2013. április 5., péntek

A szívünk titkai.

                                                                     

Az anyag energia és az energia információ. Ha ezt a tudást a testünk esetében alkalmazzuk, akkor döbbenetes felismerésekhez juthatunk. Hol tart ma a kutatás? Te is naprakész vagy a lehetőségeidet illetően? Tudod-e például, hogy a holisztika szerint hogyan működik a szíved és milyen csodákat rejtettek bele alkotói? Ha nem vagy biztos a válaszban, akkor tarts velünk e felfedezésben!Minden szerv a semmiből, illetve nem a semmiből, de a szabad szemmel láthatatlan valóságból születik. Most a DNS-re gondolhatsz és a génekre asszociálhatsz. De van egy ezektől is sokkal mélyebb valóság. Az energiamezők világa.
Belegondoltál már abba, hogy testünk minden egyes szerve elsődlegesen nem is anyagi természetű, hanem finom energiák mátrixa, amely folyamatos és dinamikus kölcsönhatásban van egy nagyobb egységgel. Minden szervünknek van saját energiamezője, amely olyan, mint a testet körülvevő elektromágneses mező, amelyet aurának hívnak. A belső szerveink energiamezői egy nagyobb hálózatnak a részei és hatással vannak egymásra, hiszen működésük szemmel láthatóan összehangolt, miközben bizonyos mértékig önállóak is.
Minden szerv között talán a legkülönlegesebb a szív, mert az ő energiarendszere tölti be a karmester szerepét. Ő hangolja össze a többi szerv működését. A szív folyamatosan jeleket ad ki magából, gyakorlatilag kommunikál. A szívnek a ritmikus hangjait már eddig is tudták mérni, de nem tulajdonítottak neki egy pontnál több jelentőséget. Holott mérhető, hogy a szív jelei elektromágneses hullámok, amelyek testünk minden sejtének a működésére és életére hatással vannak.A szív jelei információk, ha úgy tetszik, utasítások és parancsok a többi sejt és végső soron az egész energiamező számára. De mi a szív valódi nyelve?Erre a kérdésre még egy gyermek is könnyűszerrel tud válaszolni: az érzelmek.A szív elektromágneses hullámai az érzelmi állapottal befolyásolhatók és fordítva a szív az érzelmek által az egész energiamező egységét képes hatásba tenni. A szív ritmusa képes behangolni a központi idegrendszert, amely része az agy és a gerincvelő. Ezeken keresztül pedig a szív a belső elválasztású mirigyekre van hatással, amelyek a hormonokon keresztül az egész test biológiai és pszichológiai fejlődésének az irányítói. Azt már régóta bizonyították, hogy a hormonok nem egyszerűen fizikai, hanem pszichikai funkciókat is létrehoznak. Elengedő a tesztoszteron nevű férfi nemi hormonra és az általa kiváltott agresszív viselkedési mintára gondolnunk.Visszatérve a szívhez, tehát rájöttek és kimondták végre, hogy a szív ritmikus elektromágneses mintájával irányítja az agyi tevékenységek jelentős részét. (A fizikai keringésen túl.) Mi az, ami a szívet elsődlegesen befolyásolja. A választ az érzelmeknél kell keresnünk. A harmonikus érzések támogatják, erősítik és fenntartják a szív összehangoló ritmusát, ezért helytálló az a megállapítás, mely szerint a „szeretet gyógyít” vagy a „nevetés orvosság”. Minden pozitív érzelem, így a boldogság, az öröm, az önzetlenség, az elismerés, a tisztelet, az együttérzés stb. nagymértékben hozzájárul a szív eme harmonikus ritmikusságához, s ezen keresztül az agy és a test valamennyi sejtjének az egységéhez. Ezt az egységet nevezzük egészségnek.
Mit tud kiváltani pozitív szívhullámokat? Mi tudja elbűvölni a szívet és rajta keresztül a másodperc tört része alatt az egész embert? A szerelem, a szeretet, a törődés és ezek milliónyi megnyilvánulási formája. Továbbá a környezetünk!!! Egy természeti jelenség, egy rendezett és jó érzéseket keltő környezet, munkahely, otthon, ha szűkebb értelemben vesszük, és a társadalom, az ország és a Föld, ha kicsit tágítjuk a perspektívát. Ebben minden felvilágosult ember egyetért.A szív tehát ver és egy rezgéshullámot indít el, ami
nyomáshullámként jelentkezik a testben – pulzus;energiahullám az aurában – kisugárzás;
információs frekvencia a sejtekben, a szellemben és a lélekben – egészséges gondolkodásmód és érzelemvilág.A lényeg a szinkronizáción, a harmónián, az összhangon van. Mire jó ez? Nos, az egészségen kívül a sikerhez. Az egészségünk egy nagyon illékony valami. Nagyon sok mindent – másodpercenként egy trillió biokémiai folyamatot – kell jól és összehangoltan végezni ahhoz, hogy az egyensúlyban legyünk, s akkor még nem beszéltünk az energiahullámok és az információk átadásáról, vagyis a rezgések kommunikációjáról. Ennek a központja a jelek szerint a szívben található. Mintha saját intelligenciája volna ennek a szívnek.Ezt támasztják alá a kutatások, melyek kimutatták, hogy a szív rendelkezik saját idegrendszerrel, ami egy nagyfokú önállóságot tesz lehetővé a számára. Ez az autonómia természetesen nem öncélú, hanem arra szolgál, hogy a szív képes legyen érezni, érzékelni, gondolkodni és a felhalmozott „élményei” alapján döntéseket hozni. Ez a tapasztalat teljesen új megvilágításba helyezi a szívnek az emberi életben betöltött funkcióját.Összefoglalva leszűrhetjük, hogy a szív azonban sokkal több mindenre képes, mint eddig hittük. A szív nem csak egy biológiai szerv, hanem az érzelmek fő szabályozója, valamint egy kommunikáló érzékszerv is, amely kulcsfontosságú az emberi létezésben bioenergetikai és bioinformatikai szempontból is.(forrás:Boldog napot)

1 megjegyzés: