben keresztülhozod a Szent Lángot étertesteden, képzeld el, hogy elégeti az összes feljegyzést, ahol hibáztál, vagy nem belső fényednek megfelelően éltél. Elégeti, átváltoztatja mindenfajta tökéletlenség összes emlékét. Hadd égjen el az öregedés, a szétesettség, a fájdalom és a szenvedés összes feljegyzése. Engedd, hadd távozzon minden ok, amely negatív hatásokhoz vezetett.
Következőleg keresztülhozhatod a Szent Lángot a fizikai testeden, elégetve az összes tisztátalanságot, tökéletlenséget, és mindazokat a helyeket, ahol nem tudod megtartani Isteni Éned fényét és ragyogását.
Sok módja van annak, ahogyan a Szent Lángot használhatod. Minden reggel, amikor felébredsz, vagy a napi meditációdban, kérd a Szent Lángot, hogy takarítsa ki és tisztítsa meg alacsonyabb testeidet (elmédet, érzelmeidet, éteri és fizikai testedet), így az egész napod során visszatükrözheted Isteni Éned fényét. Miközben elalszol, kérd az Ibolya lángot, hogy változtassa át, égesse el mindazokat az energiákat, melyeket összeszedtél a napod során, és a jövőben akadályt képezhetnek. Kérd, hogy változtassa meg vibrációdat, így többé ne szedd össze, és ne rezonálj együtt számodra korlátozó, akadályozó vagy romboló gondolatokkal és érzelmekkel.
Ahogy energiád tisztábbá és még szebbé válik, ez lehetővé teszi Isteni éned fényének, hogy keresztülragyogjon lényed minden szintjén. Ezután mindaz, amit manifesztálsz, vissza fogja tükrözni Isteni Éned tökéletességét és szépségét. Mindaz, amit teremtesz, célod visszatükröződése, és életed isteni Tervének beteljesítése lesz, és örömöt, harmóniát, békét, szeretetet és az összes jó dolgot el fogja neked hozni.
A Szent Átváltoztató Láng egyik fontos aspektusa, hogy van benne egy ’erősödési [halmozódási] momentum’, ami gyarapszik megértésével és folyamatos használatával. Az Ibolya Láng olyan, mint bármely új folyamat, melyet tanulsz. Először elolvashatod milyen hozadékai vannak, és hogyan kell használni, de csak utána tapasztalod meg erejét, vagy hatásosságát. Ahogy a Szent láng egyre inkább tudatosságod és tapasztalatod részévé válik, növekszik ereje, hogy értékké legyen számodra. A Szent Láng csak annyira erős, amennyire megvalósítod, és lehetővé teszed. Folyamatos használata megnöveli erejét és átalakító-képességét, és átváltoztatja az összes negatív, korlátozó, bebörtönzött energiát, melyek csapdába eshettek benned az alacsonyabb vibrációban és életedben.
Kínálj áldást a világnak
Ha szeretnél a világnak áldást felajánlani, imagináld a Szent Átváltoztató Lángot a Földet körülvevőnek. Képzeld el, hogy a Föld benne van ebben a Lángban, és érzékeld ahogy elégeti és megtisztítja mindenki mentális, érzelmi, éteri és fizikai testét a Földön. Lásd átváltozni az emberiség összes láthatatlan kisugárzását: az összes dühöt, gyűlöletet, illúziót, és félreértést, melyek elfátyolozzák az emberek Isteni Énjeinek fényét. Minden általad küldött áldás felhasználható energiaként tér vissza hozzád, melyet megnövelt a befogadott áldás.
Amikor azt mondod „én vagyok…” [ahogy az angol minden egyes szám első személyű kijelentésben mondja], akkor mi követi ezt?
Minden magadról alkotott kijelentéssel jó vagy rossz minőséggel ruházod fel az energiát. Különlegesen erőteljes állítás az, amelyik „I Am”-mel [én vagyokkal] kezdődik – meghatározza, hogy mit vonzol magadhoz. Az „én vagyok” kimondása megidézi a spirituális energiákat, és meghatározza valóságod megteremtésének módját. Ebből a kijelentésből az „én” [I] megidézi Isteni Éned erejét és szeretetét, lényed magját, magát a Tudatosságot.
Figyelj bármikor, ha kimondod „én vagyok” [vagy magyarul csak „vagyok”]. Követi-e ezt a kijelentést a hiány, a korlátozottság, a kétség, vagy önmagad más negatív visszatükrözése? Ha igen, változtasd meg állításodat valami pozitívra magadról, például ÉN gazdag, örömteli, egészséges, sikeres, stb. VAGYOK. Amikor pozitív minőséggel látod el az energiát, új és több hozadékkal kecsegtető körülmények megteremtését hozod mozgásba magad számára. Sok csodálatos, pozitív valóságot teremtő megerősítés felhasználására látogasd meg Napi Megerősítő Szobánkat [eredetiben: Daily Affirmation Room – egy csomó korrektül megfogalmazott pozitív megerősítés található ott].
Emlékezz, hogy Te VAGY az univerzum; nemcsak az Én vagy, aki befogad valamit a lelkedtől, hanem maga a lelked VAGY. Nemcsak az én vagy, aki valamit befogad az Isteni Énedtől, hanem maga az Isteni Éned VAGY. Nemcsak az én vagy, aki valamit befogad a Mennyei Akaratból, hanem maga a Mennyei Akarat VAGY. Szánj rá egy pillanatot és mondd ki. „ÉN VAGYOK a lélek. ÉN VAGYOK az Isteni Én. ÉN VAGYOK a Mennyei Akarat. ÉN VAGYOK:” /Orin tanítása a Mennyei Akarat hét minőségéről fordította:Lechnitzky Magdolna,és Szigeti Antal/