2012. május 28., hétfő

Minden mozgásban van!

                                                                                   
Valahányszor keresztülhaladsz egy fejlődési cikluson, lelkedben mindig egy újabb reménysugár nyílik. De amikor fejetlenség lesz úrrá rajtad, nem jut eszedbe, hogy egyszer már volt jobb is a helyzet. A negatív időszak sohasem állandósul, hiszen mindig minden mozgásban van. Egy mélyebb szinten bizakodsz, de egy másik részed úgy érzi, hogy nagy veszély leselkedik rá. Kétségbeeséssel elveszíted a kapcsolatot az isteni bölcsességeddel. Légy tudatos és hagyd jelen a problémát és közben tudatosan emlékeztesd magadat arra, hogy bizonytalanság bármikor előfordul, de ugyanígy a végén minden kitisztul és megoldódik. Megértés és bizalom lép a zűrzavar helyébe. Bízz tehát benne, hogy amit most átélsz az a fejlődésed része. Világosságot és megértést nyersz majd ebből a tapasztalásból. Ne félj hát!!!

2012. május 18., péntek

Napi útmutató.

                                                                             
Csak is olyan dolgokba fektess energiát,amik számodra jó,és kellemes érzésekkel járnak.Mindig az legyen a szemed előtt amit el akarsz érni,...és amilyen életet szeretnél.Teremtsd meg magadnak ezt a biztonságot nyújtó,és boldog életet azzal,hogy ezeknek a csodálatos dolgoknak adsz energiát,..és hiszel bennük!!Ha viszont a figyelmünk középpontjában a félelem,az aggódás veszi át a szerepet,..és nap mint nap éltetjük energiával,....előbb utóbb hatalmas problémává duzzasztjuk őket, csak kitartó munkával,és nagyon-nagy akarattal lehet megszabadulni tőle.Ne éltessük a rossz dolgokat azzal,hogy teret engedünk neki,ne hagyjuk,hogy uralják az életünket,..és a gondolatainkat!!Figyeljük meg azt a sok szépet,és jó dolgokat ami körülöttünk van,...csak észre kell venni!!.....és ha ezeket az apró örömöket elkezdjük meglátni,....egyszer csak csak azt fogjuk észrevenni,hogy mennyi milliónyi kis csoda történik az életünkben!!  :)

2012. május 17., csütörtök

Tudatos gyógyulás.

                                                       
A FIZIKAI TÜNETEK LELKI HÁTTEREI

FERTŐZÉS, GYULLADÁS

Az emberi testben lezajló betegségfolyamatok egyik leggyakoribb oka a fertőzés. A legsűrűbben előforduló akut szimptómák a gyulladások: a megfázástól a tüdőgyulladáson át a koleráig és a himlőig.
A gyulladásos folyamatoknál valójában a testben egyfajta háború játszódik le: a test immunrendszere megtámadja s legyőzi az egyre veszélyesebbé váló ellenséges kórokozókat (baktériumokat, vírusokat, toxinokat). E küzdelem tünete a duzzanat, a kivörösödés, a fájdalom és a láz. Ha a test sikeresen vette fel a harcot a betolakodó kórokozóval, átvészeljük a betegséget, ha a kórokozók győznek, a páciens meghal.
A fenti példa jól mutatja a gyulladás és a háború analógiás kapcsolatát. A továbbiakban, még egy analógiaszintet, nevezetesen a lélek szintjét is bevonjuk vizsgálódásaink körébe. Tudni illik, egy ember is „robbanhat”. Gondoljunk csak valamilyen érzelmi reakcióra, amellyel egy belső konfliktustól kívánunk megszabadulni.
Az említett három szintet, azaz a lélek-test-nemzet szintjét állandó kölcsön hatásukban vizsgálva közelebb kerülünk a konfliktus-gyulladás-háború pontos analógiájához, mely végül is kezünkbe adja a betegség megértésének kulcsát.

Tudatunk polaritása állandóan két lehetőség közötti választás feszültségében tart bennünket. Szüntelenül döntenünk kell, mindig le kell mondanunk az egyik lehetőségről ahhoz, hogy a másikat megvalósíthassuk. Így aztán mindig hiányérzetünk van, mindig szerencsétlenek vagyunk. S még jó annak, aki az emberi lét konfliktusosságát, feszültségét bevallja magának, s érezni meri, hiszen a legtöbben hajlamosak azt gondolni, hogyha egy konfliktust nem látnak s nem éreznek, akkor az nem is létezik.
Aki azonban konfliktusait nem hajlandó a tudat szintjén kihordani, feldolgozni s végül valamiféle megoldást találni rájuk, annál a konfliktusok a testiség szintjére csúsznak, s gyulladások formájában hívják fel magukra a figyelmet.
Minden fertőzés anyagivá vált konfliktus!
Az az összeütközés, amelyet a psziché szintjén elkerülünk, kényszerűen megjelenik a testben, s elégtételt kér. Ez a gyulladás.
Aki tehát nem nyitja meg a tudatát egy olyan konfliktus számára, mely azt felkavarná, a testét kell, hogy kinyissa a kórokozók előtt. Ezek a kórokozók a test megfelelően gyenge pontjaira telepednek rá, mely pontokat loci minoris resistentiae-nek (csökkent ellenállású helyek) neveznek, s ezeket az orvostudomány született, illetve öröklött gyengeségnek tartja. A hagyományos orvostudomány bizonyos szervek gyulladásra való érzékenységének indokát tehát veleszületett szervi gyengeségre redukálja, s ez látszólag lehetetlenné tesz minden további értelmezést vagy magyarázatot.
A pszichoszomatikus szemléletű megközelítésben mindig is feltűnt, hogy bizonyos problémakörök bizonyos szervekkel korreálnak, ez a koncepció azonban ellentmondásba került az orvostudomány loci minoris resistentiae elméletével.
Ez a látszólagos ellentmondás máris feloldódik, ha a vitát egy harmadik szemszögből is szemügyre vesszük: A test a tudat látható kifejezési formája éppúgy, ahogyan a ház az építész ideájának formai kifejeződése. Az idea és a megjelenés körülbelül úgy felel meg egymásnak, ahogyan a fénykép a fénykép negatívjának, anélkül azonban, hogy a kettő ugyanaz lenne. Ugyanilyen módon, minden testrész és minden szerv megfelel egy bizonyos lelki tartalomnak, emóciónak és meghatározott problémakörnek (ezekre a megfelelésekre épül például a fiziognómia, a bioenergetika, a pszichikai masszázstechnikák, stb.). Az ember mindenkor egy meghatározott tudatszintet testesít meg, s e tudatszint pillanatnyi állapota kifejezi élete fejlődéstörténetét. Problémái is bizonyos minta szerint ismétlődnek, és a kihívás is ezek fokozatos megoldására. Valójában ezek alkotják sorsunkat, hiszen a karakter és az idő együttesen nem más, mint a sors. Karakterünk „velünk fejlődik” – azt a tudatszintet fejezi ki, amely testet ölt benne.
Ha a test a tudat kifejeződése, ugyanez a minta megtalálható a testben is. Ez viszont azt is jelenti, hogy bizonyos problémaköröknek testi, illetve szervi szinten bizonyos túlérzékenység felel meg. Ezt az összefüggést használja fel például az íriszdiagnosztika is.
A locus minoris resistentiae tehát az a szerv lesz, amelynek a testi szintre terelt tanulási folyamatot magára kell vennie, ha a szervnek megfelelő pszichikai probléma tudatos feldolgozását az egyén nem vállalja.
A későbbiekben megkíséreljük lépésről lépésre tisztázni, hogy mely szerv mely problémakörnek felel meg.

Térjünk most vissza a gyulladásra. Ha kizárólag a gyulladás lefolyását vesszük figyelembe anélkül, hogy a kóresemény helyét értelmeznénk, azt látjuk, hogy az első fázisban (ingerhatás) a kórokozók behatolnak a testbe. Ennek az eseménynek pszichikai szinten a probléma által felvetett kihívás felel meg. Olyan impulzus töri át tudati határaink védelmi vonalait, olyan impulzus tart izgalomban bennünket, amellyel mindeddig elkerültük a szembesülést. Ez az impulzus a polaritás olyan feszültségét lobbantja fel bennünk, melyet már tudatosan, konfliktusként élünk át. Ha elhárító mechanizmusunk túl jól működik, az impulzus nem tud eljutni felszíni tudatunkba, azaz immunisak leszünk a kihívással , s így a tapasztalattal és a fejlődéssel szemben is.
Itt is érvényes a polaritás törvényéből következő vagy-vagy: ha lemondunk az elhárításáról a tudatban, megmarad testi immunitásunk, ha azonban tudatunk immunis az új impulzusokkal szemben, a test lesz készséges a kórokozók felvételére.
Az ingerhatás elől nem menekülhetünk, egyedül a feldolgozási szintet választhatjuk meg.

A második fázisban (exszudációs fázis) a kórokozók befészkelik magukat és gyulladásos gócot hoznak létre. A szövetnedvek felgyülemlenek, a szövetek megduzzadnak, legtöbbször érezzük a duzzanat feszítését. Pszichikai szinten, konfliktusaink eme fázisában szintén nő a feszültség. Teljes figyelmünk az új problémára összpontosul, nem tudunk másra gondolni, éjjel-nappal fogva tart bennünket, nincs más témánk, minden gondolatunk megszakítás nélkül e körül forog. Így szinte minden pszichikai energiánk a konfliktusban összegződik – szó szerint tápláljuk, felpuffasztjuk problémánkat, mígnem hatalmassá duzzadva, áthatolhatatlan hegyként áll előttünk. A konfliktus minden pszichikai erőnket mozgósította s magához kötötte.

A harmadik fázis az elhárítás. Mintegy a kórokozó következményeként a test specifikus antitesteket termel (a vérben és a csontvelőben), melyek elkezdik pusztítani a kórokozókat. Ha a konfliktus helyi szinten nem oldható meg (lokális háború), teljes mozgósítás következik: az egész szervezet részt vesz a háborúban, teljes erejét latba veti az ütközetben.

Ez a küzdelem a láz (negyedik fázis): a védelmi erők támadása megsemmisíti a kórokozókat, s az így felszabaduló mérgek lázreakcióhoz vezetnek. A lázban a helyi gyulladásra az általános hőmérséklet emelkedéssel a teljes test válaszol. Láz esetén az anyagcsere lázfokonként megduplázódik, ez rávilágít ara, hogy a láz milyen mértékben erősíti fel a védelmi folyamatokat. Ezért is egészséges a láz. A testhőmérséklet magassága a betegség lefolyásának gyorsaságával korreál. Ezért sem kellene minden hőemelkedést páni rémülettel mesterségesen leszorítani, csupán az életveszélyesen magas határértékeket.
Ebben a fázisban a konfliktus pszichikai szinten teljes életünket, minden energiánkat magába szívja. Mindez nem kellemes, viszont egészséges. Ugyanis nemcsak a láz egészséges, de az is, ha szembenézünk konfliktusainkkal – s mégis, ahol csak lehet, mind a lázat, mind konfliktusainkat csírájában próbáljuk meg elfojtani.

A következő, egyben utolsó fázis a megoldás (ötödik fázis). Itt három eset lehetséges. Az egyik lehetőség az, hogy az ütközet a kórokozó győzelmével végződik, ami a páciens halálához vezet. Ez a legkedvezőtlenebb megoldás.
Az esetek nagy részében azonban, a védelmi erők sikeresen megvívják a harcot: visszaszorítják az idegen testeket, részben inkorporálják (felfalják) őket, az antitestek és a kórokozók felbomlanak, az eredmény pedig a sárga színű genny (veszteség mindkét oldalon). A kórokozók átváltozva, legyengült formában elhagyják a testet. Ugyanakkor a test is megváltozik, hiszen egyrészt információi vannak a kórokozóról (specifikus immunitás), másrészt pedig teljes elhárítóereje megerősödik az edzésben (unspecifikus immunitás).
Harmadik megoldás a krónikussá válás. Ha egyik félnek sem sikerül a konfliktust megfelelő módon megoldania, kompromisszum jön létre a kórokozó és a védelmi erők között: a kórokozó a testben marad, ám győzelem (azaz halál) nélkül, ugyanakkor a test sem győzedelmeskedik a kórokozó felett. Ez a krónikussá váló betegség képe. Tünetileg ez a limfo- és granulociták, valamint az antitestek megnövekedett számában, a normálisnál magasabb vérsüllyedésben és enyhe lázban mutatkozik meg.
A nem tisztázott helyzet következtében góc keletkezik a testben, s ez szakadatlanul olyan energiát köt le, melyre a test többi része is igényt tartana: a páciens levert, fáradt, passzív, kedvetlen, apatikus. Nem egészen beteg és nem egészen egészséges – nem valódi háború, de nem is valódi béke ez, szóval kompromisszum – s mint ilyen, romlott, mint minden kompromisszum e földön (Jézus: „..Légy forró vagy hideg”).
A kompromisszum azonban nem jelent valódi megoldást, hiszen nem hoz létre abszolút egyensúlyt a két pólus között, de az egyik pólus kitüntetéséhez sincs meg az ereje. A kompromisszum tartós viszályt és ezzel együtt stagnálást jelent. (Katonailag állóháború, mely továbbra is energiát, anyagot fogyaszt, s így jelentősen gyengíti, illetve bénítja az élet olyan más területeit is, mint gazdaság, kultúra, stb.).
A krónikussá válás folyamatának pszichés területen a tartósan fennálló konfliktus felel meg. Beleragadunk konfliktusainkba, és sem bátorságunk, sem erőnk nincs a döntéshez. Minden döntés áldozattal jár – egyidejűleg ugyanis vagy az egyik, vagy a másik lehetőséget választjuk csak -, s a szükségszerű áldozat félelmet ébreszt bennünk. Így sokan belemerevednek konfliktusukba, képtelenül arra, hogy hozzájáruljanak az egyik vagy a másik pólus győzelméhez. Állandóan méricskélnek, melyik a helyes és melyik a téves döntés, anélkül, hogy felfognák: absztrakt értelemben nem létezik helyes és téves, ahhoz ugyanis, hogy egészségesek legyünk, mindkét pólusra szükségünk van, ugyanakkor ezek egyidejűleg nem valósíthatók meg, csak egymás után – szóval kezdjük az egyikkel és döntsünk!
Minden döntés felszabadító. A krónikussá vált tartós konfliktus folyamatosan energiát von el tőlünk, s ennek pszichés következménye kedvetlenség, motiválatlanság, rezignáció. Ha eljutunk a konfliktus egyik pólusához, máris érezzük a felszabaduló energiákat. Ahogyan a test megerősödve kerül ki a fertőzésből, ugyanúgy a psziché is megerősödik a konfliktusokban. Ha szembesülünk valamely problémával, ha egyáltalán foglalkozunk az egymással szemben álló pólusokkal, ebből pszichénk tanul, határai tágulnak, s ezzel tudatosabbá válik. Minden átélt konfliktus nyeresége egy információ (a tudatosulás), mely a specifikus immunitással analóg módon képessé tesz bennünket arra, hogy hasonló problémával a jövőben veszélytelenül kerülhessünk szembe.
Továbbá, minden átélt konfliktussal a konfliktusokhoz, mint olyanokhoz való viszonyunk lesz bátrabb, cselekvőbb, ez felel meg a testi unspecifikus immunitásnak. Amint azonban a testi megoldás komoly áldozatot kíván, a pszichének is jelentős áldozatot kell hoznia a döntéskor: fel kell adnunk némely addig bevált nézetünket, véleményünket, kedvelt magatartási formánkat és szokásunkat.
Minden új feltételezi a régi halálát. S ahogy a testben olykor jelentősebb gyulladásgócok heget hagynak maguk után, sebhelyek maradnak pszichénken is, melyekre visszapillantva, életünk fordulópontjainak emlékeit látjuk.
Régebben minden szülő tudta, hogy gyermeke az átélt gyermekbetegség után (s a gyermekbetegségek fertőzéses betegségek!) érettebb, fejlettebb lesz. A gyermekbetegség után a gyermek már nem ugyanaz, aki korábban volt. Bizonyos értelemben érettebb. De nemcsak a gyermekbetegségektől leszünk érettebbek. Miként a test is megerősödve kerül ki minden fertőzési folyamatból, az ember is érettebben kerül ki konfliktusaiból. Csak kihívásokon keresztül erősödhetünk, s erősödhetnek képességeink is.

A fentiekben párhuzamosan vizsgáltuk a konfliktusok és a gyulladás struktúráját, abból a célból, hogy felismerjük közös mivoltukat. Az emberben azonban ezek a folyamatok nem párhuzamosan zajlanak le (vagy csak nagyon ritkán). Sokkal inkább az történik, hogy a vagy-vagy értelmében az egyik szint helyettesíti a másikat. Ha egy impulzus sikeresen áthatol a tudat elhárító mechanizmusán, s ezáltal a konfliktus tudatosul, a konfliktusfeldolgozás fent vázolt folyamata az ember pszichéjében játszódik le, s rendszerint nem kerül sor szomatikus fertőzésre. Ha azonban az ember nem nyílik meg, mindent elhárít, ami konfliktushoz vezetne, ami mesterséges, kerek világát kérdésessé tenné, akkor a konfliktus a testbe kényszerül, s az érintettnek szomatikus gyulladásként kell megélnie azt.

A gyulladás tehát konfliktus az anyag szintjén.
A fertőzéses megbetegedéseket felületesen szemlélők azonban gyakran téves vég következte tésre jutnak: ”hiszen nincs is semmiféle konfliktusom”
Sajnos azonban éppen az vezet a betegséghez, hogy nem látjuk konfliktusainkat.
Alaposan utánajárni persze fáradságosabb, mintha csak egy futó pillantást vetünk rá. Leleplező őszinteség szükséges hozzá!
Ez pedig pszichénk számára többnyire olyan sok kellemetlenséget jelent, mint amennyit a fertőzés a test számára. S általában éppen ezt a kellemetlenséget akarjuk elkerülni.


Ugyanígy, a fertőzések elleni küzdelem, konfliktusok elleni küzdelem az anyag szintjén. A fegyver neve: ANTIBIOTIKUM, mely elnevezés nagyfokú őszinteségről tanúskodik. A szó két görög szóból áll: anti = ellen, és bios = élet. Az antibiotikum szó jelentése tehát: élet ellenes anyag – ez aztán az őszinteség! Az atibiotikum életellenessége két szinten is megmutatkozik.
Egyrészt, emlékezzünk vissza, hogy a konfliktus a fejlődés, azaz az élet tulajdonképpeni motorja. Ebben az értelemben, a konfliktus bármiféle elfojtása magában véve támadás az élet dinamikája ellen.
Másrészt, szigorúan orvosi értelemben véve is életellenes az antibiotikum. A gyulladás ugyanis a problémák tisztázásának akut, gyors és aktuális módját jelenti, amikor is a gennyesedési folyamat során mindenekelőtt toxikus anyagok távoznak a szervezetből. Ha ezeket a tisztulási folyamatokat gyakran s hosszan tartó kezeléssel megakadályozzuk, a termelődő mérgező anyagokat a testnek (főleg a kötőszöveteknek) kell elraktározniuk, s a mérgező anyagok felhalmozódása rákos folyamatok kialakulásához vezethet. Előáll a kukaeffektus: vagy gyakorta kiürítjük a kukát (fertőzések által), vagy oly sokáig gyűjtjük a szemetet, mígnem az önálló életre kel, s az egész házat (testet) veszélyezteti (rák). Az antibiotikumok idegen anyagok, nem az érintett személy teste termeli ki őket. Segítségükkel megfosztjuk a beteget betegsége gyümölcsétől, azaz attól, amit a beteg a konfrontációból tanulhatott volna.

Végezetül, egyben összegzésként vizsgáljuk meg azt a kérdést, vajon hogyan lehetséges az, hogy alapvetően egy pszichikai folyamatot testi betegséggel helyettesítsünk. Mindenekelőtt, fontos tudatosítanunk, hogy a test és a psziché kettéválasztása valójában csak elméleti segédeszköz. A valóságban egyik sem élhető meg a másik nélkül. Bármi történjék is testünkben, azt mindig megéljük tudatunk, a psziché szintjén is. Ha például kalapáccsal a hüvelykujjunkra ütünk,azt mondjuk: fáj a hüvelykujjam. A fájdalom azonban valójában a tudatunkban van. Csak a „fájdalom” pszichikus érzését vetítettük ki a hüvelykujjunkra.
A fájdalom tehát tudati jelenség és éppen ezért erősen befolyásolható. Gondoljunk csak a hipnózisra, az akupunktúrára. Mindaz, tehát amit a betegség testi lefolyása során átélünk és elszenvedünk, kizárólag a tudatunkban történik. A „pszichikai” és a „szomatikus” közti különbségtétel csupán a projekció felületére vonatkozik. Az anyag – s így a test is – csak a projekció (kivetítés) színtereként szolgál, maga azonban sosem helye a problémák születésének, így megoldásának sem. A test, mint a projekció helye, ideális segédeszköz lehet a megismerésben, a megoldás azonban csak a tudatban születhet meg. Így minden testi megbetegedési folyamat szimbolikus problémafeldolgozás, s tanulsága az a nyereség, amelyet tudatunknak kell gyümölcsöztetnie. Ez az alapja annak az érési folyamatnak is, melyet az átélt betegség elősegít.

Ily módon a probléma testi és pszichikus feldolgozásában létrejön egy bizonyos ritmus. Ha a probléma pszichikusan nem dolgozható fel, materiális segédeszközként bevetjük a testet, s szimbolikusan dramatizáljuk benne a megoldatlan problémát. A testi betegségfolyamatból tanultakat a leküzdött betegség után visszaszolgáltatjuk a pszichének. Ha az elnyert tapasztalatok ellenére a psziché még mindig nem képes a problémát felfogni, az ismételten visszahull a testiségbe, hogy újra lehetségessé váljék a gyakorlati tapasztalatgyűjtés. Ez a váltakozás mindaddig ismétlődik, míg a megszerzett tapasztalatok a tudatot képessé nem teszik arra, hogy a problémát vagy a konfliktust végérvényesen megoldja.(forrás:tudatosgondolkodas.hu)

**********

2012. május 16., szerda

Hogyan alakítja a "pozitív" gondolkodás a tudatalattit?

                                                                                 
Tudatalattink az összes gondolatunk gyűjtőállomása. Legjellemzőbb gondolatink alakítják ki tudat alatti viselkedésmintáinkat. Hogy jobban megértsük a pozitív gondolkodás működését, ki kell alakítanunk egy képet a tudatalattiról.
Képzeld el, hogy az agyad egy alsó és felső részre van osztva, körülbelül úgy, mint egy nagy dió. A felső rész a tudatos elméd, mely tartalmazza az „áthaladó” gondolatokat. Az alsó fél a tudatalatti. Itt különböző programok futnak, olyanok, melyekkel születtél (légzés és az emésztés) és olyanok, melyeket te hoztál létre (járás, beszéd). Most képzeld el, hogy vezetni tanulsz!
Minden kereszteződés előtt megszületik egy tudatos gondolat az agyad felső részében: „Emeld a jobb lábad! Tizenkét centiméternyire balra mozdítsd el! Enyhén nyomd meg a pedált!” Hónapokon át ismétlődik ez a tudatos gondolat, míg kifejlesztesz egy automatikus programot, melyben gondolkodás nélkül fékezel. A fékezőprogram az agyad alsó részében (a tudatalattidban) gyökeret ereszt. Így létrejön egy új tudat alatti programod. Ez megmagyarázza, hogy gyakorlott vezetőként hogyan mondhatod egy öt órás út után: „Nem is emlékszem rá, hogy vezettem!” Tudatalattid elintézte az egészet! BÁRMELY TUDATOS GONDOLAT, MELYET EGY BIZONYOS IDEIG ISMÉTLÜNK, EGY PROGRAMMÁ VÁLIK.
Tehát mi történik akkor, ha éveken át van egy tudatos gondolatod, mint például: „Mindig legatyásodom…” ? Egy automatikus programot fejleszt ki, melyben nem is kell gondolkodnod. Így bármiféle tudatos erőfeszítés nélkül legatyásíthatod magad.
Mi köze van ennek a pozitív gondolkodáshoz? Ez roppant egyszerű! Naponta körülbelül ötvenezer gondolatunk van. A legtöbb közülük negatív gondolat: „El fogok hízni! Romlik a memóriám! Nem tudom kifizetni a számláimat! Nekem soha semmi nem sikerül!” Milyen tudatalatti viselkedésünk lesz, ha a legtöbb gondolatunk negatív? Túlnyomóan negatív viselkedés – mely tönkreteszi életünket és egészségünket anélkül, hogy gondolnánk rá.
(Andrew Matthews)

2012. május 15., kedd

Mit jelentenek az angyaloktól kapott szám formátumú üzenetek?

                                                                                 
Az Angyalok mindent megtesznek azért, hogy felhívják magukra a figyelmünket, és hogy kommunikáljanak velünk. Így segítenek abban, hogy meggyógyítsuk saját életünket. Mégis, gyakran lebecsüljük a jeleket, amiket nekünk küldenek, egyszerű véletleneknek, vagy a képzeletünk játékainak tartjuk őket.


Az Angyalok azt mondják:

"Nem tudjuk a nektek szánt üzeneteket felírni az égre. Figyelnetek és hinnetek kell, amikor életetekben megformálódó mintázatokkal találkoztok - különösen, ha azok válaszok lehetnek kérdéseitekre, vagy imáitokra. Mit gondoltok, ki van amögött, amikor többször egymás után ugyanazt a számot halljátok? Vagy ugyanazt a számsort látjátok valahol? Az Angyalok természetesen!"
A számok mindenhol jelen vannak: digitális órákon, plakátokon, rendszámtáblákon, könyvekben, levelekben, stb. Biztosan veled is előfordult már, hogy egy szám gyanúsan sokszor fordult elő mindennapjaidban. Lehet, hogy minden órában akkor néztél rá az órára, amikor az 00-t mutatott. Esetleg egy adott napon mindig a 875-ik oldalon nyílt fel a könyved. Hidd el, ezek nem véletlenek. Minden számnak sajátos rezgési frekvenciája van, amely közvetlenül kapcsolatban áll a jelentésével.
Számsorok
Az Angyalok gyakran számsorok útján küldik el nekünk üzeneteiket. A számsorokat bárhol észrevehetjük, leggyakrabban az óránk számlapján, vagy egy autó rendszámtábláján, vagy egy telefonszámban, vagy hallhatjuk többször valahol ugyanazt a számot, számsort, tehát rengeteg úton észrevehetjük a nekünk küldött számüzeneteket.
Az Angyalok remélik, hogy tudatosodik bennünk, ha ugyanazt a számsort egymás után többször is látjuk, pl. az óra számlapjára tekintve látjuk az 111 számsort, valahányszor az órára nézünk, mindig 1.11-et vagy 11.11-et mutat.
Itt az első 50 szám jelentését olvashatod + még a mesterszámokat is + számkombinációkat is:
1: A kettes számrendszerhez tartozik. Minden szám osztható eggyel. Mindannyian egyek vagyunk, mivel gondolat egyesít bennünket. Figyeld a gondolataidat, és a vágyaidra összpontosíts, ne a félelmeidre!
2: Higgy és légy bátor! Imáid teljesülőben vannak, még ha ezt egyelőre nem érzékeled is.
3: A felemelkedett mesterek (mint Jézus) a közeledben vannak. Válaszolnak a könyörgéseidre, és segíteni akarnak neked.
4: Az angyalok veled vannak. Fordulj hozzájuk segítségért, irányításért, szeretetért és biztonságérzetért.
5: Ez a szám a változással, az átalakulással, a transzmutációval és az alkímiai folyamatokkal van összefüggésben. Valami megváltozik az életedben, vagy érlelődik a változás – az előnyödre.
6: A 6-os szám a földi javakkal, az anyagi kérdésekkel, a tapintható dolgokkal, az e világi ügyekkel kapcsolatos. Találd meg az egyensúlyt az anyagiakra vonatkozó aggodalmaid, elgondolásaid és a spirituális hitvallásod között.

7: Jó úton vagy. Csak így tovább!
8: Közeleg az anyagiakban való bővelkedés ideje.
9: Isteni életterved azt foglalja magában, hogy képességeid, szenvedélyeid és érdeklődésed által szolgáld a világot.
10: Isteni irányításban részesülsz gondolatok, sugallatok, ráeszmélések és claircognizance révén, mely utóbbi azt jelenti, hogy tudomásod van dolgokról, anélkül hogy tudnád, honnan érkezett ez a tudomás. Ha üzenetet kapsz, állj hozzá pozitívan.
11: Fordíts figyelmet a vissza-visszatérő gondolataidra, ötleteidre, hisz azok válaszok az imáidra. Ez a szám a feltűnően kreatív személyeknek azt jelzi, hogy hagyjanak fel káros szenvedélyeikkel.
12: Higgy benne, hogy a Lélek a visszatérő gondolatok, ötletek közvetítésével beszél hozzád. A ráeszméléseid vezetnek, és javítani akarnak valamit az életeden vagy másokén. Engedd, hogy belső megerősítéseid irányítsanak utadon!
13: A felemelkedett mesterek arra kérnek, hogy maradj bizakodó, és adj át nekik minden félelmet vagy kételyt – ők majd meggyógyítják, átalakítják őket. Ez a szám a 13 holdciklusra, vagyis a szent nőiségre, az istennőre és az intuitív oldalra utal.
14: Az angyalok segítenek pozitív gondolataid, meggyőződéseid és elképzeléseid megvalósításában.
15: Módosítsd és emeld magasabb szintre a gondolataidat! Az ima és a belső megerősítések segítségével kiragadhatod érzéseidet és gondolataidat a negativitásból.
16: A saját gondolataid teremtik meg a saját valóságodat. Ha az anyagiakkal kapcsolatban csak pozitív gondolataid és elvárásaid vannak, minden szükségleted kielégítést nyer.
17: Gondolataid a megfelelő úton haladnak. Terveidet illetően jó okod van bizakodni. Ez az erőteljes és szent szám a Szentháromságot és a piramisokat képviseli.
18: Dédelgesd a jólét és a bőség gondolatát, és a megvalósulásuk nem fog késlekedni. Már itt is van!
19: Koncentráld elmédet a magad és a többiek megsegítésére, hogy egészségesebben és békességben éljetek. Maradj bizakodó isteni küldetésedben!
20: A Teremtő hitet kér tőled. Ha úgy tűnik, hogy az imáid és cselekedeteid nem hoznak azonnal eredményt, te csak bízz benne, hogy csodálatos gyümölcsöket teremnek majd.
21: Maradj meg a hitedben, és légy bizalommal teli! Engedd, hogy a megerősítéseid támogassanak!
22: Mély hitedből csodák teremnek, és kápráztató új lehetőségek. Maradj meg hitedben!
23: A felemelkedett mesterek segítenek hited megtartásában. Most is veled vannak, készen állnak a segítségre, ha hozzájuk folyamodsz.
24: Az angyalok segítenek hited megtartásában, és bátorságot adnak. Azt szeretnék, ha tudnád, hogy most is veled vannak. Higgy az angyalaidban, higgy abban, hogy vágynak rá és hatalmukban áll segíteni neked.
25: Higgy benne, hogy életed mindig a legjobbra fordul. Te és szeretteid biztonságban vannak, védettek a változások közepette.
26: Hidd el, hogy földi szükségleteid kielégítést nyernek – most és az elkövetkezőkben is. Az anyagiakra vonatkozó aggodalmaid add át a Léleknek, és kövesd az isteni útmutatást, amely cselekvésre ösztönöz.
27: Folytasd az utad bizalommal telve. Azt teszed, amit tenned kell, így hát csak folytasd a jó munkát.
28: Bízz az univerzum bőkezűségében. Ha kitartasz, a jólét valósággá válik számodra.
29: Bízz magadban és isteni élettervedben. Arra vagy kijelölve és felkészülve, hogy másokon segíts!
30: Isten és a felemelkedett mesterek azért vannak itt, hogy segítsenek neked. Fordulj hozzájuk segítségért, és ők békét hoznak a szeretteid és a te életedbe, és mindenben segítenek életutadon.
31: A felemelkedett mesterek segítenek a szeretet és a béke magasztos szintjére emelni gondolataidat.
32: Higgy a felemelkedett mesterek és a közted meglévő kapcsolatban. Minél gyakrabban fordulsz feléjük, annál jobban megerősödik a hited ebben a kapcsolatban.
33: Sok felemelkedett mester vesz körül, és minden módon a segítségedre van. Azért jöttek, hogy küldetésedben támogassanak, és hogy imáidra válaszoljanak. Hangolódj rájuk, és kérdezz tőlük, amit csak akarsz.
34: A felemelkedett mesterek és az angyalok itt vannak veled. Beszélj nekik gyakran az érzéseidről és a gondolataidról. Halld meg a feleleteiket, melyek visszatérő benyomások, jelek és belső sugallatok formájában érkeznek hozzád.
35: A felemelkedett mesterek arra kérnek, hogy tégy lépéseket spirituális éberséged és erőd növeléséért. Lépj szövetségbe ezekkel a szeretettel és hatalommal teli mesterekkel, hogy meggyógyíthasd életed azon részeit, melyek most még nem téged és nem a Fényt szolgálják.
36: A felemelkedett mesterek az anyagi szinten is segíteni akarják az életedet, a szeretteid és a te küldetésedhez is támogatást adnak. A felemelkedett mesterek arra kérnek, összpontosítsd figyelmedet a Lélekre, és ne a haszontalan anyagi világra.
37: A felemelkedett mesterek isteni sugallata helyes nyomra vezet. A meditációid során és az imáidban fordulj hozzájuk tanácsért, válaszért és megerősítésért. A felemelkedett mesterek örömmel tartanak veled azon az úton, melyet választottál, készen arra, hogy segítsenek.
38: Az anyagi jólét közeleg. A felemelkedett mesterek azt szeretnék, ha nem nyugtalankodnál többé a pénzügyeid miatt. Figyeld és kövesd a visszatérő gondolatok, megérzések, szavak és képek formájában érkező üzeneteket, melyeket ők küldenek neked.
39: A felemelkedett mesterek ezt mondják: „Gyerünk dolgozni, Fénymunkás!” A küldetésed nagyon fontos, épp ezért szeretnének segíteni benne. Ne halogasd az életterveddel kapcsolatos fontos feladatok beteljesítését.

40: Isten és az angyalok azt akarják, hogy tudd, veled vannak minden lépésednél. Fogd meg e szerető kezeket, és engedd, hogy segítsenek!
41: Az angyalok ezt mondják: „Ügyelj a gondolataidra, a szeretetre és a sikerre összpontosíts. Csak ezen a módon telik meg az életed szeretettel és sikerrel.” Az angyalok segítségével a pozitív gondolkodás elérhető, csak feléjük kell fordulnod.
42: Az angyalaid arra kérnek, továbbra is higgy benne, hogy imáid meghallgatásra lelnek, és nem maradnak válasz nélkül. Ha úgy érzed, szükséges, kérd meg őket, hogy növeljék hitedet.
43: Az angyalok és a felemelkedett mesterek veled vannak, támogatnak és szeretnek téged. Szólj hozzájuk magadban, beszélj nekik a reményeidről, az álmaidról és a félelmeidről, és kérd, hogy segítsenek. Mindig megjelennek, mihelyt megidézed őket.
44: Sok angyal vesz most körül. Kérhetsz tőlük bármit, ami békét hoz a szeretteid és a te életedbe. Ne te mondd meg, miként alakítsanak ki egy helyzetet, csak kérd tőlük, hogy tegyék meg. A Teremtő végtelen bölcsessége vezetni fog (az angyalok segítségével), és meghozza a csodálatosan ötletes megoldást.
45: Az angyalok arra kérnek, hogy feltétlenül és késlekedés nélkül változtass az életeden. Pontosan tudod, mit kell megváltoztatnod. Kérj segítséget az angyaloktól, hogy legyen elég erőd véghezvinni mindezt, és tudd, hogy eme változások jótékony hatással lesznek mindenkire.
46: Az angyalok az anyagi szükségleteid területén is segíteni akarnak, ha azok kapcsolatban vannak a küldetéseddel és a szeretteiddel. Bármilyen apró vagy nagy ügyben segítenek, amely békét és szeretetet hozhat az életedbe. Csak fordulj hozzájuk segítségért.
47: Az angyalok azt üzenik, hogy jó munkát végzel, és a jó úton jársz. Azt szeretnék, ha tudnád, hogy ők minden lépésednél veled vannak, és még többet is segítenek neked, ha valamilyen különleges segítségre van szükséged.
48: A „Bőség Angyalai" veled vannak. Tudd, hogy kifogyhatatlanok a készleteik, és a szükség csupán illúzió. Már most több pénz áll a házhoz, így aztán kár aggodalmaskodni az anyagi helyzeted miatt.
49: Az angyalok arra kérnek, vágj bele isteni küldetésedbe halogatás nélkül. Itt az ideje, hogy felhagyj minden haszontalan tevékenységgel. Írd át a határidőnaplódat úgy, hogy most már az igazi munkádat végezhesd.
50: Isten és a szellemvilág arra biztatnak, hogy változtass. Biztosítanak afelől, hogy neked és szeretteidnek csak kiegyensúlyozottságot hoz majd az átalakulás, és bármi történjék is, támogatni fognak. Vágj bele, és Isten segítsen a változás ideje alatt.
                                                                           
000: Emlékeztető arra, hogy egyek vagyunk Istennel, és hogy érezzük Teremtőnk szeretetét önmagunkban. Azt is jelzi, hogy valamilyen helyzetben leírtunk egy teljes kört.

111: Figyeljük meg jól gondolatainkat, és vigyázzunk, hogy csakis arra gondoljunk, amit szeretnénk, és ne arra, amit nem szeretnénk. Ez a számsor azt mutatja, hogy megnyílik előttünk a lehetőségek kapuja, és gondolataink rekord sebességgel manifesztálódnak a formák világában.
Az 111 olyan, mint a vaku felvillanó fénye. Azt jelenti, hogy az Univerzum lefényképezte gondolatainkat és most formában megjeleníti őket. Elégedettek vagyunk azzal, amilyen gondolatokat az Univerzum lefényképezett bennünk? Ha nem, javítsuk ki gondolatainkat (kérjünk ebben segítséget az Angyalainktól, ha nehezen tudjuk kontrollálni, vagy megfigyelni gondolatainkat).


123: Tedd egyszerűbbé az életedet! Szabadulj meg mindentől, ami elveszi az energiádat, idődet, pénzedet – főként pedig azoktól a dolgoktól szabadulj meg, amelyek eltérítenek az életcélodtól. A mennybe ment mesterek segítenek neked az életed egyszerűsítésében.
222: Újonnan elvetett ötlet-magjaink növekedésnek indultak a valóságban. Folyamatosan öntöznünk és táplálnunk kell őket, és akkor hamarosan áttörik a föld felszínét, és megláthatjuk manifesztációnk bizonyítékait. Más szavakkal: ne adjuk fel öt perccel a csoda előtt. Manifesztációnk hamarosan nyilvánvalóvá válik, tartsunk ki, dolgozzunk tovább! Tartsuk fenn a pozitív gondolatokat, megerősítéseket, és folytassuk a vizualizálást.
225: Bízz ebben a változásban, csak a legjobbat hozza. A változás ideje jött el, engedd most el a múltat, mást nem kell tenned. Lépj tovább bizalommal és hittel.

333: A felemelkedett mesterek itt vannak a közelünkben, szeretnék, ha tudnánk, hogy segítséget, szeretetet és társaságot nyújtanak nekünk. Gyakran szólítsuk meg a felemelkedett mestereket, különösen,amikor a hármas számot ismételten magunk körül látjuk.

444: Az Angyalok most körülvesznek, és biztosítanak szeretetükről és segítő szándékukról. Nem kell aggódnunk, közel az angyali segítség.
496: Az angyalok azt szeretnék, ha isteni küldetésed most azonnal a legfontosabb feladatodnak tekintenéd. Ne aggódj azon, hogy miként alakul, vagy hogy milyen anyagi nehézségeid lehetnek. Az angyalok segítenek mindenben.

555: Csatoljuk be a biztonsági övünket - nagyszabású változás előtt állunk! Ne ítéljük meg a változást negatívnak vagy pozitívnak, mert minden változás egyszerűen az élet áramlásának természetes része. Lehet, hogy ez a változás egy imánkra érkező válasz, továbbra is tartsuk fenn önmagunkban a béke érzését.

666: Gondolataink kibillentek az egyensúlyból, túlságosan is az anyagi világra koncentrálunk. Ez a számsor arra kér bennünket, hogy egyensúlyozzuk ki gondolatainkat a föld és ég között. Mint a híres hegyi beszédben, az Angyalok arra kérnek, hogy a lélekre és a szolgálatra koncentráljunk, és legyünk tudatában annak, hogy anyagi és érzelmi szükségleteink ennek eredményeképpen automatikusan kielégülnek majd.

777: Az Angyalok tapsolnak nekünk - gratulálnak, sínen vagyunk! Folytassuk tovább ugyanígy, és ne feledjük, hogy vágyaink valóra válnak. Ez egy különösen pozitív jel, és azt is jelenti, hogy további csodákra is számíthatunk.
875: A változások, amelyeket most viszel véghez, a helyes útra tereltek, és az életed minden területén bőség várható.
888: Életünk egy szakasza a végéhez közelít, ez a számsor azt jelzi, hogy itt az ideje, hogy figyelmeztetést kapjunk, hogy fel tudjunk készülni. Ez a számsor azt is jelentheti, hogy egy érzelmi, munkahelyi, vagy kapcsolati szakasz végéhez értünk. Azt is jelenti, hogy fény vár az alagút végén. Üzeni még ezt is: "Megérett a vetés, ne késlekedjünk a szedéssel és az evéssel." Más szóval, ne halogassuk a következő lépést, vagy munkánk gyümölcsének élvezetét.
999: Irány dolgozni, Fénymunkás! A világnak most rögtön szüksége van isteni élettervedre. Szenteld magad teljesen a feladatnak, késedelem nélkül.

Számkombinációk

Az Angyalok gyakran két vagy több szám kombinációjával küldenek üzeneteket. Következzék néhány három számjegyű, két szám kombinációjából álló üzenet alapjelentése. Ha az üzenet három, vagy több számból áll, akkor a különböző kombinációkból kiolvashatjuk a jelentést. Ha például visszatérően mindig megpillantjuk valahol a 312 számsort, akkor használjuk fel a 3 és az 1 számok, valamint az 1 és a 2 számok kombinációit. Vagy ha úgy érezzük, vezetnek bennünket, adjuk össze a számjegyeket.

Az 0 és 1 kombinációi (001, 010, 100, 011, 101, 110)
A hatalmas isteni vezettetés és az Angyalok kérik, hogy változtassuk meg gondolkodásunkat. Lehet, hogy azért imádkoztunk, hogy egészségesebbek és boldogabbak legyünk. Ha igen, akkor ez a válasz az imáinkra. Isten tudja, hogy a megoldás, amit keresünk, a gondolatainkban rejlik. Kérjük Istent, hogy vezesse gondolataink irányát és támogasson az átalakulás idején.

A 0 és 2 kombinációi (002, 020, 200, 022, 202, 220)
Isten tudatja velünk, hogy nem hagyott el minket, nem feledkezett meg rólunk, - nagyon nagyon szeret bennünket. Most éppen életünk egy csodálatosan új szakaszát komponálja meg. Ha kapcsolatot tartunk vele, megérezhetjük a közelgő csodát. Isten emlékeztet bennünket az
égi időzítés fontosságára. Néha bizonyos dolgoknak még azelőtt helyükre kell illeszkedniük, mielőtt elérnénk kívánt célunkat. Ha erősek vagyunk gondolatainkban és hitünkben, akkor semmi sem állíthat meg abban, hogy elérjük a kitűzött célt.

A 0 és 3 kombinációi (003, 030, 300, 033, 303, 330)
Isten és az Angyalok próbálják felhívni a figyelmünket valamire, valószínűleg valami életcélunkkal kapcsolatos ügyre. Nézzünk utána, nem hagytunk-e figyelmen kívül mostanában valamilyen vezettetést? Ha igen, lehet, hogy úgy érezzük, megrekedtünk. Az ég e számsor útján hívja fel figyelmünket arra, hogy meg kell tennünk saját részünket a közös teremtésben. Ez azt jelenti, hogy hallgatnunk kell a vezettetésre és követnünk kell az útmutatást, meg kell tennünk bizonyos lépéseket.

A 0 és 4 kombinációi (004, 040, 400, 044, 404, 440)
Isten és az Angyalok tudomásunkra akarják hozni, hogy nagyon-nagyon szeretnek bennünket. Azt kérik, adjunk egy percet e szeretet átérzésének, mely választ fog adni sok kérdésünkre, és megoldást hoz sok kihívásra.

A 0 és 5 kombinációi (005, 050, 500, 055, 505, 550)
Fontos üzenet, mely tudatja velünk, hogy az életünkben bekövetkező változások tökéletes, isteni rend szerint mennek végbe. A változások Istentől, Isten akaratából érkező ajándékok, felsőbb énünk számára.

A 0 és 6 kombinációi (006, 060, 600, 066, 606, 660)
Üzenet a Teremtőnktől materiális életünkkel kapcsolatban. Az isteni vezettetés arra kér bennünket, hogy kevésbé fókuszáljunk földi vágyainkra. Nem arról van szó, hogy azt várnánk tőlünk, hogy szegényes életet éljünk, hanem arról, hogy szellemibb megközelítésből próbáljuk meg igényeinket kielégíteni. Legyünk tudatában annak, hogy Isten bennünk él, és ő a forrása mindannak, amire szükségünk lehet. Legyünk erős hitűek és hálásak,nyitottak a jelekre, vagy új lehetőségekre, melyek elhozzák nekünk mindazt, amire az anyagi világban szügségünk van. "Keresd mindenekelőtt az Istennek országát és minden más megadatik neked" Ez ennek az üzenetnek a lényege. Megvilágosító erejű lehet a Hegyi beszéd elolvasása Máté evangéliumában.

A 0 és 7 kombinációi (007, 070, 700, 077, 707, 770)
Elismerés Istentől a spirituális, mentális és fizikai munkáért, amit elvégeztünk. Jelenlegi utunkkal sokat segítünk önmagunknak és sok más embernek. Isten azt kéri tőlünk, hogy haladjunk tovább ezen az úton.

A 0 és 8 kombinációi (008, 080, 800, 088, 808, 880)
Üzenet a Teremtőtől, hogy a folyamatok közelgő befejezése része az isteni tervnek. E lezárulások az imáinkra érkező válaszok, és egybeesnek Isten akaratával. Kérjük Isten segítségét ahhoz, hogy felülkerekedjünk a közelgő változásokkal kapcsolatos félelmeinken és aggodalmainkon.

A 0 és 9 kombinációi (009, 090, 900, 099, 909, 990)
Üzenet a Teremtőnktől, hogy életünknek az a szakasza, ami most véget ért, isteni vezettetés alatt áll. Soha semmi sem vész el igazából. Nincs halál és nincsenek véletlenek. A mostani változás életünkben, melyben életünk egy jelentős része állt le vagy terelődött más pályára, válasz az imáinkra. Isten tudatja velünk, hogy semmit sem vesz el tőlünk és nem okoz nekünk semmilyen veszteséget. Élettervünk és imáink hozták el ezt a változást, saját, Isten adta hatalmunk által. Találjuk meg a szándékot önmagunkban a megbocsátásra, hogy könnyűek és szabadok lehessünk, amikor átlépünk életünk gyönyörű, új szakaszába.

Az 1 és 2 kombinációi (112, 121, 211, 122, 212, 221)
Gondolataink, mint a magok, csírázni kezdenek. Már meg is tapasztalhattuk vágyaink megvalósulását. E jelek szerint a dolgok abba az irányba haladnak, és fognak haladni, ahogy azt szeretnénk. Kitartás a hitben!

Az 1 és 3 kombinációi (113, 131, 311, 133, 313, 331)
A felemelkedett mesterek velünk dolgoznak gondolataink kontrollálásán. A manifesztáció ősi bölcsességére tanítanak bennünket. Energiát küldenek nekünk, hogy ne veszítsük el a bátorságunkat, és bátorítanak, hogy lelkünk valódi céljaira koncentráljunk. Ezenkívül tanácsot adhatnak, vezettetést, javaslatokat ajánlhatnak fel életcélunk eléréséhez. Örök tanításuk, hogy a teremtés mindig a gondolat, az idea szintjén veszi kezdetét. Kérjük meg őket, hogy segítsenek nekünk bölcsen dönteni abban, hogy mire irányítsuk akaratunkat.

Az 1 és 4 kombinációi (114, 141, 411, 144, 414, 441)
Az Angyalok hangsúlyozottan figyelmeztetnek arra,hogy ellenőrizzük gondolatainkat. Azt ajánlják, fogalmazzunk meg egy vágyat, mert olyan kapuban állunk, ahol gondolataink azonnal megvalósulhatnak.
(Megjegyzés: a 411 azt jelenti: most kérhetsz az Angyaloktól valamilyen életfontosságú információt, amire szügséged van!)

Az 1 és 5 kombinációi (115, 151, 511, 155, 515, 551)
Gondolataink teremtik meg a változásokat életünkben. Továbbra is tartsuk megfelelő irányban gondoltainkat. Ha a változások, melyek közelednek, nem kellemesek, megállíthatjuk, vagy elterelhetjük őket gondolataink megváltoztatásával.

Az 1 és 6 kombinációi (116, 161, 611, 166, 616, 661)
Gondolatainkkal forduljunk az ég felé és engedjük el anyagi kérdésekkel kapcsolatos aggodalmainkat.
(Megjegyzés: a 611 azt jelenti: "Kérj segítséget valami anyagi világhoz tartozó, számodra most zavaró vagy irritáló dolog megjavításában")

Az 1 és 7 kombinációi (117, 171, 711, 177, 717, 771)
Visszajelzés arra nézve, hogy jól haladunk. Jó úton vagyunk, csak így tovább! Ez a jel azt mutatja, hogy jól választottuk meg gondolatainkat, és hogy még stabilabban kell céljainkra koncentrálnunk. Gondolatainkat megfelelő érzelmekkel társítsuk, például legyünk hálásak az ajándékokért, amiket az élettől kapunk. A hála felgyorsítja a manifesztáció folyamatát.

Az 1 és 8 kombinációi (118, 181, 811, 188, 818, 881)
Életünk egy meghatározó szakaszának végéhez közeledünk. Ha belefáradtunk valamibe, akkor örülhetünk, mert nemsokára megváltozik, vagy felcserélődik valami jobbra. Ajánljuk fel, és engedjük el életünk nem jól működő elemeit, mert gondolataink hamarosan megteremtik a jobbat.

Az 1 és 9 kombinációi (119, 191, 911, 199, 919, 991)
Gondolataink eredményeképpen egy új ajtó nyílt meg előttünk. Most eljött az alkalom, hogy szemtől szembe álljunk gondolatainkkal és szembenézzünk saját teremtményünkkel. Engedjük, hogy eltávozzon a régi, és vágyainkkal összhangban felváltsa az új.

A 2 és 3 kombinációi (223, 232, 322, 233, 323, 332)
A felemelkedett mesterek velünk együtt dolgoznak új tervünkön. Azt üzenik hogy osztoznak izgalmunkban és tudják, hogy minden jól fog alakulni. A mestere már most látják, hogy a jövő garantáltan elhozza a boldogságot, amit keresünk. Élvezzük életünknek ezt az új szakaszát!

A 2 és 4 kombinációi (224, 242, 422, 244, 424, 442)
Az Angyalok gondoskodnak újdonsült célunkról. Ez a jel azt mutatja, hogy az ég segít nekünk a vágyott átalakulásban. Ebben az időszakban különösen fontos tudnunk, hogy nem vagyunk egyedül. A 2 és 4 szám kombinációjával az Angyalok azt üzenik, hogy itt és most szoros közelségben vannak velünk.

A 2 és 5 kombinációi (225, 252, 522, 255, 525, 552)
Imáink és szándékaink tiszták, erősek és fenntartás nélküliek voltak, ezért gyorsabb változásra számíthatunk, mintsem gondoltuk volna. Ne engedjük, hogy kicsússzon a lábunk alól a talaj, mikor valóra válnak vágyaink. Váratlan lehet a megvalósulás módja, úgyhogy támaszkodjunk erősen a hitünkre. Gyakran vegyük fel a kapcsolatot Istennel és kérjünk megerősítést.

A 2 és 6 kombinációi (226, 262, 622, 266, 626, 662)
Egy új vásárlás vagy beszerzés vár ránk.

A 2 és 7 kombinációi (227, 272, 722, 277, 727, 772)
Ha mostanában jelentkeztünk új állásba, új iskolába felvételiztünk, vagy hitelkérelmet adtunk be, akkor jó hír érkezik. Az Angyalok azt kérik, tartsunk ki, és ne engedjük, hogy meginogjon a hitünk.

A 2 és 8 kombinációi (228, 282, 822, 288, 828, 882)
Az egyik ajtó megnyílik, a másik bezárul. Figyeljünk oda erősen intuíciónkra, mert olyan lépések megtételére vezet bennünket, melyek biztosítják állandó bőségünket az átalakulás ideje alatt.

A 2 és 9 kombinációi (229, 292, 922, 299, 929, 992)
Ha nemrégiben veszteség ért (a munka, a szerelmi élet, vagy más területen) számíthatunk rá, hogy a közeljövőben újat kapunk a régi helyett. Minden a megfelelő irányban halad, de annyi minden történik láthatatlanul a "színfalak mögött", hogy már az jár a fejünkben, vajon Isten megfeledkezett rólunk? Aggodalomra semmi ok! Érezzük az élet energiáját, amint előrefelé halad. A veszteség nem büntetésként volt ránk mérve. Az Univerzum valami újra készít fel bennünket.

A 3 és 4 kombinációi (334. 343, 433, 344, 434, 443)
Rengeteg segítség vesz körül ebben a pillanatban! A felemelkedett mesterek és az Angyalok egyaránt itt vannak, hogy segítsenek, vezessenek és szeressenek bennünket. Nyújtsuk a kezünket feléjük, ahogyan ők is felénk nyújtják a kezüket.

A 3 és 5 kombinációi (335, 353, 533, 355, 535, 553)
A felemelkedett mesterek egy közelálló, nagyszabású változásra akarnak felkészíteni bennünket. Tudatni akarják velünk, hogy fogják a kezünket a változás ideje alatt, és hogy minden rendben lesz.Öleljük magunkhoz a változást és keressük meg benne az áldást.

A 3 és 6 kombinációi (336, 363, 633, 366, 636, 663)
A felemelkedett mesterek segítenek nekünk azoknak az anyagi tárgyaknak a manifesztálásában, melyekre életcélunk betöltéséhez szükségünk van. Jelenthet ez tanuláshoz szükséges pénzt, vagy különféle kellékeket tanítói vagy gyógyítói munkánkhoz. A mesterek azon dolgoznak, hogy meglegyen mindaz, amire szükségünk van. Azt akarják, hogy tudjuk, megérdemeljük a segítséget, mivel ezáltal többet leszünk képesek másoknak adni.

A 3 és 7 kombinációi (337, 373, 733, 377, 737, 773)
A felemelkedett mesterek örvendeznek. Nemcsak igaz belső isteni lényegünket látják, hanem az úttal is egyetértenek, amit választottunk. Azt akarják, hogy tudjuk, megérdemeljük a boldogságot. Engedjük áramolni a szent áldást, ami együtt jár isteni örökségünkkel és választott utunkkal.

A 3 és 8 kombinációi (338, 383, 833, 388, 838, 883)
"Csak így tovább!" - üzenik a mesterek. Lendítsük fel az energiát és fókuszáljuk érzelmeinket és gondolatainkat. Hozzuk összhangba szemléletmódunkat azzal a tudással, hogy egyek vagyunk Istennel, mindenkivel, az élet minden formájával.

A 3 és 9 kombinációi (339, 393, 933, 399, 939, 993)
Erős figyelmeztetés arra, hogy engedjünk el minden olyan helyzetet életünkből, ami nincs integritásban, vagy már megszolgálta a célját. Ne ragaszkodjunk mesterségesen semmilyen szituációhoz félelmeink miatt. Legyünk tudatában annak, hogy minden egyes pillanatban vigyáznak ránk. Életfontosságú, hogy pozitívan gondolkodjunk önmagunkról, és jövőnkről. Szemléletmódunk szó szerint megteremti jövendő tapasztalatainkat, ezért kérjük a mestereket, segítsenek, hogy a szeretet legmagasabb nézőpontjából válasszuk meg gondolatainkat.

A 4 és 5 kombinációi (445, 454, 544, 455, 545, 554)
Az Angyalok egy életünkben bekövetkező nagyszabású változáson dolgoznak éppen.

A 4 és 6 kombinációi (446, 464, 644, 466, 646, 664)
Az Angyalok figyelmeztetnek bennünket, hogy túlságosan az anyagi világra koncentrálunk. Arra kérnek, hogy ajánljuk fel nekik aggodalmainkat, hogy közbeléphessenek. Egyensúlyozzuk ki gondolatainkat a Föld és Ég között, és legyünk annak tudatában, hogy a forrásaink végtelenek, különösen,amikor kéz a kézben dolgozunk az Éggel.

A 4 és 7 kombinációi (447, 474, 744, 477, 747, 774)
Az Angyalok gratulálnak nekünk és ezt üzenik: "Csak így tovább! Sínen vagy! Tartsd a gondolataidat koncentráltan, mert nagyon erős pozitív hatással bírnak!"

A 4 és 8 kombinációi (448, 484, 844, 488, 848, 884)
Az Angyalok azt üzenik, hogy életünk egy szakasza lezárul. Azt akarják, hogy tudjuk, velünk vannak a dolgok lelassulása idején, és hozzásegítenek olyan új helyzetekhez, melyek jobban illenek szükségleteinkhez, vágyainkhoz és céljainkhoz.

A 4 és 9 kombinációi (449, 494, 944, 499, 949, 994)
Eljött az ideje annak, hogy elengedjünk egy helyzetet, ami véget ért. Arra emlékeztetnek az Angyalok, hogy amikor egy ajtó bezárul, valahol megnyílik egy új. Ők természetesen készek segíteni nekünk új ajtók megnyitásában és abban, hogy kigyógyuljunk a fájdalomból, ami a jelen változásokkal együtt jár. Kérjük az Angyalokat, hogy erősítsék meg hitünket abban, hogy ezek a lezárulások és új kezdetek az imáinkra érkező válaszok.

Az 5 és 6 kombinációi (556, 565, 655, 566, 656, 665)
Materiális életünk jelentős változáson megy keresztül, új otthonunk, új autónk lesz, vagy valamilyen más új tulajdon birtokába jutunk.

Az 5 és 7 kombinációi (557, 575, 755, 577, 757, 775)
Visszaigazolás arra, hogy egy közelgő változással célhoz érünk, ami vagy fizikailag, vagy érzelmileg, vagy intellektuálisan, vagy mindhárom területen gazdagítani fog bennünket. Nemsokára látni fogjuk annak bizonyítékat, hogy az Angyalok jelen vannak életünkben és a körülöttünk élőkében.

Az 5 és 8 kombinációi (558, 585, 855, 588, 858, 885)
Ez a számsor azt mutatja, hogy a 24. órában vagyunk, éppen a változás előtt. Semmitől sem kell félnünk, mert támaszban és szeretetben lesz részünk a változás ideje alatt, mely most már a küszöbön áll.

Az 5 és 9 kombinációi (559, 595, 955, 599, 959, 995)
Ahhoz, hogy az új megmutatkozhasson, fontos, hogy elengedjük a múltat. Ez a számsor azt kéri tőlünk, hogy engedjük el a régit, azzal a tudattal, hogy létfontosságú szerepet játszott idáig. Az élet azonban egy folyamat, és a változás elkerülhetetlen. Legyünk tudatában annak, hogy az új itt áll az ajtónk előtt, és arra vár, hogy beengedjük. Ha szeretettel elválunk a régitől, azzal meghívjuk életünkbe az újat.

A 6 és 7 kombinációi (667, 676, 766, 677, 767, 776)
Megerősítés arra nézve, hogy gondolataink és az anyagi világban végzett munkánk pontosan úgy haladnak, ahogy kell. Sikeresen kiegyensúlyoztuk gondolatainkat és tevékenységeinket, egyformán gondoskodunk tudatunkról, testünkről és szellemünkről. Csak így tovább!

A 6 és 8 kombinációi (668, 686, 866, 688, 868, 886)
Valamitől meg fogunk válni anyagi világunkban, lehet, hogy eladjuk valamilyen tulajdonunkat. Ha nem áll szándékunkban semmit eladni, vagy netán elveszíteni, akkor gondolataink átalakításával megváltoztathatjuk ezt az irányt. Ha azonban szeretnénk eladni valamit, vagy egyszerűen megszabadulni valamitől anyagi világunkban, akkor ez a számsor azt jelzi, hogy ez a vágyunk teljesülni fog.

A 6 és 9 kombinációi (669, 696, 966, 699, 969, 996)
Engedjük el fizikai tárgyainkhoz való kötődésünket, különösen, ha van olyan tulajdonunk, amihez rögeszmésen ragaszkodunk. Ez a számsor azt kéri tőlünk, hogy szakadjunk el, engedjük el a dolgokat. Azt is jelenti viszont, hogy újat, jobbat kapunk valami helyett, amit eladtunk, vagy elveszítettünk. Legyünk nyitottak az új dolgok elfogadására, melyek túl fogják szárnyalni elképzeléseinket. Megérlelődtünk egy lépcsőfokkal való feljebb jutásra, a legjobbat érdemeljük!

A 7 és 8 kombinációi (778, 787, 877, 788, 878, 887)
Ha volt mostanában olyan érzésünk, hogy életünk egy részében valami a végéhez közeledik, mondjuk egy kapcsolat, vagy egy munka, akkor ez az üzenet azt mutatja, hogy megérzésünk helyes volt. Ez a lezárulás jelenthet pozitív fordulatot az adott területen, vagy azt, hogy életünknek ez a területe a kiteljesedéshez közelít. Ez a számsor mindenképpen egy közelgő változás jó hírét hozza, egy erőteljes helyzet kiteljesedését jelzi. Tartsunk ki, az élet nemsokára a könnyebbik arcát muatatja majd.

A 7 és 9 kombinációi (779, 797, 977, 799, 979, 997)
Bravó! Életünk olyan elöregedett részeitől szabadulunk meg, melyek többé nem illenek hozzánk. Hitelesebb életet élünk, mely egységben van az önmagunkról alkotott legmagasabb nézőponttal. Ez a számsor gratulál ahhoz az
elhatározásunkhoz, hogy őszintén akarunk élni.

A 8 és 9 kombinációi (889, 898, 988, 899, 989, 998)

Életünk egy jelentős szakasza a végéhez érkezett, és ezzel együtt, mint egy dominó effektus hatására, több minden más is véget ér. Mint amikor a vonat az állomásra érkezik: az első kocsi megáll, a következő kocsik sorban egy-egy kicsivel később lassítanak, majd leállnak. Ez a számsor azt üzeni nekünk, hogy egy eseménysorozaton megyünk keresztül, és életünk több területén lelassulást, megállást érzékelünk. Nem kell aggódnunk azonban, mert ezek a változások szükségesek az új kezdetekhez.

2012. május 9., szerda

Napi útmutató.

                                                                                   
Az ember saját gondolatainak az összessége:a kérdés tehát az,hogyan érjük el,hogy kizárólag pozitív gondolatok legyenek a fejünkbe,negatívak ne.Ami fontos: nem tudjuk elhárítani a negatív gondolatokat,de azt meg tudjuk akadályozni,hogy figyelmet szenteljünk nekik.-ami annyit tesz,hogy keresünk  valamit ellenük.A pozitív megerősítések sokat segítenek ebben!Ha dühvel,irigységgel,félelemmel,vagy aggodalommal terhes gondolatok merülnek fel bennünk,mondjuk el a megerősítő mondatunkat.A sötétség ellen a fénnyel kell harcolni,a hideg ellen meleggel,és a rossz felett a jóval kell győzedelmeskedni."Erősítsük meg a jót,és a rossz eltűnik."(Frederick Elias Andrews)  :)

2012. május 8., kedd

Napi útmutató.

                                                                                   
Nem könnyű feladat változtatni a szellemi beállítottságunkon,bár komoly elszántsággal ezt is meg lehet valósítani!!A szellemi beállítottság azoknak a mentális képeknek az alapján alakul ki,amelyek az agyban keletkeznek.Ha nem vagyunk megelégedve ezekkel,semmisítsük meg a negatív tartalmúakat,és készítsünk új képet a vizualizáció erejével!!Amint ezt megtesszük,új dolgokat kezdünk magunkhoz vonzani,ezek a dolgok pedig hasonlóak lesznek az új képhez.Csak annyi a teendőnk,hogy égessük bele a megvalósítani kívánt vágy tökéletes képét az elménkbe,és őrizzük meg ott az eredmények érkezéséig!Ha a vágy megvalósítása eltökéltséget,különleges képességeket,tehetséget,bátorságot,energiát,vagy bármilyen más spirituális erőt kíván,ezek is fontos részét kell,hogy alkossák a képnek.Építsük bele őket,hiszen elválaszthatatlanok tőle:ezek azok az érzelmek,amelyek a gondolattal összekapcsolódva létrehozzák azt az ellenállhatatlan mágneses erőt,amely hozzánk vonzza mindazt,amire vágyunk.Életet lehelnek a képbe,az élet pedig egyet jelent a növekedéssel,ha pedig a képünk nőni kezd,....az eredmény gyakorlatilag garantált!!  :)