2013. július 29., hétfő

A Mennyei Akarat hatodik minősége: Az Előidéző Akarat - magas ideálok megtestesítése.

                                                                               
Az Előidéző Akarat
Az Előidéző Akarat a Mennyei Akarat erőteljes minősége, amelyet bevonzhatsz az életedbe, hogy tisztázd és megtisztítsd érzelmeidet, hogy elengedd apróbb vágyaidat, melyek visszatartanak attól, hogy a felfelé vezető spirálon legyél. Segít neked, hogy félelem nélküli légy és kitartó, hogy legyen erőd különbözni, és abban hogy képes legyél meghaladni személyiségedet, és így feltárulhasson Isteni éned.
A Mennyei Akarat e minősége kicseréli a manifesztáció, a cselekedetek, a gondolatok és teremtő késztetések okozóját: a személyiség vágyai helyett a lelked és szellemed ideáljaira. Ideáljaid és így cselekedeteid, gondolataid, kreatív törekvéseid igazi Éned hatalmas fényének visszatükrözőivé válnak. Utána bármi, amit teszel, a szenvedés és fájdalom helyett szabadságot, örömöt és megelégedettséget hoz neked.
Spirituális növekedésed jelentősen felgyorsul ezen Akarat segítségével
A hatodik Sugár Ura szintén ismert, mint az Idealizmus és Odaadás Sugarának Ura. Dolgozhatsz ezzel az Előidéző Akarattal, hogy elmélyítsd odaadásodat a spirituális alapelvek megélése irányában, és így több békét és harmóniát tapasztalj életedben. Az Előidéző Akarat segít neked, hogy felfelé, a fény felé fordítsd egyre inkább egyetlen pontra irányuló fókuszodat spirituális megnyílásod közben, nagyban gyorsítva spirituális növekedésedet. Meghívhatod ezt az Akaratot, hogy érzékeld lelked céljait az életedet illetően, és felismerd, hogy mit teremts, ami tükrözi lelked látomását, és életed Isteni Ősmintázatát [vagy ’tervrajzát’ – eredetiben: „Divine Blueprint”].
Gyarapítsd a spirituális minőségeket, hogy felemeljenek téged, és elengedd a fájdalmat és a szenvedést
A Előidéző Akarathoz kapcsolódás segíthet abban, hogy megerősíts olyan minőségeket, mint az egyhegyűség [vagyis az egy pontra irányuló koncentrált figyelem], a spirituális vezetés befogadásának készsége, az optimizmus, a remény, a lelkesedés, és az önértékelés. Egyéb olyan spirituális minőségek, melyeket elhozhat ez az Akarat: Tisztaság, tökéletesség, derű, elfogulatlanság, spirituális jelenlét, odaadás, béke, alázatosság. Elhozza az energiát, ami segít téged a kiterjedtebb szeretet, együttérzés, intuíció, tolerancia, és tisztelet megvalósításában. Elhozza az erőt az inspirációhoz, és hogy meghaladd mindazt, ami utadban áll, hogy megvalósítsd igazi Énedet. Miközben mind többet tapasztalsz e minőségekből, minden módon egyre gazdagabbnak fogod találni életedet.
A Mennyei Akarat e minősége segít neked ragaszkodásod, vágyaid, haragod, félelmed, szorongásod és más érzelmeid ködének szétoszlatásában, melyek elfátyolozzák előled igazi Éned fényét. A kétség, a kétértelműség, és a zavar eltűnik. Szétoszlathatod a „kell”-eket és a „muszáj”-okat, melyek régi, hatályukat vesztett hiedelmeidből és ideáljaidból származnak.
A Mennyei Akarat e minőségének magadhoz hívása és a hozzákapcsolódás erősíti önbizalmadat, tisztaságodat és látomásodat. Könnyebben kilábalhatsz leragadásaidból, felfedezheted lelked mélyebb késztetéseit, álmaidat és magasabb célodat, és lesz inspirációd és energiád, hogy megteremtsd ezeket. Sokkal békésebb, harmonikusabb életet élhetsz. Jövőre vonatkozó látomásaid, ideáid és gondolataid felemelnek téged, és feltárják az igazságot. Elkezded felismerni, hogy szép és tökéletes vagy, így, ahogy vagy, és hogy nincsenek hibák, csak tanulás van, és növekedés.
Vágyj spirituális célokra és minőségekre a materiálisak helyett
Ahogy kiterjeszted tudatosságodat az Előidéző Akarattal, felismered, hogy több az élet, mint a materiális vágyak beteljesítése. Ahogy fejlődsz ezen Akarat hatása alatt, vágyaid egyre kevésbé irányulnak materiális célok beteljesítése felé, ehelyett inkább a spirituális célokra és minőségekre vágyakozol.
Habár elsőre úgy tűnhet, mintha a spirituális értékekre és a spirituális világra fókuszálásnak azután kellene jönnie, miután sikeres vagy és jól megy a materiális világban – mégis a spirituális értékek kibontakoztatásán és a lélek életére fókuszáláson keresztül vezet az út, ami hozzád vonzza az összes jó dolgot. Spirituális fókusszal pénz, jómód, tulajdon és a materiális világ egyéb javai megjelennek az életedben; habár tovább már nem ragaszkodsz birtoklásukhoz, nem vagy hozzájuk kötve, vagy általuk csapdába ejtve. Ez a javakhoz való kötöttségektől [vagy ragaszkodásoktól] mentesség az, ami lehetővé teszi az anyagi gazdagságnak, hogy elhozza neked az örömöt, hogy a fény forrása legyél, és ez jó legyen mind számodra, mind a világ számára.
Fokozódó spirituális éberségeddel és kiterjesztett belső lát(om)ásoddal látni fogod, hogy az összes anyagi siker, a javak, és a bőség – mint az univerzum végtelen bőségének része – mindig hozzáférhető, könnyen manifesztálható és erőfeszítés nélkül elengedhető. És ez, mint eszköz, segít téged a világban végzett munkán keresztül spirituális növekedésedben, és az emberiség szolgálatában.
Élvezd a spirituális növekedés jutalmait
Az Előidéző Akarat impulzusai nyomán elkezded keresni a spirituális növekedés és a spirituális tapasztalás hozadékait, mert felismered, milyen sok értéket hoznak be ezek az életedbe. Keresed és elfogadod tudatosságod kiterjesztéseit, az új perspektívákat és bepillantásokat, a láthatatlan világ vízióit, a kapcsolatot a fénylényekkel és a Megvilágosodottakkal, mások felemelésének képességét, hogy fényt és energiát közvetíts, és tegyél valamit a világért. Felismered milyen csodálatos megtapasztalni a szeretetet, az örömöt, az áramlást [flow], és a harmóniát, miközben felfelé fordulva ráhangolódsz a lelkedre és szellemedre, és az univerzum magasabb erőire.
Ahogy egyre inkább legbelsőbb Éned fényére orientálttá válsz, a magasabb tudatosságra orientálttá, növekszik képességed, hogy érzékeld a célt, és gyarapítsd a fényt a világban. Felismered, hogy nem kell tovább keményen dolgoznod, hogy átalakítsd az érzelmeidet, hogy magasabbra érj fel, vagy magadhoz vonzd a számodra szükséges erőforrásokat. Megtanulod, hogyan tedd meg mindezeket a dolgokat spirituális fényed és szereteted kisugárzásával. Hozzád jönnek a dolgok, amikor szükséged van rájuk: tökéletes emberek tűnnek fel életedben. Felismered, hogy a külső események belső okokon alapulnak, és kiterjeszted tudatosságodat – így az okok világában dolgozhatsz, hogy külső eredményeket teremts.
„A legmagasabb fény vezérel”
A Mennyei Akarat e minőségének erőszavai: „a legmagasabb fény vezérel”. Mondd ki ezt, és tudd, hogy a legmagasabb fény veled van, aztán hangold rá magad. Végül a legmagasabb fény által vezetve a lelkeddé válsz, a szeretetévé, az egy-ségévé, a céljává, az áramlásává, harmóniájává és békéjévé. Ahogy fejlődsz, a legmagasabb fény vezetésével a szellemmé leszel, a Jelenlétté, Istenné/Minden Létezővé.
Miközben kéred, hogy a legmagasabb fény irányítása alá kerülj, átadod a személyes kontrollodat önmagad felsőbb részének. Kéred a lelkedet és a szellemedet, hogy menjen előtted és tisztítsa meg az ösvényt, hogy mutassa neked az utat, és hozza el mindazokat a lehetőségeket neked, melyekre szükséged van a növekedésedhez és a fejlődésedhez. Felismered és elfogadod, hogy minden rendben van, az univerzum érted és veled dolgozik, és hogy tökéletes és szép vagy éppen úgy, ahogy vagy. Azért jöttél, hogy felismerd, nincs elkülönültség közötted, a lelked és szellemed között. Felismered, hogy Te magad vagy a lelked, a szellemed.
Te vagy a Kereső és a Keresett
Ahogy haladsz előre, végül befejezed a keresést, a vágyakozást, vagy a törekvést bármire. Te vagy a kereső és a keresett. Tudatára ébredsz, hogy te vagy minden. Mivel felismerted, hogy Te vagy a lelked, nem vágysz rá többet, hogy azzá [lelkeddé] válj. Felismerted magad, mint egyén [individuum], mégis tudatosan érzékeled egy-ségedet Istennel/Minden Létezővel. Spirituális utazásod a tudatos érzékelő-képesség [awareness] új fokozatait éri el. Megszűnnek a vágyak – még a spirituális növekedésre irányuló is. Felismered, hogy nincs mit kívánni, mert Te magad vagy Minden Létező, és része vagy a tudatosság végtelen áramlásának, és az univerzum szeretetének./Orin tanítása a Mennyei Akarat hét minőségéről fordította:Lechnitzky Magdolna,és Szigeti Antal/

2013. július 26., péntek

Miért (nem)működnek a megerősítések?

                                                                               

A Mennyei Akarat ötödik minősége: A Cselekvő Akarat - a megszabadulás elérése.

                                                                           

A Cselekvő Akarat, a Mennyei Akarat ötödik minősége ösztönzi a megvilágosodott Elme teremtő cselekvését olyan gondolatokkal, melyek pontosan értelmezik és megvalósítják intuitív tudatosságodat, és amelyek helyes cselekedetek és a forma világából való megszabadulás felé vezérelnek. Megteremtheted az általad akart valóságot, ahelyett, hogy éreznéd a tömeg-tudatosság hatásait, alkalmatlan gondolatait és hiedelmeit, illetve illúzióit.
Alkoss tiszta, fénnyel feltöltött gondolatokat
Meghívhatod ezt az Akaratot - amely „Isten Elméjébe nyíló Ajtó”-ként is ismert – hogy tiszta, velős, fénnyel feltöltött, szándékkal átitatott gondolatokat alkoss, és visszatükrözd az isteni Célt, az isteni Szeretetet, az isteni Ideákat. Ezek olyan gondolatok, melyek segítenek, hogy feltáruljon életed isteni ősképe, eredeti mintázata [blueprint], és magasabbra vezessenek téged fejlődésed ösvényén. A fénnyel telt gondolatok a fény hírnökeiként működnek, fényt hozva mindenkinek, minden életnek csakúgy, mint természetesen neked.
Kapcsold össze elmédet a felsőbb elméddel és az Univerzális Elmével
A Cselekvő Akaratot közvetítő Nagy elősegíti kapcsolódásodat az Univerzális Elméhez, az absztrakt elmédhez, a racionális elmédhez. Emiatt ezt a Nagy Életet a ’Háromoldalú [vagy háromszoros] Gondolkodó’-nak is nevezik. Ezzel az Akarattal „egyesül a három elme”. Absztrakt elmédre hivatkozni fogok, mint „felsőbb elmédre”, vagy mint „lelked elméjére” is. Racionális elmédet pedig elmédnek, „logikus, konkrét elmédnek”, vagy „intellektusodnak” is fogom nevezni. A három egyesült elmét pedig nevezem majd „megvilágosult Elmének”, és a három egyesült elméből származó gondolatokat „megvilágosult” gondolatoknak. Amikor összekapcsolod konkrét elmédet és absztrakt elmédet az Univerzális Elmével, akkor elméd betölti célját, hogy a beáramló felsőbb elme energiájának tiszta csatornájává váljon, lehetővé téve személyiséged számára, hogy a Mennyei Akarat tiszta csatornája legyen.
Hadd váljon elméd az Univerzális Elme tiszta csatornájává és közvetítőjévé
Miközben egyesül a három elme, Te képessé válsz tisztábban és objektívebben gondolkozni életed folyamatairól. Nincs már hatással rád a vágyak köde, sem az erős érzelmek és a mentális illúziók. A megvilágosult Elme tökéletes gondolatokat alkot, mert képes rácsatlakozni az Univerzális Elme tökéletességében létező ideákra. Miközben a három elme egyesítésére irányuló szándékod segítségével eggyé válsz az Univerzális Elmével, olyan gondolatokat tapasztalhatsz, melyek erősebbé tesznek téged, irányítanak az általad vágyott élet megteremtésében, és megmutatják ösvényedet a korlátlan jó, egészség, szerető kapcsolatok, és a jólét felé.
Vedd igénybe korlátlan jussodat mindabból, ami jó
Az Univerzum – bőség, és korlátlanul rendelkezésre áll mindaz, amire szükséged van, csak arra vár, hogy igényeld. Nincs harcra, vagy erőfeszítésre szükséged ahhoz, hogy rácsatlakozz erre. Bármi, amire szükséged van, már tökéletesen és teljesen jelen van, készen arra, hogy igényeld, ami a tiéd. Az Univerzális Elme csak a végtelen tökéletességet ismeri. Egyszer csak elengeded hiedelmeidet, melyek megteremtik a hiány, vagy korlátozottság megjelenését, és képessé válsz manifesztálni és megtapasztalni az Igazságot – az Univerzum végtelen gazdagságát, mely csak igényed kinyilvánítására vár.
Tanuld meg, hogy készenlétben állj az igazság és a Valódi fényében; engedd el korlátozó gondolataidat és hiedelmeidet
Egy Nagy Lény sugározza ki magából a Cselekvő Akaratot, és ragyogtatja a megvilágosultság fényét a mentálsíkon. Ott „állhatsz” a Valódi és az igazság fényében, és engedd el mindazokat a torzulásokat, melyek távol tartanak korlátlan javaid, bőséged és harmóniád teljes lehetőségeinek megvalósításától. Elengedheted a kétséget, szorongást és bizonytalanságot csakúgy, mint azokat a gondolatokat és hiedelmeket, melyek megteremthetik életedben a betegséget, fájdalmat, szenvedést, hiányt, korlátokat, vagy diszharmóniát életed bármely területén. Egyszer csak elengeded ezeket a hiedelmeket, és többé nem fognak jelentkezni.
Szabadítsd ki önmagad a bebörtönző gondolatokból, engedd el a fájdalmat és a szenvedést
Ez az Akarat az, mely kiszabadít téged az alacsonyabb gondolatok börtönéből, a tömeg-tudatosságból, és megszabadít azon illúzióktól, melyek távol tartanak lehetőségeid kiteljesítésétől, vagy beleragasztanak az alacsonyabb vibrációkba, körülhatárolva a fájdalommal és szenvedéssel. Az efféle gondolatok és hiedelmek nem a tieid; ezek energiáját a tömegtudatosságból vetted, a kulturális kondícionálásból, a családodból, a médiából, vagy másokkal való kapcsolataidból. Meg fogod tanulni, hogyan ismerd fel és engedd el a téged visszatartó, alkalmatlan és hamis hiedelmeket.
Ahogy teljesen megvalósítod egy-ségedet az Univerzális Elmével, felismered, hogy biztonságban vagy, és gyakorlod korlátlan lehetőségeidet mindannak manifesztálásában, amit kiérdemeltél.
Előtörhetnek súlyosabb gondolataid, melyek falat teremtenek közéd, és az univerzum végtelen javai és bősége közé. Átalakíthatod ezeket a téged korlátozó és a teremtőképességednél „kisebb világban” tartó gondolatokat.
Élj át friss, teremtő és eredeti ideákat
Érzékennyé válhatsz az Univerzális Elméből származó ideákra, és felismerheted ezeket, elérve a Minden Létező elméjében ismert összes dolgot. Átélhetsz eredeti, friss, és teremtő ideákat, amelyek a nagyobb egészet hozzák el, megmutatják neked magasabb ösvényedet és a következő lépéseidet. Bármelyik területen lehetnek áttörő gondolataid, amelyikre ráfókuszálsz.
Nyiss ajtót a magasabb valóságokra
A saját elméd, és lehetőségeinek megértése egyik része legnagyobb tőkédnek, hiszen ez a kulcs, mely megnyithatja a magasabb valóságok ajtóit. Elméd olyan járművé válhat, melyen keresztül lelked kifejezheti bölcsességét, és melyen keresztül új birodalmakat, új tudatállapotokat tapasztalhatsz meg, a spirituális fókusz és tudás bármilyen korábbinál mérhetetlenül szélesebb tartományát.
Tapasztald a csalhatatlan spirituális lát(om)ást
Használhatod megvilágosult elmédet, hogy felismerd és megteremtsd isteni természetedet. Megvilágosult Elmével tudatos teremtővé válhatsz, együttműködve a fejlődés, illetve Isten/Minden Létező tervével. Elnyered a tiszta érzékelést és tévedhetetlen spirituális lát(om)ást. Megvilágosult elméd megbízik intuíciódban, és intuíciód illetve belső tudásod szerint cselekszik.
Tudd, mit manifesztálj, ami igazodik életed isteni ősmintázatához [blueprint]
Megvilágosult Elméd tökéletes gondolatokat teremt, melyek megmutatják a válaszokat, a megoldásokat, és feltárják ösvényedet és a következő lépéseidet. Képes vagy megtudni, mi az amit manifesztálj, hogy az illeszkedjen Isteni Énedhez, és életed isteni ősmintázátához [blueprint]. A megvilágosult gondolatok a fény hírnökei, minden élethez elviszik a fényt.
Éld át a tiszta gondolkodást, eltüntetve a kétséget és a zavart
Megvilágosult elmével megérted annak az energiának a természetét, amellyel foglalkozol, és tudod, hogyan és mit cselekedj, hogy a legmagasabb és legjobb eredményt érd el. A megvilágosult gondolatok folyékonyak, és átáradnak egymásba, anélkül, hogy összegabalyodnának az érzelmekkel, vagy köröket írnának le. Képes vagy életed folyamatait racionálisan és nyugodtan végiggondolni, és kitalálni annak legjobb módját, hogy bármilyen körülmények között megteremtsd legmagasabb javadat. Elméd át van itatva a magasabb bölcsességgel, szeretettel és megértéssel. Lehetőséged van analizálni, tudományosan kutatni, felfedezni az igaz tudást, és meglátni a nagyobb képet. A tiszta gondolkodás révén a kétség, a kétértelműség és a zavar eltűnik. Gondolkodási képességed ezen a módon válaszokat és megoldásokat hoz, és feltárja ösvényedet és következő lépéseidet. A megvilágosult gondolatok lehetővé teszik a megfelelő cselekedet felismerését és aztán a végrehajtását.
Bármilyen gondolatot vagy hiedelmet elengedhetsz, amelynek révén áldozatnak érzed magad – és tudd, hogy igazi erőddel megteremted az általad akart valóságot
Ahogy a Cselekvő Akarattal dolgozol és egyesíted a három elmét, tovább már nem érzed magad egy általad kontrollálhatatlan világ áldozatának. Nem érzed magad mások által fenyegetettnek, vagy megtámadottnak – mivel megérted, hogy ez a „támadás”, vagy a dolgok magadra vonatkoztatása [„egóra vevése”] egyszerűen a konkrét elméd által teremtett félreértés, mivel az [alacsonyabb elme] nincs átitatva a magasabb elme energiájával. Felismered, hogy minden áldozattá válással, vagy „megtámadottság-érzettel” kapcsolatos gondolat olyan szűrő [vagy „szemüveg”], amit magadra vettél azon események értelmezésére, melyek nem tükrözik vissza annak igazi természetét, ami valójában történik. Felismered, hogy senki sem támadhat rád, vagy sebezhet meg, ha cselekedetét ebben a fényben értelmezed. Bizonyosan tudod, hogy az univerzum mindig érted és veled dolgozik, és mindent, ami történik, a lelked hoz létre, hogy erősebbé válj, és spirituálisan fejlődj.
Engedd el önmagadra rótt korlátaidat
Megvilágosult Elmével felismered, hogy már felfedezted a világot, melyet értelmezéseden keresztül tapasztalsz, és így bármely korlátodat saját magad róttad magadra. Gondolataidra és hiedelmeidre fókuszáló tudatosságod a világod teremtője, így kiszabadíthatod magad az önmagadra mért „börtönből”. Felismered, hogy nincs tovább szükség arra, hogy a világ áldozata légy; olyan helyként tapasztalhatod meg a világot, ahol szabadon élhetsz. Nem érzed magad gyámoltalannak az eseményekkel szemben, melyeket nem tudsz megváltoztatni, mint a régi időkben: fájdalom, veszteség és halál – mivel tudod, hogy örök[életű] lény vagy, és Isten/Minden Létező része. Tudod, hogy Isten benned van. Ezzel az azonosulással felismered, hogy senki, illetve semmilyen helyzet nem veheti el tőled belső fényedet és szépségedet, hiszen Te, mint Isten/Minden Létező része sebezhetetlen vagy, érinthetetlen, tiszta és egész. Csak elméd mond mást - mert nincs még átitatva a felsőbb elme energiájával.
A Cselekvő Akarat feltárja az isteni Szeretetet, mely meggyógyít és megújít minden életet
A Cselekvő Akaratot közvetítő Nagynak az a célja, hogy kinyilvánítsa Isten Elméjét, és a szeretet minőségét, amely gyógyít és megújít minden életet. Ahogy csatlakozol ehhez a Nagyhoz, és összekapcsolod mind a három elmét, ezáltal felébreszted képességedet, hogy minden életben és formában meglásd Isten/Minden Létező fényét. Ezzel a tudatos figyelemmel magadat is fényként ismered fel, képes vagy felismerni a fényt minden formában, és azonosulni vele. A fény eme érzékelési képességével vagy látásával a manifesztált világban mindenben meglátod a fényt, tudatára ébredsz a fény belső valóságának, és a mögötte álló finom-energiáknak, amely minden manifesztált forma oka. Ahogy érzékeled ezt a belső valóságot, és hozzá kapcsolódsz minden külső egyenlőtlenség lehull. Ahogy a minden élet mélyén lévő belső fényre fókuszálsz, felismerheted egy-ségedet minden lénnyel, hiszen túlléptél a dualitáson és a külső világ elkülönültségén, és beléptél a szeretet, a fény és egység belső világába.
A Cselekvő Akarat az Igazság Feltárója
Ahogy a Cselekvő Akarattal dolgozol, elmédet átjárja a magasabb birodalmak ismerete, hiszen ez a Nagy úgy is ismert, mint „az Igazság Feltárója”, vagy „a Tudás Szétosztója”. Az energia e minősége lehetővé teszi, hogy elszakadj a fizikai világgal való összeütközésektől, mindent és mindenkit nyugodtan, szeretettel és megértéssel vizsgálva. Ez a lény, mint „az Igazság lángoló kardjának Angyala” is ismert.
Megnövelheted képességeidet, hogy a finom energiákkal dolgozz
Ahogy a fény láthatatlan birodalmai belső világának valósága mind valósabbá válik, meg fog növekedni képességed, hogy dolgozz a finom energiákkal – eredményeket létrehozva a fizikai világban. Felismered a belső okokat a külső események mögött, és tovább már hibáztatod magadat, vagy másokat. Belülre figyelsz, hogy meglásd, mi az, ami megfordíthatja gondolataidat és hiedelmeidet, és így megváltoztathatod annak módját, ahogyan életed eseményit értelmezed és megéled.
Gondolataid támogatni fogják intuíciódat
Ahogy a Cselekvő Akarattal dolgozol és egyesíted a három elmét, ezáltal képessé válsz támogatni intuíciódat a vele kapcsolatos gondolatokkal. Elméd nincs tovább kétségek között, és nem érvényteleníti intuitív éberségedet, hanem ehelyett felismeri és jobban kibontakoztatja a bepillantásokkal telt tiszta gondolatokat. Elméd megtanul bízni intuíciódban és inkább aszerint cselekedni, mint semmibe venni, vagy kételkedni benne.
Az e Nagy Élettől származó energia ösztönzése tette lehetővé az emberiség számára, hogy kifejlessze a GONDOLKODÁS képességét. E gondolkodó-képesség felhasználásával lehetővé vált, hogy az emberiség tudatossá váljon, felismerje, hogy van lelke, és ennek tudatossága előkészítette az emberiséget a „lelkek világába” való belépésre, amely a következő evolúciós lépést reprezentálja. Ma – az emberiség tekintetében – a Cselekvő Akarat legmagasabb kifejeződése a szellem kiszabadítása a formából – a beavatáson vagy a halálon keresztül../Orin tanítása a Mennyei Akarat hét minőségéről fordította:Lechnitzky Magdolna,és Szigeti Antal/

Bízz az ismeretlenben! Tegyél fel nyitott kérdéseket!

                                                                         

Ha kialakítod a szokást, hogy erőteljes, új gondolkodást formáló kérdéseket legyél fel, ezzel ösztönződ a jobb agyféltekédet, hogy válaszoljon a tudatalattidból jövő jelekre.
Nem azért teszek fel kérdéseket, mert akármit is tudok. Nem tudok. Azért kérdezek, mert kíváncsi vagyok, hogy mi ragadja meg a figyelmemet: „Mi lehetne számomra ebben a pillanatban hasznos, ha észrevenném?"
Ahhoz, hogy bekerülj „a pillanatba", tegyél fel egy kérdést, lépj hátra, és figyelj minden belső vagy külső válaszra. Amikor azt mondom: „figyeld meg", akkor vizuális nyelvet használok, de ha te az öt érzékszerved bármelyikén keresztül észlelsz dolgokat a kérdés feltétele után, az valószínűleg mind értékes információ, sőt lehet akár olyan is, ami az egész addigi életedet megváltoztatja. Én csak annyit kérek tőled, tegyél fel egy kérdést, majd tedd félre az összes elvárásodat, és vedd észre azt, ami eltér attól, amit eddig érzékeltél. Tudom, hogy ez most egy kicsit elvontnak tűnik, de ahogy haladunk előre, egyre több értelme lesz.
A dolog nyitja a kitartás és a hit. Higgy magadban! Jogod van a spirituális világból érkező útmutatáshoz, szeretethez és segítséghez. Bármilyen kérdést teszel fel, az kereső funkcióba kapcsolja az elmédet. Az agyad bizonyos aktivitási szinten -olyan, mint egy gép. Akármilyen adatot viszel be, azt annak a tartománynak a nyelvén értelmezi, amelyben a kérdést megfogalmaztad. Ha a tudatos értelem határain túlról érkező látomásra vagy álmokra számítasz, előbb-utóbb megkapod.Amint felteszed a kérdést, bízz abban, hogy bármit is kapsz válaszként, az számodra hasznos lesz. Úgy célozd meg, amit akarsz, hogy nyitott kérdéseket teszel fel.
Ha például úgy kérdezel, hogy: „Miért nem tudom ezt megcsinálni?" akkor kialakítasz és tökéletesítesz magadban egy olyan képességet, amely teljesen haszontalan adatokat gyűjt. Higgy magadban, amikor a kérdést felteszed. Még a látszólag értelmetlennek tűnő képek is azt jelzik, hogy valami hasznos információt kapsz: az értelmetlen képek azt jelentik, hogy hidat alkottál a tudatalattid felé. A tudatod szűrőt helyez mindenre, amit érzékelsz, és megpróbál értelmet adni neki. Éppen ezért az olyan képek, amelyek hívatlanul érkeznek, és elsőre nem sok értelmük van, nagy valószínűséggel több információval bírnak, mint ami a tudatos elme számára általában elérhető.
Ezt tanították az 1990-es években a katonai műveletekben részt vevő látóknak is. Akármilyen kép is villant be nekik, az volt a feladatuk, hogy jegyezzék fel, és figyeljenek oda rá. Minél különösebb volt, valószínűleg annál fontosabb is. A mátrixenergetikában használt módszer valójában egyrészt az egyéni álomképek értelmezésének (jungi analízis), másrészt az Egyesült Államok hadseregében, valamint a Stanford Kuta-tóintézetben tanított klasszikus távolbalátási módszernek köszönhető.
Ha bízol abban, hogy bármilyen tudásra is van szükséged, az jár neked, akkor meg is fogod kapni. Senki sem akadályozhat meg ebben. Senki sem fog rácsapni a kezedre, amikor kinyújtod, hogy többet tudj, és több legyél. Próbáld meg a kéréseidet, a téged foglalkoztató gondolatokat, vágyaidat könnyed, vidám nyelven megfogalmazni - az univerzum így sokkal gyorsabban megadja azt, amire szükséged van.Fogadd el azt, hogy a kérdésben már ott van maga a válasz is.
                                                             
Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek!
Mert aki kér, az kap, aki keres, az talál, s aki zörget, annak ajtót nyitnak Mt 7,7-8
Pontosan azt kaphatod, amit akarsz, amint felhagysz az igénnyel, hogy te irányítsd, hogy mi jelenik meg az életedben és mi nem. Fogadd el Isten kegyelmét és szeretetét, ami ott rejlik benned, és bízz abban, hogy minden úgy van, ahogyan lennie kell. Ha elfogadod azt, ahol most tartasz, el tudod engedni azt az érzelemmel teli kettős állapotot, hogy mindig valami jobbat akarsz. Amikor ezt valóban elengeded, akkor érkezett el az idő, hogy megtedd a következő lépést a tudatod fejlődésében.(Richard Bartlett)

2013. július 24., szerda

A Mennyei Akarat negyedik minősége: A Harmonizáló Akarat.


A Harmonizáló Akarat
Felhasználhatod annak a Nagynak az átváltoztató energiáját, aki a Harmonizáló Akaratot közvetíti. Ez a Nagy Élet más neveken is ismert, így például mint Harmónia a Konfliktuson keresztül Sugara [Alice Bailey-nél is], a Harmónia, Szépség és Művészet Ura, a Nagy Kinyilatkoztató, az Isteni Közbenjáró, és a Hegy, melyen Meghal a Forma. Ezeken a neveken elmélkedve több feltárul abból az energiából, amit ez a Nagy megtestesít, és közvetít az emberiségnek.
A Harmonizáló Akarat a Mennyei Akarat hét sugara és a hozzájuk kapcsolódó tudatossági síkok „közepén” helyezkedik el. Három olyan minősége van a Mennyei Akaratnak, melyek magasabbak, vagyis közelebb vannak a tiszta Isten-Tudatosság birodalmához (a Beavató Akarat, az Egyesítő Akarat és a Fejlesztő Akarat) és van három „alsóbb”, vagyis olyan, ami közelebb van a fizikai síkhoz (az előidéző Akarat, a Cselekvő Akarat, és a Kifejező Akarat).
Mivel ez a híd az alsóbb és felsőbb világok között, hozzákapcsolódhatsz a Harmonizáló Akarathoz, hogy „felfelé utazz” vele, és igazodj az univerzum magasabb erőihez. Habár elvégezheted ezt az igazodást a Harmonizáló Akarat nélkül is, a vele végzett munka segít, hogy tökéletesebb összeigazodásba és harmóniába kerülj a magasabb energiákkal, melyekkel érintkezésbe kerülsz.
Ez az Akarat harmonizálja azt az eredendő konfliktust, ami két különböző energia, eltérő vibráció, minőség és frekvencia között fellép. Lehetővé teszi számukra, hogy együtt harmóniába kerüljenek, így például a személyiséged energiái lelked energiáival.
A Harmonizáló Akarat hozzákapcsol téged a magasabb világokhoz
, és lehetővé teszi, hogy minden lehetséges módon kiterjeszd tudatosságodat a velük való azonosuláson keresztül. Támogathat abban, hogy lényed harmóniába kerüljön az Univerzum Isteni Tervével, a Mesterekkel, Megvilágosodottakkal, Angyalokkal, és Istennel/Minden Létezővel. Meghívhatod a Mennyei Akarat erejét, hogy megerősítse képességedet, mellyel harmonizálod személyiséged energiáit lelked energiáival és igazodsz életed Isteni Tervéhez. Felhasználhatod a Harmonizáló Akarat energiáját, mint hidat, mely összeköt téged mindazzal, ami fény, ami jó benned, segítve téged, hogy megtapasztald az Isten-Tudatosságot.
A Harmonizáló Akarat feltárhatja magasabb ösvényed aspektusait.
Feltárja az energia forma nélküli, finom világát, melyek a külső események előidézői és vezérlő erői. Segít, hogy harmóniába kerülj életed isteni ősmintázatával [modelljével, tervrajzával – eredetiben: blueprint], és lehozd ez az ősmintázatot a fizikai világba.
A Harmonizáló Akarat híd, mely lehozza az energiát a magasabb dimenziókból a fizikai világba.
Az egész, az „egész-ség” és a harmónia energiája elérhet az anyag sűrűbb szintjeiig, minden életet segítve az evolúció minden szintjén saját tudatossága kiterjesztésében, és hogy [mindegyik] felismerje saját isteniségét és szépségét.
A Harmonizáló Akarat a szépség, harmónia, egység és egyensúly ereje.
Minden külső forma és történés számára megnyitja annak lehetőségét, hogy átitatódjon a magasabb, finom[energetikai] világok szépségével. Meghívhatod ezt az Akaratot, hogy segítsen harmóniát és szépséget teremteni életed minden területén, beleértve ebbe a nyugalom és béke szépséges érzelmeit, a kiegyensúlyozott életet, a zenét, művészetet és irodalmat, a harmonikus, szép környezetet, és még mindazt, amit szeretnél feltölteni, átitatni szépséggel, harmóniával, egyensúllyal és egységgel.
A Harmonizáló Akarat a korlátoktól való megszabadítással segít abban, hogy magasabb ösvényeden maradj.
Megszabadít a korlátoktól és konfliktusoktól, melyeket a polaritás világában, a fizikai világban élve tapasztalhatsz. Segít neked, hogy egyensúlyozz az ellentétpárok között, és aztán meghaladd („transzcendáld”) azokat. Az ellentétpárok pólusai közötti ingadozás a forrása sok-sok konfliktusnak. Amikor elmozdulsz valami felé, az ellentétével szintén számolhatsz, látva a kiegyensúlyozó erőket. Ez az ellentétes, kiegyensúlyozó erő gyakran mint korlátozás, csatamező, és mint a konfliktusok forrása jelenik meg.
Dolgozhatsz a Harmonizáló Akarattal, hogy megtaláld az egyensúlyt,
miközben a „penge élén” sétálsz az ellentétpárok között. Megtanulhatod, hogyan mozdulj el azok felé a dolgok felé, melyeket meg akarsz teremteni, és hogyan minimalizáld összeütközésedet az ellentétes erőkkel. Megmaradhatsz lényed középpontjában, [közben] előre haladva, ahelyett, hogy fogva tartva ingadoznál oda-vissza az ellentétes erők között.
A Harmonizáló Akaratnak megvan a képessége, hogy összevegyítse és harmonizálja az alacsonyabb és magasabb energiákat,
így azokat, melyek alacsonyabbak és közelebb vannak a formához (mint például a személyiséged energiáit), hogy ne álljanak ellen a magasabb energiáknak, és érintkezésbe kerülhessenek. Segít harmonizálni személyiséged vágyait lelked vágyaival. Energiája segít megszabadulni a forma és a szubsztancia (elméd, érzelmeid, tested és maga az anyag) korlátaitól, melyek elnyomják legbensőbb énedet, lelkedet, szellemedet. Személyiséged fokozódóan átitatódik lelked szeretetével, fényével, bölcsességével, teremtőképességével, erejével, akaratával és magasabb intelligenciájával. Személyiséged új erőkre tesz szert, hogy lelkedként élhess, és végrehajtsd életed isteni tervét.
Megidézheted a Harmonizáló Akaratot, hogy erősítse meg intuíciód minden formáját.
Intuíciód az a képességed, hogy érzékeld és tudd a nagyobb igazságot, amelyet gyakran elleplez a dolgok külső megjelenése. Az intuíciód mondja meg neked, hogyan cselekedj, hogy behozd a magasabb jót az életedbe. A Harmonizáló Akarat megnövelheti spirituális intuíciódat – mellyel intuitíve érzékelheted és tudhatod egy-ségedet másokkal és minden élettel. Megnövelheti mentális intuíciódat, képességedet, hogy áttörések ideáit fogadd be, és új bepillantásokat egy villanás alatt, vagy az „aha-élményeket”, amikor hirtelene megérted, mi a teendő. Az intuíció érkezhet éréseiden, vagy testérzeteken keresztül is.
Intuíciód révén és rá hallgatva értheted meg hogyan harmonizálódj az élet nagyobb egészével, hogyan szabadulj meg a konfliktusoktól, és hogyan tapasztald meg lelked békéjét és szeretetét. Miközben az emberiség mind teljesebben e Sugár befolyása alá kerül, az intuíciós érzékelőképesség/tudatosság [awareness] fog a normává [megszokottá, etalonná] válni, és egy-ség lesz, szeretet és harmónia.
Ennek az akaratnak a befolyása még egyszer elkezdi megérinteni az emberiséget, és teljes virágjába borul a következő 600 év folyamán. Befolyása minden manifesztált életet harmóniába fog hozni a Szellemmel, az Én magasabb aspektusainak a személyiséggel való harmonizálása révén. Ez az igazodás sok ember számára lehetővé teszi, hogy nagy és gyors spirituális előrehaladásban legyen része. Megfelelően gyors lesz az előrehaladás az emberekkel kapcsolatos ügyekben, ezen belül a Mennyei Akarathoz való kapcsolódás, és az azzal való manifesztálás is.
A Mennyei Akarat első három aspektusát, melyeket [már] meghívtál – a Beavató Akaratot, az Egyesítő Akaratot és a Fejlesztő Akaratot – tekintik a három fő sugárnak. A Harmonizáló Akarat minőségét, csakúgy, mint a rá következő három Sugarat: a Cselekvő Akaratot, az Előidéző Akaratot és a Kifejező Akaratot a három fő sugár aspektusainak tartják, melyek egybeolvadnak a harmadik sugárrá, a Fejlesztő Akarattá. [Helyesebb talán azt mondani, hogy a harmadik sugár irányítása alá tartoznak, mint minden formai aspektussal rendelkező dolog.] A Negyedik, Ötödik, Hatodik és Hetedik Akarat jobbára a Mennyei Akarat első három aspektusának energiáit és céljait viszi keresztül. Vannak más Nagyok, akik a Mennyei Akarat további minőségeit hordozzák, melyek jelenleg nem aktívak, hanem várakoznak a megfelelő alkalomra és időszakra, hogy érvényesítsék befolyásukat a következő ezer évben./Orin tanítása a Mennyei Akarat hét minőségéről fordította:Lechnitzky Magdolna,és Szigeti Antal/

2013. július 20., szombat

A Mennyei Akarat harmadik minősége: A Fejlesztő [vagy Formáló] Akarat - Bölccsé válás.

                                                                                 

A Fejlesztő Akarat Isten/Minden Létező akaratának egyik aspektusa, amely keresztülsugárzik azon a Nagy Lényen, aki megtestesíti a Mennyei/Isteni intelligenciát, az Isteni Teremtőképességet, és az intelligens cselekvőképességet. Ennek a Nagy Lénynek az akarati aspektusa fejeződik ki, mint a Fejlesztő Akarat, bölcsességhez és végül mindentudáshoz vezetve, a végtelen tudás, éberség/tudatosság és megértés állapotához.
Ez a Nagy Lény, akit időnként a Harmadik Sugár Urának neveznek, Univerzális Elmeként szintén ismert. Ez a nagy testesíti meg a tudatosság mezejét Isten elméjében, ahol minden idea és manifesztált világ minden őslenyomata/ősmintázata létezik, mind a már ismert ideáké, mind azoké, amelyek még felfedezésre várnak.
Ez korlátozatlan, végtelen intelligencia és teremtőképesség, és magába foglalja az összes lehetőséget/lehetségességet. Energiája folyékony, dinamikus, változó, és mindig mozgásban van – és ugyanakkor nyugodt, örök, békés és csendes is. Minden életet az Isteni Célhoz való fokozott igazodás felé vonz/terel.
E Nagy Lény csodálatos intelligenciája benne van az anyag minden részecskéjében – az atomtól a galaxisig. Része minden élő szervezetnek. Ez a Nagy Lény intelligenciát hoz az anyagba. Ez az a mögöttes erő, amely lehetővé teszi, hogy az anyag reagáljon az elmére; ez teszi lehetővé, hogy gondolataiddal megteremtsd valóságodat. Emiatt ez a Lény, a ’Nagy Építész’-ként is ismert – a tervezőként, aki lehetségessé teszi, hogy az ideák anyagi formákként, struktúrákként, szervezetekként manifesztálódjanak. Ez a Nagy vezérli a társadalmak és civilizációk megteremtését, felépíti és végül materializálja az Isteni Terv tökéletességét a formák és anyag világában.
A Fejlesztő Akarat befolyást gyakorol a torok központodra. Ez az energiaközpont a torkod területe körül helyezkedik el, a torkodból lépnek ki „szirmai” vagy energiaörvényei. A harmadik szemed közvetíti lelked magasabb céljait a torok központodba, így tudod ezeket a célokat kifejezni a külső, hétköznapi életed során. A torok központod hozza működésbe a Beavató Akarattól kapott tudatosságod manifesztálódását, és a látomást, amelynek tudatára az Egyesítő Akarat segítségével ébredtél. A Fejlesztő Akarat befolyása alatt tanulod meg hogyan manifesztálj és teremts a forma világában, mindaddig, míg Isten/Minden Létező társteremtőjévé nem válsz.
A korai szakaszokban, mielőtt kapcsolatba lépsz a lelkeddel, torok központod szirmai lefelé fordulnak – a tüdő felé. Ebben a szakaszban a Fejlesztő Akarat arra ösztönöz, hogy úgy teremts formákat, struktúrákat, helyzeteket, körülményeket és szervezeteket, ahogy a személyiséged irányít. A Fejlesztő Akarat befolyása alatt érzékelésed tudássá válik, és személyiséged a lelked egyre finomabb eszközévé válik – lelked „rajta játszhasson”.
A személyiség fejlődését a tudás [megszerzésén], oktatáson és tapasztaláson keresztül mindaddig folytatja, míg tudatára nem ébred a mindent háttérbe szorító léleknek. Ekkor a torok központ szirmai elkezdenek felfelé fordulni, a fej [korona] központ felé. Miközben kapcsolatod a lelkedhez mélyül, ez létrehozza a tudatosság kiterjedését, és a tudás bölcsességgé válik. E bölcsességgel a személyiség formákat, struktúrákat, szervezeteket, cselekvéseket és körülményeket teremt, végrehajtva a lélek céljait.
Ahogy folytatódik a spirituális növekedés, torok központod szirmai felfelé fordulnak, felébred művészi, innovatív [feltalálói, felfedező] és erőkkel teli természeted. Elkezded kifejezni lelked kreativitását. Elkezd felébredni Isteni kreativitásod/teremtőképességed, annak sürgető belső késztetése, hogy valami művészi, irodalmi, vagy spirituális tevékenységet végezz, vagy olyan csoportot hozz létre, vagy dolgozz benne, amely segít elhozni az emberiség számára az Isteni Terv valamelyik aspektusát.
Dolgozhatsz a Fejlesztő Akarattal, hogy siettesse képességedet, mellyel felismered és megteremted azokat a formákat, struktúrákat, szervezeteket, körülményeket, [emberi] kapcsolatokat, kreatív törekvéseket, tevékenységeket, melyek igazodnak lelked céljához és életed Isteni ősmintázatához [eredetiben: blueprint].
Ahogy kapcsolódsz a Fejlesztő Akarathoz, és felébreszted torok központodat, magadhoz vonzod azokat az energiákat, melyek növelik képességedet, hogy az ideák világához és a korlátlan lehetőségekhez kapcsolódj, ösztönözve ötletességedet a gondolkodásban és a cselekvésben. A Fejlesztő Akarat olyan mint a rajtad át felragyogó fény, rávilágítva életed Isteni ősmintázatára, magasabb ösvényedre, lappangó képességeidre, életed kitáruló lehetőségeire. Ösztönöz, hogy olyan célokat határozz meg, melyek igazodnak életed Isteni ősmintájához, és kibontakoztatják azokat a terveket és stratégiákat, melyekkel manifesztálhatod ezeket a célokat.
A Fejlesztő Akarat befolyása alatt az Én folytatja előrehaladását. Az Én növekszik, mind jobban megérintve az élet [megnyilvánulási] formáitól, felismerve, hogy [ő] több mint a test, az érzelmek, vagy elme, melyeken keresztül a földi életed megtapasztalod. Az Én felismeri, hogy ő élet, fény, energia, és Isten-tudatosság/[érzékelőképesség – ’awareness’]. Az Én felfelé fordul – a szellem birodalma felé. Végül is az Én felismeri magát, mint az Egyetlen részét, mint a korlátlan Isteni Élet részét, mint Isten szikráját magát. Ez eredményezi végül a mindentudást.
Ez a Nagy aktívan, korlátlanul fogja küldeni energiáját a földi síkra. Ahogy egyre több ember képes a Mennyei Akarathoz igazodva teremteni, ahogy megérnek az emberek, hogy lélekként, fényként, szellemként, Isten-Esszenciaként ismerjék [fel] magukat, a társadalom el fog érkezni odáig, hogy mind tökéletesebben visszatükrözze az Isteni mintázatot. Több szeretet és tisztelet lesz egymás, és minden élet iránt, tiszta környezet, egység a különbözőségben, és az elképzelhető legjobb körülmények, melyek kifejezik az Isteni Cél megvalósulását a Földön.
További információk a Fejlesztő Akaratról
A Fejlesztő Akarat e minősége magába foglalja mind a tudatosságot, mint a formákat fejlesztő akaratot. A Mennyei Akarat ezen aspektusa fejleszti ki/alakítja át az érzékszervi érzékelést tudássá, a tudást bölcsességgé és a bölcsességet mindentudássá. A fizikai síkon ez az Akarat az, ami kifejezi az Isteniséget. Ez a mögöttes erő, ami lehetővé teszi, hogy az anyag válaszoljon az elmének. Ez az intelligensen megfogant cél nyomán felismert terv előrevivője. Ez a teremtő Akarat, mely a manifesztáció oka, és elérésének garantálója. Az emberiség mai állapotában legmagasabb kifejeződése az oktatás, vagy a fokozatos fejlődés a tapasztalatokon keresztül, amely tudáshoz vezet, átalakul bölcsességgé, és végül mindentudássá.
Mint a teremtő intelligencia energiája, ez az Akarat, összekapcsol téged Isten elméjével, mely Univerzális Elmeként is ismert. A Fejlesztő akarat ösztönöz, hogy megtaláld a választ az ilyen kérdésekre, mint „Mi a valóság természete? Hogyan dolgozik az univerzum?” és egyéb filozófiai, vallásos, és absztrakt kérdések a magasabb természetről. Olyan ideákat nyithat ez meg neked, melyek megmutatják a nagyobb képet, a szélesebb perspektívát, és életed látképét és célját, illetve azt, hogyan illeszkedik mindez a tágabb univerzumba. Ennek ellentéteként a Cselekvő Akarat olyan ideákat ösztönöz, melyek inkább a fizikai valóságról szólnak, az általad megteendő lépésekről, és mindennapi életed anyagáról.
A Fejlesztő Akarat egyike az emberiséget éppen most megérintő legösztönzőbb befolyásoknak. Bár az emberek lélek-tudatosságának sok foka van, a találkozás ezzel az Akarattal sarkallja őket, hogy inkább a személyiségük irányítása alatt fejlesszék életükben a formákat, mint lelkük irányítása alatt. Miközben a személyiség kibontakozik és létrehozza a kapcsolatot a lélekhez, a fejlesztő impulzus a lélekből származó formákat és tevékenységeket teremt, mert az emberek jobban meg tudják látni életük és az univerzum nagyobb képét. Ahogy mélyül a lélek-kapcsolat ez az impulzus kiterjeszti a tudatosságot, és bölcsességet eredményez. Végül is a cél megvalósul, amikor az Én magát már nem formaként, vagy tudatosságként ismeri fel, hanem Szellemként, az Egyetlenként, mely több mind a formáknál, mind a tudatosságnál./Orin tanítása a Mennyei Akarat hét minőségéről fordította:Lechnitzky Magdolna,és Szigeti Antal/
                                                                               

2013. július 16., kedd

Gregg Braden: Az Isteni Mátrix nyelve. 1-18.rész.

    


    


                           


                            


                           


                           


                             


                             


                             


                             


                             


                              


                               


                               


                               


                                


                                                                                                                                           
                                
                                                                     

Élő Mátrix

                                                                             

Végtelen lehetőségek - a gondolat hatalma.

                                                                                           

2013. július 15., hétfő

Abraham-Hicks hitvallása 11 pontban.

                                                                           

1. Te magad a nem fizikai létezés fizikai megnyilvánulása vagy.
A mindenség, amit ti Istennek neveztek nem egy befejezett állapotot takar, ami arra vár hogy megértsétek. Te magad vagy a vezető gondolat, és azért vagy itt hogy még több után kutass, még több olyan dolog után ami jó érzéssel tölt el, ami a frissesség és a csodálatos emelkedettség érzését adja. (Lényegében Ti hozzátok el a mennyországot a Földre.)
2. Azért vagy itt ebben a fizikai testben, mert Te így döntöttél
Megragadtad a lehetőséget, hogy megtapasztald ezt az időben és térben létező finom kontrasztot. Várakozásokkal telve érkeztél, hogy egyéb, az öröm érzését kereső teremtménnyel együtt részt vegyél a társteremtésben és finomabbra hangoljátok az akaratlagos gondolat teremtő folyamatát. (Az hogy mit, hol, mikor és kivel teremtesz szintén a Te döntésed eredménye.)
3. A létezésed alapja a szabadság; létezésed célja az öröm
Szabadon dönthetsz arról hogy az örömhöz vezető új utakat fedezz fel. Mert az öröm érzésében fejlődni fogsz és ezen fejlődési folyamat által hozzájárulsz a Mindenség kitágulásához. (Azonban hasonlóan szabadon választhatod a kötöttségek és a fájdalom útját is...., de bármi is legyen az amit az egyén választ, azért történik mert az egyén úgy gondolja hogy az fog neki segíteni egy jobb közérzet elérésében.)
4. Ti vagytok a Teremtők; Minden gondolatotokkal teremtetek
A vonzás univerzális törvénye értelmében annak az eszenciáját fogod bevonzani magad számára, aminek a figyelmedet szenteled - akár kívánatos, akár nem kívánatos dologról van szó. Gyakran van úgy, hogy mulasztás vagy hiba eredménye a teremtés. De tudnod kell az érzéseid alapján, hogy az amit bevonzottál (teremtettél) egyezik-e azzal amit valóban akartál vagy sem. (Hova fókuszálod a figyelmedet?)
5. Bármi, amit csak el tudsz képzelni a tiéd, élvezheted, használhatod, birtokolhatod
Amint megkérded magadtól, hogy miért is akarod azt a valamit, a vágyad eszenciája aktiválódik és az Univerzum hozzálát hogy azt megteremtse számodra. Minél intenzívebbek a pozitív érzéseid, annál gyorsabban jut el hozzád. (Éppen olyan egyszerû egy kastélyt teremteni, mint egy gombot.)
6. Amint megválasztod a gondolataidat, az érzéseid fognak téged vezetni
A Te szeretô belsô éned érzelmek formájában ajánlja fel útmutatását. Játszadozz el valami kívánatos vagy nem kívánatos gondolattal, és érezni fogod a kapcsolódó kívánatos vagy nem kívánatos érzelmeket. Változtasd meg a gondolatot és ezzel meg is változtattad a kapcsolódó érzelmeket - megváltoztattad a teremtést. (Kísérletezz több döntéssel mindennap!)
7. Az Univerzum csodálattal adózik lényed elôtt, mert ismeri a szándékaid teljes spektrumát
Komoly szándékoktól vezérelve döntöttél úgy, hogy a Földre érkezel, és az Univerzum folyamatosan vezet téged választott utadon. Amikor jól érzed magad, akkor abban a pillanatban többet engedsz magadhoz eljutni abból, ami iránt kifejezted - magasabb tudatossági szinten - igényedet. (Testet öltött lélek vagy.)
8. Lazulj el saját, természetes jó közérzetedben. Minden rendben. (Valóban!)
Az eszenciája mindannak amit értékelsz, folyamatosan áramlik be a valóságodba. Amint egyre több értékelni valót találsz, úgy nyitod meg magadban egyre több útját annak, hogy még több olyan dologra lelj amit méltányolni és értékelni tudsz. (Ahogy gondolkodsz úgy rezonálsz. Ahogy rezonálsz, úgy vonzod be.)
9. Gondolatfolyamok teremtôje vagy az öröm egyéni és egyedi ösvényén
Senki sem tudja lekorlátozni, hogy hova irányítod a gondolataidat. Az örömteli megtapasztalások útjainak sincs korlátja. A saját boldogságodhoz vezető úton, te fogsz rátalálni arra, hogy mi az ami boldogít, mit akarsz csinálni és mire vágysz. (Azáltal hogy meghagyod másoknak a saját tapasztalataikat egyúttal lehetővé teszed, hogy megéld a sajátjaidat.)
10. Azon feladatok amiket el kell végezned és azon értékek amik gazdát cserélnek, csak az Örömre irányított figyelmed melléktermékei
Az általad örömtelivé változtatott utazásod során a ténykedésedhez inspirációt találsz, a források tárháza kimeríthetetlen lesz és az érzéseidbôl tudni fogod, hogy teljesíted az élet értelmét. (A legtöbb embernél ez pont ellentétes irányban mûködik, ezért legtöbben alig lelik örömüket abban amit csinálnak vagy abban amilyük van.)
11. Teljességgel helyénvaló hogy betegség vagy fájdalom megtapasztalása nélkül lépj ki a testedbôl
Sem betegséget sem fájdalmat nem kell bevonzanod, hogy indokot találj a testedbôl való kilépésre. A természetes állapot az egészségrôl és jó közérzetrôl szól, csak megérkezünk, maradunk majd távozunk. (Szabadon dönthetsz másként is.)
12. Nem tudsz meghalni; Te maga vagy az örök élet.

2013. július 14., vasárnap

A Mennyei Akarat második minősége: Az Egyesítő Akarat - a lelki látás [avagy a lélek látomásának] kifejlesztése.

                                                                                     

Az Egyesítő Akarat a Mennyei Akarat egyik csodálatos aspektusa, melyet magadhoz hívhatsz, amellyel dolgozhatsz, hogy átformáld életedet. Az Egyesítő Akarat a Mennyei Akaratnak egy gyönyörű minősége, amelyet az életedbe hívhatsz, hogy kiterjeszd látásod, feloldj minden korlátot, hogy érezd az egységet minden létezővel és egyesítsd lényed minden részét. Ez az akarat egyesíti a személyiségedet, a lelkedet és a szellemedet. Sokan közületek a Mennyei Akarat hét minősége közül ezt találjátok majd a legismerősebbnek, legkellemesebbnek és legerőteljesebbnek. Ez az a minősége a Mennyei Akaratnak, amely jelenleg a legerősebb mértékben van jelen a bolygón. Az Isteni Szeretet világtanítói (mesterei) sugározzák ezt az energiát az emberiségnek és egység -hangja keresztülzengi mind a magasabb szférákat, mind az emberi, az állat-és növényvilágot.
Azt a Nagy Életet, amely a Mennyei Akarat Egyesítő Akarat elnevezésű minőségét sugározza, más néven a Sugár Urának vagy a szeretet-bölcsesség energia őrzőjének is nevezik. Az általa sugárzott energia a Mennyei Akarat hét sugara és minősége közül a legelterjedtebb. Ez az energia az elkövetkező 2000 évben egyre erősödni fog, arra irányítván az emberiséget, hogy szeretetteljes, pozitív kapcsolatba lépjenek egymással és hogy szeretettel bánjanak minden nem emberi létezővel.
Az ettől a Nagytól származó Akarat alapminőségű energiája az egységesítő akarat, amely szintetizál, egységet és kölcsönös vonzalmat teremt, és összehozza az ellentéteket, egységet teremtve ily módon a sokféleségben. Mágneses szeretete minden életet átalakít, amit csak megérint. Egységbe rendez mindent, ami különálló. Legalacsonyabb szintű kifejeződése az anyagban nem más, mint az emberek közötti vonzalom, beleértve a fizikai vonzalmat és egyesülést is, legmagasabb szintű formája pedig a szellem és az anyag vonzása és fúziója.
Ahogy ezzel az energiával dolgozol, egyre többet megérzel majd az egészből, az egységből, és utadat, valamint célodat is ennek a nagyobb egésznek a részeként fogod tudni.
Az Egyesítő Akarat olyan energiát szolgáltat, mely a különálló részeket összekapcsolódásra készteti, hogy ezáltal valamilyen, az egyes részeknél nagyobb , minőség formálódjon – csakúgy, mint ahogy az atomok molekulákat, a molekulák pedig sejteket alkotnak.
Az egész nagyobb, mint a részek összege – és a teljesség minden egyes növekvő szintje új minőségekkel és új tudatossággal bír.
Életed Isteni ősmintájának (blueprint) kibontásához szükséges, hogy egy nagyobb univerzum részeként ismerd (tekintsd) magad
Életed isteni tervét egy nagyobb egésznek kontextusában (környezetében) váltod valóra -mely minden életet magában foglal és amelynek te is része vagy. Nem elkülönült, szeparált lény vagy aki vákuumban létezik. Egyaránt létezel individuumként és egy nagyobb egész részeként is. Más emberi lények, állatok, növények, és a természet közegében élsz, egy olyan világban és kultúrában, amely alakít téged és hatással van rád. Amellett, hogy különálló lény vagy, egy hatalmas egységnek része is vagy.
Mivelhogy egy nagyobb univerzum része vagy, minden cselekedeteddel hatással vagy másokra. Minden gondolatod kimegy az univerzumba, és vagy hozzáadódik a már meglévő fényhez, vagy elvesz belőle. Minden pillanatban vagy az egység felé haladsz a lelkeddel és életed nagyobb teljességével, vagy attól távolodsz. Semleges cselekedetek nem léteznek.
Az Egyesítő Akarattal kiterjesztheted a tudatosságodat
Ahogy az Egyesítő Akarattal dolgozol, képes vagy elengedni minden olyan minőséget,
amely megakadályozza, hogy lélekként, az emberiség csoportlelkének részeként tekints magadra, tudván, hogy egy vagy a megvilágosultakkal és Istennel/Istennővel/ Minden Létezővel. Minél magasabb szintű egységet érsz el, annál jobban kiterjed a tudatszinted. Mikor kapcsolatba kerülsz a lelkeddel, a tudatosságod lelki szemszögeddé és látásmódoddá terjed ki. Amikor összekapcsolódsz az emberiség csoportlelkével, a tudatosságnak olyan aspektusait (minőségeit) teszed magadévá, melyek az összes emberi lélek közös kiterjedt tudatosságának (tudatmezejének) részei.
Olyan módon is kiterjesztheted tudatosságod, hogy az emberiséget vezető megvilágosodott mesterek lelkével kapcsolódsz össze. Tudatosságot az ön-tudatosságból a szuper-tudatosságra terjed ki, és tovább, afelé a felismerés felé, hogy eggyé válhatsz a Végtelennel és kiterjedhetsz az Isten-tudatosság szintjéig. Ennek a folyamatnak minden egyes lépésnél életed Isteni tervéből egyre többet és többet bontakoztathatsz ki. [Eddig Lechnitzky Magdi fordította.]
Kapcsolódhatsz az Egyesítő Akarathoz, hogy felébreszd lelki látásodat [lelked látomását].
Kapcsolódhatsz az Egyesítő Akarathoz, és magadhoz vonzhatod energiáját, hogy fejleszd lelki látásodat. Az Egyesítő Akarat magadhoz vonzása segíthet harmadik szemed, belső látásod felébresztésében – ez a szemeid közötti területen helyezkedik el. Ahogy felébred harmadik szemed, ez ablakot ad a lelkednek, melyen keresztül rátekinthet az életedre, és szétterítheti energiáját [teljes] életedre. Ezzel a kiterjesztett látással jár lehetőséged, hogy egyesítsd személyiségedet és lelkedet, és növekvő mértékben megtaláld az egységet [unity] mások lelkével és minden élettel. Ez a felébredés [vagy felébresztés] kiterjedtebb lehetőséget ad neked, hogy úgy lásd életedet, ahogyan a lelked látja, és hogy megtedd fejlődésed következő lépését a lelkek világában tevékenykedve, és így végül lélekként élhetsz a lelkek birodalmában.
A Mennyei Akarat e minősége megadja neked a tiszta látás [vagy látomás] ajándékát; többet láthatsz a nagyobb képből, és jobban tudhatod, hogyan viszonyul az egész összes része egymáshoz. Ezzel a látással felismerheted milyen szeretve lenni, és hogy hogyan szeress. Ez elhozza neked a helyes viszonyulást a többi emberhez és minden élethez. A Mennyei Akarat e Nagy által közvetített aspektusa lehetővé teszi, hogy meglásd az ösvényedet, másokat, akik szintén az ösvényen vannak, a lelkedet, mások lelkét, és az emberiséget vezető [vagy segítő] fénylényeket.
Az Egyesítő Akarat növeli képességeidet a vezetésre, a tanításra, a gyógyításra, és hogy másokat szolgálj a legmagasabb módon. Látomásoddal az egységről és szeretetről lebonthatod a falakat önmagad és mások között. Felhagyhatsz azon szokásaiddal és érzéseiddel, melyek azt okozzák, hogy elkülönültnek érzed magad másoktól, magasabb, vagy alacsonyabb rendűnek, illetve felhagyhatsz mások kritizálásával. Még egészebbé és tökéletesebbé válsz belül, és ennek az energiának a kisugárzása másokat is segít, hogy ugyanezt érezzék.
Az Egyesítő Akarat magadhoz vonzása harmadik szemed felébresztésére és lelki látásod [vagy lelked látomásának] kifejlesztésére kiterjeszti képességeidet, hogy csatlakozz minden élő lelkéhez. A másokhoz lélek-szinten való kapcsolódás megváltoztathatja [annak módját] ahogyan megtapasztalod őket, és bármelyik helyzet kimenetelét is. Önmagad lélekként felismerésén keresztül és mások lelkéhez kapcsolódva megteremtheted a legjobbat, és a legintenzívebben érintkezésbe léphetsz bármely élettel, segítve megteremteni összes kapcsolatod Mennyei [ős]mintázatát. Lelked szereti magát, látomása [látása] szeretetből fakad.
Az Egyesítő Akarattal elnyerheted minden élő lelke érzékelésének látomását. Felismerheted egy-ségedet [oneness: 1-ség] a többi birodalmak lényeinek lelkével – mind a magasabbakban, mind az alacsonyabbakban – és növekvő [spektrumú] univerzumot tapasztalhatsz meg. Ez új nézőpontokat és látomást hoz el; ahelyett, hogy az egész egyik kis, elkülönült töredékének perspektívájából (személyiségedből) látnád az életet, felismered, hogy a végtelen univerzum része vagy, és ehhez kapcsolódsz. Saját ösvényed ás célod látomása tisztábbá válik ebben a kiterjesztett kontextusban. Felébresztett látásoddal [látomásoddal] cselekedeteid bölcsebbé válnak, és jobban igazodnak minden élet Mennyei Tervéhez.
A látomásból, mely a dolgok tágabb perspektívából látásából származik, tisztábban érzékelheted mire van szükség és mélyebb felismeréseid lehetnek a „helyes” tennivalókról, melyek jobban fognak igazodni minden élet magasabb javához, több energiát hoznak, előrelépést és több kontaktust. Több lehetőséged lesz, hogy még több fényt és szeretetet adj a világnak. Gazdag jutalmakban részesülsz, amikor cselekszel – bár nem az elvárt jutalom miatt kezdesz cselekedni.
Lelked látomásával [látásával] felülemelkedhetsz a negativitáson és illúzión, és megláthatod a belül, illetve a minden külső forma és esemény mögött lévő jóságot és a szépséget. A lélek látomása belső látást ad neked, ami lehetővé teszi, hogy meglásd és dekódold azt az információt, melyet a Beavató Akarat küldött neked a fánk [gyűrű] alakú fények formájában, feltöltve azokat az Isteni ősmintázattal [blueprint] [vagy tervrajzzal, modellel] életed és munkád különböző területeiről.
Hozd egységbe lényed összes részét.
Csatlakozhatsz ehhez a [Nagy] Lényhez, hogy kiterjeszd magnetikus szeretetedet, és egységbe hozd lényed összes részét – személyiségedet, lelkedet és szellemedet. Ez az Akarat segíthet neked, hogy összevegyülj személyiséged minden egyes aspektusával, úgymint játékos gyermek, szigorú szülő, a lázadó, a kellemes ember, és így tovább (időnként alszemélyiségeknek [sőt kis én-eknek] is hívják ezeket a részeket) – mindezeket olyan egésszé egyesítve, mely több mint személyiséged bármelyik aspektusa magában [vagy összességében].
Ez az az Akarat, amelyik egyesíti a múltat, jelent és jövőt. Segít benne, hogy tudatosságod folytonos legyen, és képessé válj felismerni múltbeli és jövendő énjeidet, és dolgozhass velük. Ez az Akarat megadja neked a módot, hogy érzékeld és megismerd őrangyalodat csakúgy, mint Jelenlét Angyalát, aki megtestesíti mindazokat a minőségeket, melyek a napon a tiéd lesznek./Orin tanítása a Mennyei Akarat hét minőségéről fordította:Lechnitzky Magdolna,és Szigeti Antal/