2013. július 29., hétfő

A Mennyei Akarat hatodik minősége: Az Előidéző Akarat - magas ideálok megtestesítése.

                                                                               
Az Előidéző Akarat
Az Előidéző Akarat a Mennyei Akarat erőteljes minősége, amelyet bevonzhatsz az életedbe, hogy tisztázd és megtisztítsd érzelmeidet, hogy elengedd apróbb vágyaidat, melyek visszatartanak attól, hogy a felfelé vezető spirálon legyél. Segít neked, hogy félelem nélküli légy és kitartó, hogy legyen erőd különbözni, és abban hogy képes legyél meghaladni személyiségedet, és így feltárulhasson Isteni éned.
A Mennyei Akarat e minősége kicseréli a manifesztáció, a cselekedetek, a gondolatok és teremtő késztetések okozóját: a személyiség vágyai helyett a lelked és szellemed ideáljaira. Ideáljaid és így cselekedeteid, gondolataid, kreatív törekvéseid igazi Éned hatalmas fényének visszatükrözőivé válnak. Utána bármi, amit teszel, a szenvedés és fájdalom helyett szabadságot, örömöt és megelégedettséget hoz neked.
Spirituális növekedésed jelentősen felgyorsul ezen Akarat segítségével
A hatodik Sugár Ura szintén ismert, mint az Idealizmus és Odaadás Sugarának Ura. Dolgozhatsz ezzel az Előidéző Akarattal, hogy elmélyítsd odaadásodat a spirituális alapelvek megélése irányában, és így több békét és harmóniát tapasztalj életedben. Az Előidéző Akarat segít neked, hogy felfelé, a fény felé fordítsd egyre inkább egyetlen pontra irányuló fókuszodat spirituális megnyílásod közben, nagyban gyorsítva spirituális növekedésedet. Meghívhatod ezt az Akaratot, hogy érzékeld lelked céljait az életedet illetően, és felismerd, hogy mit teremts, ami tükrözi lelked látomását, és életed Isteni Ősmintázatát [vagy ’tervrajzát’ – eredetiben: „Divine Blueprint”].
Gyarapítsd a spirituális minőségeket, hogy felemeljenek téged, és elengedd a fájdalmat és a szenvedést
A Előidéző Akarathoz kapcsolódás segíthet abban, hogy megerősíts olyan minőségeket, mint az egyhegyűség [vagyis az egy pontra irányuló koncentrált figyelem], a spirituális vezetés befogadásának készsége, az optimizmus, a remény, a lelkesedés, és az önértékelés. Egyéb olyan spirituális minőségek, melyeket elhozhat ez az Akarat: Tisztaság, tökéletesség, derű, elfogulatlanság, spirituális jelenlét, odaadás, béke, alázatosság. Elhozza az energiát, ami segít téged a kiterjedtebb szeretet, együttérzés, intuíció, tolerancia, és tisztelet megvalósításában. Elhozza az erőt az inspirációhoz, és hogy meghaladd mindazt, ami utadban áll, hogy megvalósítsd igazi Énedet. Miközben mind többet tapasztalsz e minőségekből, minden módon egyre gazdagabbnak fogod találni életedet.
A Mennyei Akarat e minősége segít neked ragaszkodásod, vágyaid, haragod, félelmed, szorongásod és más érzelmeid ködének szétoszlatásában, melyek elfátyolozzák előled igazi Éned fényét. A kétség, a kétértelműség, és a zavar eltűnik. Szétoszlathatod a „kell”-eket és a „muszáj”-okat, melyek régi, hatályukat vesztett hiedelmeidből és ideáljaidból származnak.
A Mennyei Akarat e minőségének magadhoz hívása és a hozzákapcsolódás erősíti önbizalmadat, tisztaságodat és látomásodat. Könnyebben kilábalhatsz leragadásaidból, felfedezheted lelked mélyebb késztetéseit, álmaidat és magasabb célodat, és lesz inspirációd és energiád, hogy megteremtsd ezeket. Sokkal békésebb, harmonikusabb életet élhetsz. Jövőre vonatkozó látomásaid, ideáid és gondolataid felemelnek téged, és feltárják az igazságot. Elkezded felismerni, hogy szép és tökéletes vagy, így, ahogy vagy, és hogy nincsenek hibák, csak tanulás van, és növekedés.
Vágyj spirituális célokra és minőségekre a materiálisak helyett
Ahogy kiterjeszted tudatosságodat az Előidéző Akarattal, felismered, hogy több az élet, mint a materiális vágyak beteljesítése. Ahogy fejlődsz ezen Akarat hatása alatt, vágyaid egyre kevésbé irányulnak materiális célok beteljesítése felé, ehelyett inkább a spirituális célokra és minőségekre vágyakozol.
Habár elsőre úgy tűnhet, mintha a spirituális értékekre és a spirituális világra fókuszálásnak azután kellene jönnie, miután sikeres vagy és jól megy a materiális világban – mégis a spirituális értékek kibontakoztatásán és a lélek életére fókuszáláson keresztül vezet az út, ami hozzád vonzza az összes jó dolgot. Spirituális fókusszal pénz, jómód, tulajdon és a materiális világ egyéb javai megjelennek az életedben; habár tovább már nem ragaszkodsz birtoklásukhoz, nem vagy hozzájuk kötve, vagy általuk csapdába ejtve. Ez a javakhoz való kötöttségektől [vagy ragaszkodásoktól] mentesség az, ami lehetővé teszi az anyagi gazdagságnak, hogy elhozza neked az örömöt, hogy a fény forrása legyél, és ez jó legyen mind számodra, mind a világ számára.
Fokozódó spirituális éberségeddel és kiterjesztett belső lát(om)ásoddal látni fogod, hogy az összes anyagi siker, a javak, és a bőség – mint az univerzum végtelen bőségének része – mindig hozzáférhető, könnyen manifesztálható és erőfeszítés nélkül elengedhető. És ez, mint eszköz, segít téged a világban végzett munkán keresztül spirituális növekedésedben, és az emberiség szolgálatában.
Élvezd a spirituális növekedés jutalmait
Az Előidéző Akarat impulzusai nyomán elkezded keresni a spirituális növekedés és a spirituális tapasztalás hozadékait, mert felismered, milyen sok értéket hoznak be ezek az életedbe. Keresed és elfogadod tudatosságod kiterjesztéseit, az új perspektívákat és bepillantásokat, a láthatatlan világ vízióit, a kapcsolatot a fénylényekkel és a Megvilágosodottakkal, mások felemelésének képességét, hogy fényt és energiát közvetíts, és tegyél valamit a világért. Felismered milyen csodálatos megtapasztalni a szeretetet, az örömöt, az áramlást [flow], és a harmóniát, miközben felfelé fordulva ráhangolódsz a lelkedre és szellemedre, és az univerzum magasabb erőire.
Ahogy egyre inkább legbelsőbb Éned fényére orientálttá válsz, a magasabb tudatosságra orientálttá, növekszik képességed, hogy érzékeld a célt, és gyarapítsd a fényt a világban. Felismered, hogy nem kell tovább keményen dolgoznod, hogy átalakítsd az érzelmeidet, hogy magasabbra érj fel, vagy magadhoz vonzd a számodra szükséges erőforrásokat. Megtanulod, hogyan tedd meg mindezeket a dolgokat spirituális fényed és szereteted kisugárzásával. Hozzád jönnek a dolgok, amikor szükséged van rájuk: tökéletes emberek tűnnek fel életedben. Felismered, hogy a külső események belső okokon alapulnak, és kiterjeszted tudatosságodat – így az okok világában dolgozhatsz, hogy külső eredményeket teremts.
„A legmagasabb fény vezérel”
A Mennyei Akarat e minőségének erőszavai: „a legmagasabb fény vezérel”. Mondd ki ezt, és tudd, hogy a legmagasabb fény veled van, aztán hangold rá magad. Végül a legmagasabb fény által vezetve a lelkeddé válsz, a szeretetévé, az egy-ségévé, a céljává, az áramlásává, harmóniájává és békéjévé. Ahogy fejlődsz, a legmagasabb fény vezetésével a szellemmé leszel, a Jelenlétté, Istenné/Minden Létezővé.
Miközben kéred, hogy a legmagasabb fény irányítása alá kerülj, átadod a személyes kontrollodat önmagad felsőbb részének. Kéred a lelkedet és a szellemedet, hogy menjen előtted és tisztítsa meg az ösvényt, hogy mutassa neked az utat, és hozza el mindazokat a lehetőségeket neked, melyekre szükséged van a növekedésedhez és a fejlődésedhez. Felismered és elfogadod, hogy minden rendben van, az univerzum érted és veled dolgozik, és hogy tökéletes és szép vagy éppen úgy, ahogy vagy. Azért jöttél, hogy felismerd, nincs elkülönültség közötted, a lelked és szellemed között. Felismered, hogy Te magad vagy a lelked, a szellemed.
Te vagy a Kereső és a Keresett
Ahogy haladsz előre, végül befejezed a keresést, a vágyakozást, vagy a törekvést bármire. Te vagy a kereső és a keresett. Tudatára ébredsz, hogy te vagy minden. Mivel felismerted, hogy Te vagy a lelked, nem vágysz rá többet, hogy azzá [lelkeddé] válj. Felismerted magad, mint egyén [individuum], mégis tudatosan érzékeled egy-ségedet Istennel/Minden Létezővel. Spirituális utazásod a tudatos érzékelő-képesség [awareness] új fokozatait éri el. Megszűnnek a vágyak – még a spirituális növekedésre irányuló is. Felismered, hogy nincs mit kívánni, mert Te magad vagy Minden Létező, és része vagy a tudatosság végtelen áramlásának, és az univerzum szeretetének./Orin tanítása a Mennyei Akarat hét minőségéről fordította:Lechnitzky Magdolna,és Szigeti Antal/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése