2013. július 20., szombat

A Mennyei Akarat harmadik minősége: A Fejlesztő [vagy Formáló] Akarat - Bölccsé válás.

                                                                                 

A Fejlesztő Akarat Isten/Minden Létező akaratának egyik aspektusa, amely keresztülsugárzik azon a Nagy Lényen, aki megtestesíti a Mennyei/Isteni intelligenciát, az Isteni Teremtőképességet, és az intelligens cselekvőképességet. Ennek a Nagy Lénynek az akarati aspektusa fejeződik ki, mint a Fejlesztő Akarat, bölcsességhez és végül mindentudáshoz vezetve, a végtelen tudás, éberség/tudatosság és megértés állapotához.
Ez a Nagy Lény, akit időnként a Harmadik Sugár Urának neveznek, Univerzális Elmeként szintén ismert. Ez a nagy testesíti meg a tudatosság mezejét Isten elméjében, ahol minden idea és manifesztált világ minden őslenyomata/ősmintázata létezik, mind a már ismert ideáké, mind azoké, amelyek még felfedezésre várnak.
Ez korlátozatlan, végtelen intelligencia és teremtőképesség, és magába foglalja az összes lehetőséget/lehetségességet. Energiája folyékony, dinamikus, változó, és mindig mozgásban van – és ugyanakkor nyugodt, örök, békés és csendes is. Minden életet az Isteni Célhoz való fokozott igazodás felé vonz/terel.
E Nagy Lény csodálatos intelligenciája benne van az anyag minden részecskéjében – az atomtól a galaxisig. Része minden élő szervezetnek. Ez a Nagy Lény intelligenciát hoz az anyagba. Ez az a mögöttes erő, amely lehetővé teszi, hogy az anyag reagáljon az elmére; ez teszi lehetővé, hogy gondolataiddal megteremtsd valóságodat. Emiatt ez a Lény, a ’Nagy Építész’-ként is ismert – a tervezőként, aki lehetségessé teszi, hogy az ideák anyagi formákként, struktúrákként, szervezetekként manifesztálódjanak. Ez a Nagy vezérli a társadalmak és civilizációk megteremtését, felépíti és végül materializálja az Isteni Terv tökéletességét a formák és anyag világában.
A Fejlesztő Akarat befolyást gyakorol a torok központodra. Ez az energiaközpont a torkod területe körül helyezkedik el, a torkodból lépnek ki „szirmai” vagy energiaörvényei. A harmadik szemed közvetíti lelked magasabb céljait a torok központodba, így tudod ezeket a célokat kifejezni a külső, hétköznapi életed során. A torok központod hozza működésbe a Beavató Akarattól kapott tudatosságod manifesztálódását, és a látomást, amelynek tudatára az Egyesítő Akarat segítségével ébredtél. A Fejlesztő Akarat befolyása alatt tanulod meg hogyan manifesztálj és teremts a forma világában, mindaddig, míg Isten/Minden Létező társteremtőjévé nem válsz.
A korai szakaszokban, mielőtt kapcsolatba lépsz a lelkeddel, torok központod szirmai lefelé fordulnak – a tüdő felé. Ebben a szakaszban a Fejlesztő Akarat arra ösztönöz, hogy úgy teremts formákat, struktúrákat, helyzeteket, körülményeket és szervezeteket, ahogy a személyiséged irányít. A Fejlesztő Akarat befolyása alatt érzékelésed tudássá válik, és személyiséged a lelked egyre finomabb eszközévé válik – lelked „rajta játszhasson”.
A személyiség fejlődését a tudás [megszerzésén], oktatáson és tapasztaláson keresztül mindaddig folytatja, míg tudatára nem ébred a mindent háttérbe szorító léleknek. Ekkor a torok központ szirmai elkezdenek felfelé fordulni, a fej [korona] központ felé. Miközben kapcsolatod a lelkedhez mélyül, ez létrehozza a tudatosság kiterjedését, és a tudás bölcsességgé válik. E bölcsességgel a személyiség formákat, struktúrákat, szervezeteket, cselekvéseket és körülményeket teremt, végrehajtva a lélek céljait.
Ahogy folytatódik a spirituális növekedés, torok központod szirmai felfelé fordulnak, felébred művészi, innovatív [feltalálói, felfedező] és erőkkel teli természeted. Elkezded kifejezni lelked kreativitását. Elkezd felébredni Isteni kreativitásod/teremtőképességed, annak sürgető belső késztetése, hogy valami művészi, irodalmi, vagy spirituális tevékenységet végezz, vagy olyan csoportot hozz létre, vagy dolgozz benne, amely segít elhozni az emberiség számára az Isteni Terv valamelyik aspektusát.
Dolgozhatsz a Fejlesztő Akarattal, hogy siettesse képességedet, mellyel felismered és megteremted azokat a formákat, struktúrákat, szervezeteket, körülményeket, [emberi] kapcsolatokat, kreatív törekvéseket, tevékenységeket, melyek igazodnak lelked céljához és életed Isteni ősmintázatához [eredetiben: blueprint].
Ahogy kapcsolódsz a Fejlesztő Akarathoz, és felébreszted torok központodat, magadhoz vonzod azokat az energiákat, melyek növelik képességedet, hogy az ideák világához és a korlátlan lehetőségekhez kapcsolódj, ösztönözve ötletességedet a gondolkodásban és a cselekvésben. A Fejlesztő Akarat olyan mint a rajtad át felragyogó fény, rávilágítva életed Isteni ősmintázatára, magasabb ösvényedre, lappangó képességeidre, életed kitáruló lehetőségeire. Ösztönöz, hogy olyan célokat határozz meg, melyek igazodnak életed Isteni ősmintájához, és kibontakoztatják azokat a terveket és stratégiákat, melyekkel manifesztálhatod ezeket a célokat.
A Fejlesztő Akarat befolyása alatt az Én folytatja előrehaladását. Az Én növekszik, mind jobban megérintve az élet [megnyilvánulási] formáitól, felismerve, hogy [ő] több mint a test, az érzelmek, vagy elme, melyeken keresztül a földi életed megtapasztalod. Az Én felismeri, hogy ő élet, fény, energia, és Isten-tudatosság/[érzékelőképesség – ’awareness’]. Az Én felfelé fordul – a szellem birodalma felé. Végül is az Én felismeri magát, mint az Egyetlen részét, mint a korlátlan Isteni Élet részét, mint Isten szikráját magát. Ez eredményezi végül a mindentudást.
Ez a Nagy aktívan, korlátlanul fogja küldeni energiáját a földi síkra. Ahogy egyre több ember képes a Mennyei Akarathoz igazodva teremteni, ahogy megérnek az emberek, hogy lélekként, fényként, szellemként, Isten-Esszenciaként ismerjék [fel] magukat, a társadalom el fog érkezni odáig, hogy mind tökéletesebben visszatükrözze az Isteni mintázatot. Több szeretet és tisztelet lesz egymás, és minden élet iránt, tiszta környezet, egység a különbözőségben, és az elképzelhető legjobb körülmények, melyek kifejezik az Isteni Cél megvalósulását a Földön.
További információk a Fejlesztő Akaratról
A Fejlesztő Akarat e minősége magába foglalja mind a tudatosságot, mint a formákat fejlesztő akaratot. A Mennyei Akarat ezen aspektusa fejleszti ki/alakítja át az érzékszervi érzékelést tudássá, a tudást bölcsességgé és a bölcsességet mindentudássá. A fizikai síkon ez az Akarat az, ami kifejezi az Isteniséget. Ez a mögöttes erő, ami lehetővé teszi, hogy az anyag válaszoljon az elmének. Ez az intelligensen megfogant cél nyomán felismert terv előrevivője. Ez a teremtő Akarat, mely a manifesztáció oka, és elérésének garantálója. Az emberiség mai állapotában legmagasabb kifejeződése az oktatás, vagy a fokozatos fejlődés a tapasztalatokon keresztül, amely tudáshoz vezet, átalakul bölcsességgé, és végül mindentudássá.
Mint a teremtő intelligencia energiája, ez az Akarat, összekapcsol téged Isten elméjével, mely Univerzális Elmeként is ismert. A Fejlesztő akarat ösztönöz, hogy megtaláld a választ az ilyen kérdésekre, mint „Mi a valóság természete? Hogyan dolgozik az univerzum?” és egyéb filozófiai, vallásos, és absztrakt kérdések a magasabb természetről. Olyan ideákat nyithat ez meg neked, melyek megmutatják a nagyobb képet, a szélesebb perspektívát, és életed látképét és célját, illetve azt, hogyan illeszkedik mindez a tágabb univerzumba. Ennek ellentéteként a Cselekvő Akarat olyan ideákat ösztönöz, melyek inkább a fizikai valóságról szólnak, az általad megteendő lépésekről, és mindennapi életed anyagáról.
A Fejlesztő Akarat egyike az emberiséget éppen most megérintő legösztönzőbb befolyásoknak. Bár az emberek lélek-tudatosságának sok foka van, a találkozás ezzel az Akarattal sarkallja őket, hogy inkább a személyiségük irányítása alatt fejlesszék életükben a formákat, mint lelkük irányítása alatt. Miközben a személyiség kibontakozik és létrehozza a kapcsolatot a lélekhez, a fejlesztő impulzus a lélekből származó formákat és tevékenységeket teremt, mert az emberek jobban meg tudják látni életük és az univerzum nagyobb képét. Ahogy mélyül a lélek-kapcsolat ez az impulzus kiterjeszti a tudatosságot, és bölcsességet eredményez. Végül is a cél megvalósul, amikor az Én magát már nem formaként, vagy tudatosságként ismeri fel, hanem Szellemként, az Egyetlenként, mely több mind a formáknál, mind a tudatosságnál./Orin tanítása a Mennyei Akarat hét minőségéről fordította:Lechnitzky Magdolna,és Szigeti Antal/
                                                                               

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése