2013. július 24., szerda

A Mennyei Akarat negyedik minősége: A Harmonizáló Akarat.


A Harmonizáló Akarat
Felhasználhatod annak a Nagynak az átváltoztató energiáját, aki a Harmonizáló Akaratot közvetíti. Ez a Nagy Élet más neveken is ismert, így például mint Harmónia a Konfliktuson keresztül Sugara [Alice Bailey-nél is], a Harmónia, Szépség és Művészet Ura, a Nagy Kinyilatkoztató, az Isteni Közbenjáró, és a Hegy, melyen Meghal a Forma. Ezeken a neveken elmélkedve több feltárul abból az energiából, amit ez a Nagy megtestesít, és közvetít az emberiségnek.
A Harmonizáló Akarat a Mennyei Akarat hét sugara és a hozzájuk kapcsolódó tudatossági síkok „közepén” helyezkedik el. Három olyan minősége van a Mennyei Akaratnak, melyek magasabbak, vagyis közelebb vannak a tiszta Isten-Tudatosság birodalmához (a Beavató Akarat, az Egyesítő Akarat és a Fejlesztő Akarat) és van három „alsóbb”, vagyis olyan, ami közelebb van a fizikai síkhoz (az előidéző Akarat, a Cselekvő Akarat, és a Kifejező Akarat).
Mivel ez a híd az alsóbb és felsőbb világok között, hozzákapcsolódhatsz a Harmonizáló Akarathoz, hogy „felfelé utazz” vele, és igazodj az univerzum magasabb erőihez. Habár elvégezheted ezt az igazodást a Harmonizáló Akarat nélkül is, a vele végzett munka segít, hogy tökéletesebb összeigazodásba és harmóniába kerülj a magasabb energiákkal, melyekkel érintkezésbe kerülsz.
Ez az Akarat harmonizálja azt az eredendő konfliktust, ami két különböző energia, eltérő vibráció, minőség és frekvencia között fellép. Lehetővé teszi számukra, hogy együtt harmóniába kerüljenek, így például a személyiséged energiái lelked energiáival.
A Harmonizáló Akarat hozzákapcsol téged a magasabb világokhoz
, és lehetővé teszi, hogy minden lehetséges módon kiterjeszd tudatosságodat a velük való azonosuláson keresztül. Támogathat abban, hogy lényed harmóniába kerüljön az Univerzum Isteni Tervével, a Mesterekkel, Megvilágosodottakkal, Angyalokkal, és Istennel/Minden Létezővel. Meghívhatod a Mennyei Akarat erejét, hogy megerősítse képességedet, mellyel harmonizálod személyiséged energiáit lelked energiáival és igazodsz életed Isteni Tervéhez. Felhasználhatod a Harmonizáló Akarat energiáját, mint hidat, mely összeköt téged mindazzal, ami fény, ami jó benned, segítve téged, hogy megtapasztald az Isten-Tudatosságot.
A Harmonizáló Akarat feltárhatja magasabb ösvényed aspektusait.
Feltárja az energia forma nélküli, finom világát, melyek a külső események előidézői és vezérlő erői. Segít, hogy harmóniába kerülj életed isteni ősmintázatával [modelljével, tervrajzával – eredetiben: blueprint], és lehozd ez az ősmintázatot a fizikai világba.
A Harmonizáló Akarat híd, mely lehozza az energiát a magasabb dimenziókból a fizikai világba.
Az egész, az „egész-ség” és a harmónia energiája elérhet az anyag sűrűbb szintjeiig, minden életet segítve az evolúció minden szintjén saját tudatossága kiterjesztésében, és hogy [mindegyik] felismerje saját isteniségét és szépségét.
A Harmonizáló Akarat a szépség, harmónia, egység és egyensúly ereje.
Minden külső forma és történés számára megnyitja annak lehetőségét, hogy átitatódjon a magasabb, finom[energetikai] világok szépségével. Meghívhatod ezt az Akaratot, hogy segítsen harmóniát és szépséget teremteni életed minden területén, beleértve ebbe a nyugalom és béke szépséges érzelmeit, a kiegyensúlyozott életet, a zenét, művészetet és irodalmat, a harmonikus, szép környezetet, és még mindazt, amit szeretnél feltölteni, átitatni szépséggel, harmóniával, egyensúllyal és egységgel.
A Harmonizáló Akarat a korlátoktól való megszabadítással segít abban, hogy magasabb ösvényeden maradj.
Megszabadít a korlátoktól és konfliktusoktól, melyeket a polaritás világában, a fizikai világban élve tapasztalhatsz. Segít neked, hogy egyensúlyozz az ellentétpárok között, és aztán meghaladd („transzcendáld”) azokat. Az ellentétpárok pólusai közötti ingadozás a forrása sok-sok konfliktusnak. Amikor elmozdulsz valami felé, az ellentétével szintén számolhatsz, látva a kiegyensúlyozó erőket. Ez az ellentétes, kiegyensúlyozó erő gyakran mint korlátozás, csatamező, és mint a konfliktusok forrása jelenik meg.
Dolgozhatsz a Harmonizáló Akarattal, hogy megtaláld az egyensúlyt,
miközben a „penge élén” sétálsz az ellentétpárok között. Megtanulhatod, hogyan mozdulj el azok felé a dolgok felé, melyeket meg akarsz teremteni, és hogyan minimalizáld összeütközésedet az ellentétes erőkkel. Megmaradhatsz lényed középpontjában, [közben] előre haladva, ahelyett, hogy fogva tartva ingadoznál oda-vissza az ellentétes erők között.
A Harmonizáló Akaratnak megvan a képessége, hogy összevegyítse és harmonizálja az alacsonyabb és magasabb energiákat,
így azokat, melyek alacsonyabbak és közelebb vannak a formához (mint például a személyiséged energiáit), hogy ne álljanak ellen a magasabb energiáknak, és érintkezésbe kerülhessenek. Segít harmonizálni személyiséged vágyait lelked vágyaival. Energiája segít megszabadulni a forma és a szubsztancia (elméd, érzelmeid, tested és maga az anyag) korlátaitól, melyek elnyomják legbensőbb énedet, lelkedet, szellemedet. Személyiséged fokozódóan átitatódik lelked szeretetével, fényével, bölcsességével, teremtőképességével, erejével, akaratával és magasabb intelligenciájával. Személyiséged új erőkre tesz szert, hogy lelkedként élhess, és végrehajtsd életed isteni tervét.
Megidézheted a Harmonizáló Akaratot, hogy erősítse meg intuíciód minden formáját.
Intuíciód az a képességed, hogy érzékeld és tudd a nagyobb igazságot, amelyet gyakran elleplez a dolgok külső megjelenése. Az intuíciód mondja meg neked, hogyan cselekedj, hogy behozd a magasabb jót az életedbe. A Harmonizáló Akarat megnövelheti spirituális intuíciódat – mellyel intuitíve érzékelheted és tudhatod egy-ségedet másokkal és minden élettel. Megnövelheti mentális intuíciódat, képességedet, hogy áttörések ideáit fogadd be, és új bepillantásokat egy villanás alatt, vagy az „aha-élményeket”, amikor hirtelene megérted, mi a teendő. Az intuíció érkezhet éréseiden, vagy testérzeteken keresztül is.
Intuíciód révén és rá hallgatva értheted meg hogyan harmonizálódj az élet nagyobb egészével, hogyan szabadulj meg a konfliktusoktól, és hogyan tapasztald meg lelked békéjét és szeretetét. Miközben az emberiség mind teljesebben e Sugár befolyása alá kerül, az intuíciós érzékelőképesség/tudatosság [awareness] fog a normává [megszokottá, etalonná] válni, és egy-ség lesz, szeretet és harmónia.
Ennek az akaratnak a befolyása még egyszer elkezdi megérinteni az emberiséget, és teljes virágjába borul a következő 600 év folyamán. Befolyása minden manifesztált életet harmóniába fog hozni a Szellemmel, az Én magasabb aspektusainak a személyiséggel való harmonizálása révén. Ez az igazodás sok ember számára lehetővé teszi, hogy nagy és gyors spirituális előrehaladásban legyen része. Megfelelően gyors lesz az előrehaladás az emberekkel kapcsolatos ügyekben, ezen belül a Mennyei Akarathoz való kapcsolódás, és az azzal való manifesztálás is.
A Mennyei Akarat első három aspektusát, melyeket [már] meghívtál – a Beavató Akaratot, az Egyesítő Akaratot és a Fejlesztő Akaratot – tekintik a három fő sugárnak. A Harmonizáló Akarat minőségét, csakúgy, mint a rá következő három Sugarat: a Cselekvő Akaratot, az Előidéző Akaratot és a Kifejező Akaratot a három fő sugár aspektusainak tartják, melyek egybeolvadnak a harmadik sugárrá, a Fejlesztő Akarattá. [Helyesebb talán azt mondani, hogy a harmadik sugár irányítása alá tartoznak, mint minden formai aspektussal rendelkező dolog.] A Negyedik, Ötödik, Hatodik és Hetedik Akarat jobbára a Mennyei Akarat első három aspektusának energiáit és céljait viszi keresztül. Vannak más Nagyok, akik a Mennyei Akarat további minőségeit hordozzák, melyek jelenleg nem aktívak, hanem várakoznak a megfelelő alkalomra és időszakra, hogy érvényesítsék befolyásukat a következő ezer évben./Orin tanítása a Mennyei Akarat hét minőségéről fordította:Lechnitzky Magdolna,és Szigeti Antal/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése