2013. szeptember 13., péntek

Tedd szándékodat valóságoddá. ❤1. lépés: Nézz a tükörbe, lépj magaddal szemkontaktusba, és a nap folyamán annyiszor mondd el így,hogy „szeretem magamat", ahányszor csak lehetséges!
„Szeretem magamat": e két varázsszó segít megőrizni önbecsülésedet. Már most légy tisztában azzal, hogy eleinte nehéz lehet e szavak kiejtése azon körülmények miatt, amelyek hatásának egy életen át ki voltál téve, és mert ezek a szavak felszínre hozhatják a tiszteletlenségmaradványait, amelyekhez egód ragaszkodásra akar bírni. Nyomban az az ösztönzésed támadhat, hogy ezt a gyakorlatot egód általános felsőbbrendűségi vágyának megnyilvánulásaként fogd fel. Ám ez korántsem egy ego diktálta kijelentés, hanem önbecsülésed megerősítése.Lépj túl az ego-elmén, és erősítsd meg az önmagad iránt érzett szeretetedet és az Isten Szelleméhez fűződőkapcsolatodat! Ez még nem tesz felsőbbrendűvé; inkább egyenlővé tesz mindenkivel, és magasztalja, hogy Istenrésze vagy. Mondd ki ezt a kijelentést saját önbecsülésed érdekében! Tedd meg azért, hogy tiszteletet tanúsíts a hatalom iránt, amely e világra rendelt! Tedd meg azért, mert ily módon kapcsolatban maradsz Forrásoddal, és visszanyered a szándék hatalmát! „Szeretem magamat." Zavar nélkül mondd ki! Büszkén mondd ki, és légy a szeretet és az önbecsülés képmása!
2.lépés: írd le a következő megerősítést, és ismételd el újra meg újra önmagadnak: teljes és tökéletes vagyok, amilyennek megteremtettek!
Vidd ezt a gondolatot mindenhová magaddal, amerre jársz!Lamináltasd, és tedd a zsebedbe, a műszerfaladra, a hűtődre vagy az ágyad mellé - hagyd, hogy a szavak a magas szintű energiák és az önbecsülés forrásává váljanak! Pusztán azáltal, hogy magaddal hordod e szavakat,és hogy egy térben vannak veled, energiájuk egyenesen hozzád fog áramlani.Önmagad tisztelete abból a tényből fakad, hogy tiszteled a Forrást, amelyből származol, és eldöntötted, hogy újra kapcsolatba lépsz vele, tekintet nélkül arra, hogy mit gondolnak mások. Nagyon fontos, hogy kezdetben folyamatosan emlékeztesd magadat, hogy méltó vagy ama Forrásnak - az Istenenergia téged meghatározórészének - a végtelen tiszteletére, amelyre mindig számíthatsz. Ez az emlékeztető csodákat fog tenni önbecsüléseddel, következésképpen azon képességeddel is, hogy felhasználd a szándék hatalmát az életedben.Újra meg újra emlékeztesd magadat: „Nem vagyok azonos a testemmel. Nem vagyok azonos felhalmozott javaimmal, sem elért eredményeimmel, sem hírnevemmel. Én teljes és tökéletes vagyok, amilyennek megteremtettek!"
3.lépés: Tanúsíts több tiszteletet mások és az élet egésze iránt!
Az önbecsülés talán legnagyobb titka az,hogy jobban becsüljünk másokat. Ennek legegyszerűbb módja, ha meglátjuk bennük Isten kibontakozását.Tekintsünk el mások külsejének, kudarcainak és sikereinek, társadalmi állásának, gazdagságának vagy e gazdagság hiányának a bírálatától... és adjuk meg a megbecsülést és a szeretetet a Forrásnak, amelyből fakadtak.Mindenki Isten gyermeke - mindenki! Próbáld meg ezt még azokban is meglátni, akik istentelennek tűnő módon viselkednek. Tudd, hogy ha szeretetet és tiszteletet adsz, megfordíthatod ezt az energiát, hogy Forrása irányába áramoljon, ne pedig tőle elfelé. Egyszóval tiszteletet sugározz, mert ez az, amit ajándékoznod kell! Ha bírálatot és alacsony szintű energiákat sugárzol, akkor ugyanezt vonzod magadhoz. Ne feledd, amikor másokat megbírálsz, nem róluk mondasz ítéletet, hanem ön-magadról, mint olyan emberről, akinek szüksége van a bírálgatásra! Ugyanez a rád irányuló bírálatokra is érvényes.
4.lépés: Erősítsd meg önmagadnak és mindenkinek, akivel találkozol: „Én ehhez a világhoz tartozom!"
A hova tartozás érzése az egyik legfelsőbb sajátosság. Annak érzése, hogy nem tartozol sehová, és rossz helyen vagy, az önbecsüléshiányából következhet. Tiszteld meg önmagadat és isteni természetedet azzal, hogy megérted:
mindenki idetartozik.
Kétség sem férhet hozzá. Jelenléted ebben az univerzumban már önmagában is bizonyítja, hogy idetartozol. És ezt nem az emberek döntik el. Egyetlen kormány sem határozhatja meg, hogy egyesek idetartoznak, mások pedig nem. Egy intelligens rendszerről van szó, amelynek része vagy. A teremtés bölcsessége rendelt téged e világra, erre a helyre, ezekkel a testvérekkel és szülőkkel, hogy ezt a becses helyet töltsd be. Mondd magadnak, és erősítsd meg, amikor csak szükséges: „Én ehhez a világhoz tartozom!" Akárcsak mindenki más. Senki sincs itt véletlenül!
5.lépés: Emlékeztesd magad, hogy sosem vagy egyedül!
Az önbecsülésem mindaddig ép marad, amíg tudom,lehetetlen, hogy egyedül legyek. Van egy „vezető cégtársam", aki sosem hagy cserben, és még azokban a pillanatokban is kitart mellettem, amikor látszólag hátat fordítok Forrásomnak. Érzem, hogy ha az egyetemes szellem eléggé tisztel ahhoz, hogy megengedje idejövetelemet, és rajtam keresztül munkálkodjon - és megvédjen olyan alkalmakkor, amikor veszedelmes, nem spirituális területre tévedek -, akkor társaskapcsolatunk rászolgál e tisztelet viszonzására. Eszembe jut barátom, Pat McMahon, egy beszélgetős műsor házigazdája a KTAR rádiónál az arizonai Phoenixben, amint találkozásáról mesél nekem Teréz anyával a stúdiójában, mielőtt interjút készített volna vele a műsora számára. Barátom arra igyekezett rábírni Teréz anyát,engedje meg, hogy tegyen valamit érte.
- Akármit - könyörgött. - Egyszerűen csak segíteni szeretnék Önnek valahogyan. Teréz anya ránézett, és így szólt:- Keljen fel holnap hajnali négykor, és menjen ki Phoenix utcáira. Keressen valakit, aki ott él, és azt hiszi, hogy egyedül van, és győzze meg arról, hogy ez nincs így. Nagyszerű tanács, hiszen mindenki, aki az önbizalomhiány mocsarában evickél, vagy elveszettnek tűnik... azért veszítette el önbecsülését, mert elfelejtette, hogy nincs egyedül.
6.lépés: Tiszteld a testedet!
Tökéletes testet kaptál, hogy hajlékul szolgáljon láthatatlan lényednek pár röpke pillanatig az örökkévalóságban. Méretétől, alakjától, színétől és bármely képzelt fogyatkozásától függetlenül tökéletes alkotás arra a célra, amelyért e világra rendeltettél. Nem kell megdolgoznod az egészségért; az egészség olyasvalami, aminek eleve a birtokában vagy, hacsak meg nem zavarod. Egészséges testedben zavart okozhatsz a túltápláltsággal, az elégtelen testmozgással és azzal, ha túlstimulálod méreganyagokkal vagy drogokkal, amelyek gyengélkedővé, kimerültté, idegessé, szorongóvá, depresszióssá, pöffeszkedővé, komisszá tesznek, és a betegségek végtelen sorát váltják ki. Az Önbecsülésben töltött élettel kapcsolatos szándékod beteljesítését kezdheted azzal, hogy tiszteletet tanúsítasz a hajlékodul szolgáló templom iránt. Tüdőd, mit kell tenned. Nincs szükséged egy újabb diétára, testedzési kézikönyvre vagy személyes edzőre. Mélyedj magadba,figyelj a testedre, és bánj vele mindazzal a méltósággal és szeretettel, amelyet önbecsülésed megkövetel!
7.lépés: Meditálj, hogy tudatos kapcsolatban maradj Forrásoddal, amely mindenkor tisztel téged!
Nem ismételhetem ezt el elégszer: a meditáció módszer arra, hogy felfedezzük, amit öt érzékünk nem képes észlelni.Amikor kapcsolatban állsz a szándék energiamezejével, a bensődben rejlő bölcsességhez is kapcsolódsz. Eme isteni bölcsesség nagy tiszteletet tanúsít irántad, és gondodat viseli, amíg e világon vagy. A meditáció mód annak biztosítására, hogy megmaradj az önbecsülés állapotában. Tekintet nélkül környezeted eseményeire, amikor belépsz a meditáció megszentelt terébe, minden kétséged eloszlik azt az értéket illetően, amelyet megbecsült teremtményként képviselsz. Úgy emelkedsz ki a meditáció ünnepélyességéből, hogy kapcsolatban érzed magadat Forrásoddal, és tisztelettel viseltetsz valamennyi lény, kiváltképp önmagad iránt.
8.lépés: Kövesd meg ellenségeidet!
Megkövetésük cselekedetével a tisztelet jelét sugárzód ellenlábasaid felé.Ha ezt a megbocsátó energiát árasztod magadból, ugyanilyen fajta, tiszteletteljes, pozitív energia fog visszaáramlani hozzád. Ha elég nagylelkű vagy, hogy megkövess másokat, és a harag, a keserűség és a feszültség energiáját jósággal helyettesítsd -még ha továbbra is fenntartod, hogy neked van igazad -, sokkalta jobban fogod tisztelni önmagadat, mint megbocsátó cselekedeted előtt. Ha düh tölt el valaki iránt, lényed egy igen tetemes része rossz néven veszi ennek a gyengítő energiának a jelenlétét. Szánj rá egy percet most rögtön,hogy egyszerűen szembenézz azzal a személlyel, aki kiemelkedik elmédben az általad megsértett vagy téged megsértő emberek közül, és mondd meg neki, hogy szeretnéd kiengesztelni. Észrevehetően jobban fogod érezni magadat. A jó érzés, hogy tiszta helyzetet teremtettél, nem más, mint önbecsülés. Sokkalta több bátorságot, jellemerőt és belső meggyőződést igényel, hogy megkövessünk másokat, mint az, hogy belekapaszkodjunk alacsony energiaszintű érzéseinkbe.
9.lépés: Sose feledkezz meg az énről,amelyet becsülsz!Ennek érdekében fel kell ismerned, hogy mások rád vonatkozó véleménye nem tény, csupán vélekedés. Amikor egy ötszáz fős hallgatósághoz beszélek, az estevégére ötszáz különböző véleményt táplálnak rólam a teremben. E vélemények egyikével sem vagyok azonos. Nem lehetek felelős azért, hogy ők hogyan tekintenek rám. Egyes-egyedül a saját jellememért lehetek felelős, és ez mindnyájunkra igaz. Ha tisztelem magamat, akkor énemre támaszkodom önbecsülésemben. Ha kételkedem magamban, vagy büntetem magamat, akkor nem csupán az önbecsülésemet veszítem el, hanem továbbra is mind több és több kétséget és alacsonyabb energiájú vélekedést fogok magamhoz vonzani, amelyekkel tovább büntetem magamat. Nem maradhatsz összeköttetésben az egyetemes szellemmel, amely mindnyájunkat e világra rendel, ha elmulasztasz énedből önbecsülést meríteni.
10. lépés: Légy a hála állapotában!
Észre fogod venni, hogy valamennyi, ezután következő fejezetnek a hála az utolsó lépése. Becsüld nagyra - és sose fitymáld - mindazt, ami feltűnik az életedben! Amikor azt mondod:„köszönet, Istenem, mindenért", és amikor hálát adsz életedért és mindazért, amit látsz és átélsz, akkor a Teremtés iránt tanúsítasz tiszteletet. E tisztelet benned rejlik, márpedig csak azt adhatod ajándékba, amit a bensődben érzel. A hála állapotában lenni hajszálpontosan ugyanazt jelenti, mint a tisztelet állapotában leledzeni - vagyis önmagad iránti tiszteletet jelent, amelyet önként adsz ajándékba, és amely tízszeresen áramlik vissza hozzád.A Názáreti Jézus szavaival zárom ezt a fejezetet, aki apostolán, Szent Mátén keresztül szól hozzánk (Mt 5:48):„Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes." Kapcsolódj össze újra azzal a tökéletességgel, amelyből származol!Ez aztán igazán az Önbecsülés felsőfoka!(Dr. Wayne Dyer)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése