2013. július 12., péntek

A Mennyei Akarat első minősége: A Kezdeményező [vagy Beavató] Akarat

                                                                             
     
 1. A Kezdeményező Akarat (Will to Initiate)
[Az angol ’initiate’ egyaránt jelenti a ’kezdeményez’ és a ’beavat’ igét, tehát ez teljes joggal fordítható Beavató Akaratnak, vagy Beavatásra irányuló Akaratnak is, ahogy számos helyen fordítom, de a megértés szempontjából fontos „sulykolni”, hogy ez a minőség „vezet be” valamilyen új területre, tehát maga a „beavatás” is valamilyen új terület, energia, jelenségkör megismerése, „az első belekóstolás”.]

[Egy kis nyelvészkedés: én a “Mennyei Akarat” terminust használom az „Isteni Akarat” helyett a ’Divine Will’ fordítására, mert a keresztény kultúrkörben az ’Isten’ túlzottan megszemélyesített, egy „valakire” vonatkozó; az angolban eleve két szó van rá: Isten – God, isteni – divine; harmadrészt a divine több más jelentéssel is rendelkezik, melyek közül az egyik az ’emberfeletti’, ’embernél magasabb rendű’, vagyis az emberi szint felett működő – erre a jelentésárnyalatra a ’mennyei’ használata jól harmonizál a taoista terminológiával is.]

Hét Nagy Entitás létezik, akik hét különféle erőt és energiát küldenek le az Emberiségnek. Néha a Sugarak Urainak nevezik őket. Minden egyes sugár olyan minőségeket tartalmaz, amelyek meghatározzák az emberi lelket, személyiséget, elmét, érzelmet és testet. Az Mennyei Akarat ezen sugarak mindegyikének egy-egy aspektusa. E meditációs sorozat során a sugarak Mennyei Akarat aspektusával hangolódsz össze.
Az a Nagy, aki a Kezdeményező Akaratot sugározza, más elnevezéssel a sugár ura, avagy az Akarat és Erő Energiájának Őrzője. Az Mennyei Akarat általa sugárzott minősége olyan erőt hordoz magában, amely segít új, magasabb tudatszintre lépni - mely minden átalakulási folyamatban egy erőteljes lépés.
Az Isten/Istennő/ Minden Létező Akarata [az ‘All That Is’ jelentése szó szerint: ‘Minden, ami van’, a Tóbiás fordításokban általában így is szerepel; hozzám legközelebb Révbíró Tamás leleménye áll a Seth fordításokból: ‘Minden Létező’] keresztülsugárzik [azon] a Nagy-on, aki a Kezdeményező Akaratot olyan spirituális erőként testesíti meg, mely új szintre emel bennünket, és amely megszabadít minden, a Szellem Fényét elfátyolozó minőségtől.
Használhatod ezt a hatalmas erőt arra, hogy létrehozd életed Isteni (ős)Mintáját [blueprint], hogy összekapcsolódj a Lelkeddel, valamint hogy életed minden területén magasabb rezgésszinten működhess.
Ahogy magadhoz hívod az Mennyei Akaratot és életed különféle területeire irányítod, minden, ami ennek következtében életedben történik, összhangban lesz a benned lakozó Legfelsőbb Jóval. Minden esemény, ami jön, része lesz a magasabb rendű utadnak és életed minden területén, amire csak fókuszálsz, a lehető legjobb és legmagasabb szintű körülményeket fogja meghozni számodra.
Minden alkalommal, amikor hívod az Mennyei Akarat energiáját, tudatosságrétegeket küldesz fel ennek a Lénynek, és ily módon fényhidat építesz, mely lehetővé teszi, hogy még többet magadhoz vehess ebből az erőteljes, csodálatos energiából.
TERJESZD KI A TUDATOSSÁGODAT
A Kezdeményező Akarat az az akarat, amely új tudatosságot nyit meg, kiterjeszti a tudatosság szintjét, új meglátásokat és felfedezéseket hoz és léleknek azt a valódi, igaz feladatát mozgósítja, mely összhangban van az magasabb Isteni Tervvel. A Kezdeményező Akarat segít, hogy megtapasztald, ahogy fokozatosan kiterjed tudatosságod és egyre magasabb, tisztább rezgésű állapotba kerülsz. Tudatszinted kiterjedései új lehetőségeket, potenciálokat nyitnak meg számodra az életedben.
Ez az akarat segít, hogy úgy tekints önmagadra, mint fényre, energiára és lélekre, hogy véghez vihesd azt a tevékenységedet, amelyben életed Isteni Terve manifesztálódik. A Kezdeményező Akarat még teljesebben kifejezheted önnön teljességedet, tökéletességedet, mely már ott rejlik Benned, kibontakozásra várva. Ahogy kiterjeszted tudatosságod, újrarendezed életed oly módon, hogy minden tevékenységed, cselekedeted valódi belső Énedet, [a ‘Self’ fordítására – talán a Paul Brunton fordítások után - elterjedt magyarul az ‘önvaló’ kifejezés, én ugyanerre általában az ‘Én’ szót használom, ahogy a ‘Higher Self’-re is a ‘Felsőbb Én’-t] fényedet fejezi ki és az Egész - amelynek te is része vagy – érdekeit szolgálja.
Ha összekapcsolódsz ezzel az akarattal, megerősíted azt a képességed, hogy érzékeld és ismerd igazi Énedet, lelkedet és szellemedet. Ebből az énedből tiszta életerőt, energiát és vitalitást nyerhetsz ki.
Megtapasztalhatod a szellem tudatosságot kiterjesztő, és növelő erejét. Tudatába kerülhetsz a benned és minden életben rejlő isteni minőség magvának. Megláthatod, érzékelheted a fényt amely az élet minden formájában jelen van.
Ez az akarat hozzásegít ahhoz, hogy életednek és az univerzumnak egy nagyobb képét lásd - mintha egy hegy tetejéről néznéd, ahonnan kiterjedtebb a látótered. Ezzel az akarattal személyiséged határain túl láthatsz, mert már a lelkeddel és szellemeddel azonosítod önmagad. Azáltal, hogy valódi önmagaddal azonosulsz, kiterjeszted magad a személyiséged határain túlra. Egyre többet érzékelsz az élet teljességéből és több rálátásod nyílik arra, hogyan is illeszkedik az életed egy nagyobb egészbe.
Az a képességed, hogy egy nagyobb egészhez kapcsolódsz, hogy érzed, érzékeled, látod ezt a nagyobb Egészet, ez az, ami lehetővé teszi, hogy jobban megismerd az Univerzum nagy tervében általad játszott egyedülálló és különleges szerepedet.
Hangolódj rá az emberiség és életed Isteni Tervére
A Kezdeményező Akarat energiája által nagyobb szintű tudatosságra teszel szert azon feladataiddal kapcsolatban, melyek életed magasabb rendű céljával összhangban állnak - amelyek azonban nem állnak ezzel összhangban, azok elvesztik energiájukat.
Ahogy összekapcsolódsz az Mennyei Akarattal, egyre könnyebben megnyílsz új utak felé, elengeded az ismeretlentől való félelmeidet és engeded, hogy életed jobbá váljon, mint amilyennek valaha is elképzelted. Amint összekapcsolódsz a Kezdeményező Akarattal, ráhangolod magad az Isteni Tervre, mely mind az emberiséget, mind a te életedet egyaránt szolgálja.
Ennek az akaratnak a segítségével ráhangolódsz az Isteni Szándékra, és ezáltal az emberiség és saját életed Isteni Tervére. Miközben ezzel az akarattal dolgozol, figyeld meg, milyen új meglátásaid alakulnak ki életcéloddal kapcsolatosan. Lehet, hogy teljesen megváltoznak majd céljaid, hiszen minden olyan célod, mely pusztán személyiségedből vagy egy korlátozottabb perspektívából származik, elkezd átalakulni a lelked céljává. Kérdezd meg magadtól: “Ha mindent, amit életemben teszek, magammal vihetném, amikor elhagyom az anyagi világot, mihez kezdenék az életemmel most? Hogyan élném az életemet? Először is rájönnél, hogy a legfontosabb dolgok közé tartozik kiterjeszteni tudatossági szintedet, új benyomásokat, meglátásokat szerezni, új perspektívából látni a dolgokat. Az egyetlen dolog, amit magaddal vihetsz miután meghalsz, a tudatosságod, a fényed és a benned lakozó szeretet.
Ha felteszed magadnak a fenti kérdést, rájössz, hogy minden, amit életedben teszel lehetőséget ad arra, hogy kiterjeszd tudatosságodat, és új tudatszintre lépj. Ahogy a Szellem felé orientálódsz, újratervezed életed, hogy tetteidet minőségi tudatosság hassa át, mely a nagyobb egészet - aminek Te is része vagy – szolgálja. A spirituális növekedés a tudatosság kiterjesztéséből, növeléséből, új felfedezésekből, ráeszmélésekből álló lépcsőzetes folyamat, melyek mindegyike a nagyobb Egésszel köt össze, melynek Te is része vagy.
Indítsd be, hozd mozgásba a dolgokat
Ez az az akarati sugár, mely energiákat mozgat meg és az újat teremti. Ez az akarat megerősíti az erődet, hogy mozgásba hozz dolgokat, energiákat mozgass meg, akár egymagadban, vagy egy csoport erejének fenntartására. Ráirányíthatod ezt az akaratot azokra az életterületekre, ahol átalakulást és mozgást szeretnél elérni.
Ahogy magadba hívod ezt az akaratot és összekapcsolódsz lényed belső magjával, olyan energiaáramot engedsz ki életedbe, mely bátorságot, erőt, és életenergiát hoz számodra. Ahogy magadba szívod ezt az akaratot, egyre növekszik bátorságod és félelemnélküliséged, mely segít elvégezni életed magasabb célját képviselő és az Isteni Tervvel összhangban lévő feladataidat.
Magasabb rendű éned - lelked - és szellemed örömmel fogad minden újat. Nincs benne semmilyen félelem, amilyen pl. az ismeretlentől való félelem. Szereti az új tapasztalatokat és szeretettel öleli [magához] a jövőt. Ez az akarat segít téged abban, hogy tudd: bármi is jön, az mindig jobb lesz, mint ami éppen elmúlik. Segít neked elengedni azokat a mintákat, amiket el kell, hogy engedj ahhoz, hogy teret adj az új és magasabb szintű minőségeknek életedben. Ez az akarat megerősíti az Élettel, a Lelkeddel való azonosulásodat, ezáltal eltávolodsz az életedben jelen lévő visszahúzó erőktől és képessé válsz elengedni mindazt, ami már nem szolgál téged.
Találd meg a legrövidebb és leghatékonyabb utat céljaid eléréséhez
Ez az akarat segít megerősíteni elhatározásodat céljaid megteremtéséhez és abban is, hogy ne engedd magad magasabb szintű célok kitűzésétől eltántorítani.
Ez az az akarat, amely legyőz, lerombol minden akadályt. Megnöveli erődet és képességedet arra, hogy meglásd, mi áll utadban, és mit kell elengedned, hogy megvalósíthasd lelked célját. Összehangolódhatsz ezzel az akarattal abból a célból, hogy erősen fókuszálni tudj a céljaidra és ily módon gyorsabban teremtsd meg magasabb szintű céljaidat és ösvényedet.
Ennek az akaratnak a segítségével megtalálod a legrövidebb utat céljaid eléréséhez. Dolgozhatsz vele abból a célból, hogy jobban tudd, mi az, ami nélkülözhetetlen az életedben, és mi az, ami nem. Ahogy ezzel az energiával dolgozol, megfigyelheted, vajon tisztábban látod-e, milyen lépéseket kell tenned életed valamely területén, hogy megteremtsd céljaidat.
Fejezd ki személyes hatalmadat [, erődet] új módokon
Az Mennyei Akaratnak ez a minősége szeretetteljes hatalmat fejez ki.[A ‘power’ fordítása “örök sláger” – magyarul kontextustól függően ‘erő’, vagy ‘hatalom’ is lehet a jelentése – mindenki értse rajta azt, amelyik saját magához közelebb áll – én nem nagyon vagyok oda a ‘hatalom’-ért, valószínűleg túl sok részem volt belőle.] Az ereje változást idéz elő és energiát mozgat meg. Magadhoz hívhatod ennek az akaratnak az erejét, hogy elengedd az akadályokat, abbahagyd az életed megváltoztatására irányuló keserves és nehéz küzdelmet, kikerülj azokból a helyzetekből, amikbe beleragadtál és megtaláld a lehető legrövidebb utat a céljaidhoz. Belemerítkezhetsz ebbe az energiába, ha több bátorságot, erőt, félelemmentességet szeretnél, hogy megtedd a szükséges változtatásokat, és ily módon megteremtsd életed Isteni (ős)mintáját (blueprint).
Új tudatosságra tehetsz szert azzal kapcsolatosan, hogy hogyan használd személyes erődet és akaratodat másokkal szemben. Mielőtt valamibe belefogsz, figyelembe veszed-e, hogyan fog hatni a cselekedeted másokra? Tudatában vagy-e annak, mikor helyes kiállni az igazad mellett, és mikor kell nyitottnak lenni mások véleményére? Számításba veszed-e mások útját és céljait, amikor valamilyen őket érintő cselekedetet hajtasz végre?
Figyeld meg magadat, és azt, hogyan használod az erődet teendőid végzésére. Miközben ezzel az akarattal dolgozol, jegyezd fel, ha valamilyen új módját látod a dolgok elvégzésének, valamilyen új módjára találsz rá, amely könnyebb, kifinomultabb és úgy hozza meg számodra a kívánt eredményt, hogy közben saját és mások Isteni Énjét [Felsőbb Énjét] is tiszteletben tartja. Figyeld meg, hogy tudatosabbá válsz-e arra, mily módon hatnak szavaid és tetteid másokra. Dolgozz ezzel az akarattal, ha olyan új módokon szeretnél interakcióba [vagyis kölcsönös kapcsolatba] kerülni másokkal, melyek a velük való egység megélésében és közös célok kialakításában sokkal hatékonyabbnak bizonyulnak.
Engedd el a szükségét annak, hogy erőlködj és erőfeszítéseket tegyél
Ha akadályokat tapasztalsz, hívd ezt az akaratot, hogy új módszereket találj arra, hogyan érheted el a várt eredményt. Engedd meg az akaratnak, hogy megnövelje türelmedet és megszabadítson attól az érzéstől, hogy mindenáron kemény erőfeszítéseket kell tenned, ha el akarsz érni valamit. Ahelyett, hogy keményen, erővel átverekszed magad az akadályokon, hívd magadhoz ezt az akaratot és terjeszd ki tudatosságodat, hogy jobban tudd, milyen lépéseket kell tenned melyek egyértelműek, és ott vannak az orrod előtt.
Az Mennyei Akaratnak ez a minősége nem szereti, ha megszakítják, vagy korlátozzák. Ha összekapcsolódsz vele, rájössz, hogy az erőlködésen kívül milyen más módokon vihetsz végbe dolgokat. Ezzel az akarattal könnyebb energiákat megmozgatni, mint a személyiség szintjén tenni ugyanezt, az akadályok elhárítása végett. Néhányan ezt ahhoz hasonlítják, mintha tolnád az autód hátulról, hogy valahova eljuss (erőlködés a személyiség szintjén), ahelyett, hogy beleülnél és nyomnád a gázpedált (Mennyei Akarat).
Ha úgy tűnik, hogy túl sok ajtó zárul be előtted, ha minden egyes lépésednél akadályozva érzed magad, ha folyamatosan nehézségekbe ütközöl, akkor állj meg! Ilyenkor az, amit teremtesz nincs harmóniában az Mennyei Akarattal. Vizsgáld felül, mit szeretnél elérni, kapcsolódj össze és tartsd fenn a kapcsolatot ezzel az akarattal, és hozz új tudatosságot, látásmódot, meglátásokat azokkal a célokkal kapcsolatban, amelyeket hivatott vagy teremteni.
Engedd, hogy a személyes ambícióid Isteni inspirációvá alakuljanak át
Ahogy összekapcsolódsz ezzel az akarattal, a személyes ambíciók átalakulhatnak isteni inspirációkká. Egy kiterjedtebb tudatosság, amely a Szellemből, mint lényed legbelső magjából ered, nem ugyanazon dolgokat keresi, mint a személyiséged. Békélj meg azzal, hogy el kell engedned néhány, a személyiségedből fakadó késztetést, sőt még azokat a cselekvéseket is, amelyeket személyiséged késztetésének hatására végeztél eddig. Lehet, hogy úgy érzed, soha többé semmilyen értelmes dolgot nem fogsz tudni véghezvinni, ha abbahagyod a küzdést és erőlködést, de bízz, higgy benne, hogy fogsz.
Megtelsz majd Isteni inspirációval amely kreatív, csodálatos tevékenységekhez vezet majd, és tiszta szívből szeretni fogod ezeket.
A spirituális jellegű ambíció igenis sikerre vezet, és nagyon jó dolog, amikor valami olyasmit viszel véghez, amely része életed Isteni Tervének és spirituális céljaidnak. Az a fajta teljesítmény mely erőlködést, erőfeszítést igényel, túl-teljesítmény [vagyis értelmetlen túlteljesítés], még akkor is, ha spirituális célok érdekében történik, és nem a lelked valódi tevékenységét képviseli. Élvezd, ahogy elengeded a feszültséget, stresszt, aggodalmat, amit a túlságos ambíció okozhat életedben.
A Kezdeményező Akarat egyben a szeretetteljes romboló erő is. Jótékonyan használhatod erejét arra, hogy megszabadulj minden olyan tényezőtől, amely lelked fényét elfátyolozza előled. Segít neked kitisztítani és eltávolítani lényed minden szintjéről a nem megfelelő energiákat. Elhárítja az akadályokat és mindazt, ami a lélek útjában áll, hogy életed Isteni Tervét manifesztálhasd.
A Kezdeményező Akarat megszünteti a hamis érzékeléseket, illúziókat, és igazságot, tisztánlátást hoz. Ennek a Nagy Entitásnak a hatása legyőzi a Nagy Illúziót is: a halál illúzióját. A halál fogalma az emberi tudatosság egyik korlátozó tényezője. Az emberiség rá fog jönni, hogy halál nem létezik, mert minden ember képes lesz emlékezni [saját] többi életeire. Az emberek dimenziókon átívelő folytonos tudatosságban fognak létezni, és ily módon tudni fogják, hogy a lélek tovább él a halál után. Ahogy ez a hatalmas tudatosság-váltás megtörténik, az emberiség orientálódását tekintve megváltozik majd, és az anyagi világ spirituális értékekkel töltődik majd fel.
Javaslatok arra vonatkozóan, mire figyeljünk
Tapasztald meg a Kezdeményező Akaratot oly mértékben, ahogy csak lehetséges, és irányítsd az életed két céljára pusztán azáltal, hogy rájuk gondolsz, miközben a összekapcsolódsz ezzel az akarattal és lekéred az azt sugárzó entitástól. Kapcsolódj össze ezzel a Lénnyel, és az akaratnak ezzel a minőségével olyan gyakran, ahogyan csak szeretnéd.
Engedd kiterjedni a tudatosságod a már említett, valamint más egyéb életterületeidre is, hogy jobban megismerhesd lelked igaz működését, tevékenységét és azt, hogy hogyan alkalmazhatod ezt a fenti területeken.
Figyeld meg, milyen új meglátásaid [bepillantásaid], percepcióid [érzékelésed], nézőpontjaid, gondolataid, vagy kiterjedtebb tudatosságod fejlődik ki ezekkel a céljaiddal vagy életterületeiddel kapcsolatban, vagy bármilyen más területtel összefüggésben.
Vedd észre azt is, ha úgy tűnik, [hogy] az energia visszahúzódik valamely adott célodról vagy utadról, amit korábban követendőnek találtál és fedezd fel, milyen új célok vagy ösvények bukkannak fel életedben. Figyeld meg, van-e változás a prioritásaid között, az általad elvégezni kívánt cselekedetekben, a testedben, érzelmeidben vagy gondolataidban. Figyeld mind a belső, mind a külső világodat egyaránt.-/Orin tanítása a Mennyei Akarat hét minőségéről              fordította:Lechnitzky Magdolna/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése